Home > > Matthew Ward - 11 januari 2015

Matthew Ward - 11 januari 2015

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Voordat we over recente gebeurtenissen praten, zeggen we dat door dit hele jaar heen jullie het tempo en het aantal betekenisvolle gebeurtenissen zullen zien toenemen omdat de vibraties hoger worden. Aarde’s energieveld van potentieel die eruit ziet als eeuwige vuurwerken, reflecteren de versnelde stuwkracht van het licht vanwege de inspanningen van lichtwerkers en de toegenomen activiteiten namens jullie van onze universele familie.

Twee “ongelukken” zijn er geweest met verdriet en dank. Het was geen “goed geluk” dat enkele mensen die de bedoeling hadden om op die AirAsia Vlucht 8501 te zijn er niet waren: Hun tijd was nog niet voorbij. Ze weten niet dat dit het was waarom zij de vlucht misten; zij en allen die van hen houden zijn gewoon dankbaar dat dit zo was. Zo hartbrekend het is voor families en vrienden van allen die met het vliegtuig naar beneden vielen, de zielen contracten van allen aan boord riepen in die tijd hun overgang op. Waren ze door dit middel niet weggegaan, dan zouden ze spoedig erna op een andere wijze zijn weggegaan.

Hetzelfde zou zijn geweest voor de mensen die overgingen nadat er een vuur was uitgebroken op de ferry boot in de Adriatische Zee. Bij dit incident, hadden de zielencontracten van iedereen behalve enkele zielen een langere leeftijd. De honderden die werden gered zijn zich niet bewust hiervan, noch hoefden zij zich dankbaar te voelen, hetzelfde is zo voor hun families en andere geliefden.

De verontwaardiging in de Verenigde Staten over het beschieten van twee politiemannen in een patrouilleauto dient een stuk evenwicht te brengen voor de schandalen over politie die buitengewoon wrede tactieken toepassen op Afro-Amerikaanse mannen. Je kunt hierover denken als een emotionele klok/pendulum die aan het eind vast zit waar krachtshandhaving wordt gezien als vooringenomenheid van oordeel en behandeling, en plotseling moet de pendulum wegvallen van beide waarnemingsextremen zodat er evenwicht kan komen bij politie acties en bij de reacties van het publiek.

De slachter/moordenaar in het kantoor van Charlie Hebdo en de erna volgende moorden in Parijs verenigde jullie wereld met sympathie, medeleven en veroordeling voor daden van terroristen. Als er aspecten van zulke incidenten kunnen worden beschreven als “hartverwarmend” dan zijn dit: de mensen van Frankrijk als Een in een onbevreesde rebellie tegen barbaarse pogingen om vrijheid van expressie te muilkorven en wereldleiders die hun solidariteit demonstreren; de Moslim moordenaars en alle anderen zoals deze die worden gezien voor wat ze precies zijn – brutale, tirannieke mensen die handelen met een gestoorde ideologie die niets te maken heeft met de Islam; en er is een internationale roep om dat extremisme te ontwortelen en om de oorzaak ervan te genezen. De vitale beweging om kwezelarij, wrok en angst voor verschillen te overstijgen moet gebeuren zodat eenheid voor respect en waardering van verschillen dat kan overnemen – dat is de fundering waarop een beschaving een vredige, liefdevolle, harmonieuze wereld opbouwt.

Het kan lijken alsof wij spreken van tragische gebeurtenissen met een emotionele hechting – dit is de hogere bedoeling die gediend wordt en dat is dat. Dat is het geval niet. We eren allen die hun spel spelen in elke verdeling zaaiende of vreselijke situatie, maar het is diep tragisch voor ons dat het winnen van persoonlijk en planetair evenwicht zoveel geweld en verdriet inhoudt voor onze geliefde Aarde familie. Specifiek hartverscheurend zijn bloedbaden en het kidnappen van kinderen en andere gewetenloze afschuwelijkheden. Het is moeilijk voor ons, net als voor jullie, om iemands zielenstrijd te zien en dit te zien als weer een mijlpaal in de eeuwige cyclus van gedeelde levens in stoffelijke werelden en reünies in spirit werelden. Vind alsjeblieft een soort troost, zoals we dat zelf moeten vinden, in het weten dat uit tragedies zielen ontwikkeling voortkomt; uit verschrikkingen komt meer spirituele verlichting en een medelevende gemeenschap en, ten slotte, Aarde’s Gouden Periode in volle bloei.

En misschien schijnt een tragedie groter als er 12 of 100 of 400 sterven bij hetzelfde incident maar elke minuut sterven vele duizenden zielen en dit is droevig voor iedereen die van hen houdt. We wensen dat iedereen die verdriet heeft kon weten dat zij en de mensen die hen lief zijn hun eigen ervaringen kozen om elkaar te helpen evolueren. Ze zouden nog steeds hun geliefden missen, natuurlijk, maar die kennis zou de intensiteit van hun verlies verminderen.

“U zei in uw vorige boodschap dat alles wat gebeurt een bedoeling heeft. Ik kan geen bedoeling zien in de film “Het Interview’ of de reactie. Hoe ver zal de schade zich verspreiden doordat de Noord Koreanen in Sony’s computer systeem hackten? Alles hierbij schijnt een stap achteruit te zijn voor het licht.”

Alles dat in jullie wereld plaats vindt is vol bedoeling! Maar, terwijl sommige zaken logisch schijnen te zijn in die context, kunnen andere heel ver daarvan af zijn, en de film en de daarop volgende reactie kan een voorbeeld zijn van het laatste.

In vorige boodschappen hebben we gesteld dat het entertainment veld een bolwerk is van de Illuminati omdat waar zij in voorzien publieke opinies en daden beïnvloedt. De op de voorgrond geplaatste misdaad, oorlog en ander geweld in films en spelen is om de gemeenschap te laten wennen aan dergelijk soort gedrag en het motiveert onstabiele mensen om dat te na te bootsen. De entertainment manipulators scheppen “box office stars”, (kas-stuk-sterren) zet hen op voetstukken en beloont hen met exorbitante betaling en diverse awards; dat heft enkele zielen op boven alle anderen en maakt de ongelijkheid tussen de “die hebben” en “die niet hebben” groter in jullie wereld. Redenerend denken dat deze negatieve effecten ziet, zijn net zo als de positieve inbreuken in de industrie, maar wat niet in het publieke zicht zit is de duisterste strijd van de Illuminati in het entertainment veld – Satanisme, seks slavernij, pedofilie en pornografie.

Al dergelijke geziene en niet geziene situaties zijn verstoken van licht en de Aarde heeft energie lagen bereikt waar alles in de lage vibratie niveaus aan het desintegreren is. Wat er achterop het toneel aan het gebeuren is, zeg maar, gaat naar het centrale toneel waar het spel dat zich ontvouwt, gezien kan worden door het publiek.

Een reactie van de film is het spotlicht houden op de oorlog in “cyberspace”. Wat er ooit is ontworpen voor positief gebruik kan naar negatieve middelen worden gestuurd, en jullie ontwikkeling in de computer technologie is een eerste voorbeeld. Aan de ene kant kunnen medische doorbraken wereldwijd worden gedeeld, de communicatie is snel, klokkenluiders hebben een forum om hun ontdekkingen naar buiten te brengen en een overvloed aan informatie die niet wordt verteld in de mainstream media, is beschikbaar op het internet. Aan de andere kant wordt het internet gebruikt om valse informatie uit te zaaien en sommige mensen gaan illegaal computersystemen in om eigendomsgegevens vrij te laten, om virussen te introduceren en om zakenlijke operaties te verstoren. Jullie nationale leiders, die de gunsten kennen van het delen van waardevolle informatie, zien de noodzaak om de belangen van hun landen te beschermen door samen te werken om wereldwijd het hacken te voorkomen. Elke zaak die samenwerking initieert of vergroot over de grenzen heen, wordt verwelkomd.

Wij zien niet dat Sony’s ervaring voert naar het leiden tot “al onze privé informatie en communicatie kan gebruikt worden door iedereen en er kan wijdverspreide elektriciteit of stroomuitval komen” die zorg veroorzaakt. Als dat in sommige gevallen zou resulteren zou dit tijdelijk zijn. Verkeerd gebruik van iets of het nu informatie of technologie of van een natuurlijke bron is, zendt lage vibraties uit en activiteit op dat niveau kan niet langer meer worden ondersteund.

Onze collega’s in het Nirvana kunnen niet verifiëren of het complexe hackingsproces uit Noord Korea kwam of waar vandaan. Het zou het werk kunnen zijn van zwarte operatie agenten in het deel dat door Illuminati gecontroleerd wordt – die zijn hier en daar over de wereld – of door een opzettelijke, misschien wraakzuchtig mens of groep Maar wie ook de verantwoordelijke persoon of personen zijn, ze bedoelden niet dat hun inspanningen het licht zouden helpen door de positieve effecten die wij opnoemden.

“President Obama heeft ten slotte enigszins‘licht’ in mijn mening gebracht, met die order om uit te voeren. Het is absurd dat onze regering Cuba heeft uitgesloten en al 50 jaren, toen we Duitsland en Japan hielpen direct na de Tweede Wereld Oorlog om weer op hun voeten te komen. Er was niet eens een oorlog met Cuba! Waarom is er oppositie van beide partijen voor wat Obama deed?

President Obama’s uitvoerende order die de deur opent naar het normaliseren van dat land zijn relatie met Cuba riep die reactie op door leden van het Congres die normaal tegen zijn wat hij doet, maar enkelen die boos antwoordden deden dat meer op emotionele grondslagen dan op politieke. Hun harten en denken zijn een halve eeuw geworteld in het verleden, die hun zicht belet voor die resolutie van een lang aanwezige zaak die de beste belangen zijn van de mensen van beide landen. Deze stap naar voren om respectvol samen te leven en om samen te werken is ook het bewijs dat de pogingen achter de schermen tot verwezenlijking komen in harmonie met de steeds toenemende vibraties.

Dierbare familie, jullie kunnen misschien moe worden van onze bijdragen om alles tot vibraties te brengen, maar die zijn het “weefsel” van dit hele universum! Alles in het bestaan is energie die op een of andere snelheid vibreert en die neemt toe terwijl de vibratie snelheid zich versnelt. Iedere gedachte, gevoel en acties zendt vibraties uit die zich overeenkomstig situaties manifesteert en hun resultaten, en de hoeveelheid licht in de mensen bepaalt hoe ver ze - en of ze dat zijn op het pad van ascentie zijn.

Laten we elk misverstand duidelijk maken dat ascentie in vereniging is met het overgaan van het stoffelijke leven naar het leven in spirit. Ascentie is een evolutionair proces en het binnengaan in Nirvana isalleen maar automatische ascentie op de plek. Mensen die spiritueel vooruit gaan van de derde naar de vierde dichtheid en die bewust in dat Aarde leven in de woongebieden van Nirvana’s vierde dichtheid binnengaan; personen die deze status niet bereiken vóór de transitie, gaan naar een lagere dichtheid status, die van hun levensenergie registratie. Nirvana bied gelegenheden om een hogere dichtheid te verkrijgen maar dat gebeurt niet automatisch. Veel bewoners bereiden zich via specifieke studies voor en met hulp van meer ontwikkelde zielen om hun karakter zwakheden te versterken, dus is het volgendepersonage in de afkomst beter toegerust om zich te ontwikkelen tijdenshet stoffelijke leven.

Het kan nuttig zijn als we jullie er aan laten denken dat de dichtheid van twee definities is, wetenschappelijk gesproken. Een is massa of de plek van een massa. Aarde is een derde dichtheid in massa en een vierde op de locatie; Nirvana is een vierde dichtheid in massa en locatie. De andere definitie is de status van zielenontwikkeling. Gaia, Aarde’s ziel, is altijd een vijfde dichtheid, ondanks in welke dichtheid naar planetaire lichaam in is; en Nirvana’s bewoners gaan van de tweede naar de vijfde en hoger in sommige gevallen.

Om verder te gaan met onze verduidelijking, eer zijn in deze weergaloze tijd in het universum uitzonderingen op de wet van fysica die ascentie regeert, en het misverstand kan voortkomen uit wat wij jullie verteld hebben over zielen wier contracten waren veranderd. Personen wier ervaringen de ernst te buiten gaan van sommige contract voorzieningen kunnen op zielen niveau een verzoek richten om dit leven te verlaten voordat ze de overblijvende voorzieningen hebben voltooid. Goddelijke genade eert deze aanvragen door de mensen toe te staan om de rest van de contract keuzes te beleven in het Nirvana of om vol vertrouwen te hebben voor de voltooiing. Op elke wijze, evolueren ze naar de vierde dimensie tijdens hun verblijf daar.

Persoonlijke ascentie is al met toenemende snelheid aan de gang sedert de planeet ooit begon met ascenderen, een 70 tal jaren geleden. Bijna alle personen die in die tijd antwoordden op de massale instroom van licht en die spiritueel en bewust van de derde naar de vierde dichtheid verder gingen, gingen enige tijd geleden door naar het Nirvana. Een veelvoud van zielen die in de meer recente tientallen jaren werden geboren hadden ook een transitie na het verkrijgen van de vierde dichtheidsstatus; iedereen wier contract werd veranderd om een vroege binnengaan van het Nirvana te verkrijgen hebben dat verkregen; en vele mensen in jullie gemeenschap heden, zijn naar die status ontwikkeld. Alles bij alles, zijn diverse miljarden zielen tijdens Aarde’s ascentieproces en haar reis tot aan nu toe achtereenvolgens geëvolueerd naar hogere energielagen en dat verzekert dat velen dat nog zullen doen.

Nog een laatste woord over vibraties. We hebben eerder het belang verteld van woorden, hoe hun vibraties de mensen beïnvloedt die ze gebruiken en iedereen die deze hoort. Experimenten die door Masuru Emoto werden uitgevoerd zijn hiervan bewijzen, die je kunt zien in het Water en Woorden staan op deze site : http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html. Dr. Emoto kwam uit een zeer hoog ontwikkelde beschaving specifiek om jullie wereld te begiftigen met die wetenschappelijk ontdekkingen, en toen hij enkele maanden geleden de transitie maakte, werd hij verwelkomd door een toeloop van zielen die weten dat hij zijn missie vervulde met groot succes.

Geliefde broeders en zusters, jullie maken je leven en de levens van anderen lichter door vriendelijk te spreken en het rimpeleffect van jullie woorden zijn onmeetbaar. Wij reizen met jullie in de geest en met onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl