Home > > Blossom Goodchild - July 14, 2012

July 14, 2012

Blossom: Hallo daar. Ik ben hier. Om door te gaan met dat van de vorige week als ik mag? We hadden het over verschillende channelers en hoe boodschappen en mogelijkheden verschillen en ook waarom. Willen jullie daar wat dieper in gaan als je VOELT dat dit juist is?

Federatie van het Licht: Ten eerste verwelkomen we je op de tijd die we samen beleven.

Blossom: O ja, natuurlijk… manieren Blossom! … Jullie ook welkom.

Federatie van het Licht: Het onderwerp waar je over wilt praten… zoals vele… heeft in zijn aard veel aspecten. Want inderdaad zeggen we dat ieder van jullie een kanaal van zichzelf is. Maar als we dan spreken over frequenties en vibraties en radiogolven… dan gaan we een veel complexer straatje in. Maar zoals gevraagd… we zullen ons best doen.

Als een ziel ‘gekozen’ wordt om boodschappen te verzenden van degene die niet van deze planeet komt… en hiermee bedoelen we… ‘gekozen’ om in het in het openbaar te staan … want inderdaad zijn er niet veel die met ons communiceren… en toch stil blijven? … Er wordt aangenomen dat het grootste deel van die keuzes het verzoek zullen uitvoeren… want het werd al zolang geleden overeengekomen voordat het ooit het denken van de boodschapper binnenkomt. Zouden allen instemmen in de tijd van ontwaken dan zou er veel op zijn plaats komen. Want zoals bij jou, lieve Blossom, was het niet dat je eenvoudig voelde dat het de gepaste tijd was om dat te doen, en dan ‘Hey Presto’.

Blossom: Inderdaad. White Cloud vertelde me dat in mijn 17 jaren ziekte mijn lichaam en energieveld netjes werden aangepast en opnieuw ‘bedraad’ als voorbereiding op energieën die door me heen zouden spreken. Ik neem aan dat het een andere opstelling met White Cloud is, dan? Daar hoeven we vandaag niet noodzakelijk over te spreken.

Federatie van het Licht: Inderdaad. Het proces van een energie die ‘doorkomt’ via een ander is niet geheel anders… toch hoort hier meer bij wat betreft het samensmelten van stoffelijkheid van ieder die er bij betrokken is.

Blossom: Dus dan… als we verder mogen gaan… kan ik opnieuw vragen naar iemands eigen individuele weten dat een boodschap beïnvloedt? Bijvoorbeeld… Jullie schijnen iets te WETEN dat ik misschien in die week gelezen heb, en om het met me te kunnen bespreken als ik communiceer zoals we dat doen. Daarom zeggen velen dat wat iemand gelooft de richting kan beïnvloeden waarop de ‘channeling’ doorkomt… Is dit een mogelijkheid?

Federatie van het Licht: Laten we even tot de kern van de zaak komen. Er zijn velen die ‘boodschappen doorgeven’, Er zijn velen die ‘denken’ dat ze boodschappen doorgeven. Maar, met het diepste respect… de wens om het te doen voor zo velen is gewoon dát… de wens… en daarom als ze het ‘proberen’ … is het hun wens die naar voren komt wat tegengesteld is aan een Hoger dimensionaal Wezen of energie.

Blossom: Dus… de grote vraag is … natuurlijk… hoe kun je zeggen of weten wat het verschil is? Jullie zullen nu zeggen door de resonantie die men voelt, nietwaar?

Federatie van het Licht: Je leest on ze gedachten! Men moet bedenken om dit aan de vergelijking toe te voegen… ieder van jullie resoneert op een frequentie die ze zijn ‘geworden’. Dit verandert als iemands hart omhoog gaat in kennis en begrip. Daarom… iemands Waarheid kan veranderen als men ‘naar de volgende verdieping van het gebouw gaat’. Wat je wist op niveau 3 kan enorm uitgeweid zijn op niveau 4… zodat veel dat eens op de voorgrond zat van niveau 3… louter achtergrond muziek is op niveau 4.

En daarom… zij die channelingen lezen van diverse zielen zullen resoneren met een channeling van niveau 3… als ZIJ zelf op niveau 3 zitten.

Blossom: Dus… laten we zeggen dat het gebouw 150 verdiepingen heeft… wie is de boodschapper dan die voor niveau 3 channelt?

Federatie van het Licht: Zonder twijfel… hun ego.

Blossom: En wat dan van degenen op niveau 31?

Federatie van het Licht: Die zullen communiceren met Lichtere Wezens dan zijzelf, die eens van de Aardse vibratie waren… en de Aardse vibratie hebben ervaren in de stoffelijkheid. We zeggen… dat deze zielen die ‘terug communiceren naar de Aarde’, van een ‘gerijpte’ vibratie zijn… Niet van een ziel die nog vele kilometers moesten lopen op hun reis.

Blossom: Ok… dus ik neem aan dat deze formatie door het hele gebouw wordt gebruikt?

Federatie van het Licht: Nee… omdat we zeggen dat rond niveau 66 men niet langer in een menselijk stoffelijke vorm zit omdat hun Licht niet in staat zou zijn om in een dergelijke dichtheid te blijven.

Blossom: Ok… dus… mmm… dit wordt complex.

Federatie van het Licht: Je vroeg het.

Blossom: Dat is zo… ik houd vol zo goed als ik kan…

Federatie van het Licht: Dat wisten we… Laten we ter wille van velen, terugkeren om dit zo basisch te houden als we kunnen.

Blossom: Ok…. Laat me dan vragen… er zijn vele ‘beroemde’ channelers nu, wier werk wijd en zijd verspreid is op het internet. Velen ‘claimen’ (met alle respect… en ik ben daarbij ingesloten)… dat ze boodschappen doorgeven van een ‘specifieke groep of individu’. Nu… sommigen zijn allang bezig… sommigen maar kort… maar zoals ik zeg… zij zijn ‘bekend’ geworden. Hoe zit het… dat de boodschappen zo enorm kunnen verschillen? Zelfs boodschappen die zijn overgebracht vanuit dezelfde groep? En als het niet vanuit diezelfde groep komt… door de beroemdheid van die channelers … velen zeggen compleet andere dingen over de een of andere zaak. Waar gaat dat allemaal over? Hoe wordt iemand verondersteld te weten wie hij moet volgen? Jullie zeggen… door onderscheiding… maar wat als je hart zegt ‘deze en deze en deze…’ het kan erop uitdraaien dat iemand zijn koffer pakt om naar het gekkenhuis te gaan!!

Federatie van het Licht: Stel je voor in jullie wereld… of even simpel… in een land… een centrale stad. Alle dorpen en steden in het land uit de wijde omtrek hadden een pad dat naar dit centrale punt leidde. Maar geen van de mensen die buiten dit centrum woonden hadden het ooit bezocht… in het stoffelijke vlees.

Iedereen uit die dorpen/steden hadden hun eigen wijze om dingen te doen. Ze hadden dat al gedaan voor dat ‘de tijd begon’… en voor elk dorp, elke stad…was het ‘zoals de dingen gedaan werden’. Er was geen andere manier.

Ieder plaats had gehoord dat dit centrale centrum een grote verandering zou ondergaan wat een rimpeleffect zou hebben op iedereen in dat land. Dus het juiste om te doen leek om op elke manier te helpen wat men kon. En daarom boden ze via telepathische middelen.. wat ‘zij wisten’ dat het best mogelijk voorstel was van hulp en ze zonden door wat zij gehoord hadden en wisten dat de Waarheid was… betreffende de grote verandering die er zou gebeuren.

Blossom: Ik zie waar jullie naar toe gaan, hier… toch is die centrale stad achtergelaten met een ‘smeltpot’ aan ideeën, mogelijkheden, Waarheden, onwaarheden, mythen, profetieën en zo voorts en zo voorts… niet zeker wetend dat een ervan DE ENE is.

Federatie van het Licht: Bedenk dan dit.. als we ons verhaal verder vertellen… De Ouderen van die centrale stad hielden een raad over de verwarring die al deze informatie van buitenaf veroorzaakte. Ze besloten om naar ALLE verschillende bronnen van informatie te kijken en keken uit naar een algemene noemer…

Blossom: Ik loop al voor jullie uit…………….. LIEFDE!

Federatie van het Licht: Dit is onze voortgezette boodschap… en de draad die door alle boodschappen van Waarheid loopt.

De Ouderen vonden een reden in deze ENE WAARHEID. Die haalde alle verwarring weg en ze gaven een besluit door aan allen die in dat gebied woonden om op al het andere geen acht te slaan dan welke het beste in iemand naar voren bracht.

Dit is de ENE WAARHEID. DOOR DIT TE LEVEN… LEEF JE WAAROM JE KWAM OM TE LEVEN.

ER IS NIETS ANDERS VOOR JULLIE OM IN DEZE TIJD TE WETEN.

Hoe meer jullie de verwarring willen negeren en vertrouwen op de LIEFDE VAN BINNEN IN JEZELF… HOE MEER DE ANTWOORDEN DIE JULLIE ZOEKEN ZICHZELF ZULLEN ONTHULLEN AAN JULLIE.

DAT WAT JULLIE WILLEN WETEN… WETEN JULLIE AL.

HET PRESENTEERT ZICHZELF AAN JULLIE … OP PRECIES DE JUISTE TIJD, WAAR JULLIE MEE INSTEMDEN, OM HET TE WETEN… DAAROM WETEN JULLIE HET NU ALLEMAAL NOG NIET. HET IS NOG NIET DE JUISTE TIJD OM DAT TE WETEN. JULLIE ZEIDEN DIT ZO LANG GELEDEN TEGEN JEZELF.

In bepaalde zin heeft niemand gelijk.. niemand zit fout.. iedere ‘aflevering van de WAARHEID’ is juist in de harten van hen die dit naar voren brengen. Maar serieus… we zeggen ‘aflevering van de WAARHEID’ . Hiermee bedoelen we dat vele verschillende ‘bronnen’ verbonden zijn aan de Liefdevolle Waarheid van een ‘specifiek dorp’… en hier voegen we aan toe… dat de ontvanger misschien ‘oorspronkelijk komt’ uit het dorp vanwaar zij dat ontvangen…. (nog een mogelijkheid) .

Toch vragen we jullie te erkennen en ook het feit te WETEN/BESEFFEN dat er boodschappen zijn die NIET en NOOIT zullen ZIJN afgedaald vanuit Hogere rijken. Er zijn boodschappen uitgezonden wier bedoeling het is om opzettelijk te verwarren en te bedriegen. Ze zijn gecodeerd om iemand op bepaalde momenten te laten VOELEN dat hun hart Goddelijk wordt aangeraakt… en toch zijn ze ook gecodeerd met angst en duisternis die iemands denken direct voeren naar de plek waarvoor deze boodschap werd bedoeld. DOOM EN GLOOM. Naar de ONDERGANG!

Ze zijn makkelijk op te sporen… want als iemand het ene moment Liefde voelt bij de verbinding als het wordt gelezen en dan het hart begint te racen in een tempo dat onprettig is… dan is dit beste zielen… waarop je de ‘delete’ knop moet indrukken. Het gaat er niet om ‘de baby met het badwater weg te gooien’ … er is geen baby… alleen vuil water met het uiterlijk van een baby!

Blossom: Nou… zie je… dit is interessant. Jullie moeten dan weten dat mijn buurvrouw op een dag vuil zeepwater weggooide op haar grond en dat zelfde gezegde kwam bij me op… en ik zocht de volledige betekenis op. Dus, terug naar het begin… beïnvloed ik als ontvanger … de boodschap niet, die jullie doorzenden?

Federatie van het Licht: We zeggen van niet. We stellen voor dat we zo in afstemming zijn met dat wat jouw gedachten hebben opgenomen dat we dergelijke gevallen gebruiken ten gunste van ons.

Blossom: Oh, cool. Dat beantwoordt ook waarom White Cloud me in readings iets kan laten zien wat ik eerder zag in een winkel of dat mijn aandacht trok en hij het gebruikte als een metafoor voor iemand. Dat bracht me in verwarring… dan laat ik het maar los… nu ik weet waarom en hoe. Cheers! Het voelt nu alsof we klaar zijn vandaag…. Mmm… interessant … jullie hebben ons weer iets gegeven om over na te denken. Tot de volgende keer… Nanu Nanu!

Federatie van het Licht: Wij zijn altijd tot je dienst.

Blossom: Oh,… in dat geval…. Heb ik graag een kop thee en een plak cake alsjeblieft!! In Liefde en dank!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | next message >


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!