Home > > Matthew Ward - 3 augustus 2014

Matthew Ward - 3 augustus 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Ons werd gevraagd naar de speculatie dat de regering van de Verenigde Staten een hand had in het neerhalen van het Maleisische vliegtuig in de Oekraïne en beschuldigingen dat de Russische regering dit deed. Onze collega’s in het Nirvana zeiden dat niemand verantwoordelijk was – het was het werk van de “zwarte ops’” arm van het door Illuminati gecontroleerde deel van de CIA, dezelfde kracht die de pro-Russische separatisten beweging ophitst in de Oekraïne.

Die factie, die onafhankelijk opereert van alle  regeringsoverzicht, respecteert geen nationale grenzen. Waar sommige burgers ontevreden zijn over hun gekozen leiders, zetten agenten daarvan oproer aan of verergeren die door de spanning te verhogen, betrekken welke nationale leiders ook, erbij die gepast zijn en helpen dissidenten om wapens te verkrijgen en de aanvoer ervan. “Zwarte ops” personeel, zoals de rest van Illuminati, die zich voedt door negativiteit, en hun middelen om zichzelf brandstof te geven, scheppen negatief geladen chaos, dood, gewonden, verdriet en verwoesting.

Het internationale netwerk van Illuminati is zo erg verzwakt dat ze niet langer meer een doorkruisende kracht zijn die ze tientallen jaren eerder wel waren, toen zij gemakkelijk twee wereld oorlogen begonnen en bij iedere oorlog geleidelijk profiteerden van beide zijden met wat er ook maar nodig was om de oorlogsmachine aan de gang te houden. Alhoewel hun vermogen om Wereldoorlog III te beginnen en om meer toe te voegen aan hun oneerlijk verkregen fortuinen, zou dit nooit gaan gebeuren, behalve in hun begoochelde gedachten, ze koesteren zichzelf op het moment in het negatieve door zorgen over waar het vechten in de Oekraïne toe kan leiden met die sterke emoties over de vliegtuig tragedie en de nasleep ervan.

Maar dit alles moet in de context gezet worden van alles dat overal gebeurt, en we vragen jullie om je jullie wereld voor te stellen als een uniek verhaal dat als een film wordt gemaakt. Laten we de ‘tekstschrijver’ toeschrijven aan het universele denken daar die de volledige visie heeft over deze epische film die eindigt midden in de wonderen  van Aarde’s Gouden Periode. En laten wij jullie de ‘publicisten’ noemen – jullie zijn gebriefd(kort ingelicht) over het verhaal en hoe dit eindigt zodat je erover kunt praten tegen iedereen die er voor open staat.

Jullie zitten ook in de cast(groep spelers) van miljarden, iedereen die de vrije teugel heeft gekregen om te handelen hoe ze maar denken dat het best past in het scenario wat bezig is. Dus, overeenkomstig de respectievelijke persoonlijkheden en karakters, zijn een paar acteurs meedogenloos in hun pogingen om de scene helemaal in beslag te nemen terwijl anderen streven naar een team inspanning om de belangen van iedereen te dienen. Sommige leden worden boos over de manier waarop het verhaal zich ontvouwt, anderen zijn er blij mee, weer anderen zijn ontmoedigd, en velen in de cast(groep spelers) zijn in verwarring. Sommige acteurs gedragen zich onredelijk, anderen dringen aan op samenwerking zodat de zaken gesmeerd zullen verlopen; en terwijl enkelen omhoog rijzen door op de voorgrond te komen, verbleken anderen. Sommige groepsleden voelen dat hun deel te klein is, anderen voelen dat dat van hen te moeilijk is; sommigen denken dat de film een succes zal zijn, anderen zijn bang dat dat niet zo is. Cast leden sterven, er komen pas geboren mensen bij. En sedert het voornaamste focus van iedere acteur in het filmen zijn of haar deel is, is het maar alleen zo dat de gehele cast de totale productie ziet waarin ze kunnen schouwen waarom alle rollen nodig waren om deze bewegende plaatjes van weergaloos kaliber en visie te zijn.

Misschien is dat een zwakke analogie, maar het is juist in zoverre terwijl het gebrek aan besef van de vrije wil en karma worden uitgespeeld, planetaire en persoonlijke ascentie, en een wereld in transformatie. Het grootste deel van jullie bevolking heeft er geen idee van dat de vluchtigheid in de Oekraïne en het vlieg ongeluk onderdelen zijn van dit transformatie proces. Het grootste deel van het publiek weet niet dat die hart verscheurende tragedies voor iedereen die geliefde personen verloor, ervaringen zijn die zij en hun geliefden kozen voor hun zielen ontwikkeling – het doel van iedere ziel – en hetzelfde is zo voor degenen die betrokken zijn bij militante aspecten.

Dit is zo in de meest hartverscheurende situaties en we noemen er nog een waarvoor lezers ons gevraagd hebben om over te spreken: de duizenden kinderen uit Centraal Amerikaanse landen die zonder toezicht naar de Verenigde Staten kwamen. Zij, de families die hen daar naartoe zonden voor hun veiligheid, de mensen die hen over de grens hielpen en de mensen die geweld veroorzaken in hun geboortelanden beleven wat ze kozen in hun zielen contracten.

Het is ook waar dat niet iedereen die sterft of om verlies rouwt of die gewond is, dakloos en wanhopig is, deze ervaringen koos, en dit is het geval betreffende het bloed vergieten en de verwoesting van Gaza. Daar, net als in alle andere plaatsen waar wreedheid en trauma bestaan en die geen deel zijn van de contracten van die aangedane mensen, daar stapt de goddelijke genade binnen. Iedereen die doorgaat om niet-verkozen omstandigheden te verduren neemt grote sprongen in ontwikkeling en elke persoon wier leven is afgesneden verkrijgt de volle credit voor alle contract voorzieningen. Zij die naar het Nirvana overgaan verheugen zich over het zijn daar en zenden een overvloed aan licht naar hun geliefde zielen op de planeet die moeten omgaan met dezelfde soorten moeilijke ervaringen.

Wij kennen die waarheden maar het is met diep verdriet dat we zoveel strijd zien, lijden,  hartepijn en doden in onze geliefde Aarde familie. We haasten ons erbij te voegen dat de meeste momenten snel voorbij gaan – het negatieve van dat intense voelen kunnen niet in deze hoge vibraties blijven - en wij zijn in staat om snel weer licht te stralen om verder te gaan om jullie te helpen geleidelijk naar de volle schittering van de Gouden Periode te gaan die wacht in het continuüm.

Omdat zo weinigen van jullie bevolking weten wat wij nu met  jullie hebben gedeeld, gaan de heersende gevoelens verdriet, boosheid, wanhoop en vrees over wat er nog meer komt. De lage vibraties van die natuurlijke reacties zijn uitlopers van een brede mate van licht door hulp, zorg en compassie die uit alle hoeken van de Aarde stromen. Inderdaad, ook andere beschavingen stralen massale hoeveelheden licht naar de planeet, maar jullie aan de kant van licht-dragers zijn een voorbeeld dat liefde-licht de enige manier is om alle conflicten op te lossen en om ontberingen in jullie wereld te beëindigen – specifiek in deze verwarrende tijd, laat jullie licht schijnen! 

Wereldwijd zijn mensen klaar voor het licht ! Zij kennen misschien de vrije wil niet, en karma niet en veelvoudige levens of spirituele en bewuste evoluties of de Illuminati niet; maar zij kennen de geschiedenis van jullie wereld: Nooit heeft doden, de schuld geven en wreken blijvende vrede en samenwerking gebracht tussen landen waar de mensen naar hongeren!

Dit is een juiste plek om te antwoorden op, Groeien landen toe naar goed of slecht karma?  Nee, alleen mensen doen dat en karma is noch goed noch slecht. Het is een geschenk van goddelijke genade zodat geïncarneerde zielen ervaringen kunnen krijgen die enorm verschillen van andere levens en die evenwicht kunnen verkrijgen wat nodig is voor zielengroei. Maar, zielen kiezen om te worden geboren waar condities de ervaringen bieden die zij uitzochten en dat kan dan eruit zien dat specifieke karmische lessen een heel land beïnvloeden.

Lezers hebben gevraagd waarom de regering van de Verenigde Staten “tegen het volk werkt van dat land in plaats van voor hen,” en vroegen onze kijk op “het stomme proces tegen de president in plaats van te zorgen voor wat wij het volk nodig hebben,” en de kijk op de partij van de Republikeinen.

De eerste reden van de regering van de Verenigde Staten die niet meer antwoorden geeft op de noden van de burgers is dat sommige leden van het Congress Illuminati zijn en anderen  gefinancierd, omgekocht of afgeperst worden bij het stemmen zoals de Illuminati dat dicteren. Van alle landen die jullie “geïndustraliseerd” noemen, heeft de Verenigde Staten de meest uiterlijk-gecontroleerde regering – het Federale Reserve Stelsel, multinationale corporaties, de medische beroepen en hun het meest er mee te maken hebbende industrieën en agentschappen die allemaal grote zeggingskracht hebben in wat het Congress doet.

In talloze boodschappen hebben wij gesproken over sterke zielen die overeenkwamen om ernstige problemen te brengen die massa’s zielen nodig hebben om hun derde dichtheid karma af te wikkelen en dan zouden die sterke zielen zich bij de lichtkrachten voegen; in plaats hiervan werden zij hebzuchtig en werden bekoord door macht en controle en weigerden zij om de hun voor de geboorte overeenkomsten te eren. Die individuen zijn de Illuminati, en hun activiteiten hebben de vooruitgang tien jaren of meer achteruit gebracht.

Aarde’s ascentie tempo werd niet beïnvloed, maar jullie gemeenschap wel. Het meesterplan van de Gouden Periode werd ontworpen opdat toen Barack Obama in 2008 de president van de VS werd,  jullie wereld vurig zijn pogingen zouden ondersteunen om alle volkeren te verenigen in vrede en harmonie met de Natuur, in overeenstemming met Gaia’s visie. De door het door Illuminati geleide offensief tegen dat doel is meedogenloos geweest. Maar ook heeft het licht hun internationale netwerk verbrijzeld en verminderde de effectiviteit van hun overblijfselen terwijl deze de uitbreiding veroorzaakte van de achterban bewegingen over de wereldbol en die werden toenemend succesvol bij de ‘achter de schermen’ onderhandelingen.

Wat betreft het proces tegen president Obama, zien wij dat als een neon verlichte pijl die wijst op de serieuze zaak van het land dat de Republikeinse partij hun meest conservatieve deel – “The Tea Party”- ook de regering beperkt bij hun antwoord op de noden van het volk. Dit betekent niet dat die mensen in de rangen van de Illuminati zitten; ze willen gewoon het land volgens hun wensen en filosofieën laten lopen. De andere Republikeinen, verlangend om de partij naar verkiezingsoverwinningen te zwiepen in alle staten, gaan met de Tea Party leden mee, om als in ‘een blok’ te stemmen, en hun stemmen aantal laat zien dat dit niet vaak samenvalt met wat voor het merendeel van de burgers nuttig is.

Nu zullen wij ons best doen om aan de vraag te voldoen en geven “een eenvoudige uitleg van licht en hoe die een beschaving beïnvloedt”.  Licht, wat dezelfde energie is als liefde, is de essentie van de Schepper, Bron van alles in het bestaan. Licht is de meest sterke kracht in de kosmos, het geheel van bewustzijn, het ingrediënt van zielen, en de levenskracht van ieder levende entiteit. Zelfs een piek van duistere krachten heeft een vonk van licht; anders zou het niet bestaan.

Licht komt in dit universum door zijn/haar Opperste Wezen, die jullie God kunnen noemen, Allah, Jehovah, Yahweh of met een andere naam; en alles is universeel verbonden door en in deze energie. Daarom is spirit, die gezien kan worden als geloof, en wetenschap, die gezien worden als feit, een en het zelfde: licht fluctueert op een of andere frequentie.

Maar laten we terugkeren naar het Begin van alle leven in de kosmos. De eerste uitdrukking die de Schepper van zichzelf creëerde was het Gechristende (Christed) rijk en de eerste zielen, de aartsengelen; het rijk zelf en de aartsengelen zijn zuiver licht. Op een niet bekende tijd, begiftigde de Schepper de aartsengelen met het geschenk van de vrije wil en diens gezel, de macht van manifestatie – wat is, dat ze Scheppers energie konden gebruiken om wat ze zich maar voorstelden, te maken, en in hun eerste mede-scheppende proces, maakten zij het volgende niveau van engelen en goden en godinnen. Die zielen waren ook van zuiver licht.

Op een bepaald moment hadden de aartsengelen het idee om stoffelijke vormen te maken voor zielen die dat wilden – dat was de oorsprong van het DNA en de elementen van lichaams “bouwblokken”. In het DNA zaten fotonen, die voortdurend licht absorberen en uitzenden die lichamen produceren met kristallijnen cellen welke kosmisch bewustzijn bevatten en het vermogen hebben om in vibraties te leven van de hoogste hemelse lagen.

Uiteindelijk gebruikten enkele zielen wier negatieve daden hen uit het licht lieten vallen, hun vrije wil om de DNA naar beneden te laten zakken van nieuwere, minder ervaren beschavingen. De veranderingen maakten dichtere lichamen met DNA die elektronen bevatten en veel minder licht hebben en op veel lagere frequenties vibreren dan fotonen. De vermindering van licht veroorzaakte corresponderende verminderingen in het bewustzijn van die beschavingen, in het hersen functioneren en in de levenstijd. Ze verloren alle kennis uit hun Begin, hun verzwakte lichamen werden kwetsbaar voor ziekte en hun temperament hield vrees in en al die negatieve bijproducten zoals wreedheid, hebzucht, boosheid, machtslust, onrechtvaardigheid, armoede, verdeeldheid en haat – haat is niet het tegengestelde van liefde, het is de afwezigheid van liefde of licht. Dat zijn de condities van de derde dichtheidsbeschavingen.

Het is niet zo dat geen lichamen op Aarde fotonen hebben, en een onvoorstelbare hoeveelheid zit in de atmosfeer. Maar elektronen zijn dominant in het grootste deel van jullie bevolking – dat is waarom zij achterblijven bij het spiritueel en bewuste ontwaken. – en door jullie hele wereld heen – daarom hebben jullie elektrische en elektronische toepassingen en betalen jullie om die te gebruiken in plaats van fotonen te hebben van “vrije” energie. De manier om op te stijgen naar lagen waar fotonen de elektronen overtreffen in aantallen, is door de hoeveelheid licht te laten toenemen in het collectieve bewustzijn.

Energie is neutraal. Het zijn de gedachtevormen die vastraken aan energie-stromers die positief zijn - met licht – of negatief – zonder licht. De vormen worden geschapen door ieder wezen zijn gedachten, gevoelens en daden, en collectief bepalen deze een beschavingsdichtheid of de status van spirituele en bewuste ontwikkeling. Dat is een universele definitie van dichtheid; die anders is als een massa of de plaats van een massa, en die twee gaan niet noodzakelijkerwijs samen. Daarom kan de Aarde, die een vijfde dichtheid ziel is, spiritueel en bewust, in de eerste fase van de vierde dichtheid plaats-gewijs zijn, en de meeste van haar mensen zitten in de derde dichtheid ontwikkelingsstatus.  Dieren en planten absorberen meer licht dan de meesten van de mensheid; op dit moment varieert het licht van schitterend tot net genoeg om lichamen levend te houden.

Nu dan, ieder mens en alle dingen in jullie wereld stralen vibraties uit overeen stemmend met elke vorm zijn bewustzijns niveau, en dat wordt bepaald door de hoeveelheid licht in ieder. De atomen in onbezielde objecten – zeg maar een kiezelsteen, voetbal, nagel en stoel – hebben minimaal bewustzijn; uitzonderingen zijn kristallen en goud, die een hoge mate daarvan hebben. Het bewustzijnsniveau van grond is hoger dan dat van voorwerpen en zo is dat ook met slakken, wormen en kortlevende insecten; hoger op de schaal zitten de soorten insecten die een goed ontwikkelde hiërarchie hebben en een duidelijk bepaald werkstelsel daarin hebben.

Het plantenrijk heeft een zeer hoog niveau van bewustzijn. Bomen hebben intelligentie en emoties waarvan weinig mensen zien dat dit mogelijk is en steken uit ver boven de eikel die weet hoe hij een machtige eik kan worden en het appelzaad dat weet hoe het fruit kan dragen. Kleine bloemzaden kennen hun kleuren en of ze een seizoen bloeien of jaar na jaar floreren. De algemeen niet geziene en daarom onbekende zielen in het Devische koninkrijk, die hand in hand werken met de hele Natuur, zijn ook zeer hoog ontwikkeld, bewust en emotioneel.

Mensen en andere hoge ordes in het dieren koninkrijk hebben het hoogste niveau van bewustzijn – instinct, intuïtie, herinnering, leren en redeneer vermogens en de breedste reeks van gevoelens – maar alleen de mensheid is begiftigd met geweten en het geschenk van de Schepper: de vrije wil. Alhoewel ieder levend wezen en ieder onbezield ding een doel dient in het evolutionaire proces van iedereen, is het de menselijke bevolking die het tempo aangeeft.

Terwijl  alle andere levensvormen op Aarde met hun respectievelijke ingeboren gidslijnen werken die in harmonie werken met de Natuur, kunnen mensen er voor kiezen om op goddelijke wijze wel of niet te handelen, om het geweten te achten of niet; en hun collectieve keuzes bepalen de status van de ontwikkeling van de beschaving.
Terwijl de mensheid via het licht evolueert in spiritueel en bewust besef, doen alle andere vormen dat op de planeet en de collectieve vibrationele uitstralingen brengen de hele wereld verder. En, terwijl een wereld vooruitgaat, wordt het leven toenemend eenvoudiger en blijer! Het is slechts in de lagere vibraties van de derde dichtheid dat een beschaving alle complexheden schept die geboren zijn uit negativiteit.

Geliefde broeders en zusters, wij weten dat jullie dramatische veranderingen willen ten goede en soms voelt het als er een stap naar voren wordt gezet en dan weer terug. Jullie media benadrukken de “epische” film van het drama naar beneden in plaats van het myriaden succesvolle bereik in dorpen, steden en in landen over de wereld; en verslaggevers kennen de vitale ontwikkelingen niet “buiten de camera”. Als je jullie wereld konden zien zoals wij dat doen, zou je verbijsterd zijn bij de progressie, de obstakels die worden ontmoet en overstegen. het leren – herinnering ! – die jullie al meester zijn geworden! Wij groeten jullie, de voorhoede van lichtdragers op Aarde, en omgeven jullie met onvoorwaardelijke liefde.  

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny





Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!




Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl