Home > > Matthew Ward - August 2, 2012

Matthew Ward - August 2, 2012

Geen terrorisme bij de Olympische Spelen; redenen waarom ET’s eerder dan gepland aankomen; effecten van vibraties op Aarde die met de hogere frequenties botsen; vrees en dualiteit; uitval van Elektriciteit in India; de schietpartij in Colorado, VS; ET’s eren lichtwerkers; voorbereiding voor de Gouden Periode

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen vanaf dit station, dit is Matthew. De combinatie van trillingsuitzendingen vanuit de Aarde en de energielagen waar doorheen de planeet opstijgt, produceren een variëteit aan sterke effecten.

2. Daar zullen we over spreken maar eerst noemen we het meest schitterende effect – myriaden vonken schieten omhoog uit de Aarde; en elke spetter betekent dat een ziel wakker wordt die zoekt naar begrip van wat er gebeurt in jullie wereld. Alhoewel de bevolking niet weet dat oorlogswapens falen in hun werking en dat vele duizenden van onze familieleden door jullie hemelen cirkelen, bijvoorbeeld, is er een sterk gevoel dat iets gewichtigs gaande is; en sommigen voelen dat het voor de wereld wat goeds voorspelt.

3. Inderdaad is dat zo, en wij wensen dat iedereen dit zou weten! Alhoewel er een paar ondersteunende feiten naar buiten komen, zitten ze nog begraven in de berichtgeving tussen sensationele gebeurtenissen en heden de Olympische Spelen. In de weken voor de openingsceremonie, werden er berichten verspreid op het internet en van gepland terrorisme in Londen die ook in de voornaamste media deze mogelijkheden rapporteerden – de Illuminati laten nog steeds met angst gevulde informatie rondgaan. Dat betekent niet dat ze geen bedoeling hadden om boosaardige daden uit te voeren, alleen dat ze een hoofdpunt hadden om te beginnen vrees te creëren door jullie te vertellen wat ze nog in petto hadden.

4. Zelfs wetende dat lichtwezens uit ontwikkelde beschavingen boven en op de planeet deze “zwarte operaties” verijdelden, de duistere mensen blijven er bij. Ze zullen niet meer succesvol zijn bij de Olympische Spelen dan tot nu toe, maar hun volhouden is begrijpelijk. Ze voeden zich met de energie van angst en hun enige middel om hun aan flarden geslagen overblijfselen van hun vroegere dominantie in leven te houden, is door die wijdverspreide angst te scheppen die hen laat doorgaan.

5. Door Aarde’s vrije wil te eren dat er geen op grote schaal terroristische acties jullie meer zullen overkomen, heeft jullie ruimtefamilie een autorisatie om al dergelijke pogingen te voorkomen, en blijven op de hoogte van alles dat de Illuminati en andere snode individuen doen. Al vele jaren zijn de bemanningen in hun toestellen in voortdurende communicatie geweest met hun grond informatie-troepen en de hoge universele raad, en dus iedereen die erbij is betrokken zijn zich bewust van wat er bezig is betreffende de Olympische Spelen en alle andere wereldzaken.

6. In een boodschap van kortgeleden zeiden we dat de raad het raadzaam achtte om te wachten tot aan het eind van dit jaar voordat de bemanningen gaan landen in grote aantallen en leden van onze universele familie die tussen jullie inleven zich zullen gaan identificeren. We zeiden ook dat niets in steen stond geschreven, zodat een ontmoeten eerder zou kunnen gebeuren, en die potentie dat dit zo zal zijn is aan het groeien.

7. Maar niet op 4 augustus tijdens de spelen – dat zou paniek veroorzaken! Als de raad concludeert dat alle condities ideaal zijn voor een verbijsterende verschijning op die dag, dan zal het waarschijnlijk in de aard van een onmiskenbare buitenaardse “fly-over” zijn, geen Illuminati brouwsel dat ontworpen is om te lijken op een invasie vanuit de ruimte. Maar, wees niet teleurgesteld als die dag voorbijgaat zonder een wereld-opschrikkende gebeuren.

8. Jullie kunnen denken dat een datum vastleggen en een plaats aangeven roekeloos is doordat het de Illuminati laat weten waar en wanneer ze een beangstigende illusie of gevaarlijke condities kunnen creëren, om dus uit te stellen wat de lichtkrachten gepland hebben. Maar daar de telepathische “antennes” van de “duisteren” altijd werken, net zoals die van de lichtkrachten doen, kennen ze een plan al, ook al was dat niet publiek gemaakt. De juiste timing voor een onweerlegbaar bewijs van buitenaardse aanwezigheid op de planeet gaat terug naar die angst-zaak.

9. Het uiteindelijke doel van het duister is om zielen te vangen, en vrees is hun meest effectieve instrument omdat energie van vrees een barrière legt tussen de ziel en het bewustzijn, dus om letterlijk een angstige mens ‘in het duister te houden”. Daarom hebben we bij jullie er telkens op aangedrongen om niet ten prooi te vallen aan ernstige voorspellingen of eisen, en jullie hebben gezien dat de timing die toegeschreven was aan dit soort gebeurtenissen is gekomen en weer gegaan zonder dat enige van die rampen werden verwezenlijkt.

10. Maar het grootste deel van de bevolking weet niet hoe angstige gevoelens hen persoonlijk beïnvloeden of hoe collectieve gevoelens wereld condities creëren of dat de duisteren vrees energie nodig hebben zodat ze kunnen doorgaan met het koesteren van hun vernietiging en dood. De macht van vrees en de grote hoeveelheid negativisme die dit altijd produceert is de voornaamste overdenking van de raad voor de timing van hun verschijnen op de planeet.

11. Ontwikkelingen – en gebrek aan ontwikkelingen – door de andere effecten van de gemengde vibraties op de planeet en het energieveld dat binnenkomt, ze zetten een serieuze her-overdenking aan om te wachten tot aan het einde van dit jaar.

12. Grotere aantallen mensen, inclusief de meest standvastige lichtwerkers, ervaren een variëteit aan bedroevende stoffelijke, emotionele en mentale condities – en al die energie heeft negatieve ladingen. De vibraties van het energieplan alleen kan al onregelmatigheden veroorzaken als de lichtlichamen van ontvankelijke mensen zich aanpassen aan de verandering van de koolstof cellen naar de kristallijnen. Het is belangrijk om meer water te drinken en om lichter te eten dan gewoonlijk, heb genoeg rust en gezonde slaap, en breng zoveel mogelijk in vredevolle eenzaamheid of in tijd door in natuurlijke omgevingen, als mogelijk is.

13. En verder, omdat alles energie is die op een of andere frequentie fluctueert, worden ook mechanische, elektrische en elektronische apparaten en systemen beïnvloed – een zeer recent voorbeeld is de wijdverspreide elektriciteitsuitval in India. Zelfs als dat een door Illuminati geholpen gebeurtenis is, een elektriciteitsuitval is geen onverwacht resultaat door een negatieve ontmoeting van een planetaire verbinding die zo dichtbij de vierde dichtheid staat.

14. De combinatie van die effecten schept brede angst, ongemak, boosheid en financiële moeilijkheden, en de negatieve vibraties die door collectieve reacties worden uitgezonden botsen met de frequenties van het energieplan waar de planeet doorheen gaat. Terwijl de Aarde verdergaat op haar koers, zal het botsen sterker worden en dus zullen ook de effecten dat doen.

15. De vasthoudendheid van die duistere harten en denken veroorzaakt deze situatie. Als ze getrouw waren gebleven aan de overeenkomsten om zich bij de lichtkrachten te voegen op die bepaalde tijd, nu tien jaren geleden, zou de planeet in veel lagere(of hogere? vertaler) frequenties hebben gezeten en wat er nu gebeurt kon worden vermeden. En dat brengt ons dus tot het gebrek aan ontwikkelingen.

16. Jullie moeten je herinneren dat omdat op het eind van het jaar alle duisternis op de planeet verdwenen zal zijn, er nu maar vijf maanden overblijven waarin er heel veel moet worden bewerkstelligd. Daar er bemoedigende progressie gemaakt is bij de onderhandelingen tussen enkele van jullie leiders en ET’s zijn de topleden van de Illuminatie nog steeds zo recalcitrant als ooit.

17. Burgeroorlogen razen nog steeds en tirannen regeren nog in diverse landen. Stijfhoofdige verdeeldheid in schijnbaar talloze zaken gaat verder, nieuwe regeringen zijn in wanorde en oude regeringen zijn gevuld met kibbelaars. Verarming veroorzaakt groot lijden en dood, er schijnt geen eind te komen aan corruptie, en vele nationale economieën zijn in een ernstige toestand. In het kort, op de oppervlakte lijkt het alsof het ‘business as usal’ is en die algemene waarneming is het resultaat van onverlichte mensen die vrezen wat de toekomst voor hen in het vat heeft.

18. Dus vrees en dualiteit zijn nog totaal levend, en ze houden het begin van grote hervormingen tegen. Het is jullie wereld en jullie zijn verantwoordelijk om het stuur te nemen om te doen wat jullie willen, maar er is zoveel nodig in zo’n korte tijd dat er iets nodig is dat schokkerend is om de aandacht van de wereld te krijgen. De aankomst van andere beschavingen zal dat doen. We kunnen jullie niet vertellen wanneer, want het is nog niet besloten, maar we kunnen jullie verzekeren dat het wel zal gebeuren op de meest verstandige tijd en op de veiligste, meest praktische manieren.

19. Er zit meer bij de niet uit te leggen schietpartij in Colorado, in de Verenigde Staten, dan je kunt zien. Iedereen die er bij is betrokken – de schieter, de mensen die gedood werden of gewond werden en alle families – beleefden wat er in hun of in snel veranderde contracten stond van een collectieve overeenkomst om deelgenoot te zijn, en uiteindelijk zullen de feiten van dat incident zich linken aan de Illuminati.

20. Onze harten gaan uit naar de mensen die gewond waren en naar hun families, en naar de families en vrienden van hen die stierven. Hoe wensen wij dat zij konden weten dat hun geliefde mensen nu blij in het Nirvana wonen en dat allen die op zielenniveau overeenkwamen om deze traumatische last te verduren, grote sprongen in hun ontwikkeling vooruitgingen.

21. Wij wensen iedere persoon die verdriet heeft door het verlies van geliefde familie en vrienden wisten van het actieve, diverse, opwindende leven in het Nirvana van deze mensen. Ze weten het niet, en in plaats van dat ze zich bemoedigd voelen over hun geliefden, is hun hart is gebroken.

22. Opnieuw zeggen we, dat ook al ontvangt de Aarde massale hulp bij de ascentie door buitenaardsen en dat ze terrorisme op grote schaal voorkomen, jullie zijn aan de leiding van alles behalve de tijd van hun komst. Als er een verandering komt komen in de verbitterde strijd over een makkelijke beschikbaarheid van geweren en de oorlogsmentaliteit van jullie gemeenschap, dan moet dat komen van lichtwerkers. Het is geen toeval – er zijn geen toevalligheden! – dat de tragedie van kortgeleden in dezelfde kleine stad was(Denver) waar een gelijksoortig incident gebeurde enkele jaren geleden. Het is een onmiskenbaar teken dat actie moet worden genomen als jullie het geweld willen beëindigen.

23. Op geen manier zeggen we dat jullie nalatig zijn – verre van dat! We houden jullie in uiterste eer en respect vast. Onder al deze dingen van geweren en alle andere dodende instrumenten, en net zoals alles dat haat, verachting, geweld, onrechtvaardigheid en dood opwekt, liggen de formidabele tentakels van het duister. Het licht is veel krachtiger en daden die het licht verdienen zijn overeenkomend sterker – daarom hebben jullie de hogere grond gewonnen in dit licht-versus-het-duister-strijd. Denk aan al de corruptie en bedrog die jullie aan de wereld hebben laten zien en de progressie die jullie gemaakt hebben in een opmerkelijke reeks van menselijke en milieu zaken – houd het goede werk vol!

24. We zullen ons met jullie verheugen als alle waarheden worden onthuld samen met bewijs van progressie die is gemaakt in talloze gebieden die uit het zicht zijn van het publiek. Net als iedereen die betrokken is bij die activiteiten moeten wij en jullie geduldig zijn tot dat het juiste ogenblik daar is. En wij kunnen dat allemaal, wetend dat de tijd iedere dag verder uitsterft, dat onthullingen en gunstige veranderingen spoedig moeten gaan gebeuren.

25. Nu dan, interpreteer onze uitleg niet als een tegenslag voor de Aarde – zeer beslist is dat niet zo! Het gezeul met de voeten komt door het deel van de duisteren, en zij zullen toenemend vertrekken. Het is buitengewoon belangrijk dat jullie niet stilstaan bij hen, specifiek niet met bestraffing voor wat ze gedaan hebben, of vertraagd worden, om deze gewichtige show met grote snelheid op de weg te krijgen.

26. In plaats hiervan, bereid je voor op het leven in Aarde’s Gouden Periode. We stellen voor dat jullie je niet verdrinken in het je afvragen welke politici nu eerlijk zijn of welke adviezen te volgen over het investeren van jullie geld – spoedig genoeg zullen jullie die antwoorden krijgen. Ontdoe jezelf van die triviale belangen en oppervlakkige standaarden van de gemeenschap. Als het mogelijk is, vermijd dan confronterende ontmoetingen met mensen, maar als dit niet mogelijk is, laat je niet in hun argumenten meetrekken – het verbruik van energie in dit soort zaken resulteert vaak alleen in het negativisme van frustratie of futiliteiten. Vertrouw op je intuïtie en eer je ziel-zelf.

27. Leef vanuit je hart – zoals God zei: “Het hart is de zetel van de ziel,” Stel jezelf een wereld voor, waarin vrede, wederzijds respect, samenwerking, eerlijkheid, overvloed voor allen is en om in harmonie te leven waar de Natuur regeert. In het continuüm, bestaat deze wereld die jullie hebben mee-gecreëerd al, en in de lineaire tijd, zijn jullie er bijna al!

28. Diverse jaren hebben wij spirituele verlichting, leiding en bemoediging geboden en het is ons privilege en vreugde geweest om dat te doen. Onze dienst van mededelingen zal niet veel langer nodig zijn – de communicatie van jullie ziel met je bewustzijn zal je voorzien van alle informatie die jullie nodig hebben. Misschien zullen jullie glimlachen als je je realiseert dat alles wat wij jullie verteld hebben al heel lang jullie eigen weten was – alles wat wij deden was door een vriendelijk duwtje jullie het in je herinnering te brengen.

29. De bedoeling van ieder leven is zelf-ontdekking – dit vervullend avontuur zich laten ontvouwen op zijn tijd is het pad naar je oneindige capaciteit voor liefde. De kracht van onvoorwaardelijke liefde, die uiterste kracht in de kosmos, is de sleutel naar alle sublieme glories van de Gouden Periode en daar voorbij.

30. Nu hullen wij jullie in onvoorwaardelijke liefde als wij, en myriaden andere lichtwezens, jullie vergezellen naar de drempel van de vierde dichtheid.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Berichtje van Suzy: Ik waardeer enorm de vele berichtjes van dank voor deze boodschapapen en jullie begrip dat mijn inbox zo buiten beheersing is dat ik de meeste emails niet kan beantwoorden.]


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!