Home > > Matthew Ward - 2 april 2020

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 2 april 2020

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Geliefde broeders en zusters, haal alsjeblieft eens diep adem. Adem langzaam uit en laat je hart lichter aanvoelen. Zie nu voor je hoe de Aarde gloeit in gouden-wit licht, en “zie” vervolgens de mensen van alle leeftijden en huidskleuren elkaar, en de dieren in hun midden, vreugdevol omhelzen.

Je hebt zojuist een overvloed aan helende energie naar de wereld gestuurd. We danken je en we houden van je!

Nu dan, de media rapporteren informatie omtrent het coronavirus en werken voortdurend de statistieken bij van ziektegevallen en dodelijke slachtoffers van deze ziekte, Covid-19. Elk sterfgeval is een persoonlijke tragedie voor de getroffen familie en vrienden, wiens verdriet net zo intens is als wanneer hun geliefde door een andere oorzaak zou zijn gestorven. Elke dag eisen vele andere oorzaken het leven op van vele andere mensen waarvan wordt gehouden; ook veel andere families rouwen om hun verlies.

Mededogen en empathie zijn diepgeworteld in de hoge trillingen op dit station en leed is geen onbekende voor de volkeren van de Aarde. Nooit eerder zijn echter hartverscheurende interviews vertoond met families van wie de dierbaren zijn gestorven, noch hebben isolatie-maatregelen ooit eerder afscheid in de weg gestaan. Nooit eerder hebben de media beelden uitgezonden van medische teams in beschermende uitrusting die onvermoeibaar werken om levens te redden. Nooit eerder heeft de wereld weergaven onder ogen gekregen van percentages ziekte- en sterfgevallen van specialisten op het gebied van infectieziekten of van analisten die speculeren over een ineenstortende wereldeconomie.

Hoewel op een deel daarvan herhaaldelijk de nadruk wordt gelegd om opzettelijk angst op te wekken, wordt feitelijke informatie wereldwijd verspreid.

Wat niet wordt gepubliceerd, omdat het maar bij enkelen bekend is, is dat de bedoeling van het coronavirus is geweest om de wereldbevolking met miljarden te reduceren. Dat zal niet gebeuren omdat buitenaardse familieleden de potentie van het in het laboratorium ontworpen virus zoveel mogelijk hebben verminderd.

Laten we het nu hebben over iets anders dat niet bekend is; hoe zielscontracten hierin passen. Het sterven van ouderen is in overeenstemming met contractkeuzes wat betreft levensduur en de oorzaak van het verlies aan levensvatbaarheid van het fysieke lichaam. Contracten hebben een zekere mate van flexibiliteit met betrekking tot de exacte levensduur en de terminale ziekte, en deze zielen hebben voldaan aan die bepalingen door een ziekte op te lopen waarvoor ze bijzonder kwetsbaar waren vanwege eerdere gezondheidsproblemen die op zichzelf al snel dodelijk zouden zijn geweest.

Sommige van de jongere mensen die bezweken zijn, hebben eveneens aan de contractbepalingen voldaan en weer anderen hebben hun contract in samenhang met alle anderen in de pre-geboorte-overeenkomst gewijzigd. In de laatste gevallen wisten deze mensen op zielsniveau dat ze de wereld effectiever kunnen helpen vanuit Nirvana, waar ze krachtiger licht naar de planeet kunnen sturen, dan in fysieke lichamen.

Dat betekent geenszins dat het licht dat op Aarde wordt gegenereerd zwak is - het is sterker, intenser dan ooit tevoren!

De personen die ervoor hebben gekozen om hun contract aan te passen, hebben dat gedaan omdat ook op zielsniveau bekend was dat angst en depressie hun licht ernstig hadden verduisterd. Ze zaten vast in hun angst om geliefden die met tegenslag te kampen hadden, om hun eigen werkloosheid voorafgaand aan of als gevolg van het virus, huidige of dreigende financiële problemen, of bezorgdheid over 'wat als'. Niet alleen had deze mentale toestand een negatief effect op hun immuunsysteem, maar meer nog, door hun inzicht in het belang op Aarde te blijven te verkiezen boven hun leven in de geestenwereld, hebben deze zielen in hun ontwikkeling een sprong vooruit gemaakt.

De jongere mensen zonder gewijzigde contracten die zijn overgegaan, zullen in Nirvana alle positieve ervaringen kunnen genieten die ze hebben gemist; mochten er moeilijkheden zijn gekozen om een evenwichtige ervaring te bereiken - het doel van elke ziel in elk leven - zal automatisch krediet worden gegeven. Terwijl het coronavirus zich verder blijft verspreiden, zullen diezelfde contractbepalingen of zielsontwikkelingen van toepassing zijn op iedereen die door de ziekte overgaat.

Hetzelfde geldt voor alle anderen die gedurende deze ongekende periode in het universum voor een leven op Aarde hebben gekozen, ongeacht de duur, dus er speelt nog een andere factor in het totale sterftecijfer op Aarde. Veel zielen hebben een lichaam aangenomen, of het nu voor even is of voor langere tijd, om het ervaren van en evolueren binnen de derde dichtheid te voltooien. De meesten hebben ervoor gekozen om te leven in ondermaatse omstandigheden die het lichamelijk vermogen om elke ziekte te weerstaan ernstig in gevaar hebben gebracht, en zou dat niet Covid-19 zijn dan zou wel een andere ziekte fataal geweest zijn.

Nu het beantwoorden van jullie meest gestelde vragen. We weten niet wanneer het virus zal worden overwonnen. In het energieveld van potentie van de Aarde zijn er talloze energiebanen van ziekte - deze zijn niet afkomstig van een enkel individu, maar zijn eerder een combinatie van vele, tot dichte clusters gevormde banen uit gebieden over de hele wereld. Op dit moment verliezen enkele energiebanen aan kracht, sommige winnen langzaam aan momentum en veel ervan snel. Wat we in het veld niet kunnen vaststellen, laat staan in lineaire tijd, is wanneer al deze energiebanen zullen verzwakken in een mate dat ze zullen worden overwonnen door energiebanen met hoge trillingen waarin microben niet kunnen bestaan.

Nee, de straling van 5G-apparaten verspreidt deze ziekte niet - de zeer besmettelijke aard hiervan doet dit. Mensen in gebieden waar deze technologie wordt gebruikt, lopen echter meer risico omdat de straling het immuunsysteem aantast. Buitenaardse familieleden verminderen de schadelijke effecten van deze straling zoveel mogelijk.

En nee, lieve mensen, andere beschavingen kunnen niet ingrijpen en verdere verspreiding van het virus stoppen. Ze zijn niet alleen niet bevoegd om een situatie aan te pakken waar jullie zelf mee bezig zijn, maar de omstandigheden in jullie wereld zijn niet veilig voor bemanningen in jullie luchten om te landen en niet veilig genoeg voor degenen die onder jullie leven om hun identiteit bekend te maken. Zelfs nationale leiders die deze buitenaardsen kennen, zullen het bestaan van andere beschavingen niet publiekelijk erkennen.

Maar als een van jullie universele familieleden werd gevraagd om te beschrijven wat er op Aarde gaande is, zou het zijn dat de Mensen elkaar helpen.

Dit is te zien in de moed en de tomeloze inzet van medische professionals en eerstehulpverleners over de hele wereld. Leiders in dorpen, regio's en landen geven verstandige richtlijnen om de bewoners zo veilig mogelijk te houden. Onderlinge vriendelijkheid, het delen van middelen, bedrijfssluitingen en de massa die gezond verstand-richtlijnen naleeft en thuis blijft, keren het tij. Regeringen geven financiële bijstand aan burgers die extreme ontberingen moeten doorstaan.

Je ziet improvisatie en innovatie naar de voorgrond treden. Veldhospitalen worden opgericht als aanvulling op ziekenhuiskamers, bedrijven doen afstand van of voegen toe aan standaardproductielijnen voor medisch personeel en patiënten die dringend middelen nodig hebben, aan huis gekluisterde mensen fabriceren maskers en jassen, landen met een overschot leveren aan landen met een tekort.

Online zijn lessen beschikbaar voor studenten wiens scholen gesloten zijn. Entertainers treden op vanuit hun huis en concerten door muzikanten worden vanuit hun respectievelijke huizen op televisie uitgezonden.

Mensen, jong en oud, vinden unieke manieren om dankbaarheid te betuigen aan iedereen die in de loopgraven dient: artsen, verpleegkundigen, ander ziekenhuispersoneel en medisch personeel dat al met pensioen was; politie en brandweerlieden; docenten die online lessen bedenken voor hun leerlingen; apothekers, nieuwslezers, vuilnismannen, loodgieters, elektriciens; boeren, kruideniers, exploitanten van voedselbanken, chef-koks, bezorgers; dierenartsen, medewerkers en vrijwilligers in dierenasielen; en nationale strijdkrachten die op tal van manieren bijstand verlenen.

Anderen zijn we misschien even vergeten te noemen, maar worden niet vergeten door het grote geheel van mensen dat zo dankbaar is voor de geboden diensten en de stabiliteit die deze personen in deze moeilijke tijden creëren.

'Sociale afstand' biedt ouders en kinderen de gelegenheid om samen tijd door te brengen, en biedt tijd voor innerlijke reflectie, meditatie, gebed en het kunnen waarderen van de goedheid en schoonheid in jullie wereld.

Het is zo dat angst, verdriet, verwarring en vingerwijzen ook deel uitmaken van de wereld van vandaag. Maar verreweg veel sterker zijn optimisme, hoop, zorgen voor en helpen van anderen, evenals een gezamenlijke vastberadenheid om door te gaan totdat dit virus is overwonnen.

Net als de ziekteverwekker zelf, maakt eenheid van hart geen onderscheid wat betreft nationale grenzen, geslacht, leeftijd, nationaliteit, religie, etniciteit, seksuele geaardheid, sociale of financiële status, opleidingsniveau, werkveld, filosofie of politieke ideologie.

Deze verenigde kracht, de talloze vriendelijke daden, de vele manieren van hulp en uitingen van dankbaarheid zijn liefde in actie. Dit is de reden waarom het licht op Aarde nog nooit zo helder is geweest en waarom de nasleep van deze pandemie de genezing van de diepe wonden van de samenleving tot stand zal brengen, wonden veroorzaakt door ongebreidelde onrechtvaardigheid, misleiding en verdeeldheid.

Velen hebben het over 'wanneer de dingen weer normaal worden'. "Normaal" zal het niet meer worden. Jullie wereld is voorbestemd om drastisch te veranderen en zal drastisch anders zijn, onvergelijkelijk veel mooier. Het zijn niet de wetten, het geld of de technologie die het verschil zullen maken, het is de wil van het volk en de gelederen van lichtwerkers zijn ver-miljoen-voudigd. Even terzijde, mijn moeder zou zeggen: ver-ziljoen-voudigd.

Sociale, economische, religieuze, politieke en culturele apartheid zullen plaats maken voor vreedzame samenwerking en wederzijds respect. Het duister in al haar duivelse vormen zal aan het licht komen en de verantwoordelijken zullen rekenschap moeten afleggen.

De overgang van het mondiale economische systeem - computertransacties waardoor de kleine groep rijksten alle anderen kon controleren - naar een systeem op basis van edelmetalen zal zo soepel mogelijk verlopen om verdere verstoring van commercie en handel te voorkomen. De illegaal en immoreel vergaarde fortuinen van de Illuminati zullen worden teruggehaald en verdeeld om een ​​einde te maken aan de gewetenloze ongelijkheid tussen arm en rijk.

Achtergehouden technologieën zullen vrij worden gegeven en met zorg worden toegepast op energie, medicijnen, productie, communicatie, landbouw, transport en herstel van het milieu.

De gevaren van vaccins en 5G-straling worden blootgelegd; de eerste worden geëlimineerd en apparaten die 5G gebruiken, worden opnieuw ontworpen om schade aan jullie gezondheid en die van de planeet te voorkomen. Vele miljoenen aan geld zullen worden ingezet bij de wederopbouw van verwoeste steden en het vervangen van in verval geraakte infrastructuur.

Wat bedoeld was om de bevolking te vernietigen, heeft in plaats daarvan geresulteerd in een gezamenlijk verlangen om een betere wereld te creëren. Naarmate de inspanningen in jullie concept van tijd voortgaan, is jullie missie in dit leven nu al een triomfantelijke - die glorieuze wereld die jullie de mensen van de Aarde helpen manifesteren, is in het continuüm tot bloei gekomen.

Geliefde familie, we eren en ondersteunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!