Home > > Matthew Ward - September 1, 2012

Matthew Ward - September 1, 2012

Het Ascentie proces zit op schema; Aarde’s bestemming: de vijfde dichtheid; voortdurende ET hulp; het disclosure proces; Hatonn; Obama her-verkiezing is de sleutel tot de komst van ET, Gouden Periode meesterplan; vrees houdt ontwikkeling van zielen tegen

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Er zit zulke opwinding in de lucht voor alle verlichte zielen – de aftelling naar de drempel van de Gouden Periode van de Aarde duurt maanden of weken, en geen tientallen jaren, of jaren die volgen na de aanvang van haar ascentie!

2. Specifiek pas ontwaakte zielen maar ook enkele lichtwerkers die al lange tijd zijn toegewijd, hebben verschillende percepties over twee aspecten van dit tot stand brengen dat uniek is in dit universum: de ascentie zelf en disclosure. Sommige mensen zien dit als apart staand, gebeurtenissen die geen relatie met elkaar hebben terwijl anderen ascentie beschouwen als een proces en disclosure als een gebeuren zien. Wij zullen nu over ons perspectief spreken van deze voortgaande processen als twee kanten van een munt, zogezegd.

3. In jullie late 1930er jaren, had de economische depressie een hevige tol geëist van jullie gemeenschap en de opkomst van het Duitse Derde Reich leidde tot de invasie van de landen er omheen. Gaia, Aarde’s ziel, wist wat er in haar energieveld van potentieel broedde. Ze wist dat haar planetaire lichaam, dat bijna geheel beroofd was van licht, te zwak was om de onvermijdelijke Tweede Wereldoorlog en andere wreedheden die eruit zouden voortkomen te overleven en dat het duister het bewustzijn van haar mensheid in de greep zou houden.

4. Daarom is het – en toen was - het dat zij om hulp riep Het onmiddellijke antwoord was een massale instroom van licht vanuit verre beschavingen die de Aarde in staat stelden om los te schokken uit de diepe derde dichtheid en langzaam omhoog begon te gaan naar een hoger, maar nog steeds zeer dicht energieniveau. Dat was het begin van haar ascentie.

5. Nu gaan we snel vooruit naar het jaar dat hier is. In de laatste dagen ervan en in de vroege dagen van 2013 zal de planeet door het hemelse raam reizen tussen de derde en vierde dichtheden, waar de energieslierten van beide dichtheden kort samenkomen, en zal zij de vierde dichtheid binnengaan, waar Aarde’s Gouden Periode begint.

6. Maar die glorieuze mijlpaal is niet het eind van haar reis. Ascentie zal doorgaan totdat de planeet veilig in de vijfde dichtheid zit, waar Gaia in de oudheid oorspronkelijk was en ook met haar planetaire lichaam. Na eonenlang lage dichtheden die samengingen met het collectieve bewustzijn van opeenvolgende beschavingen, zal Gaia’s lichaam naar huis zijn teruggekeerd.

7. Inderdaad zal Aarde’s opwindende derde dichtheid(w: of vierde dichtheid?) worden aangekondigd door het lichtende universum! Maar, weten dat dit schitterend proces nog lange jaren zal doorgaan verder te gaan, zal voorkomen dat zij die een dramatische gebeuren verwachten op 21 december, moedeloos worden. Als er geen dingen gebeuren van dynamische proportie op die dag of op een andere in dat zelfde tijdsframe, hoe verdrietig zal het zijn als zij die rekenen op iets spectaculairs zo gedeprimeerd worden dat ze op zielenniveau besluiten om met de anderen mee te gaan die ook kiezen om niet op de planeet te blijven, om verschillende redenen. (winny: ze zullen dus gaan sterven)

8. Nu dan, laten we over disclosure spreken. Omdat dit is verbonden met een officiële aankondiging over de aanwezigheid van jullie universele familie, voelen veel lichtwerkers zich ontmoedigd dat dit vlak bij het eind zit van jullie jaar 2012, en dat er nog steeds zo’n erkenning niet is geweest.

9. Alhoewel de vroegere macht van de Iluminati is gebarsten, hebben ze nog steeds ferme invloed in sommige gebieden, en een ervan is de media. Door informatie te onderdrukken die zij niet willen openbaren, hebben ze het grootste deel van jullie bevolking weerhouden te begrijpen dat zielen van spiritueel en intellectueel ontwikkelde beschavingen in duizenden schepen rond de planeet zijn of zij aan zij werken met jullie of leven in de binnenste Aarde. Aldus, hebben de meeste mensen in jullie wereld geen verwachtingen over een ontmoeting van leden van jullie universele familie. Dus, in het collectieve bewustzijn is er een gebrek aan waarheidsvolle kennis over hen en maar zeer weinig gedachten om hen te verwelkomen.

10. Dat, gecombineerd met de hardnekkige greep van duistere mensen in sommige militaire sectors, kan een risico voor jullie inhouden en voor landende onderdelen, dit gaat verder met een vertraging van aankondigingen of het landen in grote aantallen. Maar wees verzekerd, dit heeft geen jota verminderd aan de voortdurende bijstand van jullie broeders en zusters!

11. Essentiële stappen in de progressie gaan voortdurend op de grond in het geheim door en bemanningen van schepen gebruiken steeds de technologie aan boord van schepen om giftige vervuiling te verminderen en om machtig wapentuig te blokkeren om te functioneren. Ze slechten effecten van aardbevingen, laten windsnelheid afnemen en sturen grote stormen weg van zwaar bevolkte gebieden terwijl die wolken nog steeds de zelfde hoeveelheid negativisme vrijlaten. Constante coördinatie tussen land en hemel informatie-units verijdelen “zwarte operaties”(“black ops”) pogingen zoals georganiseerd terrorisme en langdurige stroomuitval of interrupties in communicatie systemen.

12. En opdat jullie je persoonlijke licht niet dempen door negatieve gevoelens omdat er geen “disclosure” tot nu toe is, vragen we jullie om die definitie te vergroten, om die bloot te leggen of te onthullen, en om jullie uitdrukking van het licht erbij op te nemen. En dat is precies wat er is gebeurd sedert Aarde begon met haar koers!

13: In die vroegste jaren was er geen bewijs dat er iets ongewoons gebeurde, maar toen Aarde’s reis voortging en de lichtintensiteit toenam, begon ze verachtelijke activiteiten te onthullen die vroeger alleen werden gekend door kwaadwillende daders en zij die er direct door werden beïnvloed. Toen er uit lange tijd verschanste duisternis aan het licht kwam, begonnen de mensen zonder zich te realiseren dat zij ook antwoordden op de lichtvibraties, hun harten en denken te openen.

14. Kijk naar de wereldwijde verandering in de houding tot oorlog. De geallieerde krachten van de eenheid van geest gedurende de WWII - het is vaderlandslievend om te doden en eervol om te sterven – is geëvolueerd naar wereld verzamelingen en meditaties voor vrede. Zie hoe veel informatie al aan het licht is gekomen over corruptie in regeringen van het niveau van een gemeenschap tot aan nationaal niveau, en in multinationale coöperaties en financiële instituten. Pedofielen zijn geïdentificeerd in het priesterschap en in organisaties die ooit veilige havens waren voor jullie kinderen, en individuen die eens gedacht waren mentor te zijn of idolen, zijn gevallen toen hun duistere karakteristieken werden onthuld.

15. Zet nu die onthullingen en al die andere in hun juiste context – het is een integraal aspect van Aarde’s ascentie. Terwijl de planeet door opeenvolgende hogere energielagen reisde, zijn meer en meer gebieden van criminaliteit en vreselijke condities die eens verborgen waren, aan het licht gekomen. Dit was een noodzaak zodat de mensen konden zien hoe het duister hun leven beheerste, en in het licht van die realisatie, werden ze gemotiveerd om gunstige veranderingen aan te brengen.

16. De lichtenergie van groeiend bewustzijn van jullie beschaving, en de aspiraties en daden zijn het collectieve bewustzijn omhoog aan het tillen samen met Aarde’s ascentie reis. Slechts een zeventig en nog wat jaren geleden was zij in doodsnood! Haar doorgang uit de diepe derde dichtheid naar het punt van ophanden zijnde ingang naar de vierde dichtheid is een universeel succes die weergaloos is door de snelheid en omvang ervan!

17. Door disclosure te zien als een essentiële en onafscheidelijk deel van het ascentieproces, wat het ook is, moet er geen teleurstelling of ontmoediging zijn omdat de officiële erkenning van de aanwezigheid van onze familie, nog niet is gebeurd. Wees verzekerd, het zal gebeuren! Hun openbare/publieke ontvangst door specifieke wereld leiders zal het kroonpunt worden van het gehele disclosure proces, en net als jullie, zijn we vurig aan het vooruitlopen op deze geweldige dag!

18. We begrijpen dat het weten van Wanneer? heel belangrijk is voor jullie en ik heb Hatonn gevraagd of hij hier een update over kan geven.

Dank je dat je me dat vraagt, Matthew. Eerst wil ik zeggen dat ik het eens ben met alles dat je zegt over disclosure en waarom een officieel welkom nog steeds wordt opgehouden. En ik dank je voor je uitleg dat onze bemanningen in de schepen doen wat ze maar kunnen om jullie te helpen terwijl ze wachten met landen en ook onze grond bemanningen houden hun stuk tegen. We zijn nu al een tiental jaren klaar om deze show op de weg te krijgen!

Maar, bij de aanvang, als we worden “aangekondigd” daarbij is veiligheid nog steeds een ding, natuurlijk, maar de nieuwe sleutel is de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. Het is essentieel dat het Obama’s presidentschap wordt voortgezet. Dit heeft helemaal niks te maken met politiek in dat land of in een ander! Het heeft alles te maken met het meesterplan van de Gouden Periode!

Het plan is stemt overeen met wat Gaia’s ziel wil. Zij wil een vredige wereld met iedereen die een eerlijk deel krijgt en iedereen die haar gehele Natuurrijk respecteert. De hoogste universele raad koos als voornaamste speler een ziel met een zeer geëvolueerde spitrituele status, oude wijsheid en ervaring in wereld leiderschap in vele levens. Die ziel is Barack Obama.

Hij werd geboren met en heeft Gaia’s visie van de Aarde behouden en hij heeft de inspiratie en kwalificatie om dit te bereiken. Zijn her-verkiezing is noodzakelijk zodat het plan voort gaat omdat zijn tegenstander niet in staat is of geïnteresseerd is om de veranderingen te maken die het plan nodig heeft.

Wij zijn totaal a-politiek en we kleineren NIET Mitt Romney! Het is zo dat hij en degenen die zijn visies delen niet gemotiveerd zijn om de status quo te veranderen waar het geld betreft, en deze enorme ongelijkheid van de weinigen met miljarden en miljarden met weinig of niets, dat kan niet langer doorgaan en dat zal het ook niet. Aarde zal die onbalans niet laten voortduren.

Ik denk dat hier meer nodig is voor het grotere plaatje. Het meesterplan houdt in dat sommigen mensen diverse soorten lijden veroorzaken welke vele, vele zielen de kans gaven om hun derde dichtheidskarma af te wikkelen en om hun andere levenservaringen in balans te brengen zodat ze met de Aarde mee kunnen gaan. Als dat deel van het plan tien jaren geleden was voltooid , zouden die individuen verondersteld worden om zich bij de lichtkrachten te hebben gevoegd. Dat deden ze niet en daarom is het dat oorlogen, vooroordeel, corruptie, hebzucht, verdeeldheid, terrorisme en andere destructieve derde dichtheidscondities nog steeds door gaan.

Overeenkomstig het oorspronkelijke plan, zou dat alles al lang geleden zijn vertrokken. Het was bedoeld dat als Obama president werd, hij wereldwijde steun kreeg om mensen van alle naties te verenigen en jullie wereld de Gouden Periode in te leiden. Het plan riep om jullie en ons op om tien jaren geleden samen te komen en om samen te werken en de rommel op te ruimen op jullie planeet die veroorzaakt was door hebzuchtige, zich niet bekommerende machthebbers.

Nou, we wachten nog steeds en Obama’s pogingen om hervormingen te verkrijgen werden geblokkeerd door zijn vijanden in het Congress of door geld bezittende individuen die de meeste leden beheersen. Door doodsbedreigingen tegen zijn familie of door ‘bloc-voting’ (tegen te stemmen), werd Obama gedwongen tot besluiten die tegen zijn geweten en tegen zijn wereld visie ingaan. Nadat hij wist dat hij en zijn gezin onze bescherming hadden, werd zijn denken bevrijd van die diepe zorg, maar hij moet nog steeds omgaan met een onverzettelijke partijgeest en schaamteloze leugens of vervormingen van feiten.

Dat is wat in de VS op het centrum toneel staat op dit moment en wat er zou moetenzijn is hoe die natie zal samenwerken met andere landen om de vreselijke staat waarin jullie wereld is te repareren! Als onze verschijning onmisbaar is voor Obama zodat hij zijn positie behoudt, dan zullen we dat in voldoende tijd voor de verkiezing doen. Als we zien dat zijn her-verkiezing zeker is, dan zullen we even daarna tevoorschijn komen.(vette druk van vertaler)

Opnieuw, dit is GEEN politiek! Als we er eenmaal zijn, zullen politieke verschillen geen punt meer zijn in elk land. De waarheid over ons en vele andere situaties die zullen worden ontsloten, zullen gebeuren.

Matthew, dat is zo dicht als ik kan komen bij een datum, over wanneer wij “tevoorschijn komen”. Dank je om me deze gelegenheid tot spreken geven.

19. Hatonn, we danken jou om de situatie zo helder uit te leggen en voor de verzekering dat het officiële welkom van onze universele familie nu vlak voor of kort na die verkiezingsdag zal zijn, de verwelkoming van onze universele familie is dus spoedig! Dat stopt onze zorg dat zielen misschien willen vertrekken als er niets dynamisch gebeurt op 21 december – het spectaculaire drama zal met de introductie komen van onze “ruimte”familie!

20. Geliefde Lichtwerkers, we weten dat jullie zin van drang naar publieke erkenning van andere beschavingen ver voorbij nieuwsgierigheid gaat. Het is jullie warme wens dat oorlog en wijdverspreid lijden en daden van welk willekeurig geweld ook, stoppen.

21. Zoals wij in vorige boodschappen gezegd hebben komt het voortduren van die omstandigheden door het grote deel van de heersende vibraties die de karakteristieken van de dualiteit vergroten – “goed” wordt nog beter, “slecht”wordt nog slechter. En vasthoudend wat Hatonn zei over de tijd in het meesterplan, roept dit op dit moment alleen het “goed op dat beter wordt”

22. Daar de extra jaren van duisternis voor veel mensen afschuwelijke tegenspoed heeft bezorgd, van groter belang is meer hoe hun zielen werden beïnvloed. Als een kort leven, trauma en ernstige problemen geen deel waren van iemands contracten, zal goddelijke genade hen een geëvolueerde status brengen, en als de daden van de bedrijvers buiten hun contracten stonden, dan gaat hun status naar beneden. Dat betekent dat de cyclus van eeuwig leven van de ziel niet nadelig werd beïnvloed in die extra jaren van duisternis, en vele, vele miljoenen zielen gingen spiritueel en intellectueel met sprongen voorwaarts.

23. Wij voelen dat het belangrijk is om opnieuw te spreken over de nodeloosheid om je angstig over iets te voelen. Jullie hebben gezien dat zorgen over terrorisme bij de Olympische Spelen voor niets waren. We dringen er bij jullie op aan om alle andere met vrees gevulde claims en voorspellingen en meldingen in de zelfde categorie te zetten – ze zullen niet gaan gebeuren! Dit betekent niet dat de Illuminati geen intenties hebben om vrees te veroorzaken. Het betekent wel dat net als hun eerdere pogingen gefaald hebben, door de tussenkomst van onze ruimtefamilie boven en op de planeet, dat al hun andere plannen dat lot zullen delen totdat alle duisternis is overwonnen. En dat zal spoedig gebeuren!

24. Dit veel verder door in Aarde’s ascentie, zal zelfs de vrees van veel individuen haar standvastige tempo niet vertragen of haar koers geen omweg laten maken, maar dat kan het wel doen bij de groei in spiritueel en bewust besef bij individuen. Wij omhelzen jullie allemaal met onvoorwaardelijke liefde, deze meest machtige van alle energieën in dit universum. Als jullie dit willen accepteren, kun je zonder angst zijn over wat er voor jullie ligt en voorwaarts kijken met blijheid en opwinding naar de overblijvende dagen van dit jaar en naar alle jaren die komen. Oh, laat ons onszelf hier “redigeren” – er zijn geen lineaire ontwerpen in het continuüm die jullie snel naderen, dus in plaats van jaren, zeggen we alle levens die komen.

25. Wij zijn met jullie in de geest meegereisd door jullie lange reis in dit leven, en wij verheugen ons met jullie dat elke voetstap ons dichter bij jullie zegevierende intrede van Aarde’s Gouden Periode brengt.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Opmerking van Suzy: het vijfde deel in de Matthew Books serie, Aarde’s Gouden Periode – Leven voorbij 2012 (in het Engels nog alleen: Earth’s Golden Age – Life beyond 2012) zal beschikbaar komen in een week of zo bij: eBook for Kindle bij Amazon.com. De print/druk uitgave zal later deze herfst uitkomen.

Twee weken geleden had ik een aangrijpende deelname in “Transformation 2012” in Pagosa Springs, CO. De 150 mensen in de conferentie brachten veel licht naar de planeet!

Ik ga ook spreken bij “Scenario 2012” op 26-28 oktober in Sedona, AZ. Deze conferentie zal weer een volgende bijeenkomst zijn van verwante geesten wier met liefde-gevulde energie een hoop licht naar de Aarde zal brengen. www.the2012scenario.com.

Pas werd ik geïnterviewd door “White Buffalo: An American Prophecy,” de spirituele odyssey van vier broers om te ontdekken wat Turtle Island’s oude, heilige wijsheid beduidt voor Amerika. De documentaire wordt later dit jaar vrijgegeven.
Production website: www.whitebuffalomovie.com
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HCdXXHHV7Gc
Facebook: https://www.facebook.com/WhiteBuffaloMovie


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!