Home > > Blossom Goodchild - 12 september 2013

Blossom Goodchild - 12 september 2013

Blossom: (Blossom had een maand bronchitus gehad en had geen channelingen meer gedaan.w.) Eindelijk voel ik me goed genoeg om met jullie te praten. Het is heel frustrerend geweest om dat niet te kunnen doen, sedert jullie in Sydney doorkwamen… omdat ik jullie een paar dingen daarover wilde vragen, als ik mag? DUS… eerste dingen eerst… zijn jullie beschikbaar? Ik denk dat jullie dat zijn omdat ik ineens in jullie energie uitkwam!

Federatie van het Licht: Ja, wij zijn bij je. Wij zijn altijd beschikbaar… maar dat betekent niet dat alles in alle afdelingen verbonden is. Wij zijn blij om vandaag met je te communiceren en ook wij hebben er naar uit gezien.

Blossom: Jolly Dee! Ik denk dat ik wilde uitzoeken wat jullie voelden bij het doorkomen in Sydney… omdat dit duidelijk een ander proces is dan zoals we nu praten?

Federatie van het Licht: Er is inderdaad een heel andere vorm wat betreft energieën en telepathische communicatie. Van veel van de technieken die plaats vinden ben je je niet bewust… en het is ook niet nodig voor je om dat te weten. Wij bereiden ons voor terwijl jij slaapt en ook als je mediteert. Je besefte ook dat terwijl we ons voorbereidden, vlak voor je praatje over ons en ons eerste ‘optreden’… dat we je bijna omver gooiden met onze energie die zich met die in jou integreerde?

Blossom: … toch was dat een goed teken voor me en liet me vol vertrouwen zijn dat jullie er waren en wat meer is … ook zouden tevoorschijn komen. en… hoe voelde dat voor jullie?

Federatie van het Licht: Het was een nogal vreemd proces. Want anders dan jouw lieve White Cloud… hebben wij nog nooit de menselijke stoffelijkheid ervaren. En om dan nog ‘woorden te spreken’ door je heen, had een zeer ingewikkeld proces nodig. Terwijl we nu met jou communiceren, heeft dat niet zoveel energie nodig… want alhoewel we ‘woorden’ beseffen, we ze eigenlijk alleen doorzenden tegengesteld aan het ze ‘een stem te geven.’ We laten je even denken aan de pijn in je hoofd die je op die tijd ook beleefde. Dit komt vanwege de energie van ons die veel Hoger is dan waar jij aan gewend bent.

Blossom: Maar, toen ik er over sprak… omdat ik bezorgd was dat we misschien niet in staat waren om door te gaan.. zei je dat het onvermijdelijk was.. en toen… Bingo! verdween de pijn.

Federatie van het Licht: Het was een zaak van om alle twee onze energieën samen te laten gaan… en dat realiseerden we ons dat we dat in een oogwenk konden doen en het probleem was opgelost.

Blossom: Wat me ook laat denken aan het probleem met de microfoon toen jullie opeens begonnen te spreken….

Federatie van het Licht: En weer komt dit door de energieën die veel sterker zijn dan gemiddeld. We zeggen dat we een reeks technische teams aan onze kant hadden die volop werkten om verschillen op te sporen en ze weer in orde te maken om het allemaal zo geolied liet varen als mogelijk was.

Blossom: OK. Ik wil ook graag vragen over ‘mijn ogen’… of moet ik zeggen ‘jullie ogen’… want zo graag ik ze ook zo ‘magnifiek mooi’ wil laten zijn in dit leven… dat doen ze duidelijk niet! Hoe werkt dat… Ik bedoel, hoe ‘op aarde’ laten jullie de puppillen van mijn ogen van kleur veranderen?

Federatie van het Licht: Het is niet zo zeer een zaak van ons om dit voor een soort effect te doen. Het feit van de zaak is dat op die tijd je ‘onze energie’ in jouw stoffelijkheid beleeft. Daarom…. veel van onze ‘stoffelijkheid’ eigenlijk moeten we een beter woord hebben… zit vast aan het onszelf presenteren… en we moeten zeggen dat we het absoluut heerlijk vonden om door ‘jouw ogen’ te kijken op een menselijk niveau. Want zoals White Cloud uitlegde toen hij sprak… als wij niet ‘door jou heen’ zijn geïntegreerd… zien we jou niet in je stoffelijke vorm… we zien je alleen als de kleuren zoals je bent.

Blossom: Ja… White Cloud heeft hier vaak over gesproken en hoe hij weer even terug ‘is’ in het vlees… zelfs maar voor dat eventjes.

Federatie van het Licht: We moeten zeggen als je hierover spreekt… dat alhoewel wij feitelijk niet ons bewogen … we het ‘buitengewoon’ vonden om in de ‘zwaarte’ van het vlees te zijn. ..maar ook zo heerlijk om de ogen te ‘zien’ van degenen die er waren. Inderdaad, de uitdrukking: ‘De ogen zijn de ramen van de ziel’, heeft veel betekenis!

Blossom: Nogal veel mensen zagen mijn huid letterlijk in het diepste geel goud veranderen. Is dit wat jullie ‘kleur’ is?

Federatie van het Licht: We zeggen dat het ons Licht is… want we hebben geen stoffelijke huid zoals jij die hebt. Dus daarom zeggen we dat het onze energie was die vanuit jouw binnenste kwam en jij straalde die uit.

Blossom: Velen ervoeren jullie als een vrouwelijke energie, maar ik ken jullie alleen als een bewustzijn… een collectief misschien?

Federatie van het Licht: Wij zijn voorbij vrouwelijk en mannelijk geslacht… en toch… hoe kun je dit neerzetten zonder de mannelijke soorten te beledigen..? De vrouwelijke energie komt meer over …vanwege de meer ‘zachtere/vriendelijker’ benadering. Het zou niet gepast voor ons zijn om door te komen met een stem van donder… want onze energie is niet zo.

Blossom: Nog iemand zei ‘jullie’ te zien met een gouden huis en een intens blauw kleed aan… dragen jullie dan kleding? Niet dat ik jullie ‘spiernaakt’ zie rondlopen … de hemel vergeeft me! … maar ik denk aan jullie altijd als ‘Licht’ en niet met een noodzaak aan kleding.

Federatie van het Licht: We zullen antwoorden met een van jullie ‘menselijke grijnzen’ dat als er ‘onderscheidingstekens nodig zijn’ zien wij het als gepast om de Lichten te versieren met kleding van ‘onderscheiding’. Het is eigenlijk net als in jullie wereld dat men ‘gekleed is’ voor bepaalde gelegenheden.

Blossom: Ik voelde wel zeker dat de kamer vol ‘Wezens’ was … en velen voelden dat.. In feite was die totaal afgeladen. Nog commentaar?

Federatie van het Licht: Inderdaad waren het ‘Staatsaffaires’ … want jij begrijpt niet helemaal de ‘enormiteit’ van wat er gebeurde. We zeggen dit niet uit ‘trots of uit arrogantie’…. We zeggen dit, liefste dame… en we voelen dat jij aarzelt….

Blossom: Ja, … mijn menselijkheid zit in de weg…. ik zal die loslaten….

Federatie van het Licht: We zijn blij dat je dat doet… want … met alle respect… dit heeft niets te maken met jou die dit accepteert…..

Blossom: Ik begrijp dit nu… waar waren we?

Federatie van het Licht: We willen gaan uitdrukken dat dit geen normale zaak voor ‘ons’ is om door te komen op de manier zoals we deden en daarom werd dit een “Staats’ affaire en daarom is het waarom zo velen aanwezig wilden zijn om dit ook mee te maken.

Mogen we ook zeggen… We kennen jou zo goed, lieve Blossom en was het niet zo dat je voelde dat we geen granaten zouden gooien zoals JIJ DACHT dat velen dat misschien verwachtten?

Blossom: Jullie slaan de spijker op de kop! .. en ik denk dat jullie daarom ook weten dat ik door mijn eigen twijfels ’over jullie/met jullie’ terwijl ik ziek was en niet in staat was tot communiceren.

Federatie van het Licht: Wij willen graag onze zaak verder brengen. We willen graag onze bedoeling verduidelijken. De reden achter ons ‘bezoek aan de stoffelijke vorm’ was niet om jullie met voor de deur staande informatie te presenteren met groot nieuw… want wij WETEN, Blossom dat je zou gaan aarzelen en dat zou het proces niet hebben geholpen… Onze bedoeling om die dag AANWEZIG TE ZIJN was om ONZE ENERGIEËN door jou te laten absorberen. Om iemand een segment te laten VOELEN van de Hogere vibratie die WIJ ZIJN. … en wij WETEN dat dit werd bereikt. Zij die aanwezig waren en zij die ‘wilden’ zien kregen een ‘verandering’ in hun eigen energieën. Een upgrade/opwaardering kunnen we zeggen. Weet ook… dat ieder die aanwezig was van de Aarde en niet van de Aarde… het Grootste genoegen had om de zuiverste energie van Liefde te geven en te ontvangen die uit de harten van iedereen kwam.

Blossom: Dank jullie hiervoor…. Ik had ECHT een verduidelijking nodig ook voor mijn ‘rol’ als je weet wat ik bedoel?

Federatie van het Licht: Er is meer dat wij beseffen wat jij wilt verduidelijken.

Blossom: MY My! Jullie HEBBEN naar mijn gedachten geluisterd. OEPS!

Federatie van het Licht: We zeggen eerder dat je vragen gesteld hebt aan ons en toch voelde je dat je geen antwoorden kreeg… is het niet zo?

Blossom: Yep…. Ik ben net door een rare tijd gegaan over wat wij met dit alles aan het doen zijn. Ik lees persoonlijk heel weinig channelingen in deze dagen…. Soms voel ik me best ‘cynisch’ over de gedachten die heb. Velen hebben zich afgekeerd sedert 21 december vorig jaar, toen ze zich teleurgesteld voelden. Is het ook niet het geval dat we ons ‘moeten inkeren’ en ons daarbinnen afstemmen eerder dan ons afhankelijk opstellen/of vertrouwen moeten wat van ergens anders komt? Specifiek als er zoveel is wat tegenstrijdig is en dat men heel onzeker is in deze dagen over waar een of ander kanaal eigenlijk vandaan komt. Dus zat ik net te denken… met alle respect en LIEFDE voor jullie… omdat ik WEET DAT JULLIE DAT WETEN… maar wat is de bedoeling hiervan?

Federatie van het Licht: Wij… zeggen in LIEFDE… en respect voor jouw antwoord… Geen bedoeling!

Blossom: Klassiek! Toch laat ik jullie doorgaan…. Want ik weet dat er meer hierbij is..

Federatie van het Licht: En wij antwoorden… niet dus. Toch willen we ook suggereen dat er veel reden is voor iemand om op deze manier wel door te gaan, als je dat wilt, Blossom.

Blossom: Dat wil ik… maar jullie hebben net gezegd dat er weinig bij is… wat is het punt dan wel?

Federatie van het Licht: Dat… WIJ HIER ZIJN OM TE HELPEN.

Blossom: Nou, dan… is dat jullie punt dan niet?

Federatie van het Licht: Het is onze bedoeling…. Niet ons punt. Er zijn velen die gekozen hebben om in deze voorbijgaande dagen ‘hun eigen weg te gaan’. Sommigen hebben totaal hun pad veranderd… anderen hebben hun innerlijke leiding gevonden en volgen hun pad omdat hun Licht hen de weg toont. Maar wij geven nooit onze bedoeling op, Blossom, zolang jij bereidwillig bent voor deze dienst met ons. Want er zullen altijd vele mensen zijn die net aan het ontwaken zijn en behoefte hebben aan de leiding die wij vrijelijk geven.

Blossom: Whah! Ik ga nu even heel eerlijk zijn… dat woord ‘vrijelijk’ triggerde iets bij me! Jullie zijn echt Hoog intelligent… want zoals jullie kennelijk weten zat ik te kijken naar het vragen van een energie uitwisseling aan degenen die jullie woorden lezen… en na er ‘over nagedacht’ te hebben… voelde het in mijn hart niet juist om dat te doen… en ik denk dat dit nooit zo zal zijn! Dus dat woord VRIJELIJK dat plotsklaps opkomt… gaf mijn hart een enorme glimlach… want dat is het knikje dat ik nodig had om te WETEN dat ik op het juiste pad zit. DANK JULLIE hiervoor…. whoa.. er stromen een paar tranen!

Federatie van het Licht: Wij beseften jouw dilemma en dat jouw besluit opheldering van ons zou genieten.

We zullen ook verdergaan te zeggen dat velen die al een hele tijd ontwaakt zijn, met onze gedachtepatronen het zullen volhouden, zoals we eerder zeiden… wij zeggen niet alleen het voor de hand liggende…. onze ‘intelligentie’ zoals jij dit noemt, Blossom… gaat veel dieper dan het gesproken woord dat we brengen.

Blossom: Hoe zouden jullie het dan noemen?

Federatie van het Licht: Wij zouden zeggen ‘Lagen van Liefde’. Want er zijn er die WETEN dat die lagen zo diep gaan als de positie en de status van Zijn die men zichzelf voelt te ZIJN.

Blossom: Ik kan niet zeggen hoe GOED het is om terug te zijn om met jullie te spreken. Ik besef dat tijdens deze ‘ongezonde bekoring’ …mmm! Interessante woordkeuze! … Ik ben weer opnieuw opgewaardeerd (upgraded) en ik dank mezelf voor dit proces! Jullie weten ook dat ik heb nagedacht over de dagen van vroeger, zo velen van jullie wisten… en hoe mijn babbels met jullie toen ‘makkelijker’ waren omdat die geen druk hadden… want ik dacht nooit dat iemand die echt zou gaan lezen! HA! Wat een giller! Wie zou dat gedacht hebben! Duidelijk deden jullie dat wel! Dus toen ik had besloten… heden lijkt dat zoveel meer te zijn… gewoon jullie en ik… zonder zorgen over ‘wat ik DENK dat misschien nodig was’.

Federatie van het Licht: Wij zijn ook blij om met jou in de stroom terug te zijn, Blossom. Wij zullen je ego niet aanjagen, want dit is onze wijze niet… maar tussen jou en ons…

Blossom: Yeah… goed…..

Federatie van het Licht: Wij zijn zo dankbaar dat jij doorzet wat je vrijwillig zo stoutmoedig begon om in deze tijd te doen op jullie Aardeplan. Soms geen makkelijke prestatie… zoals je wist toen je ermee instemde.

Blossom: En zoals ik altijd zeg… misschien dat ik in de tijd dat ik hiermee instemde…. ik een of twee te veel sherry’s had gehad met de vicaris! MAAR ECHT… VANUIT MIJN HART… IK HOUD ZOVEEL VAN JULLIE.. Dank je voor jullie geduld en begrip voor mij… Deze menselijke vorm kan er soms een draai aangeven, hoor.

Federatie van het Licht: Onze liefde stroomt door jou heen en door alles dat Leven is op jullie planeet en OVERAL… ALTIJD.

Blossom: En ik werk er voortdurend aan om ook die vibratie te worden. Liefde en Dank.

* Voor details (in het Engels) is de video te kopen van het Sydney gebeuren, waarover boven werd gesproken… ga dan naar www.blossomgoodchild.com ( Echt een aanrader. Twee en een half uur genieten. Winny)


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl