Home > > Matthew Ward - 14 april 2019

Matthew Ward - 14 april 2019

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Ons werd gevraagd of er één specifiek aspect van het leven op Aarde is waar lichtwerkers zich op zouden kunnen focussen om zodoende de evolutie van de beschaving te versnellen. Onnoemelijk lange tijd verliep de evolutie van de beschaving op de planeet juist in tegengestelde richting door de onmenselijke omgang met elkaar en met de dieren. Daarom is het tegenovergestelde van dat gedrag - liefde, vriendelijkheid en respect voor al het leven – de enige manier om de evolutie van een beschaving mogelijk te maken.

En dat klopt inderdaad, lieve familie. De hoge trillingen van het Licht die de geest en het hart van de mensen openen, brengen de maatschappij richting goedhartigheid in alle aspecten van het leven. Het is waar dat de vooruitgang in sommige gebieden ernstig achterblijft, en hier is de opmerking van een lezer van toepassing: "Ik zou graag willen weten wat de zielen op Matthews verblijfplaats te zeggen hebben over onze gevangenissen en gerechtelijke systemen en hoe deze de planetaire en persoonlijke ascentie beïnvloeden." Gevangenschap kan desalniettemin een karmische keuze zijn, een van de grootste manco’s in jullie wereld is de gevangenispopulatie.

We zien wat jullie jezelf aandoen. In onderdrukkende regimes worden mensen die worden beschouwd als "politieke dissidenten” opgesloten zonder wettelijke bijstand, verstoken van basisbehoeften en vaak onderworpen aan foltering, waarbij krijgsgevangenen vrijwel op dezelfde manier worden behandeld. Mensen die deel uitmaken van zogenoemde "minderheden" krijgen voor minder ernstige juridische overtredingen lange straffen opgelegd en worden naar gevangenissen gestuurd die vaak overvol zijn en die weinig of geen mogelijkheden tot rehabilitatie bieden; sommige mensen waarvan bekend is dat ze niet schuldig zijn aan de ten laste gelegde beschuldigingen, worden desalniettemin schuldig bevonden tijdens oneerlijke of ronduit corrupte rechtszittingen. Wanneer echter personen die 'witte boorden'-criminaliteit hebben gepleegd worden veroordeeld, worden deze delinquenten voor korte tijd in faciliteiten ondergebracht die hen voorzien van het gebruikelijke comfort en gemak. Vaak worden personen met psychiatrische aandoeningen in gevangenissen gestopt, in plaats van medische centra waar ze passende zorg kunnen krijgen.

Hoe alomtegenwoordig die onrechtvaardigheid ook is, het heeft geen effect op de planetaire ascentie - de Aarde is gestaag op koers naar haar bestemming in de vijfde dichtheid.

Persoonlijke ascentie is een ander verhaal. Dit is een kwestie van hoe nauw iemands keuzes zijn of haar leven lang verbonden zijn aan bepalingen van zielscontracten, die op hun beurt deel uitmaken van overeenkomsten die vóór de geboorte gemaakt zijn met alle anderen die van dit leven deel uitmaken. Door elke gevangene in de wereld in deze context te plaatsen, is de belangrijkste overweging: maakt gevangenschap deel uit van een overeenkomst?

Als dat inderdaad zo is, voorziet het vonnis, of het nu rechtvaardig is of niet, iedereen van de ervaringen waardoor groei kan optreden, ervaringen van hun eigen keuze om de karmische lessen van de derde dichtheid te voltooien of anderen bij te staan ​​in de overeenkomst om dit te doen; als ze hun intuïtie volgen om positief om te gaan met levens veranderende nieuwe uitdagingen, wordt de gewenste vooruitgang bereikt. Wanneer rechtvaardige of onrechtvaardige veroordeling geen deel uitmaakt van een overeenkomst, is hetzelfde potentieel beschikbaar voor de gevangene en voor alle anderen wier leven hierdoor wordt beïnvloed; echter, langdurige bitterheid, woede of verwarring - emoties die niet ongebruikelijk zijn bij personen die moeilijke situaties meemaken buiten de keuzes van zielscontracten - kunnen het herkennen van de kansen om in groei vooruit te komen, tegenwerken.

Andere overwegingen die betrekking hebben op elke gevangene kunnen al dan niet contractbepalingen zijn: de daad die tot een gevangenisstraf heeft geleid; gedrag tegenover medegevangenen en het personeel van de inrichting; hoe de tijd van opsluiting wordt doorgebracht; en welke keuzes, na in vrijheid te zijn gesteld, worden gemaakt met betrekking tot bezigheden, attitudes, en nieuwe of oude kennissenkringen. Dit scala aan mogelijke reacties is een aanvulling op alle keuzes die zijn gemaakt voorafgaand aan de gevangenschap, en dat is de reden waarom de wereld van de gevangenen bestaat uit personen wier ascentie-status die van de derde of vierde dichtheid is, en in het geval van vrijwillige zielen uit andere beschavingen, van een hogere dichtheid.

Hebzucht en corruptie gaan hand in hand met de macht om de dreiging van opsluiting over de massa's te handhaven, en wat de samenleving daartegen doet en de toekomst van de vele miljoenen die gevangen zitten, is een belangrijke factor in het evolutionaire tempo van de beschaving van de Aarde. Maar weinig mensen weten wat jullie doen: het zenden van liefde-lichtenergie naar zielen in gevangenisinstellingen en de leiders van deze onderdrukkende regimes zullen helpen die tirannie te beëindigen. Maar het is algemeen bekend dat het verminderen van criminaliteitsincidenten het herstellen van omstandigheden vereist die vaak een aanleiding hiertoe zijn - wanhoop vanwege armoede, eenvoudige toegang tot straatdrugs en wapens, gebrek aan opleiding en begeleiding, eentonig of geen werk, vooroordelen in diens vele vormen.

Historisch gezien beginnen hervormingen in die omgeving en andere met grote gevolgen in gemeenschappen en verspreiden zich naar buiten en naar boven totdat er nationale programma's voor misdaadpreventie zijn, er rechtvaardigheid in gerechtelijke processen en gevangenisvoorwaarden is ontstaan, er educatieve middelen en arbeidstraining voor gevangenen en werkbijstand bij vrijlating zijn en er wetten zijn gemaakt tegen discriminatie van ex-gedetineerden en andere "minderheden"-populaties. Er is eveneens behoefte aan het sluiten van particuliere gevangenissen. Hoe meer mensen worden veroordeeld, hoe winstgevender deze gevangenissen zijn, en dit kan leiden – en leidt daadwerkelijk - tot voor beide kanten voordelige financiële regelingen tussen gevangeniseigenaren en meewerkende rechters.

Ook wij zien de bemoedigende vooruitgang die door jullie wordt geboekt - sommige gevangenissen en gerechtelijke systemen hebben tot op zekere hoogte de bovengenoemde hervormingen doorgevoerd, "witte boorden"-criminelen worden vaker dan vroeger veroordeeld en het aantal naties dat de doodstraf heeft afgeschaft, neemt toe. Als reactie op de toenemende trillingen zullen eerlijke en rechtvaardige juridische processen en veroordelingen, de respectvolle behandeling van allen die gevangen zitten en het einde van de gevangeniskampen en de in bepaalde culturen bestaande doodstraf stapsgewijs worden ingeleid. Wanneer de Gouden Eeuw van de Aarde volledig tot bloei gekomen is, zullen er nergens in jullie wereld nog gevangenissen bestaan.

"Helpt een vegetarisch of veganistisch dieet om DNA te regenereren?" Ja, tot op zekere hoogte is dat het geval wanneer het de intentie is om de wanhoopsituatie van dieren in de bio-industrie te helpen beëindigen, en we eren eenieder die om die reden voor deze diëten kiest. Het is echter de collectieve energie van iemands algehele houding, overtuigingen en daden die de hoeveelheid licht bepaalt die het lichaam absorbeert, waarbij Licht koolstofcellen in kristallijne cellen transformeert waardoor slapende DNA-strengen worden gereactiveerd.

"Als de cellen van een hoogontwikkelde mens vandaag de dag in een wetenschappelijk laboratorium zouden worden onderzocht, zou de verandering van op koolstof gebaseerde cellen naar op kristal gebaseerde cellen dan meetbaar zijn? Zo ja, welke reden geven wetenschappers dan voor deze 'onverklaarbare' verandering in het menselijk lichaam?" Als er een nauwkeurige meetmethode zou bestaan, zou er een detecteerbaar verschil in koolstof- en kristallijnen celweefsel zijn, maar jullie wetenschappers zouden niet weten wat de oorzaak ervan zou kunnen zijn. Lichamen met kristallijnen cellen zullen het "nieuwe normaal" worden omdat de mensen die op de planeet leven voortdurend evolueren en geëvolueerde zielen daar ook incarneren, waarbij er onder hen wetenschappers zullen zijn die weten hoe licht de cellulaire structuur beïnvloedt.

"Welk advies kunnen jullie geven met betrekking tot de implantatie van etherische mechanismen in ons lichaam? Kun je alsjeblieft uitleggen wie ze daar plaatst, waarom, waar ze voor zijn en vooral, hoe we er vanaf kunnen komen?" Wat jullie "etherische mechanismen" noemen, is waarschijnlijk DNA-codering die specifiek cellulair geheugen intact houdt, zodat de kennis van het voorouderlijk erfgoed vanaf het Begin van het geheel van personages van een ziel die in verschillende beschavingen leeft, behouden blijft.

Welnu, er bestaan “fysieke” implantaten en sommige zijn ontworpen voor mindcontrol, maar in de oudheid was dat slechts een list om angst te creëren. Toen marionetten van de duistere machten in opkomende beschavingen DNA-strengen deactiveerden om ze in alle aspecten van het bestaan te verzwakken, vertelden ze de mensen dat ze waren geïmplanteerd met een niet-verwijderbare substantie die niet alleen hun gedachten zouden beheersen, maar ook door alle generaties van hun nakomelingen zouden worden overgeërfd. Is er een betere manier om angst te creëren, waarvan de lage trillingen de duisteren voeden en van energie voorzien, waardoor hun overleven wordt gegarandeerd?

Naarmate beschavingen zich ontwikkelden, raakte deze implantatieclaim in de vergetelheid, en eeuwen later in lineaire tijd ontwikkelden duistere mensen op Aarde een echt mind-control-programma. Zij conditioneerden in gevangenschap levende individuen door middel van ernstige fysieke, mentale en emotionele mishandeling en implanteerden vervolgens geprogrammeerde systemen die, wanneer ze werden 'geactiveerd', de individuen ertoe brachten toegewezen taken uit te voeren. Mannen werden geprogrammeerd om deel te nemen aan willekeurige schietpartijen om vervolgens zelfmoord te plegen; vrouwelijke programmering bestond eruit om vertrouwelijke informatie door te spelen aan bepaalde personen en seksuele handelingen uit te voeren om daarna de hele ervaring te vergeten.

Echter, lang voordat dit programma was ontwikkeld, werd massale controle van het bewustzijn met succes beheerd door middel van religieuze dogma's en scholing die de mensen in onwetendheid hielden over alles wat de duisteren geheim wilden houden. Ze promootten concepten die hen eveneens goed van pas kwamen: Het doden van "de vijand" is patriottisme en dit bewijst de liefde voor het land; wat “autoriteiten” doen, is in jullie belang; geweld in arena’s en amfitheaters en millennia later in films en games, alles ter jullie vermaak. En wanneer een van de ontelbare duistere activiteiten aan het licht kwam, noemden de controlerende mainstream media het een complottheorie, het etiket dat de geloofwaardigheid van waarheidsgetrouwe informatie teniet doet.

Terwijl de intensivering van het licht steeds meer duisternis blootlegde, werd mindcontrol steeds minder effectief. Het duister verliet haar programma van het conditioneren van personen in hun handelen op basis van strategische activators, maar kon niet voorkomen dat de mensen vraagtekens plaatsten bij autoriteit binnen regeringen, religies, de media en economische, zakelijke, medische, sport, entertainment, wettelijke en juridische sectoren. Het duister kan het volk niet tegenhouden bij het bevrijden van hun wereld van duistere controle, en dat, lieve mensen, is de basis van de evolutie van de Aardse beschaving.

"Zijn alle miljardairs en multimiljonairs Illuminati? Zal door de ‘revaluatie’ hun geld worden afgenomen en over de rest van de bevolking worden verspreid?” Nee, niet alle van de rijkste mensen ter wereld zijn Illuminati, en het zijn alleen de illegaal of immoreel vergaarde fortuinen van de Illuminati die zullen worden teruggenomen en gebruikt om de armoede over de hele wereld te beëindigen.

Het doel van "revaluatie", de herwaardering van valuta, is het instellen van een wereldwijd economisch systeem op basis van edele metalen. Dat is de basis van de dollar geweest voordat de Illuminati een systeem hebben opgericht waarmee ze het goudaanbod van de wereld konden beheersen en slim konden profiteren van de valutahandel, nationale hulpbronnen van landen konden overnemen en aandelenmarkten konden manipuleren, waardoor de ongelijkheid steeds groter werd tussen de 'bezitters' en ‘niet-bezitters’ van de wereld. Uiteindelijk zullen de volkeren van de Aarde ontdekken wat de ontwikkelde beschavingen al lang wisten: de uitwisseling van goederen voor diensten en het elk mens op de planeet helpen tot bloei te komen, maakt het de hele bevolking mogelijk om welvarend en harmonieus samen te leven in een vreedzame wereld.

"Matthew en andere boodschappers van het Licht hebben gezegd dat de Illuminati een wereldregering wilden stichten, maar de kracht verloren om dat voor elkaar te krijgen. Onlangs las ik een artikel over een verenigde wereldwijde regering die klinkt als het plan van de Illuminati. Vraag Matthew alsjeblieft hierover". Zonder te weten wat het artikel over een verenigde wereldwijde regering weergaf, kunnen we alleen maar spreken over wat we wel weten. Een Nieuwe Wereld Orde en de Een Wereld Regering zijn twee aanduidingen voor de autoritaire heerschappij die de Illuminati van plan waren te implementeren, nadat ze het grootste deel van de wereldbevolking door middel van oorlogen, pandemieën, giftige verontreiniging en verhongering hadden uitgeschakeld. Ze wilden voldoende mensen laten overleven om hun voedsel te telen en te bereiden, in medische zorg en onderwijs te voorzien, huizen en openbare gebouwen schoon te maken, in transport en nutsvoorzieningen te voorzien, om kleding te produceren, in de bouw te werken, het landschap in te richten, en voor reparaties te zorgen, kortom een ​​populatie van bedienden die in alles zou voorzien wat de Illuminati nodig hadden.

Er is een wereld van verschil tussen dat plan en de toekomst van de Aarde. De beste aspecten van jullie heersende filosofieën wat betreft bestuur zullen worden geïntegreerd in een die alle volkeren wereldwijd zal dienen, met universele wetten en eerbied voor de natuur als basis, en mensen zullen als leiders worden gekozen die internationaal worden gerespecteerd vanwege hun wijsheid, voorzichtigheid en morele integriteit. Deze vorm van bestuur, die in de lineaire tijd in een gespreks- en planningsfase verkeert, floreert al in het continuüm, waarbij de met vreugde vervulde bevolking tot bloei is gekomen. Gevorderd spiritueel bewustzijn vervangt door de mens gecreëerd religieus dogma en onrechtvaardige wetten; onderdrukking en oorlog voeren is verleden tijd, evenals kastensystemen en andere vergankelijke vormen van verdeeldheid; waarbij de hele mensheid deelt in de overvloed van de Aarde.

Geliefde lichtwerkers, jullie vormen de voorhoede van de versterkende bewegingen die uiteindelijk die wereld zullen manifesteren. Jullie staan nooit alleen in deze dienstbaarheid aan de bewoners van de Aarde - de onvoorwaardelijke liefde van God en alle andere lichtwezens in dit universum ondersteunen jullie bij elke stap op je pad.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!