Home > > Matthew Ward - 2 juni 2014

Matthew Ward - 2 juni 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Eerst zeggen wij, alles dat op jullie wereld bezig is, is een antwoord op de steeds toenemende vibraties, en samen met een zichtbare progressie, zien jullie de overblijfselen van wat natuurlijk volgt op het vertrek van het duister.
Vrij van die sluier van negativiteit, handelen mensen niet langer onder haar zware invloed, maar zijn eerder in lijn met diep gewortelde religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, en bij gelegenheid met gestoord, mentaal functioneren dat geïntensiveerd wordt door de heersende vibraties.

Nu, we richten ons blij op de grote zaken van uitgedrukt belang. Wat voorspellen de acties van Poetin in de Oekraïne voor die regio? Op korte termijn algehele verwarring en in enkele gebieden gevechten. Poetin wil het zelfde dat andere nationale leiders willen: een sterke economie, een stabiele regering en kalme burgerij. Hij realiseerde zich niet de breedte van ontevredenheid bij de Oekraïners of verwachtte geen luid protest nadat zij die op de Krim wonen stemden om bij Rusland te horen, waar het grootste deel van de stemmers nog een comfortabele vertrouwdheid bij voelden.

In feite is dit een geval van her-bijeen voegen. Door jullie opgeschreven hele geschiedenis heen, zijn nationale grenzen van hier naar daar gezwaaid in overeenstemming met overwinnaars van oorlogen, wat volgde op het verkrijgen of verliezen van controle en het hun nodig hebben van natuurlijke bronnen. Nooit hebben degenen aan de macht gezien hoe dit de bevolking beïnvloedde, wier lot het was om de resultaten te verdragen van een cultuur die in andere nationale banden uiteen spleet of het combineren van andere culturen onder een vlag.

Dat eeuwen-oude systeem is uiteen gevallen tot op de naad, tegelijk met tirannieke regiems die omvallen omdat stemmen in crescendo zijn omhoog gegaan met eisen voor verandering. Onenigheid over hoe precies in welke richting die veranderingen moeten gaan komt vanwege de talmende dualiteit in de mensen bij de extremen van dit spectrum – aan de ene kant progressieve, toekomstige ideeën en aan de andere kant de bedoeling om vast te houden aan of om terug te keren naar het verleden. Als het licht doorgaat zich te intensiveren, zullen die extremen afzwakken omdat de wens om samen harmonieus te leven nog sterker wordt.

Zal de deal voor natuurlijk gas tussen Rusland en China ernstig nadelig worden voor de economie van de Verenigde Staten? Zullen die landen proberen om de VS militair over te nemen? “Nee”, op beide vragen en we zien die verbondenheid als positief. Het verkrijgen van energie voorraad via wederzijdse gunstige regeling wekt een gezondere economie op, een meer stabiele regering en meer tevredengestelde burgers – dat is wat de Chinese en Russische leiders nodig hebben en willen. Vanuit het zicht op het milieu, is het uit de planeet trekken van natuurlijk gas niet goed, maar het brengt geen zelfde potentieel voor vernietiging die olie veroorzaakte, telkens en telkens weer, het vervuilt jullie lucht niet, zoals kolen doen en het heeft geen van de gevaren die horen bij nucleaire energie. Langzamerhand zullen jullie aan fossiele brandstof verzaken als de hernieuwbare(duurzame) energiebronnen zich uitbreiden, en als de Aarde in de energielagen zit waar fotonen meer talrijker zijn dan elektronen, zullen jullie alleen nog maar “vrije energie” gebruiken.

Velen van jullie piekeren ook over een andere zaak waar lezers ons commentaar over vroegen: racisme in de Verenigde Staten. Laten we hier even het kaf van het koren scheiden - d.w.z. de aangehaalde mensen van de zaak zelf. Helemaal niet alleen beperkt tot aan de Verenigde Staten en bepaald niet alleen aan de paar mensen die in nieuws rapporten worden geïdentificeerd, maar wàt er ook hogelijk wordt gepubliceerd in dat land, wordt overal een actualiteit. Deze vitaal belangrijke zaak laat – opnieuw! – het lelijke zien van de wreedheid van racisme waar het ook bestaat, dus zal jullie gemeenschap zichzelf losscheuren van die doordringende ziekte. Ook al heeft iedereen op Aarde de hardvochtigheid van discriminatie in een of ander leven ervaren – waarschijnlijk in veel levens – was dit nooit bedoeld voor een van jullie rassen.

Laten we even teruggaan naar de oudheid van jullie planeet, toen diverse beschavingen daar om diverse redenen naar toe gingen. De bedoeling van hen was, goud uit mijnen te halen en om zelf die zware werken niet te willen uitvoeren, daardoor brachten ze er een volk naar binnen met lage intelligentie om dat werk te doen. Later, gingen leden van de beschaving paren met de werk-bevolking, en daardoor lieten zij hun intelligentie omhoog gaan en produceerden diverse huidskleuren en kenmerken. Toen de beschavingen zagen dat de verschillende rassen enorm de gehele opkomende bevolking vooruit brachten, verleenden zij een bewust besef uit het Begin van alle zielen. Deze divers-tevoorschijn komende bevolking ging verder zich spiritueel en intellectueel te evolueren en leefden vredig totdat de duistere krachten het zonnestelsel binnen kwamen en angst componenten introduceerden door vooroordeel en verdeeldheid.

De duistere krachten verlieten tientallen jaren het gebied en het laatste van hun sluier van duisternis die de planeet millennia lang opslokte, ging weg toen de Aarde uit de derde dichtheid opdook, 18 maanden geleden. Het racisme dat door het duister werd voortgebracht moet ook vertrekken en dit internationale aandacht schenken is nodig zodat liefde die afwijking kan vervangen met de waargenomen gescheidenheid vanwege oppervlakkige verschillen. In het aandoenlijke lied, Amerika is Mooi, zitten de woorden : “met broederschap die schijnt van zee tot zee,: staat de broederschap van schijnende zielen van zee tot zee, aan jullie wereld horizon.

Een lezer stelde een hierbij passende vraag: In welke mate is ras een factor in de zeer lage kwalificatie van de president van de VS Obama, bij de stemmingen van zijn land? Wij kennen het percentage niet maar we weten wel dat ras geen grote factor is en die bestaat alleen in zijn eigen land. Zijn verkiezing kwam gejuich en hoopvolle verwachting tegen op wereldschaal, alsof hij al het verkeerde in zijn land kon herstellen en of hij al de kwalijke zaken op de wereld kon genezen – die verwachtingen zijn nog niet getroffen. Weinigen zagen de gesteunde oppositie die hij zou tegenkomen, en terwijl dat snel duidelijk werd in het Congres is nog niet de invloed van de Illuminati daarin en achter dat lichaam(het Congres) bekend. Als die waarheid naar buiten komt, zal iedereen begrijpen waar president Obama mee moest omgaan in zijn pogingen om de volkeren in zijn land op te heffen en om vrede aan de wereld te brengen. En verder, de vele schreden die hij gezet heeft, ondanks formidabele oppositie, zijn zelfs door zijn eigen partij niet uitgeroepen.

Wij willen zeggen dat met het publiceren van racisme grote media’s in veel landen corruptie publiceren in corporaties, in banking en in investering instellingen; seksuele molestatie van jonge mensen door priesters en anderen die op posities van vertrouwen zitten; verkrachting; massa armoede; discriminatie, zelfs straffen van homoseksuele verenigingen; algemene veelvoudige schietpartijen; ontkenning van mensen rechten; milieu vervuiling; egoïstische leiders in regeringen; spionage in privé communicaties. Die voorbeelden van plagen die jullie wereld nog hebben worden gedreven in de gloed/schittering van het wereld spotlicht om jullie vastberaden pogingen om deze en alle andere vormen van onrechtvaardigheden te beëindigen.

Wij hebben ook gevraagd om commentaar te geven op het gebrek van juiste gezondheidszorg voor oorlogsveteranen in de Verenigde Staten. Alhoewel ook deze kwestie een specifiek van dit land is, heeft die beklagenswaardige situatie betrekking op alle veteranen en strijdtroepen over de hele wereld. De Aarde kan niet langer de negativiteit tolereren van stoffelijke, emotionele en mentale schade van een oorlog, die zich ver voorbij de troepen uitstrekt, naar hun families en de aangedane burgers. Het collectieve bewustzijn van de volkeren moest dit niveau van intolerantie bereiken zodat de lange era van oorlogvoering in jullie wereld ten slotte tot een eind kan komen en alleen nog maar kan bestaan als verdrietige hoofdstukken in het geschiedenis boek van de Aarde.

Iets dat niet de aandacht krijgt van de voornaamste media maar op het internet werd onthuld is het kortgeleden aftreden van een Jezuit op een prominente positie nadat het Internationale Algemene Wet (Common Law) Hof van Justitie sprak over zijn deelname aan satanische riten. Het aftreden is inderdaad vermeldenswaard en zo is ook het benoemen van andere mensen, inclusief Paus Fransiscus. Moeder zet hier even tussen wat we eerder over deze ziel hebben gezegd.

Net als zijn collega’s in het Vaticaan en sommige mensen van buiten, weet Paus Franciscus van de situaties die verborgen zijn voor het publieke zicht, en hij heeft de innerlijke goedheid zich verplicht te voelen om de meest ongoddelijke – de internationale hoofdkwartieren van het Satanisme in het binnenste van het Vaticaan – te beëindigen. Als het licht blijft intensiveren, zal dat einde inderdaad komen, maar het blijft te bezien of de Paus het vermogen heeft om degenen te tarten die faliekant tegen zijn om de wereld te laten weten dat deze duivelse situatie ooit bestond binnen de muren van het Vaticaan. [11 april 2013]

Paus Franciscus is weer een goed bekende en enorm gerespecteerde mens. Deze spiritueel ontwikkelde ziel incarneerde als Jorge Bergoglio en deed dit door verzoek van de hoogste universele raad zodat hij later de machtige invloedrijke pauselijke positie kon vervullen. Door de ziel haar aanvaarding, “plaveide” het universum “het pad” voor de gelegenheid die er bij paste. Aldus werd Bergoglio de paus en, ondanks sterke oppositie in het Vaticaan, handelde hij overeenkomstig met wat hij voelt dat zijn verantwoordelijkheid is, om verkeerde zaken recht te zetten die het lichaam heeft bedreven vanaf zijn geboorte. [21 juli 2013]

Dank je. Omdat Paus Johannes Paulus dezelfde bedoeling had, werd hij tegen zijn wil gekloond voordat hij werd vergiftigd. Had Paus Franciscus weerstand geboden aan die betrokkenheid, zou hetzelfde lot hem getroffen hebben – om blootgesteld te worden aan die slechte lang bedreven kwaad door de Vaticaan hiërarchie, hij moest in leven blijven.

Nu dan, lezers die bekend zijn met telepathische doorgegeven boodschappen van een aantal bronnen, die gevraagd hebben waarom wij niet hebben gesproken over “the event”, het “gebeuren” Wat anderen wel doen. Begrijp alsjeblieft dat dit niet betekent dat wij een meningsverschil hebben met die informatie – gewoon, wij weten niet wat het “gebeuren” is. Heel waarschijnlijk is dit toch een zaak van verschillende perspectieven.

Dat van ons is dat gedurende de jaren van Aarde’s ascentie, er op elk moment myriaden gebeurtenissen hebben plaats gevonden. De meest intense was meer dan 70 jaren geleden: de directe instroom van licht uit ver af beschavingen als antwoord op Gaia’s roep om hulp. Dat licht, dat het leven van jullie planeet redde, stelde haar ook in staat om zich lost te schokken uit de kern van de derde dichtheid en om beginnen op te stijgen. Alle talloze gebeurtenissen tijdens Aarde’s reis zijn gelegenheden geweest voor haar bewoners om gekozen karmische lessen meester te worden en om het evenwicht te verkrijgen dat ze nodig hebben om naar de vierde dichtheid te evolueren; die ontwikkeling was een gebeuren van levens-veranderende proportie voor ieder van de zielen die deze maakten.

Daar veel gebeurtenissen slechts bekend zijn in de gemeenschappen waar zij in gebeurden, zijn ze betekenisvol voor mensen die daar wonen. Andere gebeurtenissen, zoals grote verkiezingen, zeer slecht, woest weer, natuurlijke rampen, nieuwe technologieën, wijdverspreide economische veranderingen, medische doorbraken of archeologische ontdekkingen zijn van nationale of internationale betekenis.

Dus, hoe ook ons perspectief over het “gebeuren” kan verschillen van de kijk van anderen en zonder aan te nemen dat het verwijst naar aanwezigheid van andere beschavingen, wij zullen ons richten op wat een lezer schreef door ons antwoord dat betrekking heeft op gedachten in het denken van veel lichtwerkers: Kan ‘ het gebeuren’ waar sommige boodschappers over spreken een officiële aankondiging zijn van ET’s terwijl tegelijkertijd schepen landen en ET’s hier zijn om zich zelf te identificeren?

Deze kunnen tegelijkertijd zijn, maar wij weten niet of zij dat zullen doen. De plannen moesten telkens weer veranderen vanwege de vastberadenheid van Illuminati’s om zelfs het besef van jullie universele familie maar te voorkomen. Wat wij weten is dat God enige tijd geleden vloot bevelhebbers verlichtte van de verantwoordelijkheid om vast te stellen wanneer jullie wereld klaar is om vredig leden van andere beschavingen te ontmoeten – zij willen geen chaos veroorzaken en zij willen ook niet worden gedood. Als God weet dat ieders veiligheid kan worden verzekerd, zal Hij de commanders vertellen: “Nu.”

De collectieve psyche van de volkeren van de Aarde moet klaar zijn om niet alleen die enorme vloot van schepen te aanvaarden die al onnoemelijk vele jaren boven jullie hoofd is geweest, maar vele duizenden zielen uit andere werelden leven tussen jullie in. Enkelen werden geboren in families, anderen “walked-in” “liepen erin” door zielen overdracht overeenkomsten, en zij die direct uit andere beschavingen kwamen stelden hun lichamen bij om bij jullie bevolking te passen – hun zielen ontwikkelingsstatus heeft dat vermogen. Terwijl sommigen invloedrijke posities hebben in velden waar zij belangrijk gunstige veranderingen kunnen maken, zijn de meesten er om de zegeningen van bewust en spiritueel besef in het dagelijkse leven als voorbeeld te laten zien.

Jullie weten dit. Jullie weten van de voortdurende hulp van bemanningen in hun toestellen en dat als zij landen, hun ontwikkelde technologieën met hen mee komen; jullie kennen de effecten van heersende vibraties, de vooruitgang die er gebeurt voor publieke ogen en dat jullie wereld steeds dichter bij de tijd komt waarin ieder in vrede zal leven en in harmonie met de Natuur. Daarom kunnen jullie vol vertrouwen zijn over de toekomst van jullie wereld en verlangend zijn om jullie zusters en broeders te verwelkomen – hierin verheugen wij ons metjullie en voor jullie!

Wat wij zien als jullie uitdaging is om bedachtzaam te zijn om de universele wetten van aantrekking te gebruiken, die voortdurend werkt, om jezelf en je wereld te begunstigen. Houd jullie gedachten gericht op wat jullie willen, niet op wat jullie niet willen.

Wij willen jullie ook laten denken aan de vibraties die woorden uitzenden en we halen dat aan uit een vorige boodschap:

Gevoegd bij het geluid van woorden, woorden zelf hebben ook vibraties. Liefdevolle woorden die zoet door ouders worden uitgesproken tegen hun kinderen, koesteren hen en helpen hen om evenwicht te verkrijgen.
Daartegenover, niet alleen zorgen scherpe woorden tegen kinderen – aan
iedereen!voor het vernietigen van hun evenwicht en het evenwicht van degenen die schreeuwen, maar als hun gedachten van die ogenblikken als herinneringen terugkomen, komen de lage vibraties ook terug.
Alhoewel met minder heftigheid, zenden geschreven woorden ook vibraties uit, kies dus je woorden zorgvuldig uit om degenen te begunstigen aan wie je schrijft en voor jezelf, en selecteer lees materiaal dat je hart en denken oplicht.

Een aantal jaren geleden vroeg ik mijn moeder om haar correspondentie te ondertekenen met (LOVE en PEACE) LIEFDE en VREDE omdat die woorden enige van de hoogste vibraties in de ( Engelse) Nederlandse taal uitzenden, net als hun tegenhangers in alle andere talen doen; hetzelfde is zo met licht, dankbaarheid, vergeving, waarheid, vriendelijkheid, medeleven, edelmoedigheid, zegeningen en glimlachen. Het spreken, schrijven en lezen van die woorden en andere die met licht zijn gevuld tilt niet alleen jullie vibraties op, maar je zendt die met licht gevulde energie aan iedereen door die dichtbij is, en heft dus hun zelf op. Ze dragen hun hogere vibraties verder door naar iedereen wier leven zij aanraken en zo voort, en zo voort.

En wat is er dan met woorden die lage vibraties uitzenden, zoals haat, doding, wreedheid, angst, racisme, verkrachting, armoede, negativiteit en andere woorden die normaal worden gebruikt in geschikte situaties? Als wij woorden gebruiken zoals die in onze boodschappen staan, worden die vanaf beneden ondersteund met licht van onze liefdevolle bedoeling en dat laat hun vibraties omhoog gaan. Het zelfde is zo als jullie bedoeling met liefdevolle strekking wordt gedaan. LIEFDE die dezelfde energie heeft als licht en de essentie van alle zielen is, is de meest sterke kracht in de kosmos. LIEFDE-LICHT is de sleutel om alle conflicten op te lossen en om vrede van binnen te voelen!

Geliefde familie, sedert jullie gehele planeet de Tuin van Eden was, is er zoveel licht in jullie wereld als heden – laat dit voorin jullie gedachten zijn terwijl jullie doorgaan met je avontuur van ascentie. Alhoewel ongezien, zijn wij aan jullie zijde en omhelzen wij jullie met onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl