Home > > Kosmisch Bewustzijn - 13 oktober 2013

Kosmisch Bewustzijn - 13 oktober 2013

De geluidsopname van deze live channeling (in het Engels) is hier te beluisteren.

Rainbow-Phoenix van 13 okt 2013

(Degene die Bewustzijn wordt genoemd, geeft deze boodschap door aan Will Berlingshof.

Daar deze boodschap een hele lange was en Bewustzijn er veel zinnen en bijwoorden bij gebruikt, heb ik het eerste stuk samengevat.

Het is een boodschap voor iedereen die de laatste tijd informatie heeft gekregen die niks hoopvols gaf, en dat is niks anders dan een valse poging om de controle te handhaven en om angst te bestendigen.

Deze boodschap ging over wat werd uitgezonden en die veel mensen hadden gekregen, over nano-technologie.( Ik weet niet of dit ook in Nederland is uitgezonden. w) Deze nano-technologie is al lang gebruikt en zit in voedsel en drinken, het werd ingestroomd met negatieve energie. De bedoeling was dat 80% van de mensen hiermee werden geïnfecteerd en daardoor kan dit desgewenst gebruikt worden om ziekte te scheppen en om zo’n sterk virus te maken dat degenen die hier het doel van waren binnen 10 dagen konden sterven.

En dan verder in dit plan is de bedoeling is om 95% van de mensen te infecteren met nano-technologie in januari 2014. - Winny)

Het probleem van deze boodschap is dat het grotendeels des informatie is. Het is een manoeuvre van degenen die hier de leiding van hebben om nog meer hopeloosheid te scheppen in iemands leven. De kracht van die boodschap voor degenen die dit overkomt is zo groot dat ze zo de hoop op zullen geven om verder te kunnen leven.

Het eerste dat Bewustzijn hierover wil zeggen is dat men die informatie tot zich kan nemen als waardevol, dat die waar is en dat je er niet tegen kunt vechten. Bewustzijn wil hen er aan laten denken dat ze een keuze kunnen maken en dat ze die baseren op hun verschanst geloof, op hun eigen krachteloosheid om hun leven te veranderen, of om andere alternatieven te zoeken.

In dit geval is deze informatie een wanhopige poging van die mensen aan de macht om zoveel mogelijk mensen te bereiken, in de laatste weken en maanden van een ineenstortend regiem, zodat ze zelf de grootste kans hebben om gebeurtenissen van de omwenteling, die onderweg is, te overleven. Dat is niet alleen hun hoop maar ook hun missie om zoveel mogelijk mensen mee te slepen de angst zone in. Dus om zoveel mogelijk verwarring, wanhoop en hopeloosheid te creëren dat als zij doorgaan met hun plannen zal het grootste deel gewoon omver rollen en zich overgeven aan dit plan van hen aan de macht.

En natuurlijk hoeft dit niet zo te zijn. Dat zelfs al hebben degenen aan de macht de acties al ondernomen om nano-technologie te creëren, om de mensen ermee te infecteren, dat men dit als een persoonlijk ervaring van iemands leven hoeft te accepteren. Dit is werkelijk een belangrijke zaak, want wat het vertegenwoordigt is de noodzaak voor degenen die deze informatie gekregen hebben, of die de dwingende waarschuwing kregen, dat dit een keuze is.

Dat ze een keuze moeten maken tussen dat wat er werd aangeboden, weg van het denken dat het onontkoombaar, onbetwistbaar is, en dan naar een andere werkelijkheid en een andere persoonlijke toekomst.

Dat omdat het een tijdslijn is, die nog niet is bereikt. Er is geen 80% van het grootste deel getroffen en daarom is er iedere kans voor degenen die deze bewering niet geloven, dat zij zelf hun toekomst kunnen veranderen, en die de tijdslijn die hen is aangeboden, wel kunnen veranderen en een andere tijdslijn kunnen kiezen die dit niet als waarheid en werkelijkheid heeft voor hun leven.

Dat dit Bewustzijn ook zegt dat in deze tijd er grote verantwoordelijkheid is voor mensen in hun keuze en in hun delen van informatie. Daar het misschien waardevol kan zijn om zulke informatie te delen moet je er ook bijvoegen dat dit geen gegeven is, geen garantie. Dat er nog steeds een keuze is en als men afziet door angst voor zo’n negatief scenario dat ze niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuze. Als men zulke informatie naar buiten brengt zonder stukjes hoop en vertrouwen dat alles goed zal zijn, dan levert men een slechte dienst.

Dit Bewustzijn zegt niet dat die boodschappen niet moeten worden doorgegeven. Het zegt dat het belangrijk is dat men zulke informatie we moet delen maar men moet gelijktijdig een alternatief gezichtspunt leveren, men moet zeggen dat die informatie niet is bewezen. Het is gewoon dat iemand dit naar buiten heeft gebracht, iemand of een organisatie met de bedoeling om nog meer gevangen te raken in planeet B energieë, (planeet A is 5D, planeet B is de oude energie) de negatieve scenario’s waarin degenen aan de leiding al het mogelijke doen om veilig te stellen dat ze doorgaan aan de leiding te blijven, als alles is gezegd en gedaan.

Daarom hebben degenen die deze informatie doorgeven een verantwoordelijkheid, specifiek zij die veel hebben om aan door te sturen. Dit Bewustzijn vraagt aan degenen die in die positie zitten om deze informatie te delen dat ze lang en stevig nadenken over wat hen is door gezonden en of het verdere deling verdient.
Diegene gebruikt wat het Bewustzijn de onzindetector noemt om hun bron van informatie te voelen en om een vaststelling te maken of dit authentiek is of niet. Het knee-jerk = automatische antwoord op het direct doorzenden van dergelijke negatieve informatie, kan nadelig zijn op de lange run voor degenen die nog niet overtuigd zijn, nog niet zeker zijn, nog niet bewust genoeg om zich te realiseren dat dit een aanval op de mensheid is, een verdere manoeuvre om zich in het niet-geloven te trekken dat men persoonlijke macht heeft en hier een persoonlijke keuze kan maken.

En daarom voor ieder die deze informatie heeft gekregen: Stop even, voel de informatie helemaal uit. Voelt die werkelijk echt? Heeft die werkelijk authenticiteit anders dan het feit dat die werd gezonden vanuit of kwam uit een legitieme bron.

Vraag je dit af bij alle bronnen, betwijfel alle motieven en bepaal dan je wens om deze informatie uit te zenden. En geef niet alleen een negatieve boodschap uit .En zorg dus niet alleen voor de negatieve boodschap, maar ook het alternatief hiervoor. Laat iedereen er aan denken dat dit maar een mogelijkheid is en helemaal geen gegarandeerde mogelijkheid.

Dat men de informatie moet krijgen die naar hen is gezonden en zelf moet onderscheiden of deze authentiek is of niet. Men moet die informatie ontvangen en hun antwoord erop vaststellen, niet alleen door angst en door knee-jerk(automatisch) te zijn maar door over de informatie te contempleren, door de informatie te voelen, door iemands eigen onzindetector toe te passen op de informatie.

Als dit is gedaan voor deze zaak en dergelijke zaken, zal men meer en meer de manipulatie beginnen te onderscheiden die bezig is om die grove informatie die niet van dienst is en wordt uitgezonden, de des informatie die wordt uitgezonden en men zal hun keuzes overeenkomstig maken.

Op sommige manieren is dit soort informatie de streep in het zand waar men is aangekomen. Die is een gelegenheid om naar dergelijke informatie uit te kijken en duidelijk te onderscheiden om wijs te kiezen wat men eermee zal doen en om zijn eigen leven in eigen hand te nemen en om keuzes te maken die zulke onjuiste informatie niet gewoon ondersteunen, zulke bedrieglijke informatie, want er is nieuwe energie beschikbaar die in iemands leven kan worden gebracht die nieuwe werkelijkheden kan creëren, als men wijs en met onderscheiding kan kiezen.

Dat velen nu in de positie zitten waar zo’n keuze, zulke keuzen, gemaakt moeten worden, niet alleen met deze informatie die pas is vrijgegeven maar ook met vele andere keuzen in hun leven. Persoonlijk keuzes over hun levenssituatie, gemeenschapskeuzes die gebaseerd zijn op het observeren waar de gemeenschap op af koerst, en natuurlijk de keuzes die te maken hebben met degenen aan de macht en hun voortdurende manipulatie van bewustzijn om hun eigen beste resultaten veilig te stellen.

Men kan zich binden aan gemeenschappelijke zorgen, men kan geleid en gemanipuleerd worden door de kuiperijen van degenen aan de macht. Als men onwetend is en niet bewust, als men niet bereidwillig is om diep in zulke zaken te kijken en om keuzes te maken in deze zaken, als men gewoon in een reactie zit en als die door angst wordt aangedreven, dan zal het natuurlijk makkelijk zijn om een van de volgers te zijn die net als lemmingen naar de rand van een klif worden geleid.

Als men in vrees zit is het inderdaad makkelijk om je te manipuleren want het antwoord van angst is van dien aard en dat is al zo lang in het menselijke bewustzijn ingevoerd, dat het natuurlijk en goed lijkt te zijn.

Dit Bewustzijn zal iedereen aan het acronym(letterwoord) laten denken dat staat voor angst: False Evidence Appearing Real (Vals bewijs dat echt lijkt te zijn) en dus zullen degenen aan de macht met die kennis, ’n bewustzijn van hoe je kunt controleren en manipuleren, angst gebruiken ten voordele van zichzelf, ze zullen het grootste deel van de mensheid verlokken, want de mensheid is opgevoed om angstig te zijn en om gewoon op die boodschappen met angst te reageren die eisen dat er bepaalde acties worden ondernomen. Acties zoals de oorlog in gaan tegen de vijand, acties van het je bewapenen en om voorraden te verzamelen zodat men kan overleven. Deze antwoorden die op vrees zijn gebaseerd zijn niet die welke het individu zal bevrijden maar eerder hen verlokken en hen naar onderen slepen.

Dat de streep in het zand is getrokken, en dat het nu belangrijk is om dit te begrijpen, om dit te herkennen, om je inderdaad te realiseren dat je op dat kritieke punt bent gekomen voor een keuze, voor welke richting, welke kant wil je op gaan? Wil je de massa’s volgen naar de planeet B scenario’s?

Er zijn er velen die deze boodschappen nu aanbieden waarbij het schijnt dat er geen keus is, dat dit is wat er gebeurt, dat dit de werkelijkheid is van de ervaring in het stoffelijke. Er zijn mensen die nu vermoeid worden door zulke keuzes en dergelijke manipulatie

De keuzes die zij onder ogen zien kunnen zijn dat ze een nieuwe wereld wensen, een nieuw voorbeeld, een nieuwe orde van dingen die niet langer zulke controle en macht meer geven aan die manipulators. Dit is de nieuw gebalanceerde en geharmoniseerde planeet A/B waar dit Bewustzijn zo lang over heeft gesproken en dat men die stoffelijke dualistische werkelijkheid kan beginnen te her-creëren om een van evenwicht, harmonie en hoop te worden, een die in verbinding is met Moeder Aarde en haar bewustzijn maar ook met het Goddelijke Bewustzijn.

Maar men moet niet in het door vrees-teweeg gebrachte antwoord springen. Men moet vasthouden dat dit de planetaire ervaring is die ze willen hebben en als er informatie naar voren komt, om duidelijke keuzes te maken, dat “niet voor mij”, dat dit “niet voor mij”is, dat ik wil geloven dat wij verder gaan, we gaan door.

En dan, natuurlijk is er dat wat het vijfde dimensionale bewustzijn is dat sterker en sterker wordt voor veel mensen. Dat ze zulke negatieve informatie opnemen en gewoon hun hoger bewustzijn toepassen en planeet A scenario’s scheppen die bij de top van de planeet A/B scenario’s ligt, en planeet A/B scenario’s overlapt zodat ze meer en meer elke dag gaan zien dat zij op planeet A zitten, ze zijn op het vijfde dimensionale niveau van kennis en besef en dat zij hun keuzes maken weg van dit verlichte, geïllumineerde niveau van bewustzijn. Dat ze meer en meer zullen beginnen te zien hoe de planeet die zij creëren voor zichzelf echt planeet A is, echt, welke zoveel mensen willen bereiken en hun leven in willen roepen.

Daarom zegt dit Bewustzijn in deze tijd dat voor iedereen die de ervaring heeft gehad van deze specifieke boodschap, deze des-informatie, het wonder en twijfel van de individuen die deze naar hen kan hebben gestuurd, het wonder en twijfel over de boodschap – dat zij dit als gelegenheid gebruiken om duidelijk deze informatie te ontkennen en om een alternatieve keuze te maken, een keuze naar bewustzijn, een keuze naar healing, een keuze naar het Licht.

In deze tijd wil dit Bewustzijn een volgende acronym aanbieden. Die acronym is voor het woord “faith” (vertrouwen) Zoveel mensen wordt verteld om in vertrouwen te leven, dat alles in orde zal komen, dat alles zal uitwerken. Terwijl dit zo is, vinden velen het moeilijk als ze zo bestookt met hun persoonlijke problemen/testen en beproevingen als ze worden vastgezet in een negatief wereld scenario, een negatief nationaal scenario, om vertrouwen te hebben. Vertrouwen, als iets zien dat onaanraakbaar is, ontoegankelijk, dat niet kan worden bereikt.

En dit vage concept van vertrouwen hebben is echt iets dat velen moeilijk vinden dat te hebben, want zij begrijpen niet wat dit is. Het is intransient (?). Inderdaad het is dat wat schijnt verder dan dat te zijn, maar het is helemaal niet verder dan dat, en dus biedt dit Bewustzijn een nieuw acronym aan dat een hulp kan zijn voor degenen die worstelen met hun vertrouwen. Het vertrouwen (Faith) dat alles in orde zal zijn, dat hun levens zullen worden ingestroomd met Spirit en met het Goddelijke en dat zij werkelijk naar een heldere, nieuwe toekomst aan het gaan zijn.

Deze acronym is de volgende. Die is ook onderworpen aan een persoonlijke uitleg. Hier volgt deze.

Fait is Following Awareness Inside Towards Healing - Bewustzijn naar binnen volgend naar Healing. Wat men ook kan begrijpen als faith is Following Awareness Inside Towards Home, Bewustzijn naar binnen volgend naar Thuis. Iemands spirituele thuis, iemands spirituele Helios of Licht.

Dat als men werkelijk die wereld beoordeelt vanuit dat niveau van innerlijke besef, innerlijk gevoel van wat wel of niet is, wordt men weggevoerd van de pogingen om te worden misleid en mis geïnformeerd. Men zal dan naar informatie kijken zoals die welke pas werd vrijgegeven en realiseert zich dat deze informatie werd gebruikt om het massa bewustzijn te manipuleren en dat men kan kiezen om dit wel of niet te geloven.

Het volgen van iemands innerlijk besef staat iemand toe om keuzes te maken die de keuzen trotseren van de massa keuzes die gemaakt worden in deze tijd door het grootste deel van de menselijke wezens. Dit staat hen toe om voorbij de streep te stappen die in het zand is getrokken, naar een nieuwe wijze van denken, een nieuwe manier van voelen, een nieuwe manier van zijn.

Daarom zegt dit Bewustzijn: Volg het innerlijke besef van binnen naar healing, jullie healing, jullie verlichting, jullie vrijheid. Heb vertrouwen, leef in vertrouwen, wees van vertrouwen, en dat zal jullie goed dienen in deze meest hachelijke tijden.

Dat dit nu deze openingsboodschap completeert.

Dank u, Bewustzijn. Dat was zeer inspirerend en ik weet zeker dat leden ook de waarde van uw boodschap zullen erkennen. Dank u.

Dat dit de loop van een openbare boodschap zal zijn, niet alleen voor de leden van de Rainbow-Phoenix site, maar ook naar iedereen die naar die publieke site is gekomen door behoefte aan ondersteuning, informatie en begrijpen.

Ja, dank u. Zo zal het zijn. Dank u.


Channeler: Will Berlinghof
Website: Rainbow-Phoenix
Vertaling: Winny


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons lichtwerk zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl