Home > > Matthew Ward - 15 maart 2019

Matthew Ward - 15 maart 2019

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew. We zijn gevraagd om te spreken over de twee crashes van hetzelfde model vliegtuig. Nirvana's toezichthouders op de Aarde weten niet of de recente crash of die van een paar maanden geleden het gevolg was van een "normale" storing of van mogelijke manipulatie op afstand. Er is evenmin duidelijkheid te vinden in het energieveld van potentieel – intens verzet van het duister, in een poging om de voortgang van het licht te dwarsbomen, heeft als het ware door een stroming van een laag trillingsniveau de zaak ingewikkeld gemaakt.

Er zijn echter twee factoren die van toepassing zijn op beide crashes. De piloten zijn niet in gebreke gebleven en slechts een paar van de dodelijke slachtoffers waren in lijn met de keuze op basis van hun zielscontract, ofwel wat betreft tijd dan wel wat betreft een abrupt heengaan, zelfs gezien de aanzienlijke flexibiliteit die deze contractbepalingen bieden. Daarom is de mogelijkheid groot dat de vliegtuigen zijn gesaboteerd, misschien om één ??of meer van de passagiers te doden, om problemen te creëren voor de fabrikant van de vliegtuigen, of om angst in te boezemen bij mensen die per vliegtuig moeten reizen.

"Vraag Matthew alsjeblieft in welke mate onze vele uiteenlopende talen bijdragen aan communicatieproblemen en respectloze interactie." Dat jullie vele talen en dialecten problemen zouden veroorzaken, is de bedoeling geweest van de marionetten van de duistere machten die de genetische samenstelling van jonge beschavingen hebben verslechterd, daarbij denkpatronen inplantend die zich zouden ontwikkelen tot uiteenlopende talen. In de populatie van de Aarde was het resultaat in overeenstemming met deze duistere intentie - slechte communicatie als gevolg van foutieve of opzettelijke fouten in de vertaling en felle reacties als gevolg van misverstanden.

Desalniettemin zijn het vanuit ons gezichtspunt niet jullie vele talen die bijdragen aan respectloze interactie, maar meer de weerstand van individuen om andere perspectieven dan die van henzelf aan te nemen, waardoor de onderliggende houding in discussies er één is geworden van: "Ik heb gelijk, jij heb het mis”. "Die benadering in de communicatie wordt versterkt door de labels die duistere geesten hebben bedacht om verdeeldheid te zaaien tussen de bevolking, in religieuze, politieke en filosofische kampen, zodat ze het tegen elkaar opnemen - jullie geschiedenis heeft laten zien dat deze truc inderdaad succesvol is geweest.

Het duister gedijt op de energie van woede, verdeeldheid en geweld en het verliest zijn kracht wanneer ideologische verdeeldheid plaatsmaakt voor de eenheid van geest in liefde voor het gezin, liefde voor vrijheid, vrede, welvaart en gerechtigheid voor iedereen. En deze kracht groeit. De hoge vibraties van vrouwelijke energie die binnenkomen, maken een einde aan de lange eeuwen van dominantie van mannelijke energie op de planeet.

Begrijp alsjeblieft dat dit op geen enkele manier betekent dat mannelijke energie een negatief iets is en dat dit, noch de vrouwelijke energie, iets te maken heeft met geslacht of seksuele geaardheid. Eigenlijk is alle energie neutraal totdat het kracht en richting krijgt door de trilling van gedachten, gevoelens en handelingen, en dit geassocieerd met mannelijke energie manifesteert zich als fysieke kracht, de drang om te slagen, een strijdlustig competitief vermogen, innovatie, starheid en vastberadenheid om alle situaties te beheersen. De zachte maar even sterke facetten van vrouwelijke energie omvatten koestering, mededogen, gevoeligheid, samenwerking, artistieke expressie en in harmonie leven met de Natuur.

Een beschaving evolueert door aspecten van beide energieën te integreren en vooruit te bewegen naar een evenwichtige androgyne energie waarin het licht van de liefde kan bestaan. De kracht van het licht van de liefde is wat een beschaving van de derde dichtheid motiveert om de heerschappij over haar wereld door individuen wiens energie verankerd is in duisternis, de afwezigheid van liefdeslicht, te beëindigen. De mensen helpen slagen in het transformeren van hun wereld, beste lichtwerkers, is de reden waarom jullie je vrijwillig voor dit avontuur op Aarde hebben aangemeld.

Nu dan, terug naar communicatie. Wanneer jullie over een bepaald onderwerp spreken, niet alleen over controversiële onderwerpen, kies je woorden dan zorgvuldig – want woorden zijn krachtig. Moeder, voeg hier alsjeblieft toe wat we daarover hebben gezegd.

Woorden in alle talen, zoals alles wat bestaat, zijn energie. Of ze nu worden gesproken, gehoord, bedacht, geschreven of gelezen, woorden zenden trillingen uit en de trillingen van licht, vrede en liefde behoren tot de hoogste. Vriendelijkheid, mededogen, vrijgevigheid, dankbaarheid, vergeving, devotie, eerlijkheid, hoop en optimisme staan ??eveneens op een hoog niveau van het frequentiebereik. Het belang van het wijselijk kiezen van je woorden kan niet worden overschat: ze zijn van invloed op veel, veel meer dan de directe ruimte om je heen. Via de universele wet van aantrekking, oftewel “het gelijke trekt elkaar aan” verbinden de trillingen van woorden zich met “gelijksoortige” en verspreidt dit zich over de wereld. Woorden van hoge trilling vermengen zich met het licht, woorden van lage trilling worden aangetrokken door energiestromen met duistere inhoud, waarbij het zo is dat de uitstoot van woorden de bron waarmee ze samengaan versterkt.

Een belangrijke factor in deze “woordenstrijd”, bij wijze van spreken, is de intentie, dat zijn eigen trillingen uitzendt. Als woorden zoals geweld, bedrog, gevangenschap, ontbering, catastrofe en andere woorden die een schadelijke of rampzalige situatie aanduiden, bedoeld zijn om te waarschuwen of te verlichten, overheersen de hoge intentietrillingen. Als dezelfde woorden of andere woorden worden gebruikt om angst te creëren, zendt deze intentie trillingen uit in het laagste bereik. [Fragment van 16 mei 2018 bericht.]

Dank je moeder. Het is mijn schuld dat ik in deze passage niet heb genoemd dat alle woorden die de geest verheffen, die positieve daden en respect voor gevoelens van anderen opwekken, zoals empathie, zachtaardigheid, vreugde, bedachtzaamheid, behulpzaamheid, betrouwbaarheid en loyaliteit, eveneens hoge trillingen uitzenden. We voegen hieraan toe dat talen geen belemmering vormen als het gaat om iemand in nood te helpen - de wens om mensen in moeilijke omstandigheden te helpen wordt door alle goedaardige mensen gedeeld.

"Kun je Matthew vragen naar de uitbraak van mazelen in Vancouver, WA. Moeten mensen een vaccin gaan halen?" Laten we deze vraag stellen: het mazelenvirus kan niet jaar na jaar in jullie lucht bestaan, dus hoe kan een ziekte die in de Verenigde Staten enkele jaren geleden bijna volledig was uitgeroeid, plotseling weer opduiken? Er zijn twee mogelijke antwoorden. De virussterkte in een partij mazelenvaccin kan voldoende worden verhoogd om, nadat kinderen met zwakke immuunsystemen tegen deze zeer besmettelijke ziekte zijn ingeënt, een aanzienlijke tijd later deze ziekte de kop te laten opsteken, waardoor er geen direct verband met het vaccineren lijkt te bestaan. Of, als het virus in een bepaald gebied wordt toegevoegd aan andere toxische stoffen in chemtrails, kunnen kinderen met verzwakte immuunsystemen in dat gebied worden geïnfecteerd en kunnen ze de ziekte overdragen.

Een beetje geschiedenis komt hier van pas, en het gaat terug naar de marionetten van de duistere machten. Toen ze het DNA van jonge beschavingen manipuleerden om ze lichamelijk, spiritueel en bewust te verzwakken, hebben ze eveneens ziekteverwekkende microben gecreëerd; en toen sommige van de verzwakte volkeren op Aarde leefden, hebben deze marionetten die microben op de planeet geïntroduceerd. Sommige microscopische levensvormen zijn essentieel voor het welzijn van een lichaam, maar de levensvormen die jullie pathogenen noemen, werden ontworpen om een ??verscheidenheid aan ziekten te veroorzaken. Millennia later werden medische wetenschappers geïnspireerd om vaccins te ontwikkelen die het verspreiden van besmettelijke ziekten onder de gehele bevolking zouden voorkomen.

Wat is voortgekomen uit goede bedoelingen, kon worden omgebogen naar kwaadwillend gebruik, en dat is wat het duister met de vaccins heeft gedaan - ze hebben ze gebruikt om ziekte te creëren in plaats van deze te voorkomen. Dat is de reden waarom we al zo lang tegen inentingen adviseren. Personeel in de gezondheidszorg dat verplichte vaccinaties promoot om naar school te kunnen als “maatregel voor de volksgezondheid”, kennen de waarheid niet of werken samen met bedrijven die de vele soorten vaccins produceren. Sommige vaccins bevatten ingrediënten die bij kinderen autisme-achtige symptomen veroorzaken; en terwijl sommige artsen die deze waarheid kennen, beweren dat er geen bewijs is dat dit onderbouwt, handelen ouders die weigeren hun kinderen de aanbevolen vaccinaties toe te laten dienen in het belang van het kind.

Het gaat hier om drie belangrijke en positieve factoren. Ten eerste zal uiteindelijk de waarheid over vaccinaties bekend worden en zal deze praktijk ophouden. Nadat duistere geesten ongeveer vier decennia geleden het aids-virus hebben ontwikkeld en mensen hiermee hebben besmet - als onderdeel van hun plan om de wereldbevolking sterk te reduceren - hebben Buitenaardse wetenschappers onder jullie de goddelijke autoriteit gekregen om de potentie van alle in het laboratorium ontworpen virussen te verminderen. Dat is de reden waarom slechts een paar mensen met ernstig verzwakte immuunsystemen vatbaar waren voor elke nieuwe ziekte die de duisteren ook maar bedachten - en in de reguliere media werden omschreven als risicovol om uit te groeien tot een pandemie” – waardoor eenieder werd aangespoord om zich te laten vaccineren. Is het niet verdacht dat met de eerste gevallen van elke nieuwe besmettelijke ziekte zoals SARS, vogelgriep, Mexicaanse griep, N1H1, er steeds voldoende vaccin beschikbaar was om vele miljoenen mensen in te enten?

De tweede factor is dat, naarmate het publiek zich bewust wordt van de schade van chemtrails aan hun gezondheid en die van het milieu, hun eis om het spuiten te stoppen deze plaag zal stoppen. En ten derde verandert licht de op koolstof gebaseerde cellen, die kwetsbaar zijn voor ziekten, in de kristallijnen cellen die resistent zijn; mensen die in voldoende mate licht absorberen, zullen hun immuunsysteem versterken en kunnen, afhankelijk van het stadium van een ziekte, de zelfherstellende mechanismen van hun lichaam degeneratieve effecten stoppen of omkeren.

"Ik zou Matthew graag willen vragen of pornografie van invloed is op het energieveld van de mens, van de aarde en van het universum. Het is beslist gemaakt en ontwikkeld door de Illuminati, die porno verpakt in een despotische vrijheidsvlag." De Illuminati zijn in hoge mate betrokken bij de pornografische productie en velen in hun gelederen zijn fanatieke fans, maar ze zijn niet verantwoordelijk voor de populariteit ervan. De meest smerige producten, films en foto's van de derde dichtheid die misbruik maken van kinderen en vrouwen die worden misleid of gekidnapt en die tot sekshandel worden gedwongen, zijn aantrekkelijk voor personen met een gebrek aan eigenwaarde, het onvermogen om liefdesbanden te vormen, seksueel onvermogen of seksuele verslaving, of een combinatie van deze aandoeningen.

Naast het financieel profiteren door de Illuminati, biedt pornografie hen ook op andere manieren goede diensten. Mensen die zich overgeven aan dit tijdverdrijf, voorkomen dat licht hun bewustzijn kan bereiken, waardoor het geweten afgestompt raakt. Dat kan leiden tot verkrachting, huiselijk geweld en moord, en het geweld dat met deze daden gepaard gaat genereert de energie die de brandstof vormt voor de duistere geesten en harten van de Illuminati.

Pornografie creëert ook een voedingsbodem voor chantage van individuen die ze willen rekruteren of die ze het zwijgen willen opleggen over wat ze weten - bewijs wordt geleverd door de computers en communicatieapparatuur van deze individuen te hacken. Dit wordt eveneens gedaan om personen in invloedrijke posities over te halen gehoor te geven aan hun eisen, en in combinatie met het dreigen hen en hun families te vermoorden, fabriceren de Illuminati foto's en films van personen in activiteiten waaraan ze nooit hebben deelgenomen.

De energie in gedachten, gevoelens en handelingen in verband met pornografie bevindt zich in het collectieve bewustzijn en omdat de wet van aantrekking dat publiek blijft voorzien van wat overeenkomt met hun eigen energie, blijft porno stromen. Die energie wordt onderdeel van het universele massabewustzijn, maar hoe verder van de Aarde deze energiestromen verwijderd raken, hoe zwakker ze worden waardoor de effecten ervan dienovereenkomstig kleiner worden. Net zoals stijgende trillingen alle andere bronnen van duistere energieën zullen doen verminderen, om vervolgens te verdwijnen, zal ook pornografie niet meer dan een beschamend hoofdstuk in de geschiedenis van de Aarde worden.

Geliefde zusters en broeders, nooit staan jullie alleen tijdens deze reis waarbij jullie de beproevingen ervaren die inherent zijn aan een wereld van de derde dichtheid. Alle lichtwezens in dit universum eren jullie toegewijde dienstbaarheid aan de volkeren van de Aarde en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!