Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 21 Juli 2013

Matthew Ward - 21 Juli 2013

Effecten van Onthulling/Disclosure van documenten van de regering van de VS, Proces van Georg Zimmerman

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Wij zijn blij om op vragen te reageren van veel lezers over twee situaties die ook van belang zijn voor een veelvoud andere mensen. Beide betreffen de burgers van de Verenigde Staten en daar het kan schijnen dat die geen verbinding met elkaar hebben, hebben die twee zeer gepubliceerde zaken dezelfde kern en zijn beide voorbeelden van grote stappen in de voortgang van jullie gemeenschap.

1ste Zal Edward Snowdon’s vrijgeven van vertrouwelijke documenten tot meer transparantheid voeren over de activiteiten van zijn regering of nog verder de breekbare internationale relaties compliceren?

Als kon worden gezegd dat het transformeren van jullie wereld een eerste ingrediënt nodig had, dan zou dat ingrediënt waarheid zijn. De energie niveaus waarin de Aarde ronddraait plaveien het pad voor de waarheid die naar buiten komt, maar er is geen specifiek middel waarmee dit moet gebeuren omdat er flexibiliteit zit in zielencontracten.

Om deze relatie te verklaren of uit te leggen, laten we zeggen dat je een aanzienlijk bedrag wilde verdienen om een leven van wanhopige armoede in evenwicht te brengen.. Samen met de voorzieningen van het contract, koos je factoren om dit te helpen verkrijgen, zoals het land waarin je woont, aangeboren vaardigheden en een neiging om onafhankelijk te denken en te handelen. Maar er is geen stevige en snelle methode of maar een veld van streven dat tot de levensstijl voert die je wilde verkrijgen.

Zonder een bewuste herinnering van je zielencontract antwoord je gewoon op ideeën, je instinct, intuïtie, aspiraties en je geweten – de boodschappen van je ziel aan je bewustzijn dat op een lijn staat met de keuzen van je contract – als gelegenheden omhoog komen die erbij “passen”. 

Als dit wordt toegepast op mensen die je klokkenluiders noemt, is dat het wat Edward Snowdon deed. Terwijl hij door sommigen wordt gezien als een verrader en door weer anderen als een held, spraken jullie analisten over zijn jeugd en jonge volwassenheid, zijn persoonlijke karaktertrekken en onvolwassenheid en ze speculeren over zijn motieven om de vertrouwelijke documenten van zijn regering vrij te geven.

Ze weten het niet en ook Snowdon weet het niet, dat hij antwoordde op de boodschappen van zijn ziel, toen de gelegenheid opkwam die “daarbij hoorde” . Het is de zelfde samenloop van energetische factoren die Bradley Manning motiveerde om officiële documenten te onthullen en Julian Assange om Wikileaks op te richten. Absoluut zijn dit niet de enige drie die gehandeld hebben met een soort verantwoordelijkheid om “waarheid aan het licht te brengen”. – we praten nu slechts over mensen die heden in het nieuws zijn.

Wat betreft de effecten van de vrijgegeven informatie op internationale relaties, hebben de genoemde mensen er geen belang bij om een berg uit een molshoop te maken; zij hebben veel belangrijker interne zaken om mee om te gaan. En verder, de heersende vibraties zijn allemaal ten gunste van leiders die verschillen staan glad te strijken en bij een internationaal akkoord uitkomen.

Wat betreft transparantheid in het regeren, zal dit gebeuren met de eisen van de bevolking – niet alleen een eind maken aan geheimhouderij, maar wel aan politiek egoïsme, corrupte rechtssystemen en geld van de gemeenschap dat zit achter veel regerende handelswijzen en wetgeving. De uitroep om verandering zit niet alleen in de Verenigde Staten, wees daar zeker van! Egyptenaren, Brazilianen en Russen zitten bij die anderen die ook eisen dat hun respectievelijke regeringen de beste belangen van het volk dienen. In elk land waar nuttige veranderingen nodig zijn, zullen doorzetting en moed van achterbanbewegingen, soms met ondersteuning van buitenaf, deze manifesteren.

De tweede zaak van wijdverspreid belang is de rechtszitting van George Zimmerman die resulteerde in zijn  vrijspraak voor doodslag en een tweede graad moordaanklacht bij het schiet incident en dood van Trayvon Martin. Terwijl de meeste mensen gefocust zijn op het oordeel – eerlijk of onrechtvaardig? – vragen veel lezers:  Stemden zij en hun families hiermee in, bij  hun zielencontracten?

Ja, maar hier is wel een verklaring nodig. Trayvon en George en hun families zijn net als andere zielen, in zoverre bij het selecteren van karmische ervaring om andere/vorige levens in balans te brengen. Dat is, ze stemden in om die ‘killing’ te ervaren, de dood en de traumatische nasleep. En hun contracten boden een graad van flexibiliteit in zoverre als waar, wanneer en hoe die zouden plaats vinden.

Specifiek in deze unieke tijd in het universum, komen gelegenheden die ‘passen’, wereldwijd voldoende omhoog zodat niet alleen karmische keuzen kunnen worden voltooid, maar ook welke een “groter doel” dienen.  En zo is het ook met de Martin en Zimmerman families.  Advocaten voor de verdediging en juryleden claimen dat er geen ras-factor bij zat; desondanks is de doordringende gewaarwording toch dat er ras-discriminatie bijzat, of een karakterschets ervan. Dit is inderdaad de wortel van de zaak en velen protesteren tegen deze uitspraak.

 De rechtszitting en zijn resultaat brengen krachtig “aan het licht”  dat ras-dweperij , wat lang een vlek is geweest en het uiterste vergde van de mensheid, geen plek meer heeft in de wereld van jullie heden. Opvoeding kan een mentaal resultaat verschuiven over ras, maar het kan alleen als de harten diep geraakt worden dat werkelijke verandering in een gemeenschap worden verkregen – dit is het waarom Trayvon en George en hun families instemden met hun respectievelijke rollen bij deze persoonlijke tragedie.

De zelfde soort bittere verdeeldheid veroorzaakt door raciale dweperij is ook inherent aan godsdiensten, etnische en culturele tradities, gemeenschaps “kaste” benamingen, regerende stelsels, in geslacht en met economische status. Al deze gebieden van verschil die millennialang  onnoemelijk lijden hebben veroorzaakt, gaan aan hun eind komen.

 Mensen over de hele wereld antwoorden zonder vrees op een sterk soort van verantwoordelijkheid om te handelen voor wat zij weten dat ziel en bewustzijn niveaus zijn en wat het juiste is om te doen en het universum schotelt hen gelegenheden voor om te handelen in overeenstemming met de keuzes van hun contracten. De meesten worden niet erkend buiten hun kring van nauwe bondgenoten en zelfs de weinigen die internationaal worden uitgeroepen zijn zich niet meer bewust dan de bevolking die voor hun geboorte deze mensen koos om te zijn die ze zijn, om te doen wat ze doen.

Eentje die wel goed bekend is en enorm wordt gerespecteerd is Malala Yousafzai, het jonge Pakistaanse meisje dat, en zelfs nadat ze werd beschoten, aan het vechten was voor het recht van meisjes om een opleiding te krijgen, zij gaat door met haar pogingen naar dat doel. Het is niet alleen door bijzondere medische aandacht en myriaden gebeden dat zij herstelde van een levens bedreigende hoofdwond. In haar zielencontract koos zij om haar leven toe te wijden aan deze waardevolle dienst die uiteindelijk meisjes ten nutte zal zijn, waar zij ook worden ontkend, om dezelfde opleiding te krijgen als jongens.

 Paus Franciscus is weer een volgende bekende en enorm gerespecteerd persoon. De spiritueel ontwikkelde ziel die als Jorge Bergoglio incarneerde, deed dat op aanvraag van de hoogste universele raad zodat hij later krachtig de invloedrijke paus positie kon innemen. Door vast te houden aan de acceptatie van zijn ziel, “plaveide het universum het pad” naar de gelegenheid die erbij “paste”. Aldus werd Bergoglio de paus en ondanks sterke oppositie  in het Vaticaan, handelt hij volgens wat hij voelt dat zijn verantwoordelijkheid is, de dingen die fout zijn recht zetten die dit lichaam (Vaticaan) had bedreven vanaf diens opzet.

 Via het pad van Aarde’s Ascentie heeft zij een astronomische hoeveelheid licht van andere beschavingen gekregen. Maar, onze geliefde familie, het is het licht dat wordt gegenereerd door iedereen die de stem van binnen acht om jullie gemeenschap steeds dichterbij te bewegen naar een vredige, harmonieuze wereld waar allen gelijkmatig Aarde’s grote overvloed delen.

Alle lichtwezens in dit universum omhels jullie lichtwerkers in onvoorwaardelijke liefde en hoogste achting!

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 [Opmerking: Hartverwarmende dank aan ieder van jullie die je waardering hebben uitgedrukt voor de boodschappen. Ik wenste dat ik meer tijd had om iedereen antwoord te geven zodat jullie konden weten hoe immens ondersteunend jullie ondersteuning is!


Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge