Home > > Kosmisch Bewustzijn - 12 november 2013

Kosmisch Bewustzijn - 12 november 2013

De geluidsopname van deze live channeling (in het Engels) is hier te beluisteren.

November 2013 is een Beslissende Maand

Dat wat voor Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar is. Dat het Bewustzijn nu vraagt dat je verder gaat, vandaag.

Dank u, Bewustzijn, om beschikbaar te zijn voor de leden van Rainbow-Phoenix in de sessie van 10 november 2013. Will Berlinghof is de vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagsteller en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde en de Wet van Eenheid zijn opgeroepen.

Vr: Is er een openingsboodschap of een gebeuren dat u in deze tijd wilt bespreken?


Bewustzijn: Dat er inderdaad een openingsboodschap is die het Bewustzijn in deze tijd heeft. Dit is een boodschap die spreekt over de energieën van deze tijdsperiode, deze maand die bekend staat als november. Dat er vele agentschappen in deze tijd erbij zijn betrokken die een inslag hebben op en de energetica die deze tijdsperiode beïnvloeden.

Een grote beschouwing geldt de astrologische energieën die zichzelf uitspelen in deze specifieke tijd. Dat er een specifiek sterke energie is door het vierkant van Uranus naar Pluto met diverse andere planeten van invloed die er ook bij zijn betrokken. Verder hierbij zijn er nog de energieën van Mercurius retrograde die zich ook uitspelen. In het algemeen gesproken is dit een zeer moeilijke maand en een waarbij men nu een geweldige last voelt drukken op zijn schouders, een soort van teleurstelling, van wanhoop, van onverwachte gebeurtenissen die in hun leven gebeuren die wat men gelooft schijnbaar niet ondersteunen dat dingen veranderen, dat dingen verbeteren, dat dingen sneller naar voren komen.

In die moeilijke tijd waarop de zonne activiteit ook heel sterk is vanwege de binnenkomende komeet, die genoemd wordt Ison, maar ook het binnenkomende object/of de komeet Encke. Dat deze twee objecten invloed hebben op dingen, specifiek door hoe ze de zon zelf beïnvloeden. Dat die zogenaamde kometen golven van energie naar voren projecteren naar de zon zelf. Dezen werden ook naar Mars geprojecteerd en ook naar planeet Aarde terwijl ze zich voorbij spoedden en nog steeds in deze tijd de planeet beïnvloeden.

Dat dit geen toevallige gebeurtenis is noch een kosmisch gebeuren van geplande aard en daar kometen gezien worden als planetaire lichamen die in een ellipsvorm rondgaan, dit hen terug zal brengen in het zonnestelsel, zodat ze rond de zon kunnen draaien, en dat ze tegelijkertijd blijkbaar niet dat effect hebben dat te doen. Dit is niet het geval. Alle kometen hebben een interactieve kwaliteit op hun pad en bij hun uitwisselingen met de zon en de planeten. Dit is specifiek zo met de objecten die komeet Ison en komeet Encke genoemd worden in deze tijd.

Deze produceren energetische resonantie golven, resonantie golven die de zon beïnvloeden en die grote stormen op de zon scheppen, grote zonne-erupties, grote coronale gebeurtenissen die zich naar de Aarde projecteren en dus geweldig effect scheppen op de elektromagnetische velden van de planeet. Deze zijn ook deel van de energieën die de mensheid in deze tijd beïnvloeden, de hele mensheid, al het leven op de planeet in deze tijd, maar die golven van energie hebben ook invloed op Moeder Aarde en dat is deel van haar proces en beweging naar de hogere rijken voor degene die Gaia is, de mans-heid, de mens-heid, vrouw-heid zijn ook deel hiervan.

Daarom stelt dit Bewustzijn voor aan iedereen die een specifieke moeilijke tijd heeft in deze tijd, om zich te herinneren dat er ook andere krachten in het spel zijn, een groter ontwerp van dat wat het Goddelijke plan is. Het Goddelijke ontwerp wordt ook gespeeld. Het is alleen gemakkelijk te vergeten dat men deel is van veel grote machinaties(kuiperijen) en bewegingen dan gewoon van iemands persoonlijke leven en de ervaring van iemands persoonlijke leven. Doordat het focus van iemand zo sterk en zo intens is en zo eng, is het vaak te moeilijk om zich te herinneren dat er ook andere factoren spelen. Factoren die ondersteunend zijn aan een groter plan, een groter ontwerp, Gods ontwerp, Gods plan. Maar omdat God het bewustzijn is dat bestaat in alles en in allen zoals jullie ieder deel zijn van dat wat van Goddelijk weefsel is, Goddelijk bewustzijn, van Spirit Zelf; dat jullie ook deel zijn van het plan en jullie uitwisselingen in deze tijd met die energieën, die krachten, die resonanties die overal gebeuren: in de ruimte, op de planeet, in de atmosfeer, enz. zijn allemaal deel van de reis van ieder individu.

Men kan dit vergeten en gewoon zichzelf in onstuimige zeeën terugvinden, met golven zo hoog en enorme stormen zo woedend dat men zich wanhopig vastklemt aan het voertuig waar men op zit, gewoon hopend om door dit alles heen te komen. Zo is het en velen die zulke grootsheid voelen in hun leven met negatieve golven van hopeloosheid en wanhoop, moeten zich erdoor heen begeven. Dit is een tijd om die extreme problemen tegen te komen en om er doorheen te gaan. Het is een tijd om gewoon de ene voet voor de andere te zetten en door de onstuimige energieën heen te reizen die in deze tijd naar beneden slaan, die een effect hebben in deze tijd.

Er is een reden waarom de Krachten Die Zijn bepaalde oefeningen en manoeuvres wilden hebben, want zij hebben al die tijd geweten dat dit energetisch een meest chaotische tijd zou worden, een allermeest onderdrukkende tijd. en als ze door deze momenten gaan om aan hun grootste noden en wensen te voldoen, zou het geen verschil maken voor hen die begrijpen dat dit zo is. Men kan dit zien als deel van hoe zij, de krachten die de leiding hebben op het aardse plan, zoals zij dit zien, dat zij deze tijd gebruiken om hun plannen en hun daden te lanceren.

Het weten dat dit zo is, heeft twee effecten, of juister, men kan kiezen tussen de twee beschikbare effecten, of door hun plannen te worden beïnvloed en ze grote superioriteit en kracht te geven in iemands persoonlijke leven of men kan er voor kiezen om er niet te zeer door worden in beroering gebracht of beïnvloed. Dat de dingen om hen heen zich kunnen uitwerken en dat men in het centrum kan blijven in iemands cirkel van leven, van ervaring, en in het kalme centrum kan blijven van de storm die om hen heen raast. In dit centrum kan men observeren wat er gebeurt en zelfs als men enigszins de invloed kan voelen van de zware energieën die rondom draaien, kan men nog steeds zijn ene voet voor de andere zetten, een stap tegelijk nemen, een dag per keer, door de factoren heen gaan van tegenstellingen en problemen die men kan beleven.

Het is in orde om in een dergelijke positie te zijn, om zich vragen te stellen, om twijfels te hebben, om zich af te vragen of daar nu iets uit komt. Wat niet in orde is, zoals je wilt, is alle hoop loslaten omdat het schijnt dat die buitenste agentschappen, die manipulators en controleurs die de planeet zo lang hebben beheerst en gemanipuleerd hebben, machtiger zijn, meer capabel zijn om dingen te beïnvloeden dan dat Spirit dat doet. Met andere woorden, als men die macht en kracht gelooft die zij projecteren, die zij claimen, dat men hen dan bevestigt, het negatieve bekrachtigt.

Het is noodzakelijk in deze tijd dat terwijl men de activiteiten en daden erkent die nu in de volgende dagen specifiek naar voren kunnen komen, en in de gehele maand november, dat dit ook daden van wanhopige mensen zijn, van degenen die weten dat deze weken beslissend zijn voor hun plannen, en deel van hun plannen is om de voorstelling te veroveren van zoveel mogelijk mensen, om die voorstelling te domineren, die voorstelling af te leiden naar de regionen en gebieden waar zij exclusieve controle en beheersing hebben.

Daarom is het dat dit Bewustzijn zegt dat het noodzakelijk in deze tijd is om die gebeurtenissen en omstandigheden niet te geloven van degenen die de macht nog steeds hebben op deze planeet en proberen die uit te werken en uit te spelen. Het is belangrijk om te zien wat er is: de wanhopige acties van een handjevol bedriegers die alleen maar naar voren kunnen komen als degenen met bewustzijn afstand doen van hun verantwoordelijkheden om de lijn vast te houden, om dag voor dag verder te gaan, stap voor stap.

Dat deze dagen, en weken die komen in deze maand november inderdaad beslissend zijn, en dit zeggend, herinnert dit Bewustzijn iedereen eraan dat er een toekomst staat aan te komen. Dat deze intense tijd die tijd in deze tijd is waarin velen naar voren zijn gemarcheerd hun hele leven, en het zou inderdaad een schande zijn als men de race zo dichtbij de finishlijn zou opgeven. Er wordt gezien dat na deze maand is voltooid, er andere gebeurtenissen zullen zijn, maar er wordt ook gezien dat vanwege het uitspelen van bepaalde gebeurtenissen en hoe die worden beantwoord door deelnemers in die gebeurtenissen, dat dit voor velen de koers van hun tijdslijn en hun richting in het leven zal bepalen.

Dat men niet moet vergeten dat het niet gewoon de kuiperijen van degenen zijn die de bedriegers zijn, die misleiden en dwaalsporen geven, die in deze tijd uitspelen. Er zijn Goddelijke en kosmische energieën bij betrokken. Er zijn universele krachten die in deze tijd naar de planeet gestuurd worden, naar dit zonnestelsel. Er zijn sterrenlichamen, de zon zelf is deel van de gebeurtenissen die gebeuren, de planeet zelf wordt beïnvloed, verschuift en beweegt.

Er is zoveel meer dat gebeurt dat niet wordt gezien of opgepikt door zo velen en in plaats hiervan laten zo velen zich zo overheersen door de tijdelijke gebeurtenissen van hun leven op het nieuws van zes uur. Dat is een bijziende manier van kijken naar iemands leven, iemands grote leven. Dat het opnieuw noodzakelijk is om je te herinneren dat jullie deel zijn van het ontwerp, jullie zijn deel van het grotere plan, en dat als jullie het kleine en geringe ontwerp van de wanhopigen onderschrijven, dan zal het zijn dat jullie ziel deze gebeurtenissen moet ervaren op een wijze die bevorderlijk is voor de ziel zelf in haar eigen spirituele, evolutionaire proces.

Maar het is ook zo dat iemand naar hoger begrip kan gaan, een hoger geduld, hogere acceptatie van grotere waarheden en grotere werkelijkheden welke ook beginnen te worden gevormd, die onderweg zijn, die reeds werden gecreëerd en ook deel zijn van het grote ontwerp en het grotere plan. Houd dit vast, denk hieraan, ga in jezelf om je innerlijke kern te vinden en je innerlijke verbinding. Herinner je dat ook jij deel ben van het collectief van Spirit dat jullie niet gewoon een individueel focus zijn van bewustzijn, maar multidimensionaal van aard, door Spirit aangestuurd , door God bepaald, en dat de vonk van het Goddelijke helder in jullie brandt, die deel is van de eenheid van bewustzijn waar jullie deel van zijn.

Omdat je zo bent, zal je zien en een vrede van binnen kennen, een vertrouwen van binnen die je naar healing en Helios verlichting zal brengen en naar illuminatie. Volg het bewustzijn naar binnen naar healing, naar Helios, naar illuminatie en jullie zullen ontdekken dat jullie altijd op het juiste spoor hebben gezeten, het maakt niet uit, hoe ruw dat spoor is, hoe het je soms kan uitdagen en toch ontdekken dat ook dit deel is van de reis, deel van de weg naar huis.

Houd je daaraan vast in deze interessante en uitdagende tijd. Denk eraan dat er hoop is, altijd hoop, en ga met hoop en vertrouwen voorwaarts naar het heldere baken dat voor je uit schijnt dat jullie leidt naar het Licht en terug naar jullie zelf.

Dit voltooit de openingsboodschap van vandaag.

Antw: Dank u Bewustzijn. dat was absoluut prachtig en zal heel, heel nuttig zijn voor de leden. Dank u.


Channeler: Will Berlinghof
Website: Rainbow-Phoenix
Vertaling: Winny


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige bericht | volgende bericht >


Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl