Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 14 december 2014

Matthew Ward - 14 december 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. In dit seizoen van heilige en sociale vieringen, is de Aarde stralend, met talloze vonken zoals diegenen welke veel hebben en dit genereus delen met degenen die maar weinig hebben. Sommigen van jullie hebben geschreven dat je je schuldig voelt over het genieten van partijtjes en andere gezelligheden omdat zo veel mensen niet eens de basische benodigdheden hebben. Geliefde familie, wees blij, wees opgewonden en dankbaar voor gelukkige tijden met familie en vrienden! Dit is hoe het leven op Aarde bedoeld is te zijn, en de hoge vlucht van vibraties van deze met licht gevulde gevoelens verbreden de snelweg naar een betere wereld voor allevolkeren.

Traditioneel zijn de afnemende dagen van het jaar een tijd om na te denken over iemands tot stand brengingen in de voorgaande maanden. Voor Lichtwerkers houdt dit groei in, van denken en spirit – en hoe bewonderingswaardig zijn jullie gegroeid! Je kunt denken dat dit ondanks de serieuze uitdagingen is, maar het komt juist door die uitdagingen. Als jullie obstakels tegenkomen of achteruitgang, dan verzamelden jullie juist je innerlijke kracht en hielden vol; als een deur wordt gesloten, keek je uit naar een andere om open te gaan; door jullie vastberadenheid om door te gaan, bleven jullie groeien in wijsheid, moed en spirit.

We weten hoe jullie soms wereld-moe worden en het is moeilijk om verder te kijken dan het karmische drama dat zichzelf snel uitspeelt. Wij zijn in deze zelfde fase geweest, terwijl we het licht dienden “in de loopgraven” waar jullie in zitten, dus we weten dat voor jullie de progressie helemaal niet dichtbij snel zit. Hoe wensen wij dat jullie je wereld konden zien vanuit ons voordelige punt – jullie gaan met de snelheid van licht vooruit en de hoeveelheid die jullie uitstralen is waar te nemen!

De andere kant van jullie jaarlijkse traditie is naar voren kijken om resoluties te maken voor het nieuwe jaar. Voor veel lichtwerkers houdt dit meer inzicht winnen in universele waarheden, en het verschil weten tussen illusie en werkelijkheid is een betekenisvol aspect van spirituele en bewuste ontwikkeling. We danken de lezer die een van onze boodschappen aanhaalde: “…om achter de illusie te kijken, om denken en harten te openen voor de werkelijkheid van wie jullie zijn – hier gaat ascentie over!” Vraag Matthew alsjeblieft om uit te leggen wat illusie is en wat werkelijkheid is.

Enige jaren geleden beantwoordde ik een gelijksoortige vraag en vroeg mijn moeder om die op te zoeken.

[Uittreksel van de boodschap van 23 mei 2005]

“Wat bedoelt Matthew als hij zegt: ‘Wij leven in een illusie?’

“Door een duidelijke omschrijving wordt een illusie bedrieglijk, iets waargenomen als werkelijk, als echt maar zonder basis in de werkelijkheid.

De illusie van de derde dichtheid is dat er dit ene leven op Aarde is, dan sterf je en daarna, volgens velen, is er een nevelachtige plek die of een zegen of een hellevuur en zwavel is, een “leven na dit leven” waar je voor altijd verblijft. De werkelijkheid is dat dit maar een van de vele honderden of vele duizenden ervaringen is van een ziel die in veel verschillende vormen en plaatsen in het universum tegelijkertijd leeft.

De illusie is dat je je lichaam bent, je persoonlijkheid, je karakteristieken, je gevoelens, wat je bereikt hebt, en toevallig heb je een ziel waar God alleen van weet waar en wanneer je zult sterven. De werkelijkheid is dat je de ziel bent, een deel van God, onafscheidelijk van Hem en alle andere zielen in dit universum: je hebt een stoffelijke ervaring die je zelf wilde om andere levens mee in evenwicht te brengen; en je bent een eeuwig wezen.

De illusie is, volgens iemands godsdienstig lidmaatschap, dat het Opperste Wezen van dit universum alleen juist wordt geschetst doorjouw godsdienst met Zijn wetten zoals die geïnterpreteerd worden en alleen absoluut zijn door jouw godsdienst.
De werkelijkheid is ondergeschikt aan Schepper, het Opperste Wezen van de kosmos. Hij is een samensmelting van alle zielen, alle levensvormen, in dit universum en Hij kent elke gedachte en elk gevoel dat gevoeld wordt door iedere levensvorm. Hij kan zich niet bemoeien met de wet van de vrije wil van de Schepper als zielen afwijken van hun voor de geboorte – overeenkomsten zodat het niet Zijn wil is “die wordt gedaan”. Alhoewel we gewoonlijk zeggen “Hij”, God, of de Bron door jouw naam selectie, het epitome (het korte begrip) is van androgienheid, het perfecte in evenwicht van mannelijke en vrouwelijke energieën. Hij verdeelde de godsdiensten niet – enkele van zijn misleide godzelf delen deden dat wel.

De illusie is dat kwaad het tegenovergestelde is van goddelijkheid. De werkelijkheid is dat duisternis de afwezigheid van Licht is, een afwezigheid van liefde en spirituele duidelijkheid.

De illusie is dat Aarde een kleine, solide planeet is wier bewoners het enige verifieerbare intelligente leven in het universum is.
De werkelijkheid is dat Aarde een ziel is met een planetair lichaam die een thuis is voor wezens binnenin haar, op en boven op haar, en haar oppervlakte bewoners zijn voor het meeste deel veel minder spiritueel, intellectueel en technologisch ontwikkeld dan veel andere beschavingen.

Ja, iedere ziel heeft zijn of haar eigen illusie als ze behoort bij het zelf, bij elk facet van het leven, planeet Aarde, en de Bron van Alles, maar uiteindelijk zullen allen dezelfde universele werkelijkheid delen.”

Dank je, moeder. Velen die weten dat zij lichtwerker zijn hebben een tot hoofdweg dienend voorbeeld gemaakt door met 3D situaties tegelijkertijd om te gaan tot aan 4D’s verbrede horizon, zodat de doorgang geen onthulling is maar eerder een bevestiging van jullie progressie. Het veel grotere aantal, die het licht dienen zonder zich dit te realiseren hebben er geen idee van dat ze hun gekozen rol spelen in een ingewikkelde saga van licht die over duisternis triomfeert; over een tijdje zullen ook zij zien hoe de illusies van de derde dichtheid zich ontvouwen in de universele werkelijkheid. Nog een manier om aan werkelijkheid te denken is “uni-verse” met een stem sprekend – de stem van jullie multidimensionale zelf in de Eenheid van Alles.

Voor het me richten op recente gebeurtenissen zoals werd gevraagd, willen we een woordje zeggen over de voornaamste media. De Illuminati verliezen hun grip erover maar hebben nog voldoende houvast om te verzekeren dat ze kenmerken vertonen van terrorisme, protesten, agressie en andere gebeurtenissen die negatieve reacties oproepen; en ook wordt enige informatie vervormd door weglatingen en enkele zijn ronduit leugens. We zeggen niet dat jullie de media berichten moeten negeren, maar wees alsjeblieft onderscheidend over “het nieuws” en laat je niet trekken in hun dramatische voorstellingen.

Nu dan, in het kort: Zal de schreeuw in de Verenigde Staten over de doden van de Afro-Amerikaanse mannen door buitensporige politie tactieken resulteren in hervormingen en raciale discriminatie in dit land stoppen? Hervormingen zullen eerder komen dan het eind aan racistische gevoelens, die van de ene generatie naar de andere wordt ingedruppeld; deze giftige keten van oriëntatie/richting geven zal door jongeren worden doorbroken die zich hier tegen verzetten of ze zullen dit overstijgen. Ja, ieder die bij incidenten is betrokken stemde vrijwillig toe op zielenniveau, om hun respectievelijke rol te spelen, zoals velen dat voor dit deden, om een wereld spotlicht vast te houden op wrede onrechtvaardigheden van racisme en alle andere vooroordelen en niet alleen in dit land, maar waar ze ook factoren in het leven zijn. Uiteindelijk zullen deze aspecten van jullie beschaving alleen nog bestaan als droevige hoofdstukken in jullie geschiedkundige verslagen.

In zaken waar verdeeldheid in perceptie en in houding diep gaan, zullen discussies om deze buitengewone zaken heen zigzaggen totdat er zo’n instroming van licht op de planeet is dat samenwerking heel natuurlijk komt bij de onderhandelaars van beide kanten. Alle landen in het Midden Oosten, diverse meer in Afrika, Noord Korea, Oekraïne, Tsjetsjenië en Hong Kong zijn het meest opgenoemd, en burgers ergens anders hebben ook gevraagd wanneer ze gunstige veranderingen zullen gaan zien in hun landen. Als wij wisten wanneer onrust overal zal eindigen, zou het ons plezier doen om jullie dat te vertellen – in vorige boodschappen hebben we uitgelegd waarom het voor ons niet mogelijk is om dit te weten. Wat we je wel kunnen vertellen met totale zekerheid is, elke soort van onderdrukking en corruptie in jullie wereld zal toenemend gaan eindigen. In de tussentijd, ervaren een veelvoud aan zielen wat ze kiezen om karmische lessen te completeren/voltooien en om spiritueel en bewust in de vierde dichtheid te evolueren.

“”Keuren jullie het goed om het CIA rapport vrij te geven over het martelen van ‘gedetineerden’ na 9/1?” Zielen op dit station keuren noch goed of keuren niet af welke besluiten ook op Aarde gemaakt zijn, maar in ons besef van wat zich ontwikkelt, zeggen wij dat het vrijgeven van dat rapport essentieel was. Alhoewel het woord over de wrede ondervragingstechnieken enige tijd geleden al uitkwam, is de officiële erkenning van wat er gebeurde een stap naar de waarheid over “9/11”, en die blootlegging zal een katalysator zijn om ander groot bedrog en verraad “aan het licht te brengen” die lang werden verborgen voor het publieke weten.

Wat betreft het misbruik gedrag door sommige beroemde figuren(celebrity’s), alle individuen stemden op zielen niveau toe om deel te nemen aan diverse situaties om twee redenen: om pijn en angst verder openbaar te maken van alle mensen die onderworpen waren aan dat soort behandelingen, en om de dwaasheid te laten zien van populaire sportfiguren en entertainers die tot een idool status werden verheven. Het grotere belang dat zal opkomen is de herkenning dat ieder mens in jullie gemeenschap gelijke waarde heeft in de familie van zielen; en een bijproduct zogezegd, zal voldoende vergoeding zijn voor werkers in alle velden van ondernemen zodat iedereen kan delen in Aarde’s overvloed.

In het kort, alles dat in jullie wereld gebeurt heeft een bedoeling! Wetend dat elke vluchtige teleurstelling of hoog-geladen zaak een stap naar vrede, eerlijkheid en rechtvaardigheid is en jullie alle situaties en individuen laten zien zonder oordeel of veroordeling. Inderdaad, heel veel meer is nodig om de volheid van de Gouden Eeuw te materialiseren, en dat komt er aan. De verandering die in ieder mens begint schept de grondzee van liefde die jullie wereld transformeert en pogingen achter de schermen wat dit betreft zal onmiskenbaar beginnen op te bloeien.

Wij hebben eerder gesproken over het belang van muziek en dit seizoen biedt majesteitelijke composities, kerstzang en lichthartige populaire liederen die spirit opheft. De lyrieken van sommige kerstzangen laten de waarheid niet afbeelden van Jezus’ geboorte maar ze drukken de eerbied uit voor deze verheven ziel. De machtige liefdes essentie van alle boodschappers die God hen heeft gezonden om Zijn kinderen te verlichten op Aarde is in en om jullie heen, op elk moment. Zing en leefin de overdaad van Joy tot the world! (Vreugde aan de wereld!) onze dierbare broeders en zusters en ga jullie nieuwe jaar binnen met deze glorieuze spirit.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Opmerking van Suzy: De Beste wensen voor blije feestdagen en zegeningen in het nieuwe jaar.]

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge