Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 1 juni 2023THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 1 juni 2023

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op deze post, dit is Matthew. Toen zwakkere beschavingen ten prooi vielen aan de duisternis, waren ze gevangen in de lage trillingen. Via oorlog, onwetendheid, armoede en angst, die verstoken zijn van licht, controleerden de duisteren de bevolkingen, en dat is wat de volkeren van de Aarde overkwam.

Toen een gebrek aan licht ongeveer 90 jaar geleden het leven van de planeet in gevaar bracht, vroeg Gaia om hulp. Uit liefde voor haar en haar bewoners doordrenkten hoogontwikkelde beschavingen de planeet met licht en zielen begonnen hun geavanceerde werelden te verlaten om op Aarde te incarneren teneinde hun licht toe te voegen.

Die intensiteit van licht is de reden waarom conflicten en chaos zich over de hele wereld voordoen – het maakt deel uit van een wereld die bevrijd wordt uit de greep van de duisternis. De hoge trillingen van het Licht botsen met en overweldigen de lage trillingen, waardoor een zeer lang tijdperk van duisternis tot zijn einde komt.

Geliefden, we weten dat jullie duidelijk, onweerlegbaar bewijs willen. Jullie willen weten wanneer G/NESARA wordt aangekondigd, het nieuwe mondiale economische systeem zal worden geïmplementeerd en de illegale regering-Biden zal worden verwijderd en wanneer het Federal Reserve System, waarvan de tentakels alle landen bereiken, zal worden afgeschaft. Burgers die in opstand komen tegen hun corrupte regeringen willen weten wanneer ze leiders zullen hebben met wijsheid en integriteit, en jullie willen allemaal weten wanneer de vele waarheden die nog verborgen zijn naar buiten zullen komen.

We zouden willen dat we meer konden zeggen dan "aan de nabije horizon", maar we weten niet precies wanneer die essentiële ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Wat we kunnen doen is jullie ervan verzekeren dat het Goddelijke Plan op doel ligt en dat buitenaardse familieleden deel uitmaken van de bevrijdende krachten van licht, die sommigen "Witte Hoeden" noemen.

En laten we jullie herinneren aan de vooruitgang van het licht in slechts de laatste twee jaar of zo. De pogingen van de Illuminati om WOIII te beginnen mislukten; Dat geldt ook voor al hun pogingen om strategische steden te slopen met kernkoppen op raketten. Hun covid-19-virus heeft geen miljarden mensen gedood en dat doel proberen te bereiken via vaccinaties werkt ook niet. Hun greep op de grote media kraakt. In verschillende landen zijn hun biowapen-laboratoria en opslagfaciliteiten en centra voor sekshandel, pedofilie, satanische rituelen, adrenochroom-productie, witwassen en cyberoorlogvoering gesloopt. Veel van de individuen aan de top van hun duivelse piramide zijn verwijderd.

Het bolwerk van de Illuminati is hun illegaal en immoreel vergaarde fortuin, en de lichtkrachten werken eraan om hen van hun fondsen te scheiden, zodat geld kan worden gebruikt om een einde te maken aan massale verarming. Als je denkt dat het helpen bij een onderneming van die omvang je vermogen te boven gaat, laten we je dan vertellen dat dat niet zo is – het is precies wat je zoekt, om het zo maar te zeggen. Jullie licht dat de volkeren heeft geholpen te ontwaken, heeft elke poging om de duisternis van de Aarde te overwinnen ondersteund.

We weten dat het moeilijk voor jullie is om jezelf te zien als de krachtpatsers die jullie zijn, en dit is begrijpelijk. Je wordt ziek, humeurig, gedesillusioneerd, boos, ongeduldig en raakt uitgeput. Sommige van je inspanningen schieten tekort en je neemt beslissingen waarvan je achteraf beseft dat ze slecht waren. Je hebt niet altijd bevredigende banen of genoeg inkomen of eerlijke behandeling, en sommige dagen zijn gewoon ellendig.

Dat maakt deel uit van het leven in een wereld met een derde dichtheid, en voordat je je vrijwillig aanbood om naar de Aarde te gaan – en je deed dat met verve – wist je dat dat is wat je zou ervaren. Je wist ook dat je alle obstakels die je tegenkwam zou overwinnen, omdat die gevoelens en omstandigheden niet zijn wie je bent. Jullie zijn eeuwige wezens van liefdeslicht en de hoge trillingen van jullie energie hebben verbetering op de planeet gecreëerd gedurende alle jaren dat jullie daar zijn geweest. Gewoon door te ZIJN, je bent zo krachtig, zo invloedrijk!

"Waarschijnlijk weten zielen op jouw post dat sommige wetenschappers niet geloven dat de 'oerknal' plaatsvond. Als dat niet zo was, hoe werd het universum dan geschapen? En hoe werden zielen geschapen? Hoe zijn goed en kwaad begonnen?" Laten we eerst zeggen dat big bang altijd een verkeerde benaming is geweest – het Begin was volledig stil toen Schepper/Bron/Schepping Zich uitdrukte als licht. Schepper, het Ultieme Wezen en Opperste Heerser van de kosmos; Bron, vanwaar alles in het bestaan komt; Creatie Zijn actie en 'producten', onsterfelijke zielen. Voor de eenvoud van spreken zeggen we alleen Schepper, en Het als aanduiding voor IK BEN, Totaliteit, Eenheid van Alles is met de grootste eerbied en respect.

Hoewel licht kan worden gedacht visueel, of wetenschap te zijn, en liefde een sensatie, of geest, zijn licht en liefde - of wetenschap en geest - één en dezelfde energie, en het is de machtigste kracht in de kosmos. Deze energie is de oneindige, eeuwige alwetendheid, almacht en alomtegenwoordigheid van de Schepper als puur liefdeslicht.

In een onbekende tijd schiep de Schepper de eerste zielen, die jullie de aartsengelen noemen, en zij hadden verhoudingsgewijs de geest en kracht van de Schepper. Dat deed er geen jota aan af – de aartsengelen waren Schepper die Zichzelf ervoer. Op een gegeven moment begiftigde het hen met het vermogen om te co-creëren – ze konden Zijn energie gebruiken om alles te maken wat ze maar konden bedenken. Eerst maakten ze een lager rijk van engelen, daarna goden en godinnen. Die zielen, die ook proportioneel de geest en kracht van de Schepper hadden via de aartsengelen, droegen bij aan Zijn ervaring en aan hun medescheppers.'

Nadat de aartsengelen materialen voor vormen hadden gemaakt, zodat elke ziel kon kiezen om een lichaam te hebben of zuivere geest te blijven, selecteerde de Schepper een god van zuivere geest om dit universum te co-creëren en te regeren en andere goden of godinnen om hetzelfde te doen in de andere zes universa. Onze god maakte talloze zielen, die allemaal proportioneel zijn verstand en macht hadden. Als zijn ervarende zelf hebben ze zijn geheel op geen enkele manier verminderd – hij is een samensmelting van alle zielen, in fysieke lichamen of in geest, in dit universum.

Sommigen van hen hielpen hem sterrenstelsels te maken met miljarden astrale lichamen, en alle zielen konden ervoor kiezen om in of op die lichamen te incarneren of vrije geesten te zijn. De energie van liefde-licht – goed of goddelijk – was de totale essentie van alles wat zich in dit universum manifesteerde.

Het waren reptielen, gemuteerde afstammelingen van Luciferiaanse energie, die het kwaad hier brachten. Met instemming van onze god en de heerser van het universum waar reptielachtigen vandaan kwamen, werd kort een portaal geopend zodat sommigen van hen het onze konden binnengaan. In die tijd in de oudheid waren ze de meest intelligente soort in de kosmos, en de overeenkomst was bedoeld om beide universa ten goede te komen.

Door zichzelf te reproduceren en zich voort te planten met zielen die hier leefden, zouden de binnenkomende reptielen genetisch hun superieure intelligentie geven terwijl ze de liefde-lichtenergie van dit universum absorberen. Toen ze terugkeerden naar hun universum, zouden ze de hoge trillingen van deze energie door hun beschavingen verspreiden, en hun nageslacht in dit universum zou opeenvolgende generaties genetisch voorzien van superieure intelligentie.

De win-winsituatie die de twee universele heersers verwachtten, bleef uit.

Sommige van de reptielachtigen die kwamen, werden wezens van liefdeslicht toen ze hun genen doorgaven, maar ze gingen niet terug naar huis. Degenen die het licht weigerden, deden dat ook niet. Ze verspreidden zich ook en ze hebben allemaal een ravage aangericht sinds de eerste eonen geleden kwamen. Ze initieerden oorlogvoering en maakten tien van de twaalf DNA-strengen slapend in beschavingen die ze veroverden, waardoor deze vatbaar werden voor het vallen in duisternis.

Nu dan, Gaia is de ziel die belichaamde als de planeet die ze Terra noemde – ergens langs de lijn werd de Aarde haar naam. Gaia, God en Sol, de zon van jullie zonnestelsel, manifesteerden ongerepte groene landen; kristalheldere zeeën; prachtige bomen, bloemen en andere planten; en het Mineralenrijk. Ze gaf ideeën voor het ontwerpen van dieren aan bewoners van Jupiter, waar vergelijkbare omstandigheden bestonden, om zich te manifesteren en naar Terra te transporteren.

Toen alles klaar was, vroeg Gaia aan enkele zielen in hoogontwikkelde menselijke beschavingen of ze in een prachtige nieuwe wereld wilden leven, en met de snelheid van het denken kwamen ze aan. Anderen kwamen later, via ruimteschepen, astrale reizen of incarnatie. De mensen, dieren, planten en mineralen kenden hun Begin in het oneindige liefdeslicht van de Schepper en hun eeuwige verbinding met elkaar en de heerser van dit universum. Alle levensvormen communiceerden telepathisch en bloeiden als een harmonieuze symbiotische Eenheid.

Duisternis, of kwaad, kwam in dat paradijs toen mensen met slechts twee strengen actief DNA zich daar vestigden. Naarmate de tijd verstreek, vergaarde hun brutale gedrag zoveel negativiteit dat het bijna Terra's licht doofde. Om haar planetaire lichaam te redden, liet Gaia de negativiteit los in een reeks aardbevingen die enkele decennia duurden. Eén beving van een omvang die voldoende is om die hoeveelheid negativiteit vrij te geven, zou de planeet in talloze fragmenten hebben doen exploderen in plaats van het leven te behouden.

Terra's landmassa brak uiteen in verschillende uitgestrekte regio's, grote en middelgrote eilanden en vele duizenden kleine; Nieuwe kustlijnen hadden schiereilanden, baaien, kliffen en stranden. Terra's zacht glooiende terrein werd ruige bergketens, vulkanen, canyons en woestijnen. De kalme glinsterende zeeën veranderden in oceanen met sterke stromingen, meren, rivieren en beken; en het vlakke terrein van de zeebodem werd vergelijkbaar met de nieuwe oppervlakteformaties. Niet langer was het klimaat aangenaam - enorme ijsgebieden ontwikkelden zich in polaire uitersten, bergen waren bedekt met sneeuw en ondraaglijke hitte werd opgebouwd rond de evenaar.

Nadat millennia waren verstreken en de planeet bewoonbaar was, begon een nieuwe beschaving. Maar de duisternis keerde terug en het plegen van gruweldaden werd opnieuw de aard van de mensen. Deze keer liet Gaia de geaccumuleerde negativiteit abrupt los, met een ijstijd, en nadat de drastische effecten ervan waren verdwenen, begon het herbevolkingsproces opnieuw. Sindsdien zijn beschavingen opgestaan en gevallen, waaronder die van Atlantis en Lemurië.

De zuiverheid van liefdeslicht die de jonge Terra en haar eerste bewoners doordrong, is nooit herhaald. Inheemse volkeren weten echter dat zij en alle andere levensvormen op aarde met elkaar en de heerser van dit universum verbonden zijn. Om te voorkomen dat hun kennis zich zou verspreiden, inspireerden duistere krachten ontdekkingsreizigers uit Europese landen om de meeste inboorlingen in de landen die ze claimden voor hun respectieve koninklijke families te doden; Later zetten kolonisten de genocide voort. Tribale overlevenden gaven hun kennis echter door aan hun afstammelingen, die het generatie na generatie bewaarden, en het licht in die waarheid hielp de Aarde te overleven in een diepe derde dichtheid totdat de infusie van licht haar in staat zou stellen om te ascenderen.

Nu staan zielen over de hele wereld sterk tegen onderdrukking en alle andere onrechtvaardigheden die door duisternis worden voortgebracht. Ondanks, of misschien wel vanwege onrust, vernietiging en verdriet, is er meer goedheid, vriendelijkheid en mededogen dan ooit tevoren in de geregistreerde geschiedenis van de planeet. In dit opzicht, geliefde zusters en broeders, hebben jullie je deel voortreffelijk gedaan.

Je kunt inspireren, maar je kunt niemand in de richting van de spirituele en bewuste gewaarwording duwen dat hen op het persoonlijke ascensiepad brengt – dat is de keuze van elke ziel. Het is een vreugde voor ons om degenen te aanschouwen die ferm op het pad zijn, en dat vele anderen op hun intuïtie beginnen te vertrouwen, is zeer bemoedigend. Aankomende zonnevlammen - de energiegolven die trillingen verhogen - zullen sluimerende individuen meer kansen bieden om te ontwaken. Ook jullie, geliefden, zullen er de vruchten van plukken en het licht dat jullie uitstralen zal onze familie op Aarde blijven verheffen.

Alle lichtwezens in dit universum eren jullie voor standvastigheid in je missie en ondersteunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge