Home > > Blossom Goodchild - August 5, 2012

August 5, 2012

Blossom: Hallo, hallo, hallo van mezelf en van ik… wat jullie ook maar denken dat juist is om in deze tijd over te spreken… ik eer dat… en hierbij geef ik jullie de vloer!

Federatie van het Licht: Hoe gracieus en hoe bereidwillig om gebeurtenissen op Goddelijke wijze zich te laten ontvouwen. Om de wensen van velen te respecteren… kozen wij de behoefte om te verdedigen en te volgen waar het hart met jullie over aan het spreken is. Wij hebben vaak gesproken om naar het hart te ‘luisteren’ en jullie zeiden als antwoord daarop dat ‘je niet kunt horen’, Een van de meest gezegende attributen van het menselijke Wezen is het absolute ‘merken’ van GEVOELENS. Er is geen ziel op de planeet die daarin is geblokkeerd. Zelfs als men spreekt over het leeg zijn of verdoofd te zijn voor alle gevoelens… ze houden zichzelf voor de gek… als ze zeggen niet te kunnen VOELEN.

Dus daarom kozen we andere woorden om te zeggen … VOEL met je hart. Jullie GEVOELENS zijn jullie gids. En jullie weten dit. Het gebabbel in je hoofd correspondeert niet altijd met wat je VOELT en dit is waar verwarring uit voortkomt en dat iemand niet weet of ze WAARHEID horen/lezen/absorberen of niet.

Denk aan je keuken waar je een zeef hebt om meelbloem te zeven. Het pak met bloem KAN ZEGGEN ‘verfijnd meel’ … maar als je het door de zeef gooit kom je heel veel klontjes en bobbels tegen die het klaar spelen ‘er nog door heen te komen’. Als je de zeef een beetje schudt… dan is het makkelijk te zien waar die waarheid in zit, omdat het met gemak door het net heen glipt. Als er klontjes zijn die iemand moet fijndrukken om ze er PROBEREN doorheen te drukken… omdat iemand wil PROBEREN om het WEL TE LATEN PASSEN, VERFIJND ZIJN… dan zeggen we tegen je… dit is DE WAARHEID NIET.

Dus hier zijn we,`` beste vrienden… dichter bij de NIEUWE TIJD dan ooit eerder. Jullie hebben levens doorgebracht om de WAARHEID te vinden die heel spoedig zal worden onthuld.

Blossom: Ja… ik hoorde je… heel ‘SPOEDIG’.. en toch, echt, aan het eind van de dag… MOETEN jullie over HEEL SPOEDIG praten… zelfs in onze termen… omdat we zo dicht bij het eind van het jaar komen.

Federatie van het Licht: Inderdaad. We stellen je een vraag. Wat voor jou WAARHEID schijnt te zijn, … is het dat?

Blossom: Hé man… je vraagt het de verkeerde vogel! Wat?

Federatie van het Licht: Lees de vraag overnieuw en denk over het antwoord na dat je VOELT.

Blossom: Dat is zo’n geladen vraag… Het antwoord dat ik VOEL is… waarom moeten jullie zo’n moeilijke vraag stellen?

Federatie van het Licht: Omdat we weten dat je in staat bent om die te beantwoorden.

Blossom: OK… Nou, ik zeg dat dit zou afhangen van wat het me toescheen . hoe ik me ERBIJ VOELDE

Federatie van het Licht: Correct antwoord… Telkens weer spreken we met je over VOELEN. En dat zullen we doorgaan te herhalen… omdat dit van groot belang is.

LUISTER NAAR HOE JIJ VOELT.

VOEL wat je VOELT.

Dit is jullie WAARHEID. We spreken hier vandaag op een besliste manier over omdat we WETEN dat er dingen staan aan te komen die voor velen Waarheid zullen ‘schijnen’ te zijn en de grootsheid waarop data ‘verschijnen’ in staat is om je van een hogere graad te overtuigen. En daarom vragen we je om zeer scherp te zijn betreffende zulke zaken.

Blossom: Dus… ik moet hier vragen… in welke termen van ‘verschijnen’ praten jullie? Mensen spreken over valse vlaggen enz. is dit wat jullie bedoelen?

Federatie van het Licht: Dit kunnen we niet zeggen om dat het niet gepast is om dat te doen.

Blossom: Dan, met alle respect… waarom noemen jullie het dan op de eerste plaats?

Federatie van het Licht: Omdat we in staat zijn om er maar tot zover over te spreken. En om nog verder te spreken zou een bemoeienis zijn met bepaalde zaken en dit is niet aan ons om ons mee in te laten. Dit is niet onze manier.
Houd voorin je gedachten vast dat we niet met ‘speeltjes’ en met kinderen bezig zijn. Onze uiterste zorg is voor jullie veiligheid en we zullen trouw blijven aan het veiligheidsprotocol van dat waarvan we VOELEN dat het veilig is om over te spreken en waarover niet.

Blossom: OK. Dank je daarvoor. Ik respecteer het en accepteer dat. Mmm, (fluitje, fluitje) dus hoe staat het met het weer?

Federatie van het Licht: Liefste Blossom, en allen die deze woorden lezen…

HERNEMEN JULLIE JE VOLLEDIGE STATUS

In het WARE WETEN van wie jullie zijn… is er en zal er nooit iets zijn dat jullie kan voeren naar iets dat niet voor je Hoogste goed is.

Hier zitten jullie NU in de meest relevante… meest kritieke aller tijden. Jullie hebben sterkte en stuwkracht verzameld. Velen van jullie VOELEN dat je de hoop hebben verloren. Toch is dat niet zo. Verre van dat.

Denk eraan om zo vaak je kunt… diep de adem in te halen van het LEVEN ZELF. … want het zal jullie helpen bij dat WETEN. Want op deze manier verbinden jullie je met de ademhaling van de ENE en in die verbinding is er NIETS dat tussen jullie in kan komen. NIETS.

JULLIE ZIJN KRIJGERS VAN HET LICHT. VOEL DEZE WOORDEN IN JE RESONEREN.

WEET DAT DEZE WOORDEN WAARHEID ZIJN EN MERK DE INNAME VAN ADEM DIE IN DIE WAARHEID PLAATS VINDT.

ER IS NIETS OM TE VREZEN.

Als jullie je Licht konden zien en je sterkte, zoals wij dat doen, zou je het zo makkelijk vinden om te doen waarom wij vragen.

LEUN ACHTEROVER EN GENIET VAN DE RIT.

WEES IN VREUGDE.

WEES IN BLIJDSCHAP

WEES IN LIEFDE.

Stel je voor dat je naar je planeet kijkt vanuit een andere positie en onderzoek deze. Iedere ziel van Licht is als EEN FAKKEL VAN REGENBOOG KLEUREN DIE HELDER BRANDEN. Stel je dit voor.

Wat een reeks van schoonheid wordt er geboden en zouden jullie daarom niet daardoor worden aangegrepen en in Vrede zijn in de WETENSCHAP dat het duister nauwelijks nog wordt gezien omdat er NU FAKKELS VAN REGENBOOG LICHT OVERAL IN OVERVLOED ZIJN. Het duister is bijna verdwenen. Dit zeggen wij in WAARHEID.

Blijf je deze visie voorstellen want die zal de WAARHEID nog helderder laten schijnen.

We VOELEN dat iets aan je knaagt.

Blossom: Mmm… Goed GEVOEL! Ik denk dat toen je eerder sprak over ‘verschijningen’ en om niet te worden bedrogen… er velen, velen zullen zijn, of jullie nu zeggen dat we dat zijn of niet… een ietsie pietsie bang worden over wat dit kan betekenen en of ze in staat zullen zijn om hun gevoelens genoeg te VERTROUWEN om te weten dat wat het ook is waar jullie over praten WAARHEID is of niet.

Federatie van het Licht: Daarom zeggen we met respect… VOEL WAT JE VOELT… over ALLES.

Jullie denken en gedachten kunnen amok maken(als een bezetene te keer gaan).. men kan neigen erdoor te worden meegenomen. Houd het denken vast dat als er ONWAARHEID wordt aangegeven, of die nu van woorden of uit iets anders komt… dat het zo duidelijk voor je zal zijn als de neus op je gezicht, of het vanuit LIEFDE of uit niet-liefde komt.

Zo is het ook als we vragen om bedachtzaam te zijn over je GEVOELENS. Omdat het BEKEND is en dat het al gewoon is dat ‘leringen bezaaid zijn met Waarheid en onwaarheden om iemand daarin mee te ‘lokken’. Er zijn wanhopige pogingen gedaan om ravage te scheppen bij de minions (? vraagteken van Blossom) (minions=slaafse volgelingen) en het is met grote aandrang dat zij die beter WETEN standvastig blijven in hun WETEN.

Laten we het nog op een andere manier zeggen. Als jullie je op voortdurende basis ALLEEN IN LIEFDE EN VREUGDE laten zijn… dan zal iets dat niet op diezelfde frequentie vibreert meer dan duidelijk voor je zijn als dat jullie kant uit komt.

Om niet alleen in Liefde en vreugde blijven wat de vervulling en de unieke voldoening is voor iemands genoegen en wat overeenkomt met de ziel… maar het is jullie ‘WAARHEID ONTDEKKER’.

Als iemand in twijfel en angst zit… is men niet in staat om duidelijk te ontcijferen wat die ontdekker hun vertelt… omdat die met stervende batterijen werkt en niet in staat is om te doen waar het voor is ontworpen om te doen… opsporen en ontdekken.

Maar op het moment dat een lage frequentie ergens dicht bij een HOOG frequente vibratie naar binnen sijpelt … steekt die zijn duim op! ‘Ah ha!’ kun je zeggen… Want het is zo makkelijk om het verschil TE VOELEN in vibratie als je constant bent afgestemd op LIEFDE.

Het is net zo iets als luisteren naar een prettig stukje muziek waar je je in verlustigt. Als je een verkeerde noot zou spelen is het heel duidelijk voor het oor. Soms is het niet zo iets als een noot maar… soms is het de toonhoogte die wat vals is en begint men zich af te vragen of je het zelf bent die dit ‘GEVOEL’ heeft of dat deze ‘niet zo perfecte toonhoogte’ in het stuk is gekropen.

VERTROUW TOTAAL OP JEZELF.

Blossom: Ik begrijp totaal wat jullie zeggen… en op het gevaar af dat ik mezelf herhaal net als in een vorige keer… VERTROUWEN op je intuïtie is niet altijd zo makkelijk om te doen.

Federatie van het Licht: Dat is het wel.

Blossom: Misschien is dat het wel als je resoneert op JE EIGEN NIVEAU VAN ZIJN… maar toch vind ik…dat mijn instinct vaak fout is en ik een persoon of situatie totaal verkeerd beoordeel.

Federatie van het Licht: Weet je dat zeker?

Blossom: Yep. Vaak ben ik vanuit Liefde gegaan met een bepaald persoon of situatie en het draaide erop uit dat ik misleid was het verkeerd had ingeschat.

Federatie van het Licht: Toch zeggen we je dat je niet verkeerd beoordeeld hebt want je kwam ten eerste en voornamelijk vanuit Liefde. De absolute Waarheid van iemand. Toch kunnen zij het hebben willen verbergen(maskeren) en het voor zichzelf nogal anders hebben voorgesteld afhankelijk van wat het is dat ze voor zichzelf hebben moeten ontdekken door zich op de manier te gedragen zoals ze dat doen/deden.

Blossom: Ja, dat kan ik snappen. Dear, dear! Het kan allemaal wat gecompliceerd worden. Misschien had ik als een mier moeten reïncarneren.

Federatie van het Licht: Mieren hebben ook hun ups en downs!

Wat wij diep in de kern van jullie WEZEN willen meedelen …. Is dat als JULLIE in JULLIE WAARHEID blijven… dat alles dat anders is in de een of andere vorm waarschuwingssignalen zal geven.

Als jullie allemaal uit deze dichtheid zijn gegaan en op een plek wonen die bevrijd is van alles dat jullie afhoudt van ZIJN WIE JULLIE ZIJN IN VOLHEID, LICHT EN WAARHEID… dan zullen jullie de worstelingen herinneren die je verduurde en jullie zullen glimlachen bij JE NIET WETEN en de verwarring die het je bracht… en jullie zullen dan ook begrijpen tot je grootste genoegen… waarom … we niet met je konden spreken op een andere manier… anders dan we nu doen.

Het is nodig voor ons om informatie achter te houden. Als we die overeenkomst zouden verbreken, dan zou het nadeel brengen aan ALLES dat moet gebeuren. Dus wij blijven in ONZE WAARHEID en willen alleen dienen op een wijze die van de Hoogste zegening is voor iedereen die erbij is betrokken. En… we bedoelen … ALLEN.

Blossom: Yep… Ik kan het VOELEN.. hier eindigt de preek van vandaag.. Het is uiteindelijk zondag!

Federatie van het Licht: Met zo veel Liefde zijn we dankbaar dat we in staat zijn om jullie op deze manier onze assistentie te bieden.

Onze ZielenLichten trekken steeds dichter naar die van jullie als we opnieuw weer het ENE LICHT worden.

Blossom: Heel veel dank ook aan jullie, mijn vrienden. Van ons allemaal.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!