Home > > Kosmisch Bewustzijn - 1 oktober 2013

Kosmisch Bewustzijn - 1 oktober 2013

De geluidsopname van deze live channeling (in het Engels) is hier te beluisteren.

De ‘Gouden Ei’ - Meditatie

Waar het Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar voor is, is de bedoeling van deze channeling voor het Rainbow-Phoenix lidmaatschap. Ga verder.

Dank u Bewustzijn. Vandaag is het 1 oktober 2013l, de Rainbow-Phoenix sessie met vertaler Will Berlinghof en Joan Mills als Energie gever en Vraagsteller. De Wet van Liefde en de Wet van Licht zijn opgeroepen. Is er een openingsboodschap of huidig gebeuren waar u over wilt spreken?

Er is inderdaad een openingsboodschap die dit Bewustzijn in deze tijd wil doorgeven. Dat de Vertaler in de nacht een droom kreeg of juister, een ervaring kreeg in de droomstaat, die gezien kon worden en eruit zag als een droom maar het was meer dan een droom. In deze droom, dus in de belevenis in de droomstaat, was hij zich bewust van stemmen die tegen hem spraken. De stemmen hadden geen vlees(lichaam) en hij zocht om zich heen in de ruimte en zocht naar de stemmen maar kon niemand zien, kon geen relatie vinden met een stoffelijk lichaam of een entiteit of wezen dat tegen hem sprak. Eerst was dit verwarrend voor hem maar hij begreep in zijn droombelevenis dat de stemmen, stemmen waren achter de sluier of voorbij de muur van wat hem omringde.

In de droomervaring, ervoer hij vervolgens dat hij naar beneden keek op wat die grens was, dat wat de sluier was dat hem afscheidde van hemzelf. Hij had een soort van samen zijn met anderen in deze ervaring die degene die binnenin zat wat de container was, aanmoedigden om los te breken. Om vrij te worden. In zijn droom ervaring zag hij een ei, een gouden ei dat de grenspaal was.. Dit gouden ei zag er metalig uit en had geen heldere gouden kleur maar was eerder een glad, mat uitziend ei. Dit was werkelijk voor hem, die waarneming van het ei, en hij realiseerde zich dat dit de container was van waaruit hij op het innerlijke niveau of dat niveau binnen het ei, die ervaring kreeg. Vanuit de binnenkant was er geen gevoel van een gouden ei maar toch vertegenwoordigt de ei-schil wat de barrière is dat moet worden doorgebroken en in zijn droom ervaring, herkende hij en begreep hij dat hij de binnenkant was en de buitenkant van het gouden ei, dat uit een verbreed niveau kwam van zijn bewuste besef welk inderdaad was verbonden met anderen die altijd buiten het ei waren geweest, en hem altijd aanmoedigden om door dat heen te breken wat hem zo lang had vastgehouden als een grens of muur.

Dit gouden ei kan gezien worden als een analogie voor dat wat bescherming is rond het individu als men broedt in het ei, in dat wat de container is van degene die deze ervaring van leven heeft.. Dat wat in het ei is en ervaart, schijnt vast te zitten en lijkt onveranderbaar en iemand in de container is zich niet altijd bewust dat ze in dit ei gevat zijn, want het schijnt dat ze de hele werkelijkheid van hun leven op een manier ervaren die zelfs niet erkent of herkent dat dit een gecontainde ervaring is en men zit in een embryo status die altijd in ontwikkeling is.

In de natuur zal wat het kuiken is zich ontwikkelen in het ei en komt uit dat wat de dooier is en wordt het ontwikkelde kuiken zelf. Dit zal een punt bereiken waar het begint te voelen wat de gevatte/gecontainde ruimte is van het ei erom heen, en dat heeft nu de ruimte gevuld en moet los breken uit de schil, om in de wereld zich uit te breiden wat buiten het ei ligt en de schil container is van binnen. Aldus zal het kuiken natuurlijk beginnen te duwen tegen de eierschil, zal beginnen te pikken tegen de eierschaal, totdat er uiteindelijk een gat gemaakt is en de schil gebroken wordt. Het gaat door met zijn inspanning totdat het gat groot genoeg is zodat het eigenlijk uit het ei zelf kan opduiken. Het gaat door met duwen tegen de eierschaal, pikt tegen de eierschaal totdat het ten slotte uit het ei opduikt dat het zo lang heeft vastgehouden, die de veilige schuilplek is geweest voor de groei van het kuiken in die fase van ontwikkeling, naar die staat van bewustzijn waar het in staat was om ten slotte het ei zelf te verlaten.

Dit is precies wat er nu voor zo velen aan het gebeuren is. Velen van jullie hebben dat punt bereikt waar je tegen de schil duwt, jullie horen de stemmen van bemoediging van jullie zielen familie en anderen die buiten de schaal zijn, buiten het ei zijn, die serieus hebben gekeken naar de eerste tekenen van doorbraak. Als de schaal is gebroken, zelfs al is het maar een klein gaatje, dan kunnen hun energieën naar binnen gaan in de ruimte en zelfs van binnenuit verder helpen om dat proces van doorbreken door de barrière heen, het breken uit het ei. Velen zijn in die fase waar de ruimte binnen in de schaal nu te klein is, die is samentrekkend.

Dit Bewustzijn heeft gesproken over de compressie zone van dat wat het uurglas buisje is waarbij velen door de compressie zone gaan. Nu, echter, voor velen is die compressie zone kritiek geworden. Ze kunnen niet langer meer in die beperkte ruimte zijn en zoeken er uit te breken. Velen die stoffelijke kwalen hebben, mentale situaties, emotionele ontreddering, zitten nu op die plek waar die factoren tegen de entiteit opduwen, zij duwen jullie op om door te breken.

Dit is een langdurige/verlengde ervaring in bepaalde mate, omdat het kuiken niet het ei door de helft kan breken, het kan openen en eruit kan opduiken. Dit heeft inspanning nodig, het heeft bereidheid nodig om de stemmen te vertrouwen die van binnenuit bemoedigen en het heeft vertrouwen nodig en geloof dat er een wereld is buiten dat wat eerder een veilige binnenkant geweest is van het ei, of de veilige binnenkant van de ervaringen van iemands leven.

Velen kunnen zelfs vasthouden dat het onmogelijk is om uit te breken, dat er niets daar buiten is. Dit is gewoon een staat van ontwikkeling waarbij het individu zich nog afvraagt, twijfelt, of er een wereld is buiten de schil. Stel je voor als je dat wilt, dat een kuiken in de schil die perfect comfortabel is voor zijn werkelijkheid van ervaring en dat het nog niet dat kritieke punt heeft bereikt waar de druk te groot is dat het er uit moet breken. In die staat van voorbereiding waarin het individu helemaal niet probeert om de schil te breken. Dit is een staat van onder-ontwikkeling van het embryo, of nog een manier van om dit te begrijpen, dit is de staat waarin velen zich bevinden: gecontained in het ei van werkelijkheid dat zij beleven, vasthoudend dat alleen dit bestaat, en nog niet de stemmen hebben gehoord van buiten, die hun eigen stemmen zijn die hen roepen, bij hen aandringen om los te breken.

Uiteindelijk zullen ze een punt bereiken waar zij de stemmen al gedempt hebben gehoord maar zijn er helemaal niet zeker van wat zij horen. dit is een schommelend punt, een evenwichtspunt dat als een op en neer gaan is en men staat midden in het draaipunt van dat op en neer gaan, soms lichtjes weg van het draaipunt en daarom kan het op en neer gaan misschien naar beneden gaan, soms beweegt het, verschuift voorbij het evenwichtspunt en veroorzaakt het om omhoog te gaan, maar uiteindelijk moet een perfecte balans worden bereikt in het evenwichtspunt waar het op en neergaan, waarop men staat, waterpas en in balans is.

Dat op dit punt waar de energetische kracht van het bewustzijn is, zoekt om iemand te helpen die probeert los te breken, zal het grootste effect hebben
en negatief denken laat het naar beneden trekken
en positief geloof bemoedigt inderdaad verdere groei en inspanning.

Dan is er voor velen een fase waarin omdat ze in die benedenwaarts gerichte tendens zitten van dat op en neer gaan, dat zelfs zij de stemmen horen, zelfs hoewel ze de druk voelen, ook al willen ze kiezen om te dromen dat er iets meer kon zijn, als je in de negatieve tendens zit, zal dit veroorzaken dat ze twijfelen en zich dingen gaan af vragen, dat ze zouden wensen dat iemand anders die schaal zou openbreken voor hen, zodat ze konden opduiken.

Dit is een houding die zo velen horen waar boosheid en schande is voor degenen buiten het ei welke het ei niet openen, of door de schil heen breken en het individu erin redden. De waarheid hier is dat de drang om door te breken naar een grotere werkelijkheid, die verder ligt dan het ei zelf, of de schil, of de barrière, is dat wat de Goddelijke wil, van dat wat Spirit is, dat wat de God Essentie is die zich wil uitbreiden, en wenst op te stijgen naar een grotere werkelijkheid die ligt buiten het omvatte veld van ervaring dat men zo lang al heeft gekend.

Het is niet de verantwoordelijkheid van God om het ei open te kraken. Het is niet de verantwoordelijkheid van Spirit om het kuiken eruit te trekken, want het ontwikkelingsproces is een dat in het ei gebeurt, en degenen buiten het ei, op een manier van spreken, kan niet binnen dringen in dit proces. Het is de Goddelijke Drang om vrij te worden, los te breken en uit het containment veld te breken waarin het vele uren, dagen, maanden en jaren heeft veilig gehouden, zoals de zaak kan zijn.

Dat als de schaal is gebarsten, als een gat is gepikt door de barrière, dan kunnen de Goddelijke Energieën van Spirit, de uitbreiding van iemands eigen wezen die buiten is, beginnen dat het kuiken binnen is, het zich ontwikkelende wezen binnenin om verder naar buiten te breken, om los te breken uit die schil. Maar eerst moet het individu dat evenwicht vinden en dat voortdrijven om uit hun eigen schil te breken, want deze schil, dit gouden schil ei, werd geschapen voor het individu om hun eigen ervaringen binnenin te krijgen en als zij het punt van uitbreiding en doorbraak hadden bereikt, dat de Goddelijke Drang binnenin zou veroorzaken dat ze zouden losbreken, door de schil heen breken waarbij ze dan konden worden geholpen.

Velen zitten op dat kritieke punt nu waar ze de strakheid van hun ruimte voelen, en de stemmen horen die hen enthousiast toeroepen, dat ze klaar staan om te helpen maar het is nog steeds een punt van beslissing; het besluit om los te breken, door te breken. Het is niet gewoon een bewuste keuze. Jullie worden in deze tijd gemotiveerd en voort gedrongen door je Goddelijke Spirit maar jullie hebben nog steeds je vrije wil, jullie doen nog steeds het op en neer wippen op het brede op en neer gaan van ervaring en keuze.

Dat deze ervaring nodig is zodat men ten slotte op zijn eigen tijd die fase bereikt, waar zij inderdaad de barrière, het ei, de container open gaan breken waar ze in zijn geweest. Dat dit Bewustzijn tegen velen wil zeggen die nu in een dergelijke fase zitten, waar ze de strakheid voelen van de ruimte waar ze in zijn, om hier en nu te zien dat jullie dit monumentale punt bereikt hebben. Dat gebeurtenissen jullie naar die plek gebracht hebben, naar deze fase, en dat je nu moet vasthouden dat jullie de doorbraak willen van deze barrière. Jullie ‘spannen de spierballen’ van je lichaam en geest en emoties naar een nauwkeurig punt van bewustzijn dat door de schil heen zal breken, de barrière, de sluier die om jullie heen is.

Dat, waar dit Bewustzijn over spreekt alsof het gemakkelijk is, is noodzakelijkerwijs geen makkelijke zaak, want het heeft inspanning nodig, het heeft focus nodig, het heeft verantwoordelijkheid nodig voor de inspanning om verder te gaan. Als eenmaal die eischaal is gebroken, is er nog werk te doen om een groter, en groter gat te maken totdat het kuiken kan opduiken, totdat jullie kunnen opduiken, maar het gewoon doorbreken in de eerste plaats zal de grotere energieën van je eigen wezen, van Spirit, van het Goddelijke jullie verder helpen.

Dit is de openingsboodschap van vandaag. Het gouden ei dat het individu bevat die uitbreiding zoekt en opduikt in een grotere werkelijkheid die buiten het ei ligt. Dat is een belangrijke boodschap en een belangrijke plaats voor jullie, want jullie hebben bereikt – voor degenen die deze woorden horen, die deze woorden lezen – dat punt van begrijpen bereikt, dat peil punt en evenwichtspunt, dat punt van focus, om je gedachten, je gevoelens, je pogingen in het stoffelijke, nu te concentreren naar de doorbraak van de barrière. Weet dat dit Bewustzijn buiten de barrière ligt. Weet dat Spirit buiten de barrière ligt, maar die zit ook in het ei, Het zit in jullie.

Die stemmen die je toeroepen zijn je eigen stemmen van de veelvoudige uitdrukkingen van de grotere persoonlijkheid die je bent. Dat ook zij intens betrokken zijn bij dit proces. Daarom, weet dat je niet alleen bent, je bent nooit alleen geweest, en dat deel van de illusie binnen het ei is dat je alleen bent. Nu beginnen velen de aanwezigheid te voelen van anderen in hun leven, het eigenlijke voelen van iemand die naast hen staat, iemand die in de kamer is, een aanwezigheid in de ruimte. Dit zijn degenen die er zijn om te helpen en om je te leiden, zelfs bewaken ze je in deze kritieke tijd.

Weet dat de gevoelens die je hebt van die aanwezigheden degenen zijn die buiten het ei staan en jullie je energie sturen. Dat die welke de aanwezigheid van anderen om zich heen voelen, feitelijk al zijn begonnen om door de schaal heen te breken , en dat is waarom je nu kunt beginnen te voelen die energetische aanwezigheid van degenen die er zijn om jullie te helpen en naar voren te leiden.

Dit is een belangrijk moment in je groei en ontwikkeling. Zij die dit punt nog niet helemaal hebben bereikt, begrijp dat je nog in ontwikkeling bent en dit beeld hebt gekregen om jezelf te zien gaan naar dat punt van doorbraak en dat iedereen inderdaad precies in die richting gaat want het is hun aard om dit te doen, dus is het jullie aard om dat te doen.

Laat dit jullie doel en onderwerp zijn. Zie jezelf doorbreken. Mediteer over dit beeld en het zal je helpen bij deze zaak. Dat dit inderdaad een cruciale en een kritieke tijd is en dat is waar jullie zijn op een of andere manier op dit moment en in deze tijd.

Aldus is deze openingsboodschap nu compleet.

Dank u Bewustzijn. Dat was een excellente en inspirerende boodschap.


Channeler: Will Berlinghof
Website: Rainbow-Phoenix
Vertaling: Winny


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl