Home > > Blossom Goodchild - 29 september 2013

Blossom Goodchild - 29 september 2013

Blossom: Gegroet Lichtenden! Ik VOEL me optimistisch en klaar om te rock en rollen. Ik weet dat jullie op het punt staan…. Ik kan het gewoon zeggen… Dus… ik ga verder met dat van de vorige week als ik kan? Iemand vroeg of jullie aan ons konden uitleggen over hoe je de grote kristallen reinigt die jullie voertuig ‘aansturen’. Jullie tijd begint… Nu!

Federatie van het Licht: Gegroet ook voor jou Aardse fakkel!

Blossom: Oh, goed. We zijn beide in goede conditie!

Federatie van het Licht: De kristallen waarover wij spreken zijn verfijnd tot aan de negende graad. Er is geen enkel atoom dat dit ‘bevlekt’… want als dit zo zou zijn dan kon die makkelijk verwoesting aanrichten. Net zoals een klein ongelukje op de computer het hele systeem in een spiraal kan brengen.

Ze zijn voor ons als Levende entiteiten waarvoor wij enorme eerbied hebben. Want zij zijn niet alleen maar voorzieningen van energie toevoer… maar van heel veel meer.

Laten we eerst op je vraag antwoorden. Het ‘reinigingsproces’ gaat via gedachte. Alles dat we doen op ons niveau komt door gedachte… En als je hier met je eigen denken over wilt praten ... dan accepteer je dat jullie op Aarde hetzelfde doen. Het verschil is dat ‘jullie’ gedachten vaak stoffelijke actie nodig hebben om een beweging van gedachten te manifesteren. Terwijl wij alles wat nodig is met ons denken kunnen bewegen. Het is meer zo… dat wij ons bewust zijn van de trillingsenergie van een ding en dat we onze energie laten samenwerken met dat van dat ‘ding’ … in bepaalde zin… het zelf worden… en daarom er beheersing over krijgen… want wij zijn het zelf…

Maar in alle Waarheid… waar wij wonen.. ‘op geen plaats’, hebben we heel weinig ‘dingen’ nodig. Want WIJ, specifiek … de energie waar JIJ Blossom mee communiceert… hebben geen behoefte aan een of ander soort vorm van materiële materie

Zou het, … om een of andere reden… nodig zijn om ‘een bezoeker’ zich meer thuis te laten VOELEN, dan zou dit onmiddellijk worden gemanifesteerd.

Blossom: Maar… zit ik goed, te denken dat de zogenaamde ‘bezoeker’ niet in staat zou zijn om te lang in jullie trillingsruimte te ZIJN?

Federatie van het Licht: Ze zouden er helemaal niet in kunnen ZIJN. We zouden natuurlijk veel stappen naar beneden afdalen als er een samenkomst nodig zou zijn.

Blossom: En hebben jullie veel van die bijeenkomsten met ONS mensen?

Federatie van het Licht: Niet in fysieke zin. We vinden dat het onnodig gecompliceerd is en het kon best heel schadelijk zijn voor iemands welZijn.

Blossom: Dus… terug naar het reinigen van kristallen.

Federatie van het Licht: Zoals we zeiden.. dit gaat via gedachte. Door het zenden van ‘kleur gedachte’ en de ZUIVERSTE ENERGIE naar en door dat kristal. Inderdaad is er heel weinig dat dit kan besmetten.. maar het is ook voor het doel om energie opnieuw op te laden… want zoals we uitlegden in de laatste communicatie.. we kunnen er ook EEN mee worden.

Blossom: Dus zeg je nu dat wij onze kristallen op dezelfde manier reinigen?

Federatie van het Licht: Dat zou niet schadelijk zijn… en toch… vanwege ‘negativiteit’ op en rond jullie planeet… moet er een intenser systeem nodig zijn om de kristallen hun energetische waarde te laten houden.

Jullie weten het al van zeewater… begraaf ze in de Aarde… of zet ze onder de volle maan… enz.. Maar kunnen we er aan toevoegen.. zoals met alles… het gaat niet zo zeer over ‘het doen’ ervan. Er zit veel betekenis in de ‘bedoeling’ er achter. Want de bedoeling komt onvermijdelijk door de gedachte… en het is de gedachte die zo machtig is.

Blossom: OK. Dank je. Een onderwerp dat er ‘helemaal’ is op dit moment voor veel mensen om me heen… is het feit dat we worden BESTOLEN/UITGEBUIT! Telkens weer schijnen we machteloos te zijn voor die grote genootschappen of ‘regeringswetten’ om ‘dit en dat’ te betalen... anders zal ‘dit of dat’ gebeuren. Het komt echt op me af… ook al probeer ik me er niet op te focussen. Hebben jullie daar nog gedachten over?

Federatie van het Licht: Dit is natuurlijk deel van het plan om alles dat van macht is te ontmantelen. Alles dat Licht is (van macht te ontmantelen.w.). Het gaat om degenen die de behoefte hebben om jullie uit te zuigen… zogezegd.

Blossom: En wij zijn machteloos om terug te vechten?

Federatie van het Licht: Je hoeft niet terug te vechten… want dit is om het te beëindigen. In deze tijd… terwijl alle ongemak verdwijnt… accepteer het gewoon en breng een glimlach VAN LIEFDE op je gezicht… EN WEET dat deze wereld die op stenige grond is gevallen in de tijd is aangekomen waarop alles dat niet meer dient MOET stoppen.

Blossom: Het is dus werkelijk aan het gebeuren… achter de schermen? Voor velen lijkt het zijn toppunt te bereiken.

Federatie van het Licht: Dat schijnt alleen maar zo want het voor de handliggende wat er nu is, is zo duidelijk.

Blossom: Engelse lessen iemand?

Federatie van het Licht: Je hebt gesproken, Blossom over ‘dingen die je IN JE GEZICHT springen’. Dit komt door de herkenning van dat wat NIET meer dient nu zo aanwezig is geworden. Men kan zich er niet van losrukken… als men er zich niet bewust van is. Het is voor de zielzelf om te WETEN door alles dat NU niet meer dient. … om gewoon te herkennen… …glimlach… en zet je WETEN in de aanwezigheid van hoe het zal worden… heel spoedig. En het komt door jullie allemaal die dit doen… dat het ‘SPOEDIG’ zal gaan gebeuren.

De reden waarom alles in de ‘kern’ frustreert komt door de ‘ommekeer’. Wij geven jullie de term ‘Het opkomen en de val’. Terwijl wij met jou nu spreken Blossom, kun je een energie in je voelen die je onbekend is?

Blossom: Het is net als vlinders (in de buik) … zoals een verwachting.

Federatie van het Licht: En wij laten je dit VOELEN, zodat je het GEVOEL kunt ‘oppikken’ van de ‘woorden’ die we nu willen zeggen.

Jullie zijn zo ver gekomen. Jullie hebben dit alles ook al eerder gehoord, nietwaar?

Blossom: Yep! In bepaalde mate. Zoals ik eerder heb gezegd… velen draaien zich af van de gepresenteerde woorden… het is allemaal zo gelijkluidend en bekend. En ik zelf… er is veel daarbuiten waarvan de ‘bron’ voor mij niet zeker is. Soms ben ik heel zeker dat de bron niet de bron is! Ik VOEL dat velen on the bandwagon (met de wind mee zijn gegaan) zijn gegaan’ die veel informatie hebben ‘ opgeslorpt’ die niet noodzakelijkerwijs uit “Het Hoogste Goed” kwam. Maar het is niet altijd makkelijk om zo onderscheidend te zijn.

Federatie van het Licht: Dan stellen we voor aan ieder individu om voor zichzelf te ontcijferen wat voor het zelf wel of niet resoneert. Neem aanboord… alles … dat dient… alles wat aangenaam VOELT … en zet aan de kant wat niet zo voelt… en dat kan betekenen ‘bits and bobs’(stukjes en beetjes) van een channeling als je ons begrijpt.

Met alles… besluiten JULLIE wat goed voelt voor JULLIE ZIEL.

Als het goed VOELT… ga er dan in mee… want jullie kunnen niet fout gaan als het goed VOELT. Maar jullie kunnen niet goed verder gaan als het fout voelt!

Blossom: Dus… nu terug naar dat stukje ‘verwachting’. Ja… ik kan het VOELEN… terwijl we nu spreken… maar noodzakelijkerwijs niks anders.

Federatie van het Licht: Omdat iemand zo in de modder terecht komt door de energieën die met opzet op iemands pad gezet worden. Energieën die je afhouden van de Waarheid. Maar, liefste zielen van de Aarde… ploeg erdoor heen… zeef ze uit … ga er doorheen… tot aan de andere kant in de zonneschijn.

Daar zullen jullie dit GEVOEL van verwachting vinden… Dit GEVOEL van zuivere vreugde en opwinding.

Blossom: Jullie laten een glimlach op mijn gezicht en in mijn hart komen door de energie van die woorden.

Federatie van het Licht: Want dat is onze bedoeling… We herhalen wat wij geprofeteerd hebben…

ALLE DINGEN ZULLEN GAAN VERANDEREN.

JULLIE WERELD STAAT OP DE RAND VAN EEN GROTE VERANDERING.

Als je adem inhaalt kun je dat VOELEN in de lucht van die ademhaling.

Blossom: Nou zie je… Ik wil dit graag even uitzoeken. In ONZE wereld… als men zegt ‘op de rand van ‘ … kan dit geïnterpreteerd worden als ‘over een minuut of zo’. Op dezelfde wijze… En als wij zeggen ‘spoedig’ … en we hebben dit pad al heel vaak gelopen… bedoelen wij ‘op elke dag’. Niet op een dag in de volgende 400 jaren… We bedoelen ‘any day’ elke dag in de volgende een of twee maanden.

Federatie van het Licht: En wij kunnen alleen maar helpen door te antwoorden dat de “tijdsframe” waarover wij spreken ‘aan boord moet worden genomen’ door wat men in zijn hart VOELT. Die vlinders zeggen je dat ‘iets dichtbij is’. Die krijgt men als reactie op de opwinding van een ‘gebeuren’.

POETS JE SCHOENEN.

Blossom: Wat?? Jullie zeiden dit lang, lang geleden..vlak VOOR 14 oktober 2008! We vonden TOEN nooit uit wat dit betekende. Waarom brengen jullie dit nu naar voren en ook een wenk van wat dit betekent?

Federatie van het Licht: We geven jullie die uitdrukking zodat iemand ‘klaar staat’ voor een specifiek gebeuren. Om iemand zich te laten ‘opdoffen’ en er goed te laten uitzien voor de gelegenheid.

Blossom: Oooh… weten jullie dat ik zo opgewonden KAN WORDEN. Maar iemands twijfels komen onvermijdelijk vanwege de teleurstellingen in het verleden.

Federatie van het Licht: Maar toch ga je door om met ons te spreken en je met ons te verbinden want je hart zegt je dat te doen… en zoals wij eerder zeiden…

Blossom: Het lijkt zo’n soort dag te worden!

Federatie van het Licht: WE KOMEN NIET MET DE BEDOELING OM TE VLEIEN.

WIJ WILLEN NIET JULLIE OF ONZE TIJD VERSPILLEN.

WE KOMEN OP DEZE WIJZE NAAR JULLIE TOE WANT WE HEBBEN BOODSCHAPPEN AF TE LEVEREN.

BOODSCHAPPEN OM DE ZIEL VOOR TE BEREIDEN.

WIJ KOMEN OM TE HELPEN BIJ DE OVERGANG.

MAAR HET MEEST VAN ALLES KOMEN WIJ IN LIEFDE/VANUIT LIEFDE/DOOR LIEFDE.

Blossom: Yep… iets in mij WEET dat er iets GROOTS gaat gebeuren. ‘Op een dag’ . Ik heb al te veel lange mijlen gereisd om nog meer ‘te verwachten dat iets spoedig’ gaat gebeuren. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar mag ik zo stoutmoedig zeggen dat deze specifieke communicatie de adrenaline aan het pompen heeft gekregen… en dat heeft het al heel lange tijd niet meer gedaan.

Federatie van het Licht: Je zult het zien, Blossom. Je zult het zien.

Blossom: Geloof me… er is niets dat ik liever wil. Om in staat te zijn ‘te leven zoals ik ben ontworpen’ is een verlangen diep in mij. We hebben hier genoeg gehad, jongens… Genoeg van die nonsens. Het is absoluut TIJD OM DE SLUIER OP TE TILLEN en om te WORDEN toegestaan TE ZIJN zoals we bedoeld zijn te zijn. Dat is waar we mee worstelen. WETEND DAT WE MEER DAN DIT ZIJN.... maar te worden onderdrukt en ‘stom gemaakt’ en je soms zo GEVANGEN TE VOELEN IN HET SYSTEEM.

Federatie van het Licht: Toch fluisteren wij in je oor… HET IS GEDAAN. HET IS GEËINDIGD.HET IS VOORBIJ.

Blossom: En met alle respect… zou ik terugfluisteren… ‘Maar het VOELT niet zo.’

Federatie van het Licht: VOEL het dan vanuit een diepere plaats van binnen. WEET het vanuit een diepere plaats binnenin. Vanuit de plek waar deze buitenste energieën dat niet kunnen aanraken. Vanuit JULLIE. Vanuit het Hogere WETEN van JOU. Die plek van Vrede in je WEZEN die WEET DAT HET ZAL GEBEUREN.

DE VERANDERING WAARVOOR JULLIE KWAMEN OM DIE TE VERANDEREN DIE IS AAN HET GEBEUREN.

Op een dag HEEL SPOEDIG zullen jullie zeggen: ‘DIT IS HET! EINDELIJK. DIT IS HET!’

Blossom: Dat is gek… en ook interessant. IK WEET dat jullie me de woorden: ‘very soon’ (heel spoedig) wilden laten vergroten. Dus deed ik dat…. en toen wilden jullie dat ik er weer naar terug ging om ze nog groter te maken… dus deed ik dat. Ik ben blij om dit genoegen te doen. Het is nu tijd om te gaan, nietwaar?

Federatie van het Licht: Inderdaad…

Blossom: Dank jullie. Ik VOEL me groots opgetild door de energie in jullie woorden

Federatie van het Licht: Want dit is onze bedoeling!

Blossom: In Liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl