Home > > Blossom Goodchild - April 28, 2012

April 28, 2012

Blossom: Hallo. Ik ben weer terug. Feestdag achter de rug… whoo hoo. Ik ben klaar om te gaan hervatten met alle zin die je als zin kan hebben!

Galactische Federatie van het Licht: We voelen je geestdriftigheid en zien het als noodzakelijk om in de zelfde mate te antwoorden Het is nog geen jaren geleden sedert onze laatste communicatie… toch is er een soort van stilte geweest en ook wij willen hartstochtelijk doorgaan.

Blossom: Ik bid jullie, vertel… waar zouden jullie over willen spreken?

Galactische Federatie van het Licht: Het zit al in jullie hart. Alles wat wij willen doen is om dat te doen ontwaken wat heeft gesluimerd en omhoog komt als het MEEST WARE WETEN wat binnenin ligt. We beseffen dat je met ons hierover al hebt gesproken… en we VOELEN dat je nog niet het juiste, diepste pad tot ontwaken en het KENNEN van jezelf hebt ontdekt en dus VOELEN wij dat het goed is om dit een beetje meer te bespreken…. Want dit is van grote waarde.

Blossom: Dat zou geweldig zijn… vuur los…

Galactische Federatie van het Licht: WIE JULLIE ZIJN IS LIEFDE. Dit hebben we jullie bij talloze gelegenheden verteld. Maar totdat jullie volledig begrijpen wat LIEFDE precies is, hoe kunnen jullie dan WETEN WIE JE BENT? Want als je het niet begrijpt…. Kun je jezelf niet begrijpen.

Wij hebben heel vaak gesproken dat LIEFDE ook een VOELEN is. Daarom ligt hierin een kleine uitdaging om in staat te zijn dit uit te leggen… want woorden kunnen GEVOELENS niet adequaat uitdrukken.

Dus, laten we wat nadenken over het woord ‘GEVOEL’. Het is makkelijk nietwaar, om een verschil te zien tussen een GEVOEL van verlies en een GEVOEL van winst? Het is makkelijk om te ontcijferen wat juist VOELT om uit te dragen en wat niet… omdat wat jullie op een punt staan te doen juist VOELT of niet… nietwaar?

Blossom: Yep… ik volg jullie.

Galactische Federatie van het Licht: Wat jullie willen ‘volgen’ is geheel aan jullie. Toch is het van het GROOTSTE belang om altijd je GEVOELENS te checken in ALLES dat jullie ondernemen. ZO ONTDEKKEN JULLIE …. LIEFDE. Dit is in al die tijd van jullie weggesloten geweest. Maar hoe kan dat, kun je vragen?

Blossom: Oh, Okay… Eh … kan ik vragen… hoe kan dat?

Galactische Federatie van het Licht: Dat wat rechtens van jullie is, is nooit van jullie afgenomen… toch VOELT het dat dit wel zo is. Het KAN NIET worden weg genomen… omdat het je ziel is… en jullie ziel is LIEFDE. Hoe kan zelfs de meeste machtige mens LIEFDE van jullie afpakken? GEVOELENS kunnen niet worden verwijderd… ze kunnen worden verborgen, ze kunnen geraakt/beschadigd worden, ze kunnen verloren VOELEN en ver weg lijken… maar ze kunnen niet worden verwijderd.

ZE ZIJN VAN JULLIE. ELK GEVOEL DAT JULLIE HEBBEN IS DAT VAN JULLIE ALLEEN. Zien jullie niet, aller dierbaarste zielen van de Aarde? Niemand… maar echt niemand… kan op dezelfde manier VOELEN waarop JULLIE als individu kunnen VOELEN… Begrijpen jullie de immense kwaliteit van jullie uniekheid? Ieder van jullie… als individu… heeft de macht om te VOELEN hoe hij/zij VOELT.

JULLIE KEUZE.

Want als iemand er voor kiest om te slapen, VOELT hij het als juist om omstandigheden en situaties de schuld te geven aan een kracht buiten zich. Kunnen we zeggen… het maakt niet uit wat jullie gebeurt op een bepaald moment… wat uitmaakt is HOE JULIE DIT VOELEN.

Blossom: Voor mij… ik heb in Noosa Australië willen wonen… en voor mij… is het een paradijs. Dus ik beschouw de keuzes in mijn leven zoals ze relatief komen makkelijk om er het beste van te maken… nu dat ik de ‘wijze waarop’ heb geleerd. Maar…. degenen die misschien in een door oorlog verscheurd land zitten of serieuze armoe beleven…. welke misschien bij toeval jullie woorden lezen… kunnen niet op dezelfde manier VOELEN over deze zaak, zoals jullie of inderdaad ik ook.

Galactische Federatie van het Licht: Toch zeggen we nog steeds dat het hun keuze is om hoe ze VOELEN over waar ze zijn en hoe ze ‘omgaan’ met wat er bij hen plaats vindt. Dus velen denken dat dingen ‘onfair’ zijn. Toch zijn ze dat niet… in geen geval. Zielen van de Aarde maken een keuze om in bepaalde situaties te worden geboren… om vele redenen. Ze kunnen misschien hier zijn om te assisteren, om te onderwijzen, om te leren. Het is een zaak van jezelf te verwijderen van wat ‘lijkt’ de werkelijkheid te zijn en er naar te kijken als: WAT IS WERKELIJKHEID.

Sommigen van jullie beschouwen jezelf als puppets. Je denkt dat er mensen zijn die macht OVER jullie hebben. Toch zijn we het daar niet mee eens.

JULLIE… IEDER VAN JULLIE HEEFT DE MACHT OM GROOTHEID TE BEREIKEN… ALS JE DAAR VOOR KIEST! HET MAAKT NIET UIT IN WELKE HOEK VAN DE AARDE JULLIE LEVEN.

En dit brengt ons terug naar LIEFDE. Er is geen een van jullie die geen LIEFDE heeft ervaren op een bepaald niveau van zichzelf/jullie zelf.. Dat GEVOEL van LIEFDE… of dat nu groot of klein was… is LIEFDE niets minder. En … hoe VOELT dat?

Blossom: Prachtig.

Galactische Federatie van het Licht: En wat nog meer? Vertel ons Blossom… Hoe beschrijf JIJ LIEFDE?

Blossom: Een GEVOEL van vreugde dat me laat VOELEN alsof ik explodeer, ik wil naar de hele wereld schreeuwen uit de top van mijn longen… ik wil dan in lachen uitbarsten en springen als Teigetje (van Winny the Poo) (Jullie hebben waarschijnlijk geen teigetjes!) en toch is er de andere kant van me (LIEFDE) … die de diepste stilte VOELT van Vrede. Mijn adem is alles dat ik VOEL en tranen vloeien als ze vanuit het GEVOEL van mijn hart overstromen. Er is zo’n dankbaarheid als ik in ieder van die ruimtes zit…. En vele anderen VOELEN hetzelfde.

Galactische Federatie van het Licht: EN DIT IS WIE JULLIE ZIJN…. LIEFDE. Je vroeg God te vinden en wij zeggen : ‘Ga naar binnen’… want waar jullie naar zoeken zit in je… DAT GEVOEL DAT SOMMIGEN VAN JULLIE WILLEN ‘GOD’ NOEMEN.

Blossom: Het interesseert me… hoe noemen jullie dat?

Galactische Federatie van het Licht: Wij willen het KENNEN als LIEFDE. Het is dezelfde energie… met andere namen en andere niveaus van het zelf.

Als jullie naar een bloem kijken … of naar de zee… of een berg… velen hebben al een plek gevonden in zichzelf dat automatisch het stoffelijke zelf een diepe ademhaling laat doen om met de schoonheid te resoneren van wat verschaft werd. Dit was niet altijd het geval… maar nu… terwijl jullie een groter niveau hebben bereikt van het zelf/God… resoneert men met wat LIEFDE/GOD is… toch presenteert zich dat als bloem…. berg…. zee enz.

GOD/LIEFDE zit niet ‘IN’ de bloem/berg/zee… GOD/LIEFDE ‘IS’ de bloem/berg/zee. Jullie proberen GOD in je te vinden… maar jullie zijn het!!! WEES gewoon JOU… JULLIE ZIJN LIEFDE… OMDAT DIT IS WAT JULLIE ZIJN. Naar binnen gaan is hoe je herkent hoe DAT VOELT.

Je kunt een diepe LIEFDE hebben voor je huisdier. Jullie houden niet van je huisdier… jullie HEBBEN GOD/LIEFDE LIEF…. En daarom… HEBBEN JULLIE … JEZELF LIEF. Omdat ALLES LIEFDE/GOD is. ALLES!!

Terwijl jullie deze verbinding met ALLES begrijpen… hoe kun je dat niet LIEFHEBBEN? Wat het ook is. Hoe het zich ook laat zien. Hoe meer jullie groeien om dit GEVOEL VAN LIEFDE/GOD TE VOELEN op elk moment van ZIJN… hoe HOGER jullie vibratie omhooggaat. … en dit kan heel, heel snel gedaan worden… als je eenmaal de WAARHEID SNAPT van WAT IS.

En daarom… moedigen we jullie aan om jezelf te zijn en van Waarheid te zijn en om LIEFDE TE VOELEN… DE HELE TIJD.

Het maakt niet uit wat je tegenkomt in de dagen die komen… het maakt niet uit hoe de dingen zijn die ‘zich laten zien’….

DENK ERAAN OM LIEFDE TE VOELEN. DAT IS JULLIE ZOEKTOCHT. DAT IS WAT JULLIE HIER KWAMEN DOEN!

WEES LIEFDE. JULLIE HOEVEN NIKS ANDERS MEER TE DOEN.
MEER…. LIEFDE ZIJN DAT IS ALLES!

Jullie zijn in afwachting en ‘hopen’ dat deze nachtmerrie van overheersende ego’s ‘spoedig’ zal eindigen. Jullie WETEN in je hart dat jullie Ster Familie bij jullie zal komen en dat jullie wereld zal veranderen… met de snelheid van JULLIE KEUZE… in een wereld die meer in overeenstemming is met wat jullie AANVAARDEN dat LIEFDE IS.

TOCH BIEDEN WE JULLIE EENS TE MEER DEZE WOORDEN AAN….

JULLIE ZIJN HET DIE DIT ALLES VOORTBRENGEN… NIET WIJ…. JULLIE!

HOE?

DOOR DE VIBRATIE VAN JULLIE PLANEET OMHOOG TE BRENGEN…. HOE?

DOOR JEZELF TE ZIJN…. HOE?

DOOR LIEFDE TE VOELEN.

Zie je het? De Hogere JULLIE laat jezelf omhoog gaan… het ‘Hogere alles’ om jullie heen moet ook omhoog gaan. Daarom zal alles dat niet omhoog wil gaan, gewoon ‘niet meer van jullie zijn’.

Blossom: Toch zal het nog steeds hier zijn…. en deel van LIEFDE/GOD nietwaar?

Galactische Federatie van het Licht: Voor degenen die er voor kiezen dat het hier is. Het kan niet bestaan als het niet in de gedachten zit. Hoe kan het gedijen als het niet gevoed wordt? Dit is wat wij proberen jullie te laten begrijpen. Als je ALLEEN gedachten van LIEFDE TOESTAAT… JULLIE ALLEMAAL… niet alleen maar enkelen… dan kan er ALLEEN DE ZUIVERSTE, HOOGSTE LIEFDE in het bestaan ZIJN. Als iemand … als maar een ziel… haat wil kiezen… wat nog steeds een aspect/niveau van Liefde is… dan zal dat haat aspect van LIEFDE bestaan.

JULLIE ZIJN SCHEPPERS. Wat willen jullie creëren?

Willen jullie in het bestaan creëren wat jullie in je gedachten formeerden, lang, lang geleden? Willen jullie wandelen in jullie Gouden Periode? Want WIJ zijn het niet die DIT ZULLEN CREËREN.

Dit staat geschreven!

Blossom: Waar? Door wie?

Galactische Federatie van het Licht: Door jullie zelf… de Scheppers… in een ‘ruimte’ waar besloten werd dat het zo zou zijn.

Blossom: Toch kon dit veranderen… als we de roep van ons hart niet zouden volgen?

Galactische Federatie van het Licht: Inderdaad. En toch volgen jullie dat. Jullie schrijven deze woorden Blossom en anderen lezen die. Dit laat zien dat ‘wat is’ … IS. Als je alles beschouwt wat ieder van jullie NU over ‘dit alles’ kan begrijpen…. dan beginnen jullie de stukken bijeen te leggen en realiseren jullie dat je jullie eigen profetieën staan te vervullen. Dit is waarom velen van jullie je in deze tijd THUIS VOELEN en zoveel dichterbij je WEZENS VOELEN. Omdat jullie op de rand staan van je eigen zelfvervulling.

Het moment van de GROOTSTE VERANDERING waar jullie al eonen van jullie tijd aan gewerkt hebben op DEZE planeet en andere Planeten, is het geboortekanaal binnen aan het gaan.

Jullie Moeder aarde is aan het bevallen en haar weeën kunnen door de hele atmosfeer worden gehoord.

Verzacht haar vermoeide gelaat door haar gedachten te zenden zoals jullie bij een stoffelijke geboorte zouden doen van een van jullie vrouwen. VOEL ook de opwinding omdat een NIEUW LEVEN OMHOOG KOMT. Alsof een NIEUWE ZIEL binnenkomt die de LIEFDE meebrengt die jullie wezen vult als er een nieuw geborene komt.

ZO IS HET!

Blossom: Pfff! Ik werd een beetje emotioneel bij dat laatste stukje. Prikkels van Waarheid kwamen naar buiten. Dank jullie ZOZEER Jongens! Dit vond ik geweldig. Tot de volgende keer…. En van ons iedereen. Hier…. Met Dank en Liefde.

Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!