Home > > Blossom Goodchild - 19 september 2013

Blossom Goodchild - 19 september 2013

Blossom: Nou, hallo daar, mijn ET maatjes! Ik stel me voor dat jullie mijn energie oppikken dat ik zo veel sterker ben in de laatste paar dagen en zoveel meer mij! Poe! Ik dacht dat jullie misschien met ons kunnen praten over verschuivingen, omdat soms hoe hard men ook probeert, men niet in staat is om te ‘verschuiven’(veranderen). … en dat men zich voelt gevangen zitten in een ‘niet gelukkige.. wat heeft het allemaal voor zin’ plek… en dan op een morgen wakker wordt en dat het zo duidelijk is dat er een verschuiving heeft plaats gehad. Iemands persoon en houding zijn dan zoveel helderder, maar er is niets veranderd in die … nacht. … kennelijk toch wel.

Federatie van het Licht: Wij verwelkomen jou in ‘onze ruimte’.

Blossom: Dat wens ik me!

Federatie van het Licht: Maar is het mogelijk. ‘Onze ruimte’ is meer een staat van denken…een ‘ruimte van de geest’ waarin heel weinig ons Wezen kan afleiden van onze bedoelingen om Liefde te geven.

Blossom: Je zegt ‘heel weinig’.. Ik zou gedacht hebben dat er ‘niets’ zou zijn dat jullie kon afleiden?

Federatie van het Licht: We zeggen dat het menselijke gedrag ons soms nog steeds kan schokken tot in onze kern.

Blossom: Ik ben het met jullie eens daar. Zie je, voor ons hier beneden… is er zoveel dat doorgaat te schokkeren en onderdrukken en neer te drukken… en ik zelf heb nog niet eens door gekregen hoe je in de vibratie van Liefde kunt blijven waarvan IK WEET DAT IK DAT BEN… dat WE ALLEMAAL ZIJN. Is het makkelijker voor jullie door waar jullie zijn?

Federatie van het Licht: We zouden zeggen… het is niet zo door waar we op welke ‘plek’ zijn… want we zijn ‘in geen ruimte’. Toch is het zeer waar, waar we in ons Wezen zijn. Want eigenlijk liefste zielen… dat is alles dat er is. Er is nergens anders waar meer werkelijkheid is dan in JULLIE WEZEN.

Blossom: Zo hypothetisch… als ik genoeg bevoorrecht was om een bezoek te brengen aan waar jullie wonen, waar zou dat dan zijn?

Federatie van het Licht: Nou dat is een interessante vraag. Want WIJ ZIJN OVERAL. ONZE ENERGIE IS OVERAL.

Blossom: Praten jullie op dezelfde manier als in… We zijn allemaal energie/We zijn allemaal een.. Daarom zijn we overal?

Federatie van het Licht: Tot op bepaalde hoogte is dat zo… natuurlijk… en men moet dat leren kennen. Maar in Waarheid zouden we er met een andere agenda over spreken. …vanuit een meer… zouden we zeggen… bewust perspectief. Jullie bezoeken ons. Wij bezoeken jullie… Zo velen van jullie.

Blossom: Waarom moet het dan zijn dat we ons dat niet kunnen herinneren?

Federatie van het Licht: Door de dichtheid van jullie huidige (niet)werkelijkheid. Maar we ‘voorspellen’ ook dat als het moment van WERKELIJKHEID VAN DE WAARHEID over jullie heen komt… dan zullen ALLE bezoeken… ALLE WETEN worden herinnerd.

Blossom: Dus zouden we dan ‘nergens’ zijn bij een bezoek aan jullie… als tegengesteld aan het op een Lichtschip zijn bijvoorbeeld?

Federatie van het Licht: Als het om een bezoek zou gaan bij ‘ONS’ specifiek… dan zouden we als ‘gemeenschappelijke grond’ onszelf misschien presenteren op een schip… als zodanig… om het een ‘werkelijkheid’ te maken, voor jullie begrip. Maar een ‘bewuste’ conversatie met ons ‘vindt gewoon plaats’…. Want in WAARHEID zijn wij Licht en daarom ‘ZIJN’ we gewoon.

Aan de andere kant… zou er een andere ‘werkelijkheid’ zijn als jullie aan boord zouden worden uitgenodigd op een van de schepen van De Federatie en dat is meer wat jullie Menselijke ras een schip in werkelijkheid noemen. Want er zijn inderdaad vele… en vele vormen… die veel verschillende soorten/rassen uit veel verschillende planeten bevatten. We zouden zo ver gaan te zeggen dat sommige van onze schepen als planeten zouden worden geclassificeerd vanwege hun enormiteit. Wat is te zeggen inderdaad… is het niet dat jullie planeet Aarde echt een heel groot schip is waarop velen wonen?

Blossom: Zou je dat kleine puppy even willen detailleren?

Federatie van het Licht: Het gaat zeker niet over perspectief? Is het niet iets over wat men kiest te geloven? Want wij konden zeggen dat jullie planeet een schip is. We konden zeggen dat Moeder Aarde natuurlijk een levende entiteit is. We konden zeggen dat de schepen waarin transport plaats vindt van de ene ‘galaxy zone’ naar een volgende ‘LEVEND LICHT’ zijn.

Want wij zeggen ALLES DAT LEVEN IS, IS LICHT EN INDERDAAD ALLES DAT LICHT IS, IS LEVEN.

Op dezelfde manier… konden we zeggen dat ALLES DAT LIEFDE IS, GOD IS EN INDERDAAD, ALLES DAT GOD IS, IS LIEFDE… Ze zijn een en dezelfde.

Blossom: Dus… zouden jullie zeggen… als jullie schepen Licht/Leven zijn.. dat ze dan niet ‘geprogrammeerd’ zijn om naar die of die plaats te gaan… Ik bedoel, gaan ze gewoon?

Federatie van het Licht: Het is een beetje meer gecompliceerd dan dat! Maar echt heel eenvoudig… van uit ons perspectief en inderdaad het perspectief van het reizende voertuig.

We zouden zeggen dat we het programmeren… via onze gedachten. In de meer ontwikkelde ‘voertuigen’ is dat alles wat nodig is. Het is in een soort…. alsof het Lichtschip en de Lichtwezens erin… deel worden van dezelfde gedachte. Opnieuw… woorden falen.

Blossom: Kunnen we even doorgaan, want ik weet zeker, zoals ikzelf… velen zullen dit interessant vinden. Dus is het dat een ‘Kapitein’ de ‘gedachte moet hebben’? Want ik voel/voelde altijd dat De Federatie van Licht bewustzijn zijn… tegengesteld aan individuen?

Federatie van het Licht: Dit is waar het netelig wordt om het in menselijke termen te zetten. Ja, wij zijn een bewustzijn. Maar…

Blossom: Jullie laten me gewoon een kolonie mieren zien….

Federatie van het Licht: Om te PROBEREN dit uit te drukken… maar dat zou geen perfect scenario zijn. Er zijn velen van ons … veel Lichten… die samen ‘wonen’ en die toch individueel KUNNEN ZIJN.. als dat nodig is.

Zulke voorbeelden zouden er voor ‘advies’ kunnen zijn… voor ‘VREUGDE’ .. voor ‘individuele boodschappen die nodig zijn’.

Oh, liefste ziel… hoe moeilijk is het allemaal om het met onze termen te beschrijven!

Blossom: Nou… gewoon een voorstel… jullie konden natuurlijk ‘MIJ dat laten zien’ en ik kom terug en zet het in mijn eigen woorden neer!

Federatie van het Licht: En wij zouden dan zeggen dat jou dat stoffelijk uiteen zou blazen. En als wij dat in de niet-fysieke ‘tooi’ zouden doen … zou JIJ ook niet in staat zijn dat in woorden te zetten.

Blossom: Probeer me uit! Maar ik begrijp het WEL dat als dit zo bedoeld was… dan zou het zo gebeuren… Ik snap dat. Dus, terug naar het ‘reizen’.

Federatie van het Licht: Hier willen we ‘van versnelling wisselen’ en misschien wat ‘afdalen’. .. omdat over ‘Ons’ praten op deze manier niet zo gunstig is… omdat het ‘verder’ is dan wij in woorden kunnen neerzetten. Als we zeggen ‘afdalen’ bedoelen wij dat in de zin van een ‘vibrationele ruk’… en zouden we het makkelijker vinden om ‘reizen’ te beschrijven vanuit voertuigen die van een andere vibratie zijn.

Blossom: Als jullie andere vibratie zeggen.. bedoel je dan een lagere?

Federatie van het Licht: Nee, niet noodzakelijk zou het dit dan moeten betekenen… maar in dit geval… Ja.

Blossom: Dus… kan ik gewoon duidelijker zeggen… Ik ben me bewust dat er vele, vele vibraties zijn… maar zijn er vele vibraties van dezelfde vibratie… in een vibratie… Zei ik dat goed??

Federatie van het Licht: Dat deed je… en je bent correct.. Want je kunt… bijvoorbeeld… ‘vibratie B’ nemen… In Vibratie B kunnen er vibraties van A-Z zijn.. en dat zijn 26 variaties van diezelfde vibratie…. en dan opnieuw … zeg maar Vibratie C van Vibratie B … er kunnen dan 26 niveaus zijn van die Vibratie C die afstammen van vibratie B.

Blossom: En het punt om met deze conversatie door te gaan met mij zou zijn?

Federatie van het Licht: Omdat het zin voor je had, nietwaar?

Blossom: Nou, vreemd genoeg… was dat zo! Maar het gaat er om… waar waren we in hemelsnaam in de eerste plaats over aan het praten… Ik ben totaal de plot verloren!!

Federatie van het Licht: Laten we je een genoegen doen en het weer voor de geest roepen. We praten over voertuigen die uit een lagere vibratie komen dan… ‘die van ons zijn.. als dat nodig is’… maar mogen we er bij voegen…

Blossom: Dat mogen jullie…

Federatie van het Licht: Dat dit waar wij over spreken nog van een Hoge vibratie is… maar niet op dezelfde ‘schaal’ als die waarop jullie wezens ‘wonen’.

Blossom: Core dear! Ben ik het gewoon? … Of zat er iets in mijn pap vanmorgen? Ik vraag jullie om door te gaan..

Federatie van het Licht: Dus… Hoger reizende voertuigen zijn van Licht in snelheid en energie. Op sommige niveaus van het reizen is het dat de Wezens erin letterlijk zelf ‘morfeem’ worden in dezelfde Licht vibratie/snelheid als het voertuig en daarom wordt dit getransporteerd als EEN energie. Het hangt heel erg af van iemands bedoeling van bestemming en hoe ver de reis is. Er zijn natuurlijk de keren waarop iemand op ‘kruissnelheid’ zit.

Blossom: Vele jaren geleden , bij een van mijn ontmoetingen met White Cloud… waren we gewend te worden bezocht door wat wij noemden “De Vriendschappen’ en zij spraken tegen ons van een planeet te Zijn, te komen die ‘Rood’ was en lieten een gigantische rode kristal zien uit ‘hun Aarde’ die pulseerde als hun ‘hartslag’ om het ‘leven levend’ te houden, zogezegd. Zij zeiden ook dat de bron van hun schip ‘brandstof’ was die zuiver uit een enorme kristal kwam … en ze lieten me dat zien als een grote kolom in het centrum van hun schip… en die drong door op ieder level van dat ‘genoemde’ schip.

Federatie van het Licht: Inderdaad komt er ook veel stuwkracht vanuit de energie van bepaalde kristallen. Want natuurlijk nemen we aan dat jullie van de Aarde niet aannemen… dat wij brandstof gebruiken van dezelfde bron wat jullie doen op jullie planeet… Dat is een veel te ruwe methode.

Deze kristallen aan boord worden ‘geëerd’ en zijn ‘heilig’. Want de energie die ZIJ ZIJN is van grote waarde in ‘de essentie van de natuur’ en die worden beschermd tegen enige vorm van ‘afsnijding’ ervan.

Blossom: Disconnectie, afsnijding waarvan, van wie?

Federatie van het Licht: Opnieuw… problemen met het verwoorden… Disconnectie van de ‘Bron energie’… van de ENERGIE zelf. Ze moeten voortdurend worden gereinigd voor hen om van dienst te zijn.

Kristallen ‘spelen’ een immense rol aan boord van een schip… inderdaad op veel planeten. Droevig genoeg worden zij in jullie wereld ‘ondermijnd’.

Blossom: Is dat een woordspeling die jullie daarin stopten?

Federatie van het Licht: Dat is juist… maar twijfelachtig. Diep in jullie dalen.. diep in jullie oceanen.. zijn er kristallen achtergebleven die zelfs nu nog jullie dienen. Maar als ze worden gevonden door mensen met een kwalijke bedoeling… kan er veel schade gedaan worden aan jullie planeet.

Blossom: Ik krijg het gevoel, terwijl jullie spreken, dat deze kristallen zijn geprogrammeerd. Ik denk dat deze gedachte van jullie kwam?

Federatie van het Licht: Inderdaad… en in zulke tijd … zullen deze ‘schatten’ worden ge her - activeerd.. want velen zijn in een diepe winterslaap.\

Blossom: Wat zal er gebeuren als ze worden geactiveerd?

Federatie van het Licht: Herstel van veel zaken… vanwege de pulserende energie zullen ze eens te meer overgebracht worden naar de energie van de Aarde.

Blossom: Oohwer! Ik krijg tranen!

Federatie van het Licht: Dat komt door de ‘sensatie’ die wij naar je overbrengen… een kort fragmentje ervan… want om je te veel te geven… zoals we zeggen… zal je laten exploderen. Maar in deze tijd is het DAT WE JULLIE BELOVEN… deze tijd als jullie Nieuwe Wereld door jullie wordt ‘gezien en gevoeld’.. zullen de ‘werkingen’ van die kristallen van dergelijke grootte en van schoonheid en ‘plicht’ zijn… samen met veel andere componenten die nog ‘onder verhulling zitten’ zitten … de ENORME OPHEFFING brengen waar jullie naar verlangen.

Blossom: Maar soms voelt het alsof het allemaal een beetje een sprookje is!

Federatie van het Licht: Maar… toch… hebben niet alle sprookjes een gelukkig einde?

Blossom: Dat is het! Ik sta in de rij om te gaan… en opnieuw… klokslag is het. Jullie verbazen me soms… specifiek omdat er geen tijd bestaat voor jullie. Ik vond het vandaag ECHT fijn…. DANK JULLIE ZEER!

Federatie van het Licht: Het genoegen is geheel aan ons.

Blossom: Ik moet het hier niet eens zijn met jullie… en zo zullen velen dat, denk ik! Houd van jullie! We praatten niet over de zaak van ‘verschuiving’ ten slotte. ..ah, nou… ‘Verschuiving gebeurt’.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl