Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 5 januari 2014

Matthew Ward - 5 januari 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Door de december zonnewende kwam er weer een krachtige instroming van licht binnen, als om het jaar dat naar zijn einde ging een saluut te geven en om het nieuwe te begroeten met geestdriftige vrolijkheid. En, als het echt een saluut was, hoe wel was dit verdiend! Telkens als jullie handelden met inspiratie van op het zielenniveau – iets wat jullie zagen als alleen maar een aardige geste of om “het juiste te doen”- voegden jullie licht toe aan je wereld.

Jullie kunnen de boodschap opnieuw bekijken waarin we enige van de vele wegen noemden waarop jullie gemeenschap licht in overvloed heeft gegenereerd. Het je dankbaar voelen voor de myriaden bijdragen ter verbetering van jullie wereld, zendt ook zijn eigen licht in grote hoeveelheden door. [die boodschap is 15 augustus 2013]

Ja, heel veel moet nog worden gedaan en zal worden gedaan. De stuwkracht van energie gaat steeds verder om de kracht van alle gedachten en gevoelens te versterken, dus herhalen we onze leiding om niet met een zwaar hart te denken aan nodige condities; in plaats hiervan kun je de Aarde visualiseren in gouden-wit licht zodat dit beeld met je wens voor gunstige veranderingen naar buiten gaat in het universum en terugkeert met toegevoegd licht. Alhoewel sommige gesloten denken en harten proberen om destatus quo voor vrede, te handhaven, zijn samenwerking en genoeg voor iedereen, stevig onderweg en hoe meer licht ze ontvangen, hoe sneller dit zal worden gemanifesteerd.

Ga alsjeblieft verder met onderscheidend te zijn met alle informatie, inclusief artikelen en gechanneld materiaal op het internet. De voornaamste media zijn nog steeds in sterke mate aan het controleren, met nadruk op het negatieve en op schandalen; maar het is hartverwarmend dat meer en meer verhalen van vriendelijkheid, van samen delen van bronnen en succesvolle ondernemingen vanuit de achterban opkomen waar ook veel werk van wordt gemaakt.

Er zitten verslaggevers tussen het grootste deel in van jullie bevolking dat er geen idee van heeft dat leden van onze universele familie mogelijkheden voorkomen waarover werd gesproken, zoals dat Noord Korea nucleaire atoomkoppen kan detoneren en grote gebieden van straling kan wegvegen van Fukushima wat uiteindelijk miljoenen kan doden. Ze weten niet dat het geen wens van Gaia is om de oceanen zo warm te laten worden dat alle zeeleven sterft en alle kustlijnen honderden mijlen landinwaarts gaan, dus dat zal ook niet gebeuren. De meeste bewoners van Aarde weten niet dat overheersende frequenties bevorderlijk zijn voor nationale leiders die willen praten in plaats van vechten, of met economische en diplomatieke gesprekken bezig zijn achter de schermen, of dat vele miljoenen zielen beleven wat ze wilden ervaren om hun andere levens in balans te brengen en om te evolueren.

Jullie WETEN dat, geliefde familie, dus bruis verder door dit nieuwe jaar met opgeheven hart en met positieve gedachten en blijf het licht uitbreiden in jullie wereld. Jullie ZIJN de veranderingen die je wilt!

Nu spreek ik alleen als Matthew. Ik vroeg mijn moeder om een antwoord te kopiëren van een lezer over onze december boodschap: Jullie boodschap was heerlijk, behalve het weglaten dat Jezus’ geboorte de reden is voor dit heilige seizoen. Ik denk dat ik open van geest genoeg ben en intuïtief, maar wat je zei over dat Jezus niet werd gekruisigd is NIET geloofwaardig. Hoe kan iemand die zo geëvolueerd is als u jezelf het klaarspelen om iets dat zo belangrijk is, niet te weten?

De schrijver is een van de vele, vele mensen die geloven in het bijbelse verhaal over de kruisiging. Op een bewust niveau de waarheid kennen die je weet op een zielenniveau is een vitaal deel van de ontwikkeling en het vasthouden aan geloven die gebaseerd zijn op onwaarheden houdt ontwikkeling weg. Daarom is het dat ik voelde dat het nuttig kon zijn om behulpzaam te zijn om jullie te vertellen hoe ik weet dat de Bijbel dramatisch anders is dan de waarheid. God zei: “Ja, het is tijd,” en dus zal ik het zeggen.

Altijd heb ik vanuit persoonlijke kennis gesproken als Matthew, de apostel – het is het best bekende van mijn levens heden op Aarde – en de duizenden andere levens die begonnen toen Aartsengel Michaël’s krachtige energie zijn eerste personage manifesteerde in dit universum. De opgestapelde kennis van al mijn personages bracht me in staat om te spreken over dingen die ik niet bewust wist in het leven dat bekend werd als Matthew (Mattheus), de apostel, maar ik zal die kennis oproepen terwijl ik jullie vertel over mijn jaren met Jezus.

Mijn moeder heeft van dat leven geweten sedert onze eerste conversaties, twintig jaren geleden, en toen zij vroeg of ik dit ooit in een boodschap zou vermelden, zei ik: misschien, op een dag, maar de apostel identiteit is belangrijk. Wat belangrijk IS, is dat de informatie die zij kreeg van mij en de anderen op zichzelf moet worden gerespecteerd. Lezers van de boeken en boodschappen moeten intuïtief de waarheid kennen van de informatie, en leiding bieden om ze te helpen horen, vertrouwen en hun innerlijke stem” achten in alle levens omstandigheden, dat is een van de voornaamste redenen voor onze moeder-en-zoon samenwerking.

Nu dan, veel mensen geloven dat de Bijbel waar is want hen is geleerd dat dit het “woord van God” is, geschreven door individuen die door God zijn geïnspireerd. Dat is niet zo. De talloze onjuiste delen van de Bijbel houden fouten in van vertalingen uit Aramese en Griekse opschrijvingen – een is de “baby in een kribbe”- samen met veranderingen die pasten bij hun persoonlijke geloof. Die werden samengesteld door meer van hetzelfde in latere vertalingen; maar de meest ernstige afwijkingen van de authentieke registraties zijn de weglatingen en toevoegingen die met opzet bedoeld waren om te misleiden.

Delen van het Oude Testament kwamen van vroegere leiders van kerk en staat. Individuen hadden toen een nauwere relatie met God, en om de bevolking in overeenstemming te laten komen met de wens van leiders voor controle en rijkdom, moesten ze de mensen afstand laten nemen van God. Ze beraamden een toornige, te vrezen God die sommigen van de mensen vertelden dat anderen hun vijanden waren, ga naar buiten en maak ze af; en vertelden dat een vader zijn zoon moest doden als bewijs van zijn gehoorzaamheid voor Zijn bevelen. (w: Isaäc)

Tijdens de volgende eeuwen, schreven hoofdleiders in de Katholieke Kerk godsdienstige regels op en noemden die “Gods Wetten” om hun controle over de massa’s vast te leggen en om steeds grotere fortuinen te verkrijgen. Om meer afstand te scheppen tussen het volk en God, voegden ze een laag heiligen toe, en om zichzelf te verheffen, stelden ze pauselijke onfeilbaarheid in en vestigden het Vaticaan als een onafhankelijke staat. Ze kwamen met onbevlekte ontvangenis aan, waarbij Maria werd verwekt en maakte haar de maagdelijke moeder van Jezus om de massa’s ervan te overtuigen dat hij de “enige zoon van God” is.

Ik zal jullie vertellen waar Jezus vandaan kwam. De ziel die later incarneerde als Jezus kwam oorspronkelijk uit het GeChristende rijk(het Christus rijk. w.), het kosmische rijk dat het dichtst bij de Schepper is, waar de eerste zielen, de aartsengelen in aanzien kwamen. Op een bepaald moment, maakten ze het volgende engelen rijk met de hoogste goden en godinnen. Deze zielen werden keuzes gegeven om als zuiver liefde-licht essentie te blijven – dat was de keuze van het Opperste Wezen van dit universum die velen God noemen – of om te incarneren. Een van de zielen die later bekend werd in dit universum als Sananda. Deze ziel heeft levens gehad in beschavingen in de hele kosmos en is de “ouder” of meer juister, de cumulatieve (opgestapelde) ziel van de persoon die jullie kennen als Jezus.

Om verder te gaan met de Bijbel, het meeste van zijn bedrieglijkste informatie wordt toegeschreven aan de vier apostelen, en ergens langs de lijn kregen we een sint status. Sommige studenten/wetenschappers denken dat Lucas en ik delen kopieerden van wat Marcus schreef in zijn evangelie en voegden dat toe aan dat van ons, maar ik ben nieuwsgierig waarom ze Johannes daar buiten lieten – de schaamteloze leugens die in onze evangelies werden gestopt maar in die van hem ook. Sommige moderne versies van de Bijbel lieten onze heiligheid vallen; maar in mijn moeders oude, goed-versleten King James editie, is dit het Evangelie Volgens St. Mattheus, en zij zal me helpen om de delen te kopiëren die ik vraag.

Ik zal echter eerst Jezus en Maria Magdalena beschrijven zodat jullie je hen kunnen voorstellen terwijl ik over hen spreek. Jezus was hartelijk, niet zo opgewekt als Maria maar was altijd prettig van temperament. Hij was wat ik een commanderend figuur zou noemen – groter dan de meeste mannen en tengerder maar sterk en gespierd, met een rechtop postuur. Zijn blanke huid was gebruind door jaren in de zon en zijn grijze ogen hadden soms een tint blauw, zijn haar was lichtbruin en lang, dat was zijn stijl, maar hij hield zijn baard en snor nauwkeurig getrimd. Maria had een buitengewone aardig en heerlijk knap uiterlijk, een gracieuze jonge vrouw. In haar verschijning was ze klein, een blanke huid en ze had sprankelende bruine ogen en golvend afhangend haar.

Ze waren beiden geboren in gerespecteerde families van de betere standen, intelligent, goed opgeleid voor die tijd en vele jaren de beste vrienden voordat ze gingen trouwen. Ze hadden een grote, gelukkige familie en na lange, volle levens, verlieten zij hun lichaam en gingen naar levens in dienst van God op andere plaatsen in dit universum; maar de kracht van hun liefde-licht energie is altijd bij de zielen op Aarde, net als overal anders.

Maar ik loop op me zelf vooruit en ver weg van het evangelie van St. Mattheus. Als jonge man begon ik een dagboek bij te houden van interessante ontmoetingen, zoals mijn notities voor ik Jezus ontmoette, die erna waren alleen bedoeld om te dienen als referentie en voor het lezen om te genieten op oudere leeftijd.

Mijn opschrijvingen begonnen niet met de afkomst van Abraham tot aan Josef, Jezus’ vader, maar daar de heilige Mattheus dat wel doet, zal ik daarover spreken. Verscheiden jaren nadat ik Jezus had ontmoet, werd de genealogie aan me getoond door een man die het kopieerde uit iemands opschrijvingen, die het weer had gekopieerd van een ander zijn opschrijvingen en zo voorts, en zo voorts. Ik zette de lijst in mijn dagboek met de notitie dat me was verteld dat zijn accuraatheid niet kon worden geverifieerd. Het was geen breed geletterde gemeenschap, dus weten en legendes werden doorgegeven van de ene generatie naar de andere en er werd in het algemeen begrepen dat de beschouwingen mooier werden gemaakt of details vergeten door opeenvolgende verhalen vertellers. Toch werd dit de bijbels “geschiedenis”.

Vervolgens komt in h.Mattheus: “Nu gebeurde de geboorte van Jezus Christus op deze wijze: Toen zijn moeder Maria Josef aannam, voordat ze samen kwamen, bevond zij zich met een kind van de Heilige Geest.” ….”Josef kende haar niet totdat zij haar eerstgeboren zoon had voortgebracht: en hij noemde zijn naam Jezus.” Niets hiervan stond in mijn opschrijvingen, en waarom zou het ook? Ik kwam Jezus niet eerder tegen tot vele jaren later en noch hij noch zijn ouders vertelden me zoiets. Desondanks werd dit aan mij toegeschreven en eveneens in de andere evangelies om de versie van Jezus’ geboorte door de Katholieke Kerk te onderbouwen.

Verder gingen al mijn notities over Emmanuel, de naam waarmee iedereen hem noemde. Ik weet niet waarom er in de Bijbel werd besloten dat zijn naam Jezus moest zijn, en het is raar, of verzuim dat dit ook in dat hoofdstuk werd gezet: “….. en zij zullen zijn naam Emmanuel noemen.” Omdat jullie hem kennen als Jezus, heb ik altijd naar hem verwezen met de naam Jezus.

Het waren inderdaad ruwe, wrede tijden. Het vermoorden(slachten) van mannelijke kinderen en peuters is waar – maar, ik heb dat niet genoteerd in mijn dagboek – en waar is ook de vlucht van Jezus’ familie naar Egypte en de terugkeer naar hun thuisland toen het veilig was. Ik schreef op wat zij me vertelden over hun belevenissen toen, als ook talloze andere familie hoogtepunten in de vele genoeglijke avonden die ik met Jezus doorbracht, met zijn bloedverwanten en hun ouders. Vaak was Maria Magdalena daar ook en de gesprekken waren levendig. We spraken Aramees, bij gelegenheid vervallend in Grieks voor een passende uitdrukking, en er was veel gelach want we spraken niet altijd over serieuze zaken. Jezus luisterde heel attent naar wie er ook sprak en vaak zag ik zijn ogen twinkelen als Maria opgewonden kletste over het een of ander.

Als part-time leraar van beginnende en ontwikkelde studenten – er was geen woord voor tutor (privé-leraar) toen – kwam ik het meest dichtbij het belastingontvang-beroep, en ik ontmoette Jezus op straat waar mensen druk doende waren bij het verzamelen en tellen van tabellen. Ik herkende hem in een kleine groep die ik toevallig de vorige avond had getroffen, dus groette ik hem, hij nodigde me uit hem te vergezellen, dat deed ik, en we spraken terwijl we verder liepen. Zo is het dat ik over onze ontmoeting schreef, samen met de ontdekking dat we beiden van watersport hielden en een wederzijdse kennis hadden en Jezus zei dat hij kortgeleden was begonnen om in het publiek te spreken. Dat was het moment in mijn dagboek toen mijn notities over onze vriendschap begonnen, en ik schreef er in de eerste persoon over – het was mijnervaring.

Maar, volgens de heilige Mattheus: “En toen Jezus daar aan voorbij ging, zag hij een man, genaamd Mattheus, die zat bij de ontvangst van de custom(belastingen): en hij zei tegen hem: Volg mij. En hij stond op en volgde hem.” Duidelijk gebeurde het niet, wie dan ook mijn notities veranderde, dat mensen misschien denken dat het vreemd is dat Mattheus zo lomp en kort schreef over een levens veranderende ervaring en zeer vreemd dat onze ontmoeting nade “berg rede” gebeurde die ‘ik’ eerder had beschreven als de heilige Mattheus. Het verklaart echter wel waarom er over mij gedacht werd als een belastingontvanger die een discipel werd.

Jezus riep ons discipelen niet. Nadat hij bekend werd door zijn leringen, begonnen sommigen in het Sanhedrin naar de mensen te verwijzen die de vergaderingen bijwoonden waar hij sprak, als over “zijn discipelen”. Wat betreft de twaalf geeft de Bijbel die benaming, Jezus trof ieder van ons op zijn reizen rond het Meer van Galilea en vriendschappen werden gevormd, maar hij vroeg geen van ons om ons levensonderhond op te geven en om hem “te volgen”. Ik had het grote geluk om dichtbij hem te wonen, wat me het genoegen verschafte van veel meer van zijn gezelschap dan hoe andere “discipelen” hun tijd met hem konden doorbrengen.

Volgens de heilige Mattheus: “Deze twaalf zond Jezus vooruit en beval hen:…Genees de zieken, reinig de leprazieken, laat de doden opstaan, werp de duivels naar buiten.” Dat begiftigt ons met vermogens die niemand van ons had! Maar we kenden Jezus’ gaven en hoe hij die had verkregen, dus toen ik op een boot zat die naar buiten voer, had ik geen reden om in mijn dagboek te schrijven, we “stonden verwonderd” dat “zelfs de wind en de zee hem gehoorzaamden!” en ik deed dat niet.

In de heilige Mattheusstaat, nadat Jezus twee mannen tegenkwam “die bezeten waren met duivels,” wierp hij hen naar buiten en plaatste hen in een varkensgroep die “gewelddadig een steilte afrenden de zee in, en omkwamen in het water.”… “en ziedaar, de hele stad kwam naar buiten om Jezus te ontmoeten; en toen zij hem zagen, smeekten zij hem dat hij van hun kusten zou weggaan.” (winny: sorry, hoor, dit is vertaald uit oud Engels, sla je eigen bijbel er maar op na). Toen Jezus het geval aan mij navertelde, nadat hij de entiteiten het licht had binnen geleid die de mensen hun denken kwelden, ging hij door op zijn eenzame weg totdat hij en ik elkaar tegenkwamen en zo is het dat ik mijn verslag ervan schreef.

De evangelische versie van Jezus die 40 dagen in de wildernis doorbracht, waar hij weigerde om door de duivel te worden verleid, is een ontzaggelijke uitweiding van de korte notitie in mijn dagboek: Jezus hield ervan om in eenzaamheid in de Natuur door te brengen, waar hij met God kon praten of zonder afleiding kon peinzen en zoals anderen die hem goed kenden, eerde ik dat door mijn afstand te bewaren.

Wat bekend werd als de “Bergrede” was iemands verzameling van mijn wijdlopige notities bij tallozen kleine vergaderingen waar Jezus sprak, mensen stelden vragen en hij antwoordde – er was heel veel uitwisseling eerst(vroeger). Maar toen het woord van zijn leringen zich verspreidde en de menigten groeiden, luisterden de mensen zonder hem te interrumperen en hij sprak over vele zaken die de “rede” werden. Ik noemde dat niet zo. Jezus was geen prediker, hij was een leraar die gepassioneerd zijn kennis meedeelde. Hij wist waar hij voor bedoeld was te doen, en dat was het grote verschil tussen hem en ieder ander – zijn bewuste geest was altijd verbonden met zijn ziel en hij leefde overeenkomstig.

De preek/rede bewaart veel van zijn wijsheid en verlichting en natuurlijk ben ik dankbaar hiervoor, maar die houdt niet enkele van zijn belangrijke leringen in die in mijn dagboek wel werden opgeschreven, zoals de bedoeling van veelvoudige levens; onafscheidelijkheid van alle zielen; God is alles dat bestaat in de wereld – alle mensen, dieren, planten, de wateren, lucht en aarde zijn delen van Hem en heilig voor Hem. Jezus maakte geen notities over zijn leringen en hij was blij dat ik dat deed.

Maar alles in mijn dagboeken wat de autoriteit van de corrupte leiders kon ondermijnen werd uit het evangelie van de heilige Mattheus weggelaten en het meeste dat in dat evangelie zit kwam niet uit mijn noteringen. Ik heb Jezus nooit horen zeggen dat iemand “… bedreigd zal worden door hellevuur” of “… wie haar ook zal huwen die gescheiden is bedrijft overspel.” Hij sprak over hoe goddelijke gedachten en daden levens voordeel brengen, geen “schandelijk” gedrag – dat zou oordelend zijn geweest en tegengesteld tot wat hij wel vertelde aan de mensen,“Oordeelt niet, zodat ge zelf niet wordt geoordeeld.” Ik hoorde hem nooit praten over zonden die vergeven werden – hij zei “zonde” was een vergissing in waardes of in daden en hij vertelde luisteraars vaak over het belang van hun vergeving aan anderen. Hij heeft niet gezegd:“denk niet dat ik kom om vrede te brengen op aarde: ik kwam niet om vrede te brengen maar een zwaard”- dat was in conflict met alles uit zijn leringen.

De “parabelen” klinken alsof Jezus in boosheid sprak – nooit in de vele keren dat ik bij vergaderingen aanwezig was, grote of kleine, deed hij dat. En anders dan bij de parabels, sprak hij ronduit en duidelijk zodat de luisteraars het zouden begrijpen – en hij wilde de mensenverlichten, niet perplex maken. Het is gelukkig – of meer waarschijnlijk is het niet – bewust, met dat wat hij bedoelde – dat zij die zo drastisch mijn notities veranderden welke achterbleven in “Gij zijt het licht van de wereld,” “Laat uw licht schijnen….” En vele van zijn andere verwijzingen naar het licht.

Het opnoemen van alle verschillen tussen mijn noteringen en die van de heilige Mattheus zou mijn commentaar nodig hebben door dat hele evangelie heen, maar de meest cruciale toevoegingen zijn die van “het laatste avondmaal” en Jezus’ kruisiging en opstanding. Het is mogelijk dat het avondmaal uit mijn notities kan zijn ontleend over een van de zelden keren dat Jezus en alle twaalf van ons op dezelfde plek waren en we een schitterend viering met diner hadden. Het was nadat hij en Maria Magdalena waren getrouwd en zij was er ook, maar het was vele maanden eerder dan dat geclaimd werd dat de kruisiging gebeurde. Jezus voerde niet de dienst uit die bekend werd als de “heilige communie” of zei ooit: “Waarlijk, ik zeg tegen u dat een van u mij zal verraden.” En alles vanaf dat moment en verder in de heilige Mattheus (evangelie) is ook gefabriceerde onwaarheid.

Maanden later noteerde ik wat ik hoorde van twee mannen die dichtbij de tempel discussieerden: Het Sanhedrin dacht dat het kruisigen van Jezus van hem een martelaar zou maken en aanmoediging zou geven voor zijn leringen, dus besloten zij hem te laten geselen/ranselen en hem uit het land te laten zetten – dat zou hem in de ogen van de mensen in discredit brengen en dan zouden ze hem spoedig wel vergeten.

Toen ik dit aan Jezus vertelde, zei hij dat hij het niet kon vermijden dat hij zou worden geslagen en verbannen – zoals ik in mijn dagboek opschreef, merkte ik dat hij het als belangrijk voelde om dat te laten gebeuren. Dat was zo, en kort daarna gingen hij en Maria Magdalena naar het Verre Oosten, waar hij wist dat hij zou worden verwelkomd. In diverse van onze vroegere gesprekken had hij me verteld over zijn jongere jaren daar, waar hij van de meesters geleerd had om uit te voeren wat de Bijbel “wonderen” noemt, maar zoals Jezus grote menigten vertelde, alles wat hij kon doen, zouden zij ook kunnen doen.

Door de jaren heen hielden we contact door brieven zo nu en dan en als er een van hem kwam dan stopte ik die in mijn dagboek – toen waren er dozijnen. Het vinden van nieuwe studenten liet me van tijd tot tijd verhuizen, wat me ruim de gelegenheid bood om mensen te ontmoeten die hoorden dat ik Jezus kende en die over zijn leringen wilden horen. Zo nu en dan zag ik Lucas, die soms nieuws had over het een of ander of van de andere “discipelen”, maar onze algemene verbinding was Jezus en nadat hij was vertrokken, was het natuurlijk zo dat we allemaal zouden doorgaan langs onze aparte wegen.

Na mijn dood op oude leeftijd, verkocht de herbergier de kist waarin ik mijn dagboeken bewaarde. Uiteindelijk vielen die in de handen van iemand in de regering en voordat ze werden verbrand, voerden die tot het Evangelie volgens de heilige Mattheus.

Op geen enkele wijze wat ik jullie heb verteld verkleint dit een jota van de macht van Jezus of zijn accurate leringen! De waarheid van zijn leven – hij had een vrouw en kinderen en hij had wensen, ideeën, hoop, vrienden, verzet, teleurstellingen, hoofdpijnen en blije tijden net als andere mensen – veel meer hebben zijn leringen de eer dan de foute claim van godsdiensten dat hij de ”enige zoon van God” was.

Noch betekent iets van wat ik gezegd heb dat mensen die geloven in de Bijbel als Gods woord, dat hun goedheid van hart verkleint – ze zijn slechts fout geïnformeerd. Iedere ziel heeft zijn eigen reis in het licht van de waarheid en er is geen beperking van tijd - het leven van de ziel is eeuwig. Als mensen waar je echt van houdt niet op hetzelfde pad zitten als jullie, ga dan vol vertrouwen door op dat van jullie en respecteer hun goddelijke recht om dat van hun te kiezen.

En nu, geliefde Aarde familie, spreek ik weer voor ons allesmaal op dit station. Op elk moment zijn we naast jullie in spirit en onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge