Home > > Matthew Ward - 3 maart 2014

Matthew Ward - 3 maart 2014

Wereld status; belang om vibraties omhoog te brengen; hoe leiding op zielenniveau werkt; omgaan met problemen; de Aarde helpen; “oude zielen”; remote/van veraf zien; talen; voorbereiding van de ziel voor de volgende persoonlijkheid; Matthew’s dienst; relatie naar lichtwerkers

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Ondanks wat als tegengestelde lijkt te zijn, voeren gestadig gebeurtenissen op jullie wereld, jullie gemeenschap verder. Protesten van burgers tegen leiderschap van de regering of het gedrag van het niveau van gemeenschap naar het nationale dwingt resoluties af van zaken die behoorlijke ontevredenheid hebben veroorzaakt – dit laat negativiteit los zodat die zich niet kan verschansen. Turbulentie in de Oekraïne zal doorrazen maar er zit onvoldoende stuwkracht in Aarde’s energieveld van potentie voor een uitbarsting op een wijdverspreid gevechtsterrein.

Daden van geweld in het wilde, zullen doorgaan om te voorzien van karmische ervaring voor alle betrokken personen en er wordt verwacht dat politieke en diplomatische onderhandelingen van tijd tot tijd in de modder terecht komen op weg naar vredige overeenkomsten. Jullie kunnen meer arrestaties verwachten, vuur-werk/firings en ontslagen/aftredens in de internationale banking gemeenschap en in sommige regeringen, en het schijnt dat een opschudding in het Vaticaan aan de horizon staat. Die ongelijksoortige groepen zoals kerken, multinationale corporaties, burgerlijke en school organisaties en non profit agentschappen zijn aan het samenwerken in grote projecten voor onderwijs en werk gelegenheden.

De niet te stoppen stroom van progressie in enorm toegenomen lichtere energielagen wordt geholpen door zielen die dieper beginnen na te denken dan in hun dagelijkse functioneren. Deze ontwakende zielen voegen meer licht toe aan de overvloed die wordt gegenereerd op Aarde en over de planeet wordt uitgegoten uit verre bronnen, en iedere nieuwe vonk verhoogt de vibratie niveaus. Jullie onroerend goed industrie praat over het belang van “”locatie, locatie, locatie”. Van oneindig meer belang voor jullie wereld en al zijn bewoners is “vibratie, vibratie, vibratie” en het helpen van het omhoog brengen van vibraties is waarom jullie daar zijn.

Aldus, we gaan ons vlijtig richten op vragen van lezers die in het denken van veel anderen en ook bij lichtwerkers de ronde doen. Hoe kunnen we weten of we ons houden aan, of onze levenscontracten eren? Wat zijn de aanwijzingen om te vervullen of te falen in de missie van ons leven? Ik ben wanhopig voor de miljoenen die in ernstige omstandigheden zitten, maar wat kan ik doen om hen te helpen? Doen wij genoeg om de Aarde zelf te helpen? Hoe kan ik met situaties omgaan die buiten mijn controle liggen, zoals besluiten die mensen maken en die mijn leven serieus beïnvloeden? Anderen vragen hoe ze hun geliefden kunnen helpen die betrouwbare informatie weigeren als het niet past bij hun nauwe inzichten en hoe ze met de verzwakkende ziekten van financiële problemen kunnen omgaan.

Daar dit nogal andere zaken kunnen zijn, komt het antwoord voor alles uit dezelfde machtige bron: jullie ziel.

Dus eerst zeggen we, de ziel zendt voortdurend richtlijnen naar het bewustzijn om jullie op een lijn te houden met je contract keuzen. Die richtlijnen, die zo helder zijn als neon lichten die in de richtingen wijzen die je koos, kunnen als woorden komen maar meestal zijn het sterke sensaties. Als je de boodschappen van je ziel acht, in hart en geest en het voelt alsof je lichtjes stroomt met de gangbare stroom mee – dan is dit je ziel die zegt:“Goed gedaan!”Aan de andere kant als de keuze van je vrije wil, daad of geen-daad, tegen je contract ingaat, dan ervaar je ongemak en onbehaaglijkheid – je wenst dan dat je een andere keuze had gemaakt.

Het ‘licht van hart’ gevoel van een “helder” geweten laat je weten dat wat je deed goed was; gevoelens van schuld, spijt of wroeging geeft aan dat dit het niet was. Wees je er van bewust dat als de laatst genoemde gevoelens telkens worden genegeerd, dat het geweten begint weg te kwijnen en beginnen lage spirit en apathie heel natuurlijk te voelen.

Instinct is een spontane reactie op een situatie die ernstig gevaar voor jou, een geliefde of een vreemdeling voorstelt, en het direct handelen kan levensreddend zijn.

Je intuïtie gebruiken is een contemplatief/meditatief proces om “van binnen te vragen” om advies en dan je denken te stillen. Je kunt willen weten, bijvoorbeeld, of een specifiek persoon de beste keus is als levenspartner; of een voorgestelde zakelijk ondernemen voor jou het beste belang is; of een investering in tijd, energie of geld verstandig is; of verhuizen of het aannemen van een baan een goed idee is. Als je contempleert over een van die soorten situaties of over een andere zaak van groot belang voor je toekomst, als de drang om te handelen volgens dat idee sterker wordt, spreekt je ziel nog luider tegen je om je te motiveren om relevante actie te ondernemen. Als je weerzin om de volgende stap te zetten, blijft aandringen, dan zegt je ziel: “Doe dit niet”

Daar het oefenen van je kracht in onderscheiding net zo is, verzorgt die antwoorden die je zoekt op dat moment. Het kan zijn dat het verstandig is om je gedachten met iemand te delen, over welke informatie voor jou de waarheid is en welke niet, als het stilzijn over een zaak vriendelijker is dan het uit te spreken, verdient een specifieke situatie je aandacht – zoals het scheiden van iets banaals van wat de moeite waard is. Het handelen naar inspiraties en aspiraties leidt naar velden van ondernemen en grote activiteiten die je koos in je zielen contract. Het waar zijn naar jezelf wat dit betreft resulteert in een bevredigend zin van vervulling terwijl het je leven doorbrengen met wat iemand zegt dat je zou moeten doen in plaats van het opvolgen van je harte wensen, wat rusteloosheid en ontevredenheid brengt.

Waarom vertellen we jullie wat je al weet? Omdat, onze geliefde familie, jullie die kennis niet in zijn volledigst gebruiken! Het je afvragen op diepe introspectieve niveaus is echt buitengewoon belangrijk en die enorme stap uit het derde dichtheidsbewustzijn is een moeilijke tocht, om zeker van te zijn. Maar, de volgende stap – om je antwoorden van binnen te verkrijgen – komt zo makkelijk en snel als jullie toestaan. In jullie ziel zit alle kennis, verzekering, zelf-vertrouwen, zorg, wijsheid en sterkte die je ooit nodig hebt in dit leven. Zoek en ge zult vinden.

Nu dan, jullie kunnen de leiding van je ziel niveau volgen naar een “T”, maar kampt met hartkwalen, tegenstand, ziekte, financiële problemen of andere obstakels. Lieve mensen, zielencontract keuzes houden specifiek dit soort uitdagingen in. Zonder dat kan er geen leren zijn, geen zielen groei, en de controle die jullie hebben over wat je ook maar tegenkomt is jullie reactie erop. Samen met de leiding van het zielenniveau, hebben jullie meer sterkte dan je je kunt voorstellen en een onbeperkte capaciteit om lief te hebben en te vergeven; om je dankbaar te voelen, medelevend en geduldig; om genereus uit te delen, eerbaar te handelen en voorwaarts te streven na een ogenblikkelijke terugval.

Velen van jullie wilden vrijwillig de moeilijke gezondheid ervaren of economische zaken of andere hardvochtige omstandigheden en specifiek om anderen goed te doen/voordeel te brengen. Terwijl jullie tegenspoed met vastberadenheid en sterke spirit omgaan, dien je als baken van bemoediging voor mensen die met dezelfde soort situaties worstelen en door met de kracht van jullie innerlijke bronnen als voorbeeld te dienen, inspireer je hen om uit hun eigen binnenste te tappen.

De universele wet dat ieder mens verantwoordelijk is voor alleen haar of zijn eigen keuzes betekent nooit onverschillig te zijn voor familie, vrienden en collega’s die met moeilijkheden moeten omgaan. Jullie weten niet of zij hun contracten verlieten of dat ze die op de letter volgen in zaken die hun levens betreffen en vaak ook die van jullie. Voor-de-geboorte overeenkomsten, die gemaakt zijn met onvoorwaardelijke liefde, zijn ontworpen om alle deelnemers te bevoordelen in dat gedeelde leven; en om vooruit te gaan in spiritueel en bewust besef, moeten sommigen situaties kiezen die inderdaad moeilijk voor henzelf zijn en vaak ook voor anderen. Gewoonlijk is het alleen dat mensen, achteruit ziend, zich realiseren hoe veel lering verkregen werd als resultaat door daden en besluiten van anderen.

Het grootste deel van de vele miljoenen die leven en sterven in onmogelijke omstandigheden voltooien de karmische lessen zodat ze kunnen evolueren. En, als delen van de Eenheid van Allen, bieden zij jullie gemeenschap een grote gelegenheid aan om te leren en spirituele ontwikkeling, en dat is niet door wanhoop voor hen te voelen. De Wet van Aantrekking is in constante werking en doordat die geen redeneringsvermogen heeft, kan hij niet onderscheiden tussen wat je wilt en wat je niet wilt, dus geeft die meer energie terug welke past bij jullie wanhopige gedachten en gevoelens.

Als het mogelijk is om deel te nemen aan of financiële ondersteunende organisaties die werken om condities in gebieden te verbeteren waar hulp zo enorm nodig is, dan doe dat. Maar voor de velen van jullie die dat niet kunnen, weet dan dat gevoelens van medeleven voor degenen die lijden en dankbaarheid voor de zegeningen in je leven met licht zijn gevuld, en hoe meer licht in je, hoe meer licht je uitstraalt in de wereld voor de opheffing van alle zielen.

Telkens als jullie een handeling van vriendelijkheid uitvoeren, voel je vreugde bij het zien van een baby’s eerste glimlach of een zonsondergang of als je voor een dier in nood zorgt, dan helpen jullie de Aarde. Die soorten gevoelens en daden zijn gevuld met licht dat Gaia’s planetaire lichaam heelt van millennia van misbruik en onachtzaamheid en het visualiseren van de Aarde in gouden-wit licht is altijd een prachtige manier om de vibraties op te tillen.

Een lezer vroeg of doofheid is gekozen als een karmische les, en kan deze worden voltooid zodat die persoon opnieuw zijn hoor vermogen kan herwinnen in dit leven. Het antwoord past op alle stoffelijke en mentale verliezen, verlies van organen en ledematen, en chronische ziekten. Dit soort condities die gekozen werden als gelegenheden voor zielen ontwikkeling voor individuen en hun verzorgers, en een verandering hangt af van het zielen contract – houdt dit een omkering van condities in? Als dat zo is dan worden twee factoren toegepast. Als de persoon jong is en een lange levenstijd koos, dan kan de conditie toenemend veranderen als de planeet hogere energielagen bereikt. De andere factor is de mate van licht in de persoon. De healings mechanismen van een lichaam worden geactiveerd bij hoge vibraties van licht en het vibratieniveau is in overeenstemming met de positieve of negatieve gedachten, gevoelens en daden van die persoon.

Nu zal ik voor mezelf spreken om meer vragen te beantwoorden die omhoog kwamen vanuit de boodschap over mijn leven als de Bijbelse Mattheus.

Hoe zal de waarheid over de Bijbel het Christendom beïnvloeden? Als waarheden over de oorsprong worden onthuld van de informatie van de Bijbel, zullen open-minded Christenen (met een open geest) het dogma ontvluchten dat bedacht is om de massa’s te beheersen en het spirituele deel van hun geloof bewaren. Radicale interpretaties van alle geloven zullen langs de weg kant vallen en alle volkeren zullen de ware spiritualiteit omarmen die in het hart zingt. Veel kerken van diverse geloven zijn begonnen die richting uit te gaan.

U sprak met de oude wijsheid van een oude ziel. Hoe oud bent u? Niet ouder dan iemand van u! Het “ingrediënt” zogezegd, van iedere ziel is het liefde-licht van de Schepper, en sedert alle zielen door de kosmos hetzelfde Begin hebben, zijn we allemaal even oud in de tijdloosheid van het continuüm. Personen waarvan jullie denken dat het “oude zielen” zijn hebben zich meer herinnerd over hun persoonlijkheden-levens dan “nieuwe” zielen hebben gedaan, en dat de collectieve ervaring voor komt als “oude wijsheid”. Dit past bij kinderen net zo veel als bij tachtigjarigen die velen jaren hebben gehad om zich te herinneren wat ze weten op zielenniveau, en het is een vreugde voor ons om ouders te zien die deze wijsheid in hun kinderen erkennen en koesteren.

Wat is het ware verhaal over de lijkwade van Turijn? Enige tijd geleden in de achtste eeuw kwam iemand een lang stuk linnen tegen dat is beschreven als een begrafenis kleed met het beeld van een mens/man. Ik weet niet wie het vond en wat ik wel weet is niet meer dan jullie: Sedert zijn ontdekking werd het een stuk een geleerden/wetenschappelijk debat en een testen zonder conclusie. De Katholieke Kerk heeft het niet geclaimd als het beeld van Jezus, maar vele devote kerkleden geloven dat het dit wel is, en de lijkwade wordt gezien als een religieus icoon.

Zijn de zielen op uw station een “zielencluster/groep”? Niet in de zin waarop die uitdrukking normaal wordt toegepast, bij een groep zielen die vele levens hebben gedeeld. Gewoon. Zielen hebben het zelfde ontwikkelingsniveau bereikt door het zelf-ontdekkingsproces.

Kan een remote-ziener (een veraf ziener) jullie Apostel Mattheus’ leven oppikken? Ja, dat is mogelijk, maar ik kan me niemand voorstellen met dat vermogen om voldoende interesse te hebben om het continuüm daarvoor af te zoeken. Zoals ik zei in de laatste boodschap, dat leven is helemaal niet opmerkelijk in universeel context.

Laat me wat spreken over remote viewing. Lineaire tijd bestaat niet in het continuüm, dus er is geen manier om iets te zien in fases, die naar boven of naar beneden gaan. Een remote viewer die Aarde’s toekomst wil zien kan een planeet zien die lijkt te zijn verwoest en verlaten terwijl anderen een prachtige planeet kan zien met een bloeiende omgeving, en beide viewers denken dat zij de “toekomstige” Aarde zien. Geen ervan kan de feitelijke Aarde zien – parallelle werelden bestaan ook in het continuüm, die de complexheid van vaststelling samenstelt wat feitelijk wordt gezien.

Spreekt u voor alle zielen daar, omdat u en uw moeder Engels spreken en de anderen niet? Nee. Wij allemaal zijn bekend met al jullie talen en dialecten maar ook muzikale tonen en kleuren van het spectrum die manieren van communicatie zijn in veel spiritueel ontwikkelde beschavingen. Ook is er een onfeilbare elektromagnetische vertaling systeem beschikbaar voor alle zielen in het hele universum. Dit is bekend op het zielenniveau en in jullie slaapstaat, kunnen sommigen van jullie via dat systeem misschien communiceren. Dit kan met mensen zijn met wie jullie liefdesbanden hebben in dit of in andere levens in welke taal ook ze nu spreken of deelnemen in vergaderingen van diverse typen van galactische of intergalactische federaties of universele raden.

Koos u uw moeder uit om boodschappen via haar te zenden omdat jullie twee veel levens hebben gedeeld? Het korte antwoord is: “ja”, maar daar hoort meer bij. Mijn moeder was mijn eerste personage – wij zijn als twee punten naast elkaar in een oneindige cirkel en we “werken” op dezelfde hoge frequentie. We hebben bijna al onze duizenden levens als mensen en andere soorten gedeeld, in iedere relatie, behalve als vijanden – we wilden nooit die rollen spelen en er was geen verschil van mening van anderen die deze levens deelden. Wat betreft het sturen van mijn boodschappen aan mijn moeder, zij was een natuurlijke keuze en als deel van onze Ward-familie voor-de-geboorte overeenkomst, stemde zij toe om klaarblijkelijk informatie te ontvangen die ik en al die anderen zouden doorsturen naar haar en zij zou de boek publicatie afhandelen en de boodschap distributie taken doen.

Hoe en wanneer neem je, Matthew, het besluit om een andere ziel te belichamen? Heb je daar kennis over of gebeurt dit gewoon als de bron je oproept? Dit is hetzelfde proces voor alle zielen. Tijdens de periode in een spirit wereld tussen belichamingen/incarnaties in, herbekijkt de ziel zijn onmiddellijke vorige leven samen met al zijn andere personage levens. Dat herbekijken onthult specifieke gebieden waar de opgestapelde kennis niet grondige lering geproduceerd maar ook wat er nodig is voor een evenwichtige ervaring. Nadat het besluit over keuzes voor de volgende belichaming zijn gemaakt, kan er leiding worden geboden door degenen die de gebieden meester zijn geworden die de ziel koos voor zijn personage, maar het is de keuze van de ziel om hulp te accepteren of af te wijzen.

Laat me de uitleg tot het derde dichtheids bewust besef beperken, waar bijna altijd zielen leiding nodig hebben en verwelkomen, en lessen om òm te gaan met emoties want die zijn specifiek nodig voor alle zielen van die ontwikkelingsstatus. En daar jullie thuisland planeet een van de beste schoolhuizen is in zijn galaxy voor emotionele lessen, zal ik de Aarde gebruiken en Nirvana voor dit voorbeeld.

Altijd is vrees de voornaamste emotie waar mee moet worden omgegaan – vrees is wat personages gevangen houdt in de derde dichtheid en een niet in staat zijn om verder te kijken dan wat gevreesd is. En verder, vrees brengt het ernstigste van negatieve trekken en daden mee: hebzucht, vooroordeel, haat, machtslust, jaloezie, tirannie, de wens om anderen te controleren, bedrog, boosheid, oneerlijkheid, oorlogsmentaliteit, corruptie. Daar het duizenden levens kan kosten om het je angstig voelen te overstijgen, kiezen zielen die lessen samen met een van de karakteristieken geboren uit angst, en voor dit voorbeeld zal dit boosheid zijn.

Jullie hebben een cursus die heet “boosheid hantering”, Nirvana heeft een cursus die kon heten “boosheid vervanging”. Telkens weer wordt de ziel gepresenteerd door situaties die veroorzaakt hebben dat personages in boosheid reageren zodat die geduld kan beoefenen in die situaties, om ze vanuit andere perspectieven te leren zien, kalm, sensibel en constructief te reageren. Als de ziel en zijn adviseurs achten dat oefening sessies adequaat het nieuwe personage hebben voorbereid, selecteert de ziel andere delen van zijn contract, en gaat dan een voor-de-geboorte overeenkomst aan met zielen die zijn ouders zullen zijn, familieleden, maten, vrienden, mentors en zo voort, van dat gedeelde leven. De enige relatie met de Bron is het doel van elke ziel – her-integratie met God en wat er daarna nog meer komt.

Door het weglaten van details voor de zaak wegens beknoptheid, kan mijn uitleg van voorbereiding meer als straf klinken, en zeer vastbesloten zeg ik, dat is niet zo! Alles wordt gedaan met liefde en gevoel – in de Eenheid van Alles, raadgevers willen dat het nieuwe personage slaagt net zo veel als de ziel dat wil en oefenen is niet beperkt tot een intense waterige korte periode. Die kan diverse jaren beslaan en sessies kunnen plaats vinden als de ziel dat wil – raadgevers stellen zichzelf altijd beschikbaar.

En tijdens het wonen in het Nirvana, heeft zij myriaden geen-praktijk (droge)- activiteiten om uit te kiezen, zoals het rondreizen door het rijk in welke vorm van transport zij dat ook wil. Zij, de ziel, kan leren te manifesteren wat ze wil, genieten van het gezelschap van vrienden en familie in het rijk, werken in betekenisvolle posities, studeren wat ze wil, concerten bijwonen en lezingen door meesters bezoeken, deelnemen in de kunst van sporten, telepathisch communiceren met geliefde zielen op Aarde en in andere werelden. Het leven in Nirvana’s hogere dimensies is subliem!

Het herbekijken van collectieve levens kan resulteren in keuzes anders dan een volgend Aarde leven. Als een ziel voelt dat haar personages de derde dichtheid spiritueel en bewust besef te boven is gekomen, er meester van geworden is en de raadgevers stemmen er mee in, is het volgende personage geboren in een vierde dichtheidsbeschaving om vervroegd leren. Of het personage kan op Aarde geboren worden om haar hogere vibraties aan de planeet toe te voegen en om sluimerende zielen te doen ontwaken of op dezelfde manier een andere beschaving te dienen door derde dichtheidsbesef – op welke manier ook is dat een ontwikkeling in de groei van de ziel. Ook gaan vaak hoger ontwikkelde zielen die een derde dichtheidsleven toewijdden om de Aarde te dienen, naar hun thuisland terug voordat ze de volgende bestemming kiezen naar voortgezette groei.

Zijn jullie nog in het Nirvana of zijn jullie al ergens geïncarneerd? Alhoewel ik niet in het Nirvana woon, denk ik er nog aan als aan een “thuisbasis”, waar ik bij gelegenheid kort naar terugkeer tussen twee bezoeken in aan stoffelijke beschavingen in deze galaxy en anderen. Mijn dienst in de laatste vijftien jaren heeft hun spiritwerelden laten evalueren, en zij zijn het equivalent van Aarde’s Nirvana, en om bij de opwaardering te assisteren; en als ik ga, manifesteer ik een vorm die past bij die bevolking. Sommige beschavingen leven op frequenties waar lichamen niet langer meer nodig zijn en in de derde dichtheidswerelden produceer ik een lichaam met een frequentie die hoog genoeg is om te voorkomen dat ik vast raak in de lagere vibraties van de mensen.

Bij mijn bezoeken aan derde dichtheidswerelden en aan die welke recent de vierde bereikten, ben ik vaak bij zielen wier vibraties ook hoger zijn dan die van die beschaving in het algemeen. Onze bedoeling is om de mensen en hun thuislanden te helpen bij de progressie van hun ascentie en onze aanwezigheid is altijd door uitnodiging, in overeenstemming met universele wetten. Wat velen van jullie doen voor de Aarde is net zo iets. Jullie verlieten jullie werelden om te antwoorden op Gaia’s kreet om hulp, en alhoewel jullie hulp bieden op diverse manieren – inclusief de macht toelichten van ingeboren kwaliteiten en sterkte – altijd helpen je hoge vibraties de planeet en haar bewoners langs hun ascentiepaden.

Door de reis van jullie leven, zijn kameraadschap, onvoorwaardelijke liefde, respect en bewondering van lichtwezens in dit universum met jullie.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl