Home > > Matthew Ward - 13 december 2018

Matthew Ward - 13 december 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Een algemene gedachte op jullie wereld is: "Ik kan niet geloven dat het jaar bijna voorbij is!" De meeste mensen die voelen dat de tijd aan het versnellen is, weten niet wat jullie weten, dat trillingssnelheden toenemen omdat de Aarde zich geleidelijk aan in toenemend lichtere energieniveaus beweegt. Maar eenieder die voelt dat er verandering in de lucht zit, heeft daar gelijk in. Jullie nieuwe jaar zal lang verborgen waarheden en krachtige stappen naar een vreedzame wereld voortbrengen, waar samenwerking de verdeeldheid zal vervangen en de natuurlijke reserves van de wereld eerlijk zullen worden verdeeld.

Nu dan, de planeet gloeit gedurende jullie Decembermaand altijd helder als familie en vrienden traditionele heilige dagen vieren en genieten van festiviteiten, maar de sprankelende verlichting komt van meer dan de verheffing door vreugdevolle muziek, vrolijkheid en religieuze devotie. Tijdens dit seizoen heerst er overal een groter verlangen om levens te verbeteren, om mensen te troosten die rouwen of om te delen met degenen die last hebben van ontberingen. De oprechte geest van de gevers en de dankbaarheid van hun begunstigden dragen bij aan de straling die van de Aarde komt, omdat die emoties - zoals vergeving, mededogen, empathie en vreugde - van de hoge vibraties van het licht zijn.

Jullie weten hoe deze fijnste kwaliteiten van de menselijke natuur aanvoelen en hoe liefde voelt, dus is het natuurlijk om aan liefde te denken als de speciale emotie in romantische relaties en gevoelens voor familie en dierbare vrienden. Liefde is onvergelijkbaar méér. Liefde is het leven zelf! Toen ik dat jaren geleden aan mijn moeder vertelde, vroeg ze me uit te leggen wat liefde is en hoe liefde "in actie" werkt. Dit heb ik haar verteld:

Simpel gezegd, liefde is dat God Zichzelf deelt met al Zijn creaties. Liefde is de helende kracht van het universum. Liefde bevindt zich in de ziel en heeft alleen jouw toelating nodig van die aangeboren gevoelens om anderen lief te hebben en hun liefde voor jou te ontvangen. Liefde heeft geen beperkingen, en haar kracht kent geen grenzen.
v Om het zo uit te drukken: liefde is het behandelen van anderen met vriendelijkheid, redelijkheid, eerlijkheid, mededogen, hulpvaardigheid en zorgzaamheid. Als van liefde gezegd kan worden dat ze “ingrediënten” bevat, dan zijn dat enkele van de ingrediënten van goddelijke expressie in actie.
Weten dat jij en God en alle andere creaties van God onscheidbaar zijn, is liefde. Weten dat de Aarde zelf een wetende, bewuste levensvorm is en al haar vormen van leven respecteert, is liefde. Beseffen dat niemand anderen op zielsniveau kan kennen en daarom niet oordeelt, maar een handeling die als schadelijk wordt beschouwd niet goedkeurt, is liefde. Luisteren naar iemands goddelijke zelf is liefde. Het leven dat het liefdevolle zelf teweegbrengt, is liefde. Zelf vreugde voelen als je het in anderen ziet, is liefde. Iets doen dat vreugde brengt aan een ander is liefde. Vergeving van jezelf en anderen is liefde. Het delen van je middelen met een vol hart is liefde. Goede daden doen zonder daaraan verwachtingen te koppelen, is liefde.

Het in je hart en geest ervaren van vrede is liefde. De stille sensatie van het zien van een zonsondergang of het horen van een zangvogel is liefde, en een glimlach is een van de meest eenvoudige en stralende uitingen van liefde.

In elk en vele andere van deze gevallen die je tegenkomt, waarvan je instinctief weet dat het liefde in actie is, manifesteer je je liefde voor en van God. [Fragment van "Love in Everyday Life", hoofdstuk van Illuminations for a New Era.]

Moeder, bedankt voor het invoegen van die passage. Als je enkele van de talloze manieren kent waarop liefde tot uitdrukking kan komen, kun je zien hoe jullie, lieve lichtwerkers en alle andere zielen die op een goddelijke manier leven, over de gehele planeet liefde verspreiden. Het is de oneindige, eeuwige, ongeëvenaarde kracht van liefde die het leven in jullie wereld transformeert!
Voor de dierbare ziel die schreef dat de feestdagen haar verdriet over alle mensen die lijden verdiepen, zeggen we, de lage vibraties van verdriet helpen degenen aan wie je denkt niet. Verander alstublieft je gedachten in iets dat je doet glimlachen - misschien een gelukkige herinnering, of de toewijding van een huisdier, je favoriete foto of gedicht, een aanstaande plezierige gelegenheid - en luchthartigheid zal volgen. Handelingen van vriendelijkheid en een lachende groet aan voorbijgangers verlichten ook je hart en verheffen de geest van de ontvangers - liefde "in actie." Met de universele wet van aantrekking die voortdurend in werking is - en onthoud dat deze wet geen redeneervermogen heeft, kan het alleen iets terug brengen dat overeenkomt met de energie die je uitzendt - gedachten, gevoelens en daden die hoge vibraties produceren, dragen enorm bij aan je welzijn en die van de wereld.

"Hoe zit het met de energieën die vanuit de ruimte/zon/de lichtgolven binnenkomen?" Dit is onderdeel van alles in het universum dat zich in de versnellingsmodus bevindt en wat allemaal in jullie voordeel is. Die energieën die de snelheid van de trillingen op de planeet en binnen haar bewoners verhogen, ondergaan de verschuiving van gepolariseerde houdingen en gedrag naar evenwicht, waarin alles licht is.

"Ik las net Matthew's boodschap waarin hij zei dat de Aarde ooit de Hof van Eden is geweest. Er zouden toen geen uitgestrekte woestijnen zijn geweest of polaire ijskappen, en zeker geen toxische vervuiling of geweld. Wat heeft de Aarde veranderd in het soort wereld die zij nu is?" In een woord, duisternis. Oorspronkelijk was de planeet, de belichaming van de ziel genaamd Gaia, een onbevolkt paradijs, in haar totaliteit de Hof van Eden. Lieve familie, je moet de ware geschiedenis kennen van wat nu jullie thuisland is, en we zullen jullie een korte beschrijving geven.

De eerste mensen die aankwamen op de ongerepte, met licht gevulde planeet, die toen Shan heette, was een groep uit Lyra die hoopte goud te vinden. Ze hadden van de Intergalactische Raad geen toestemming gekregen om daarheen te gaan en hadden geen mijnverzoek ingediend, omdat ze een potentiële goudvondst niet met andere beschavingen wilden delen. Deze schendingen van universele wetten zaaiden het zaad van misleiding en hebzucht, en dat zette op de planeet de lage trillingen van negativiteit in gang. Toen bracht de groep een submenselijke soort binnen om de zware mijnarbeid te doen; de strenge behandeling van die slavenpopulatie en de schade aan het land door goudwinning voegde nog meer negativiteit toe.

De duistere krachten, een enorm en machtig krachtveld van basisdenkvormen die door het universum kronkelen overal waar ze door lage trillingen naartoe werden getrokken, richtten zich op Shan. Dat betekende de intrede van de duisternis. Tijdens de daaropvolgende eonen kwamen enkele van de vele bevolkingsgroepen die op deze planeet leefden in de ban van deze duistere machten. Hun geweld en degeneratie creëerden zoveel negativiteit dat het bevrijd moest worden via aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, zodat Gaia's lichaam kon overleven. In een reeks van die essentiële gebeurtenissen werden bergketens, binnenzeeën en diepe kloven gevormd terwijl landmassa's en oceanen drastische veranderingen ondergingen, en tweemaal werden alle levensvormen in cataclysmische zuiveringen opgeruimd. De duistere krachten bleven echter in het zonnestelsel, voortdurend klaarstaand om de volgende bewoners te beïnvloeden.

Ergens in de loop van de tijd raakte Shan ook bekend als Terra, maar beide namen raakten in de vergetelheid nadat een volk de planeet Aarde ging noemen. En toen de negativiteit, vanwege de invloed van de duistere machten, opnieuw groter werd gebruikte de Aarde haar licht om het leven van haar bewoners te ondersteunen. Omdat er niet genoeg licht was om het milieu te beschermen, droogden meren en rivieren op, ontstonden woestijngebieden en de meest noordelijke en zuidelijke regio's werden ijs.
In veel verschillende tijdvakken gedurende ongeveer een half miljard jaar in lineaire tijd, waren enkele bewoners van de planeet, de mensen die jullie Neanderthalers noemen, de soort die is geëvolueerd uit de slavenpopulatie van de Lyranen, en hun meer ontwikkelde afstammelingen. Andere bewoners waren afkomstig uit beschavingen in verschillende sterrenstelsels en waren de stamvaders van de verschillende rassen en culturen van de Aarde. Ze bezaten een gevorderde intelligentie, hadden spiritualiteit en manifestatiemogelijkheden en degenen die zich in de oudheid verenigden met zich ontwikkelende volken hebben hun nageslacht voorzien van deze waardevolle kenmerken.

Op een bepaald moment in de universele geschiedenis beloofden de duistere krachten rijkdom, macht en controle aan veel individuen, en degenen die bezweken voor dit lokmiddel werden hun marionetten. Een van hun gruwelijke daden was de overname van minder ervaren beschavingen en het deactiveren van alle, behalve twee, van hun DNA-strengen om hun intelligentie sterk te verminderen, gewelddadige neigingen te introduceren en lichamen kwetsbaar te maken voor zwakte, ziekte en een korte levensduur.

Millennia geleden begonnen sommige van deze mensen op Aarde te leven, waar de marionetten hen gemakkelijk in bedwang konden houden door angst, onwetendheid, eeuwigdurende oorlogvoering en minimale levensomstandigheden, iets wat de meest lage menselijke eigenschappen opriep. Opnieuw verzamelde zich negativiteit omdat ze ruw tegen elkaar en de dieren waren en de planeet zonder erover na te denken beschadigden, en opnieuw gebruikte de Aarde haar licht om al haar levensvormen te ondersteunen. Eenentachtig jaar geleden was haar licht zodanig verslechterd en haar baan dermate onstabiel was geworden dat ze onmiddellijk gevaar liep de ruimte in te wentelen en zeker te zijn van vernietiging.

Gaia wilde niet dat haar lichaam op die manier ten einde kwam en ze wilde niet dat al het leven opnieuw werd vernietigd, dus riep ze om hulp. Onmiddellijk machtigde God spiritueel geavanceerde beschavingen om de planeet te doordrenken met intens licht om haar as te stabiliseren en de lage vibraties van de derde dichtheid te ontstijgen. Sommige bewoners werden gestimuleerd om het licht te omarmen, iets wat het leven van de planeet redde, en door dit te doen, waren ze in staat om de ketenen van de marionetten die hen gevangen hadden gehouden, af te werpen.

De Aarde werd een slagveld waar de universele lichtkrachten de duistere krachten bevochten en deze uit jullie zonnestelsel verjaagden. Ver verwijderde beschavingen bleven licht zenden om de duisternis te ontwortelen die zich op de planeet had verschanst en sommige van hun leden boden aan om te incarneren om het licht te verspreiden en te verankeren. Omdat steeds meer mensen van de Aarde "het licht zagen", begonnen ze hun eigen licht te genereren, en lang verborgen geheimen en activiteiten van de marionetten van de duistere machten begonnen "aan het licht te komen." En dat brengt ons bij de toestand van jullie wereld vandaag.

Laten we nu vooruit kijken. De diepe wonden die de duisternis lange tijd aan de planeet en al zijn levensvormen had toegebracht, zullen genezen tijdens de reis van de Aarde naar haar bestemming in de vijfde dichtheid, waar Gaia spiritueel en bewust is gebleven tijdens de afdaling van haar lichaam vanaf de oorsprong in die dichtheid. Tijdens het ascentieproces zal het intelligentieniveau van de beschaving stijgen naarmate het bewuste en spirituele bewustzijn groeit en de planeet zal opnieuw worden zoals zij werd geschapen - schoon, wonderbaarlijk, gezond, vreedzaam. Door je Aardse familie te helpen ontwaken zodat ze het pad naar de Gouden Eeuw van de Aarde in al zijn glorie kunnen manifesteren, gaan ook jullie vooruit als multidimensionale goddelijke zelven.

Geliefde zusters en broeders, betreed het nieuwe jaar met vertrouwen en optimisme. Leef de waarheid van de woorden in jullie populaire liedje en inspireer anderen om hetzelfde te doen: “All you need is love….love is all you need.


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!