Home > > Blossom Goodchild - July 29, 2012

July 29, 2012

Blossom: Goede morgen. Nou, hier ben ik, helemaal geïnstalleerd met mijn NIEUWE computer en ik was niet in staat om met jullie te communiceren vanwege al die technische zaken die er waren. Maar… zover ik me er bewust van ben… ik ben klaar om verder te gaan. Zijn jullie bij me?

Federatie van Licht: We zijn voortdurend bij jou en bij allen die ons uitnodigen in hun ruimte. We hebben een aantal dagen van je gezien en merkten problemen die in jouw energie verschenen vanwege het wegvallen van je middelen van communicatie met ons… en we zijn blij ‘te zien’ dat we opnieuw weer kunnen beginnen.

Bloss: Ik moet gewoon vragen… dat kan ik niet loslaten… De vorige keer dat ik een nieuwe computer moest kopen, was juist voor 14 oktober 2008… en deze keer, nu, werd ik erg misselijk terwijl ik probeerde die visualisatie uit te zenden voor de Olympische Spelen… Zeker ben ik gewoon maar een klein visje… was dit toeval?

Fed.v.L: We zeggen dat je zulke zaken in de handen moet laten van degenen die volharden in technologische overgangen van verwoesting en gewoon verdergaan om … door dat heen te gaan waar jij niks aan kunt doen. Jij/jullie bent/zijn vastberaden om je pad naar voren te zien en hiervoor feliciteren we je en degenen die doorgaan het zelfde te doen. Het leven in een dergelijke tijd waarin jullie zitten… zal zeker op de manier verder gaan dat zich zal verhogen en toch ook met desillusie…. door pogingen van degenen die VOELEN dat hun tot stand brengingen op het punt staan doorkruist te worden en dat hun macht niet langer zal tieren. Dit is deel van de reden waarom wij je vragen om ALTIJD in je Licht te blijven.

Bloss: Ik merk dat je zegt ALTIJD. Ik VOEL dat je de morgen bedoelt toen ik geheel de weg kwijt was door frustratie van mijn situatie. Ik moet zeggen.. het was wel tien jaren geleden dat ik me zo slecht gedroeg!!

Fed.v.L: En zeg je nu dat zo’n gedrag losmaakte wat binnenin je was opgekropt?

Bloss: Het moest ergens naar buiten komen! Maar ik was helemaal niet trots op mezelf.

Fed.v.L: Laten we dan even herhalen… in de komende tijd als er zoveel veranderingen over jullie heen komen, op een snelle en met een zinvol tempo…. zal al jullie vernuft nodig zijn om bij jezelf te blijven. Er zal veel verwarring en tegenstelling komen en men zal zich soms VOELEN of je niet meer weet of je heen of terug gaat. Dit zal een tijd zijn, en het maakt dan niet uit hoe stevig resoluut jullie kunnen denken dat je in je WAARHEID zit… het zal een tijd zijn waarin je je nog vele, vele zaken staat af te vragen.

WEET … we zijn hier niet om van je zorg een factor te maken… Toch kunnen we niet accepteren dat het goed is dat we jullie niet minstens moeten voorbereiden op zulke zaken. Daarom gaan we door om het weten mee te delen dat de voordelen van meditatie van het allergrootst belang zijn en we zeggen zelfs … van dringend belang. Door je te verbinden met jullie Hogere kracht en LIEFDE zijn jullie in staat om het aspect van jullie dat op het Aardeplan is, voor te bereiden om gereed te zijn voor het LICHT dat vanuit jullie MOET schijnen.

Heden … focusten vele duizenden van jullie zich op het LICHT ALS EEN op de arena van de Olympische ceremonie. Wat een heerlijkheid scheen naar buiten in de ethers. Als jullie de waarde zouden kennen van wat dit verenigde front toevoegde aan de reeds zijnde en komende gebeurtenissen… en het verschil dat dit alleen al HEEFT gemaakt voor het vergemakkelijken van bepaalde gebeurtenissen… zouden jullie je zelf ieder al medailles toekennen.

Bloss: Voor mij persoonlijk…. Telkens als ik ons allemaal gezamenlijk voorstelde Licht te sturen… enz… werd ik overweldigd door emotie. Ik voelde dat het heel krachtig was.

Fed.v.L: Er zat blijdschap in miljoenen… volslagen blijdschap. We kunnen dit vergelijken met jullie planeet die de vlucht neemt! We stellen voor dat jullie steeds weer naar dat moment ‘terugkeren’. Herhaal die GEVOELENS en de visuele atmosferische toestand van dat stuk. Zo velen zijn/waren zich niet bewust van de LICHT trillingspatronen op een ‘spiritueel’ niveau… maar toch heeft dit geen consequentie. Want als we verdergaan met spreken over… ALLEEN AL DE ACTIE OM GELUKKIG TE ZIJN, dat is alles wat iemand nodig heeft om zich op te concentreren.

DAT IS IN ZICHZELF HET ANTWOORD.

DAT IS IN ZICHZELF DE SLEUTEL.

Men hoeft niet noodzakelijk geïnformeerd te zijn over astrologische paden of over historische gebeurtenissen of inderdaad over iets anders dan je te concentreren om op elk moment gelukkig te zijn. Dit is hoe jullie je Licht schijnen. Jullie WETEN dit allemaal al… Toch VOELEN wij de noodzaak om jullie hiertoe, zo nu en in dan, aan te sporen.

Bloss: Ja… we weten dat. Het is niet echt een zaak dat velen moeten worden aangespoord.... het is een zaak om uitdagingen te overstijgen met een nieuw verlichte houding waar we soms mee worstelen om daar mee om te gaan. Het is een deel van het mens-Zijn in deze tijd… maar hopelijk niet in de nieuwe tijd. Soms … ook al weten we dat het zou moeten… is het niet zo makkelijk om in die blije ruimte te zitten. Soms voelt het alsof een buitenste invloed ‘mijn invloed’ overweldigt. Alhoewel ik nu moet weten hoe ik dat moet kunnen overstijgen.

Fed.v.L: Er is nu niks anders te zeggen dan dat we dat nu moeten afbreken.

Bloss: Oh… OK! (de verbinding was weg). Ik probeer het later opnieuw.

Later:

Bloss: Nou dat kwam dan ook van nergens! Ik zag dat niet aankomen.. of moet ik zeggen ‘weggaan’! Zijn jullie err om het te hervatten en kan ik vragen naar jullie snelle goodbye, eerder?

Fed.v.L: Het was gewoon een zaak om daar iets te beëindigen en dat was nodig. Jullie moeten je in deze tijd bewust zijn van vibraties die een rol aannemen van verval en toch is daar onder een nog meer sinistere (snode,boosaardige) situatie bezig.

Bloss: Praten jullie nu over bij mij… of praten jullie over De Spelen?

Fed.v.L: We praten inderdaad over De Spelen en het is wijs voor iemand en voor ieder om in het Licht te blijven van zichzelf en dat men doorgaat om dat Licht helder, met volle kracht te laten schijnen in de dagen van de sport gebeurtenissen.

Opdat jullie dit weten… het lijkt alsof de zaken gesmeerd lopen, achter de schermen is dat verre van de WAARHEID. Er is een kalme wanorde geweest wat betreft zaken die onderliggend waren en het is niet anders dan wonderbaarlijk geweest dat gebeurtenissen plaats vonden zoals ze deden zonder een hobbel die ‘in het zicht’ zat.

Bloss: Kunnen jullie daar een beetje meer over zeggen?

Fed.v.L: We willen dat jullie alleen begrijpen dat door jullie Licht te sturen, zoals zoveel van jullie deden…. jullie de loop van de geschiedenis veranderden.

Bloss: Struth… (Waarachtig) … Dat is een ietwat volledige stelling. Ik verwachtte niet dat jullie dat zouden zeggen… was dat serieus?

Fed.v.L: Het was inderdaad van boosaardige aard, de bedoeling om een vertoning te laten zien die er niet zou uitzien alsof die van de ‘winnende kant’ kwam. We zijn ons bewust van jullie vragende gedachten en toch kiezen we ervoor… vanwege veiligheidsredenen, om, op dit moment, niets meer dan dat te zeggen. Je vergeet tegen wie je spreekt Blossom.

Bloss: Nou, niet echt, maar ik pik het GEVOEL op dat het om MIJN veiligheid gaat dat jullie niets meer zeggen.

Fed.v.L: Dit is juist en we vragen je om ook naar het feit te kijken dat alhoewel velen van jullie het Licht vertegenwoordigen en alles doen wat in hun eigen macht ligt om dit op de manier te manifesteren zoals het moet zijn… dat er ook een andere kant van de medaille is… en alhoewel er niet op gefocust wordt… is het onmiskenbaar dat het bestaat.

Maar opnieuw…. We herhalen … BEN/BLIJF IN JE HOOGSTE VORM.

Bied IEDEREEN Liefde aan. Vanuit je diepste plaats… vanuit je hart. Bied Liefde aan hen wier bedoeling het is om te vernietigen. Dit en alleen dit is jullie pad naar jullie Nieuwe Wereld.

Bloss: Ik moet zeggen… Ik heb vandaag zoveel (onberedeneerde) angst gevoeld… en ik was niet in staat om dat af te schudden. Ben ik hier alleen in? Is het mijn persoonlijke omstandigheid met die computer problemen die me echt raakten… of zit dit meer op wereld schaal?

Fed.v.L: Zonder twijfel zeggen we dat het op een grotere schaal is. We zeggen dat de blijdschap van het onverwachte… enorm de effecten neutraliseerden van wat er had kunnen zijn. Dus daarom… zeggen we dat wat velen van jullie beleven… zelfs nadat je en masse jullie Licht hebben gestuurd, zoals jullie deden,… de nasleep is van een preventie van iets dat had kunnen/ catastrofaal zou geweest zijn. (is the aftermath of a prevention of something that could have /would have been catastrophic.)

Bloss: Waarschijnlijk sta ik hier nu op stenige grond… maar is het daarom waarom “Hare Majesteit” zo ongeïnteresseerd keek? Ellendig? En dacht ze er over haar nagels te laten doen?

Fed.v.L: We beschouwen het ’t best om dit gebied los te laten. Laten we naar wat meer opgewekte scenario’s gaan en blij zijn met het feit dat het allemaal in orde is en dat het zo zal doorgaan met de hulp en het VERTROUWEN en geloof dat zo velen van de
grond bemanning zo bewonderenswaardig ‘hun rol hebben gespeeld’.

Mogen we een voorstel doen?

Bloss: Alsjeblieft, doe dat.

Fed.v.L: Om de cellen van het lichaam te laten resoneren met het omhooggaande bewustzijn… kunnen we hierbij voegen dat men tijdens een dagelijkse meditatie de mogelijkheid onder ogen ziet dat alles dat in de menselijke stoffelijkheid woont, van goud wordt? Om het blijvende effect van vloeibaar Licht te voelen… en liever een beter beschrijvende factor te hebben om dit neer te zetten… die in jullie kern Wezen wordt opgeslorpt: Als er ooit een moment komt voor jullie om dat te doen…. visualiseer dan je innerlijke zelf… met alle aspecten die … VAN GOUD ZIJN. Dit zal jullie enorm helpen met symptomen die jullie tegenkomen betreffende de verandering van de ene stoffelijkheid naar de andere.

Bloss: Opnieuw… weer een volledige stelling. Dat is sterk! Oh, als we ons alleen maar kon herinneren waarom we kwamen!! Eigenlijk stel ik dit overnieuw… We WETEN waarom we kwamen… om die verandering naar de Nieuwe Wereld te maken… dus eigenlijk… als men zich alleen maar kon herinneren wat we besloten dat de beste manier was om te laten gebeuren als die tijd komt.

Fed.v.L: Maar alles wat jullie je hoeven te herinneren is dat de tijd hier is… en jullie doen precies wat jullie kwamen doen. Jullie schijnen dit niet te herkennen. Dus velen van jullie schijnen te wachten op dat het gaat gebeuren.

HET IS AAN HET GEBEUREN…. NU

HET VINDT PLAATS, NU

HET IS AL BEGONNEN.

JULLIE ZITTEN ER MIDDEN IN!

Alles wat jullie hoeven te doen is om je uiterste best te doen om in je Licht en in je Liefde te blijven. Jullie WETEN dat dit is wat jullie kwamen doen. Jullie wisten dat het niet makkelijk zou zijn als die tijd kwam. Toch wisten jullie ook dat jullie sterk genoeg waren om er doorheen te komen.

EN DIT ZULLEN JULLIE NATUURLIJK DOEN.

Bloss: dus echt… zeggen jullie nu dat dit het is… dit is het ‘omhoog gaan’ zo gezegd?

Fed.v.L: We zeggen dat jullie beetje bij beetje tot stand staan te brengen waar jullie voor kwamen te doen. Julie willen het gewoon niet herkennen op de wijze dat je zou helpen. Als jullie dat deden… als jullie er voor kiezen dat te doen…. dan zou jullie Kracht duizendvoudig vergroten.

Het lijkt op het her-lezen van een boek… en als je op een bepaalde hoogte in een hoofdstuk kwam, werd je opgewonden en in je zelf dacht je.. “oh, ja, dat herinner ik me.” En jullie zintuigen werden verhoogd in de verwachting van de volgende hoofdstukken die komen… want het valt allemaal….. overnieuw… het valt allemaal op zijn plaats.

Bloss: De zaak is… als ik met jullie praat… als ik op jullie ben afgestemd… kan ik zo’n opwinding en een ‘werkelijkheid’ VOELEN van wie jullie zijn… door het GEVOEL dat jullie naar me doorzenden..Ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen. Maar… als iemand zijn gewone dag beleeft… lijkt het soms alsof het inderdaad een sprookje is dat we opnieuw weer lezen…. En dat het gewoon allemaal maar ‘een moeten geloven’ is. Mijn hart weet dat dit niet zo is… mijn geest vecht vaak met mijn hart.

Fed.v.L: En hier feliciteren we je om een dergelijke verklaring uit te brengen. Want is dit nu niet zeer belangrijk?
‘Je denken/geest vecht met je hart’! Vragen wij jullie niet voortdurend, beste vrienden… om naar je hart te luisteren? Je denken kan besluiten om dat te veranderen… je hart niet.

Bloss: Ik weet dat niet. Bijvoorbeeld… iemand kan op een bepaalde manier over iemand VOELEN in zijn hartsruimte en dan veranderen omstandigheden en het hart doet dat dan ook.

Fed.v.L: We blijven bij onze verklaring en herhalen dat het hart niet verandert. Omstandigheden kunnen je wel laten ‘denken’ dat je hart is veranderd, maar in WAARHEID kan het dat niet… want dat is alleen maar Liefde… en Liefde kan niet veranderen.

Bloss: Sorry… ik neem dat met je op. Zeg bijvoorbeeld dat iemand intens Liefde heeft voor iemand… en na een tijd ebt die Liefde weg tot aan een punt waar ze VOELEN dat
er niet langer meer Liefde voor iemand is. Zeker zou je dan zeggen dat het hart zijn GEVOELENS veranderde?

Fed.v.L: We zeggen opnieuw… dat kan het hart niet. Want je ‘buik’ emoties/gevoelens zijn altijd juist en zullen jullie altijd leiden. Men kan voelen dat ze in Liefde zijn gevallen voor die persoon… op een ‘down to Earth niveau’ (op het grond niveau). Toch zeggen we tegen jullie… als er een hervereniging is bij een andere ‘ervaring’ zou men in volheid die LIEFDE weer herkennen die ze als eerste herkend hebben in hun deel van het plan in dat leven. Ze zouden elkaar bedanken om hun deel van de afspraak te hebben volgehouden en bedanken voor de les die ze geleerd hebben. Missie voltooid, zogezegd.

Bloss: Mmm, ik ben er zeker van dat ik met meer concrete bewijzen kan komen voor het tegendeel, als ik hier over na zou denken, maar ik reken er op dat jullie antwoord bij alle omstandigheden zal passen.

Fed.v.L: Wij proberen alleen maar te helpen. We proberen niet om “het beter te weten”.

Bloss: Oh… maar ik heb het GEVOEL dat jullie dat doen! In het weten dat wij Aardlingen het beter weten als we het spel van de rol van Aardlingen niet spelen. Het is eigenlijk raar… zo velen van ons… wakker… en jullie beseffend en dat we met jullie hebben te maken… en het volhouden van ‘onze wereld’ op de manier dat we het juist VOELEN. Maar dan weer zo velen van ons die compleet onbewust zijn van die hele affaire. Een beetje als twee werelden in het ene.

Fed.v.L: Zelfs meer… vele, vele werelden in het Ene… maar die gewoon op een andere frequentie resoneren. Dat zal niet veranderen. Het kan niet anders zijn.

Bloss: Dat is waar. Eigenlijk … is het nu mijn beurt om jullie aan te moedigen. Het is een lange dag geweest… en ik kan mijn energie voelen wegebben en dat is nooit zo terwijl ik met jullie praat. Dus, .. fijn om weer even contact te hebben gehad… Ik kan het niet helpen maar ik VOEL dat er ‘iets gaande is.’

Fed.v.L: En uiteindelijk… zijn het jouw GEVOELENS die tellen!

We danken jullie… ieder van jullie voor jullie vriendschap en je standvastigheid.

WE ZIJN EEN IN/EVENALS/DOOR LIEFDE.

Bloss: Ook met dank en Liefde voor jullie.


http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/2012-olympics-ufo-spotted-skynews-video Deze video zond Blossom mee, er verscheen een UFO boven het vuurwerk van de O.Spelen. Door Sky News opgenomen.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!