Home > > Matthew Ward - 4 mei 2020

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 4 mei 2020

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, hier is Matthew. Het doel van onze berichten is altijd geweest om spirituele begeleiding, opheldering en aanmoediging te bieden tijdens dit unieke tijdperk in het universum. Jullie worden overspoeld met verontrustende informatie over het coronavirus, dus laten we eerst kijken naar de hoopgevende aspecten van deze situatie.

Jullie zien en maken de beste eigenschappen van de mensheid aanschouwelijk: liefde, mededogen, empathie, samenwerking, vriendelijkheid, bedachtzaamheid, behulpzaamheid, moed en het doorzettingsvermogen om obstakels te overwinnen.

Jullie zien en nemen deel aan de vloedgolf van dankbaarheid jegens allen die voor de zieken zorgen en anderen in nood helpen.

Jullie gebruiken het vertraagde levenstempo voor introspectie, om je te verbinden met je god-zelf, je hogere bewustzijn, en jullie waarderen de overvloed aan goedheid en schoonheid in je wereld.

Jullie zoeken nieuwe manieren om te werken, kinderen les te geven, thuis studietrainingen en universiteitscursussen te volgen; en jullie onderhouden via telefoon en computer nauwer contact met familie en vrienden.

De zich in eenheid verenigde geest van de mensen over de hele wereld overbrugt de kloof van verdeeldheid en maakt het belang duidelijk van het beëindigen van algemeen geldende vooroordelen en de wond te genezen die dit heeft veroorzaakt.

Deze collectieve gevoelens en acties genereren een enorme hoeveelheid licht, hetgeen een verhoogd bewustzijn genereert, tezamen met het verlangen naar antwoorden op aspecten van het coronavirus die niet worden vermeld in 'het nieuws'.

De grotere gemeenschapszin zorgt ervoor dat mensen die zich al afvroegen hoe dit virus plotseling in China kon opduiken, zich met elkaar verenigen. Waarom veranderde de speculatie dat het afkomstig was van een vleermuis (en hoe liep deze vleermuis dit eigenlijk op?) in dat van een ongeluk in een laboratorium in de provincie Wuhan?

Waarom komt een virus dat een dermate besmettelijke ziekte kan veroorzaken in de eerste plaats in een laboratorium terecht?

De bevolking werd geprogrammeerd om te geloven dat informatie met het label "samenzweringstheorie" waardeloos is, en dat dit alleen maar ideeën zijn die in onbenullige breinen zijn ontstaan. Maar deze vraag is legitiem: waarom werd de mogelijkheid dat het coronavirus in een laboratorium in de Verenigde Staten werd gemaakt en naar China gebracht, simpelweg afgedaan als een samenzweringstheorie in plaats van te worden onderzocht?

De maatschappij vraagt ​​zich af waarom "experts" beweren dat de meeste mensen COVID-19 niet krijgen en dat de meeste mensen die het wel krijgen herstellen, waarbij de meeste patiënten die zijn gestorven reeds bestaande gezondheidsproblemen hadden, en symptomen van de ziekte kunnen dermate mild zijn dat veel mensen zich er niet van bewustzijn dat ze de ziekte hebben of hebben gehad; toch beweren diezelfde experts dat de gehele bevolking van de Aarde moet worden ingeënt.

Dit leidt tot de volgende vraag: waarom is er niet dezelfde interesse in het beëindigen van vermijdbare sterfgevallen als gevolg van ondervoeding, ziekte veroorzaakt door ondermaatse levensomstandigheden, verslaving aan verdovende middelen en zelfmoord, wanneer het aantal van de net genoemde dodelijke slachtoffers het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 aanzienlijk overschrijdt??

De mensen die vraagtekens durven te plaatsen gaan op onderzoek uit en “volgen de geldstroom”. Wie heeft er financieel baat bij als miljoenen mensen over de hele wereld worden behandeld voor een ziekte waarvoor het kopen van tests, geneesmiddelen, ziekenhuisapparatuur en beschermende middelen voor medisch personeel nodig is?

De omvang van dit kritisch vragen stellen is precies het tegenovergestelde van wat de duistere zielen hadden beoogd, zielen die AIDS, SARS en alle andere virussen hebben ontworpen en gepatenteerd in een laboratorium in de Verenigde Staten en die enkele maanden geleden in China een virus met de naam Corona hebben logelaten. En de gevolgen zijn ook niet wat het duister had bedoeld. Ze wilden een ware wereldwijde pandemie met miljarden doden. Ze hebben de energie nodig van het verdriet en de angst van overlevenden, evenals een wereld in totale chaos, om de lage trillingen te produceren die ze nodig hebben om te kunnen bestaan.

Het falen ten aanzien van het bereiken van dit doel heeft tot Plan B geleid. Daarom hebben "experts" al gesproken over de waarschijnlijkheid dat er na de eerste Covid-19-golf een tweede zal komen, en dit soort achtbaan zou tot drie jaar kunnen duren of totdat iedereen ter wereld is getest op antilichamen en is ingeënt.

Naast het verrijken van de bedrijven die de tests uitvoeren en het vaccin ontwikkelen, is het doel - opnieuw - een vaccin dat dodelijk zal zijn voor het grootste deel van de wereldbevolking. Maar ook zal door inoculatie een voorgeprogrammeerde microchip worden ingebracht die zal interageren met 5G-emissies om fysiek en emotioneel trauma te veroorzaken, hersencellen te beschadigen en om het volgen van individuen die erin slagen te overleven mogelijk te maken.

De samenleving heeft groot gelijk als ze zich afvraagt wat er aan deze 'wereldwijde pandemie' ten grondslag ligt!

We zien verplichte vaccinaties niet tot materialisatie komen, maar mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wetenschappers van buitenaardse speciale eenheden de kracht van het vaccin reduceren en de programmering van de chips wissen. En naarmate de trillingen op de planeet verder toenemen, verliezen alle virussen omgekeerd evenredig hun levensvatbaarheid. Protesteer desalniettemin alsjeblieft luidkeels tegen vaccins totdat ze zijn vernietigd en protesteer ook tegen het 5G-netwerk totdat apparatuur zodanig is aangepast dat hun frequentie compatibel is met de elektrische systemen van de diverse levensvormen.

Nu dan, de economische nasleep van COVID-19 zal wat hobbelig zijn, maar verre, verre van wat de duistere zielen hebben beoogd: een volledig ingestorte wereldeconomie, ongebreidelde armoede, honger en wanhoop. Vervolgens was hun plan om alle onderdelen van hun controle samen te brengen en hun uiteindelijke doel van wereldheerschappij te bereiken.

Dat gaat niet gebeuren. Hun langdurige heerschappij is voorbij.

Welwillendheid, samenwerking, vrijgevigheid en ruilhandel - goederen ruilen voor diensten en vice versa - zullen jullie goed van pas komen totdat een eerlijk mondiaal economisch systeem de corruptie en hebzucht vervangen die de miljardairs hebben gecreëerd, de miljardairs die alles op Aarde controleren en vernielen. Lieve mensen, wees niet bang voor wat er in het verschiet ligt – wanneer de tijdelijke verwarring en problemen eenmaal voorbij zijn, zal de beschaving goed op weg zijn naar rechtvaardigheid en welvaart voor alle mensen.

Er is ons gevraagd commentaar te geven op de schat aan informatie die op het internet beschikbaar is, waarin onderzoekers, medische professionals en andere wetenschappers getuigenverklaringen geven omtrent situaties die door jullie werden omschreven als 'schokkend', 'gewetenloos', 'duivels' of 'afschuwelijk'. Die omschrijvingen zijn inderdaad van toepassing op de activiteiten van het geheime genootschap dat bekend staat als de Illuminati, de cabal, de “One World Order”, de schaduwregering of, meer recentelijk, de Deep State.

De plaag van het coronavirus is hun Waterloo. Een sterke lichtkracht achter de schermen legt hen “misdaden tegen de menselijkheid” ten laste. De wezens die blijven proberen miljarden van jullie om te brengen, voeren satanische rituelen uit, controleren de reguliere media en beïnvloeden op een nadelige manier alle andere aspecten van het leven op Aarde, bestaan onder meer uit beroemdheden en bewonderde individuen. Hun arrestaties zullen voor het grootste deel van de bevolking een enorme schok zijn.

Degenen aan de top van de macht van het duister bedenken gruwelijke plannen, anderen zijn maar al te graag medeplichtig, en de meesten zijn handlangers die meedoen vanwege steekpenningen, chantage of dreigementen richting hun familie. In sommige gevallen zijn de aanklachten gebaseerd op verzonnen informatie en bewerkte foto's en video's, maar de waarheid omtrent elk aangeklaagde persoon zal te zijner tijd aan het licht komen.

Lieve familie, wat betreft spirituele begeleiding bedanken we de lezer wiens vraag was: "Wat kunnen lichtwerkers, om alle duisternis op aarde te helpen beëindigen anders doen dan “het licht te ZIJN”?" Blijf positief, kalm, evenwichtig en optimistisch. Meditatie geeft de gemoedsrust en de rust in het hart waardoor je energie soepel blijft stromen en de hoge trilling wordt uitgestraald waardoor de positieve verandering zich manifesteert.

Visualisatie is een krachtig middel. Zie voor je hoe de Aarde draait in goud-wit licht. Zie voor je hoe mensen van alle leeftijden, huidskleuren en culturen glimlachen, lachen, knuffelen en dansen te midden van dieren, inclusief de dieren die jullie als wild betitelen. Het visualiseren van dat waar je blij van wordt of dat waardoor je je geliefd voelt, zal de hoge trilling uitzenden die jullie wereld letterlijk doet oplichten.

Deze vraag heeft betrekking op NESARA/GESARA. “Hoe kunnen we de hemelse krachten om hulp vragen als er geen benoembare structuur is om te installeren ter vervanging van wat we nu hebben?” Voor lezers die deze acroniemen niet kennen; NESARA is een VS wetgeving genaamd National Economic Security and Reformation Act. GESARA is hetzelfde, maar dan op Mondiaal niveau (Global etc) in plaats van National, dus deze wet is wereldwijd van toepassing.

Vanaf het begin is er de "hulp van hemelse eenheden" geweest. Het concept van NESARA is afkomstig van de planners van het Hoogste Universele Bestuur van het Gouden Tijdperk van de Aarde, en St. Germain is één van de opdrachtgevers geweest die de akte heeft opgesteld, de akte die ongeveer 20 jaar geleden tot wet werd ondertekend.

Het is een juridisch document, dus de bepalingen ervan kunnen alleen politiek en economisch van aard zijn, maar het doel ervan is niets minder dan wereldtransformatie. Als een indicatie van het belang van de wet, hebben de Illuminati de geplande aankondiging op 12 september 2001 weten te voorkomen door een terroristische aanval op poten te zetten die jullie kennen als “9/11”.

Omdat latere pogingen om NESARA aan te kondigen eveneens vergeefs waren, zijn de onderdelen ervan stapsgewijs geïmplementeerd dankzij het doorzettingsvermogen van lichtwerker-vrijwilligers, afkomstig uit andere beschavingen.

Kortom, de structuur om de kwaadwillende controle over jullie wereld te vervangen, is vanaf het begin aanwezig geweest en zielen met spirituele en morele integriteit zullen dit goddelijke plan ten uitvoer brengen. [Veel berichten die op www.matthewbooks.com zijn gearchiveerd, bevatten uitgebreide informatie over de wet. Als je het woord NESARA intypt in de zoekbalk van het menu, krijg je toegang tot deze berichten.]

Geliefde broeders en zusters, we eren jullie standvastigheid in het helpen van de beschaving van de Aarde om het Gouden Tijdperk te manifesteren en we ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!