Home > > Matthew Ward - 2 juli 2014

Matthew Ward - 2 juli 2014

Staat van de Wereld; belang van lichtwerkers; principes van manifestatie; de nieuwe era van een beschaving; Aarde’s energieveld van potentieel; vrouwelijke energie; het geloof van extremisten; helpen van kinderen

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Velen die situaties aanvoerden in het Midden Oosten, in Oekraïne, Hong Kong en sommige landen in Afrika, in Oost Europa en Latijns Amerika drukten hun zorgen uit die lijken op het uittreksel van ‘n email van een lezer: Dus waar is al dat nieuwe licht en die energie die verondersteld wordt de aarde te raken en alles te veranderen? Ik merk alleen maar dat de dingen erger en erger worden.

Het licht IS alles aan het veranderen dat niet de beste belangen dient van de Aarde en haar licht-ontvangende bewoners, en wat schijnt : “erger en erger te worden” zijn veelgeneraties van conflictueuze ideologieën die op het kookpunt zijn. Iedereen wordt positief of negatief beïnvloed door het steeds toenemende licht en alles gaat verder met mensen en wat hun reacties bepaalt op gebeurtenissen, is het natuurlijke resultaat van verhoogde vibraties. Als het licht doorgaat binnen te stromen en lichtwerkers op de planeet meer licht genereren, zal het koken wegebben naar een sudderen en uiteindelijk naar “stille wateren”.

In deze fase van wereld activiteit echter, is er een tumultueuze onenigheid en zorgen die gaan over wat vervolgens op het “nieuws” wordt gerapporteerd. Jullie wereld gaat ten prooi aan informatie, maar het grootste deel van de bevolking heeft geen idee van overeenkomsten van vóór de geboorte en van zielencontracten, van de duistere en de lichtkrachten, de bedoeling van karma en veelvoudige levens, of van het belang van evenwicht. Zij weten niet dat hun voorvaderen uit andere beschavingen kwamen; dat massale assistentie wordt gegeven door buitenaardsen; of dat wilde stormen, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen Aarde’s manier zijn om zichzelf van negativiteit te ontdoen. Zij weten niet dat zij op een ascentie koers zitten en al meer dan zeventig jaren, of dat de snelheid en zicht op planetaire veranderingen weergaloos zijn in dit universum en zij weten niks over Aarde’s Gouden Periode. Jullieweten dit allemaal wel en nog veel meer.

Denk alsjeblieft niet dat we verwachten dat jullie je alles herinneren dat we gezegd hebben in 10 jaren boodschappen! Echt dat doen we niet, maar jullie zijn wel de bakens van bemoediging, enthousiasme en vertrouwen in de toekomst van jullie wereld en wij dringen er bij jullie op aan om alsjeblieft indachtig te zijn van de meest overtuigende informatie die we aangeboden hebben. Wetenschap en spirit zijn een en dezelfde – het liefde-licht van de Schepper waar vanuit alles in dit universum is gecreëerd – en de volgende principes liggen onder alle scheppingen:

LIEFDE, die dezelfde energie heeft als licht en de essentie is van alle zielen, is de meest sterke kracht in de kosmos. LIEFDE-LICHT is de sleutel om alle conflicten op te lossen en om vrede van binnen te voelen! [2 juni 2014]

Liefde begint bij het zelf, door zo te leven dat het liefhebben van jezelf zo natuurlijk is als ademhalen. Slechts dan kunnen jullie liefde geven en ontvangen. Liefde is besmettelijk, onbeperkt, alomtegenwoordig. Het is wat de grauwheid van spirit omkeert in de volheid van spirit, ziekte in gezondheid, gebrek naar welvarendheid. Het isafwezigheid van liefde die alle onheil voortbrengt van jullie wereld, en die de leegte vult met liefde die het onheil zal genezen. Dit vraagt niet om lief te hebben wat ellende brengt en ontbering en schade! Zij vraagt je om gewoon liefde te voelen zodat je die energie kunt doorzenden – zij zal haar weg zoeken naar de leegte. [uittreksel van God’s boodschap 4 juli 2013]

De stuwkracht van energie gaat door om de nadrukkelijkheid te versterken van alle gedachten en gevoelens, zodat wij onze leiding herhalen om niet te denken aan nodige condities met een zwaar hart; in plaats hiervan zie in gedachten de Aarde in gouden-wit Licht zodat dit beeld en jullie wens voor gunstige veranderingen het universum ingaat en terugkeert met ingevoegd/aangevuld licht.
[5 januari 2014 ]

Via de universele wet van aantrekking die in eeuwige werking is, helpen de lage vibraties van negatieve gevoelens en gedachten om door te gaan met wat jullie willen beëindigen. [2 juni 2014]

Zielen in wanhopige omstandigheden ervaren dat ze de derde dichtheids karmische lessen willen voltooien en spiritueel en bewust evolueren, en jullie gemeenschap kan zich als EEN verzamelen om de levens op te heffen van hen die lijden. Jullie standvastigheid in het licht steunt van onderaf aan de beweging naar die verzameling. En licht dat naar de Aarde gestraald wordt vanuit andere beschavingen helpt jullie bij je onderneming om jullie wereld te transformeren. [2 april 2014]

Onze over alles heen leiding op ieder gebied waar verbetering nodig is, is : Ken je eigen godzelf en leef je licht ! Wetend dat liefde-licht de meest krachtige energie in de kosmos is, is het “ingrediënt” van zielen en de basis waarop zielencontracten zijn gemaakt is deel van de spirituele helderheid, en het uitbreiden van die helderheid is de bedoeling van alle stoffelijke levens van elke ziel. De snelheid waarmee bewustzijn beschikbaar is en het zicht op verlichting dat wordt aangeboden aan jullie beschaving in deze tijd, is uniek in dit universum. [11 juni 2011]

Geliefde familie, door in overeenstemming te leven met die principes, deze universele wetten, manifesteren jullie wat je in je leven wilt, evolueer je spiritueel en bewust, en versnel je het tempo van je gemeenschap bij het co-creëren van de grootsheid van Aarde’s Gouden Periode.

Dit voert ons tot het richten op de talloze vragen die aldus kunnen worden opgesomd: Hoe kan dit de Gouden Periode zijn met duister dat nog steeds in controle is? Duisternis is niet in controle en opnieuw wijzen we op eerdere aangeboden informatie omdat het nu het geval is zo nodig te zijn. oorspronkelijk werd gezegd:

Ten eerste zeggen we, alles dat in jullie wereld bezig is een antwoord op de steeds toenemende vibraties, en samen met heldere vooruitgang zien jullie de overblijfselen van wat natuurlijk volgt op het vertrek van het duister. Vrij van die sluier van negativisme, handelen individuen niet langer meer onder diens zware invloed, maar zijn eerder in lijn met diep gewortelde godsdienstige, politieke of filosofische overtuigingen en bij gelegenheid uit geestesziek mentaal functioneren dat geïntensiveerd wordt door de overheersende vibraties. [2 juni 2014]

Verdeeldheid over de meest serieuze zaken raakt jullie gemeenschap aan en zal doorgaan totdat het licht zo sterk wordt dat buitengewone houdingen niet langer meer de constructieve stappen naar vredige oplossing zullen weghouden. Rationele gesprekken die onderweg zijn en die zullen beginnen kunnen van tijd tot tijd misschien verdrinken maar overal zullen die aan stuwkracht winnen; en wat jullie “common sense” (verstandig) noemen wat helemaal nog niet gewoon voor iedereen is, zal uiteindelijk opduiken in situaties die op dit moment nog statisch of vluchtig zijn. [3 februari 2014 ]

Miljoenen zetten moedige stappen en brengen positieve veranderingen aan op de hele weg vanaf kleine gemeenschappen tot aan internationale bewegingen. De uitbreiding van het licht doordringt harten en denken over de hele wereld en KAN NIET meer worden gestopt! Denk alsjeblieft niet dat alleen degenen aan de leiding op hun posities belangrijk zijn – IEDERE ziel is essentieel en gewoon door je eigen licht uit te stralen, draagt ieder van jullie bij aan de transformatie van jullie wereld. [27 januari 2008]

De dageraad van een nieuwe tijd in elke beschaving is onmerkbaar zelfs voor de vergelijkenderwijze enkelen die dit misschien weten. Maar, de beschaving is verantwoordelijk voor het manifesteren van de nieuwe tijd door de energie van gefocuste gedachten en gevoelens. En, het positieve deel van overheersende vibraties is het groeiend bewustzijn dat iets van grote betekenis aan de gang is. Een jaar geleden was er zelfs niet een gedachte in de meeste hoofden dat misschien chaos een noodzakelijk voorspel is voor een betere wereld voor iedereen. Nu merken wakker wordende zielen – en miljoenen antwoorden op dit effect van trillingsniveaus – dat mogelijk zelfs ernstig lijkende situaties misschien goede resultaten hebben. Als “misschien” evolueert naar “zal” in het collectieve denken in gedachten en gevoelens, zullen jullie meer en meer bewijs zien in de lineaire tijd van de wonderen van de Gouden Periode die jullie reeds hebben ge-co-creëerd in het continuüm.

Talloze lezers hebben gevraagd naar hun geboortelanden en de vragen beginnen met: Wanneer zullen : corrupte of tirannieke leiders worden vervangen door mensen met moraal en spirituele integriteit; zal de economie verbeteren; vervolging van mensen met vredig protest eindigen; het vechten stoppen; vluchtelingen naar huis kunnen keren; wanhopige armoede worden verlicht? Lieve mensen, als we jullie konden vertellen wanneer, zouden we dat blij doen. Activiteit op al die fronten wijdverspreid in Aarde’s energieveld van potentieel en doordat het voorstanders en tegenstanders zijn in al die situaties, kunnen de energie stromers doorgaan in rechte lijnen. Op dit moment zigzaggen ze allemaal naar een kant als een zijde wint, dan verliezen ze de leiding weer als de andere kant aan sterkte wint. Die heen en weer beweging zal gaan eindigen als de energie van zielen wier doelstellingen met licht gevuld zijn een niet te stoppen stuwkracht bereikt naar een vredige, vriendelijke en rechtvaardige wereld met overvloed voor iedereen.

Een lezer vroeg ons om uit te leggen over: die vrouw onvriendelijke houding in deze tijd tegen vrouwen over de hele wereld terwijl de “vrouwelijke energie” omhoog aan het gaan is. Is die omhoog aan het gaan? Ja, inderdaad die is omhoog aan het gaan, maar laten we bij het begin beginnen. Millennia lang hebben lage vibraties van mannelijke energie die jullie wereld domineerden, mannen beïnvloed om zich superieur te voelen over vrouwen en beïnvloedden vrouwen om hun lagere positie te aanvaarden. Hoewel een paar de publieke opinie trotseerden enscholden tegen het worden uitgesloten van stemming, van hogere educatie en professionele carrières, anderen accepteerden gewoon de status waar naar toe de gemeenschap hen verbande.

Toen het binnenkomen van de vrouwelijke, of de godinnen energie, begon om het mannelijke te verdunnen, bracht dit de oude geslachtsonevenwichtigheid naar het voorfront en houdingen over respectievelijke rollen begonnen te veranderen. Vrouwen verkregen universiteitsgraden, gingen de politiek in en andere velden die eerder het gebied van mannen was, ze werden gepromoot op management posities, werden ondernemers en waren succesvol in ouderrollen en in andere werkzaamheden. Mannen werden veel meer beïnvloed en vormden een achterhoede voor kinderen en enkelen werden vaders die-thuis-bleven. Ja, onbillijkheden bestaan nog steeds zoals het enorme kleinere aantal van vrouwen dan mannen die corporatieve en politieke besluiten nemen, in salaris en loonschalen, in het leiderschap van kerken, en bij geboorte controle voorschriften; maar terwijl voldoende licht hen en andere discriminatie gebieden bereikt, zullen die in balans worden gebracht.

In culturen waar vrouwen als bezit worden gezien, waar de ontkenning van rechten veel ernstiger is en intens verschanst zit, komt de verandering langzamer, en hier zijn pertinente vragen van nog een lezer: Wat dan met het geloof van extremisten die zich in de Islam manifesteren? Wat dan met de onderdrukking van vrouwen in sommige Islamitische gemeenschappen en de eindeloze verkrachting van vrouwen in India? Zijn al die manifestaties ontworpen om in de volgende tien jaren of zo, te verdwijnen?

De daden die worden toegeschreven aan de Islam zijn geen leerstellingen van dat geloof zoals die oorspronkelijk werd geïnspireerd – eerder hebben radicale elementen die godsdienst vervormd om hun persoonlijke overtuigingen en daden te rechtvaardigen die gebaseerd zijn op wat hen werd geleerd te geloven. Net als extremisme in andere godsdiensten zal dit gaan verdwijnen als het licht doorgaat zich te intensiveren, zo zal dit ook gebeuren met de Islam. Verkrachting is de wrede daad van zwakke mensen die zichzelf moeten bewijzen dat zij in controle zijn. Je het licht voorstellen dat jullie wereld omgeeft verhaast de opening van het denken en de harten zodat die wrede onrechtvaardige behandeling van vrouwen en meisjes kan stoppen.

Een leraar in een zeer armoedig gebied heeft onze ideeën gevraagd over hoe ze aan het school district manieren kan presenteren voor een betere dienst aan de noden van de kinderen die traumatische condities beleven bij hen thuis en in hun buurt. Er is geen over-de-hele-linie manier om aan die noden te voldoen – ieder kind wordt uniek beïnvloed zelfs als de verdrietige resultaten van verarming gelijk zijn. Een wijze en liefdevolle gemeenschap legt hun bronnen bij elkaar om hun kinderen te voorzien van voeding en andere preparaties die ze nodig hebben om verantwoordelijke volwassenen te worden.

We zijn blij om de suggestie te bieden dat de school leiding sommige ouders ontmoeten en hen vragen welke diensten zij voelen die het meest nuttig zijn. Gebaseerd op die inbrengen en met de hulp van geselecteerde leraren, formuleren de principalen een uitgebreid plan dat bijvoorbeeld kan inhouden: huisonderwijzer zijn bij studies, kinderzorg faciliteiten, deel-banen voor oudere studenten, lessen die niet beschikbaar zijn op scholen, individuele en groep counseling, lichamelijke onderzoeken, tandarts diensten, ruimtes waar familie vergaderingen kunnen worden gehouden, recreatie mogelijkheden, veterinaire zorg, transport, kaartjes voor speciale gebeurtenissen, trips naar museums en kunst galerieën, voedsel en kleding voorziening, Big Brother en Big Sister activiteiten, bouw en herstel diensten, voertuighandhaving, financiële donaties.

De leiding, of de principalen presenteren het uiteindelijke plan aan de burgermeester en de stadsraad, aan stedelijke gemeenschappen, sportgroepen, kerken, bibliotheken, zaken eigenaren, restaurants, bankiers, kunstenaars en musici, technici, mecaniciens, politie, communicatie specialisten, advocaten, zorg voorzieners –alle organisaties en mensen die mogelijkheden hebben. Er is geen beperking voor wat een gemeenschap kan doen voor haar kinderen in zorgelijke omstandigheden als ware zorg onder die gecombineerde inspanningen ligt!

We nemen geen verdienste voor die suggestie. Gelijksoortige gecoördineerde actie krijgen al hartverwarmend succes in talloze plaatsen, en het licht dat wordt doorgezonden door de mensen die geven en zij die ontvangen is onmeetbaar.

Nu, sprekend als Matthew, ik kon mijn moeder het idee hebben gegeven om dit alleen naar de leraar te sturen die dit vroeg. Dat deed ik niet, lieve mensen, want jullie zijn de leden van de burger organisaties, medische klinieken, kerken of raden; winkeleigenaren, mecaniciens, truck en buschauffeurs, advocaten, artiesten, leraren, dokters, coaches, timmerlieden, koks. Jullie zijn degenen van wie de collectieve bijdragen gelegenheden zullen geven aan de kinderen van jullie gemeenschap om hun potentieel te verkrijgen en om verantwoordelijke volwassen te worden van morgen.

Ieder van jullie wordt onvoorwaardelijk geliefd en myriaden lichtwezens zijn stap voor stap bij je op jullie pad.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl