Home > > Blossom Goodchild - May 3, 2012

May 3, 2012

Blossom: Wat een geweldige dag om me aan jullie vast te haken! Is er iemand thuis?

Federatie van Licht: Wij zijn blij in deze tijd met je te corresponderen. We beschouwen het als een plezier het menselijke ras te assisteren door misschien ‘herinneringen’ aan te bieden van de zielzelf die op zijn/haar beurt zoveel zicht biedt op uitbreiding van geest, lichaam en inderdaad de ziel.

Blossom: Er zijn veel mensen die me schrijven dat ze HEEL GRAAG met jullie willen communiceren maar ze weten niet hoe. Hebben jullie daar raad voor?

Federatie van het Licht: We stellen sterk voor dat iemands VERTROUWEN in het zelf moet hebben om een dergelijke communicatie te beginnen. Men kan zelf beginnen om ‘ons uit te nodigen’ en liefdevol zullen we assisteren. Toch merken we op dat de ziel klaar moet zijn om dit te doen. Hierin liggen bepaalde in het oog vallende zaken betreffende zielen die denken zelf klaar te zijn maar het niet zijn.

Blossom: Zaken op welke manier?

Federatie van het Licht: Zaken van WAARHEID. Zaken van intentie. Zaken van discretie. Zaken van het ego. Dit wil niet zeggen dat diegenen er niet zijn die WEL klaar ZIJN. Soms belet iemands verlangen eigenlijk de verbinding. De ‘behoefte’ is zo sterk dat dit een barrière schept. We zeggen tegen velen om je met deze ‘zaak’ gewoon niet te bemoeien. Want in de dagen die komen… zullen conversaties en begrippen over/met elkaar in groot Licht overvloedig voorkomen en aan behoeftes zal worden voldaan en vragen worden werkelijk beantwoord.

Luister in ieder geval naar het praten van je ziel. Naar dat waar je hart tegen je over spreekt. Want in dat GEVOEL zul je ONS KENNEN. Verhef jullie spirits… want terwijl je dat doet strekken jullie je beperkingen verder uit dan waar je denkt toe in staat te zijn. Hoe Hoger je jezelf toestaat òp te rijzen… hoe meer je kunt herkennen wat mogelijk is. Jullie zijn zielen met zo’n Grootheid en toch zijn jullie er toe gebracht te denken dat je zwak en zacht bent.

Kracht is deel van waarmee jullie gemaakt zijn. We spreken niet van stoffelijke kracht, toch zouden jullie jezelf verbijsteren als jullie je gaan realiseren dat je stoffelijke WEZEN feitelijk geen grenzen heeft. Noch heeft je geest dat… maar door te denken dat hij dat wel heeft… beperk je jullie magie. We spreken over de kracht in jullie kernessentie. De wil om verandering aan te brengen neemt plaats. Het gaat niet om de wankelmoedigen zoals velen van jullie worden afgeschilderd.

Blossom: Ik moet hier wat tussenzetten…. op het moment dat ik begon… was de energie zo sterk … het schijnt dat ik knikkebolde… ongeveer 20 minuten… of was dat zo? Misschien waren jullie aan het downloaden, omdat ik plotseling mijn ogen opende en ik voelde me toen zo helder als wat (bright as a button). Waar zijn we gebleven?

Federatie van het Licht: We spreken tegen je vanuit je kern essentie en hoe je door hier toegang tot te krijgen, jullie de wonderen van het Universum zullen ontdekken. Dat wat rechtens van jullie is. Wij verheugen ons in het WETEN wat er voor jullie ligt…. Om te zoeken vanuit en in jezelf en je te verbazen over alles dat jullie kunnen ondernemen in slechts een oogwenk.

Blossom: En toch ‘erken’ ik dat wat jullie zeggen de Waarheid is, vanuit onze positie als nederige mensen… al zijn het gelukkige mensen… lijkt de mogelijkheid van teleportatie enz. bijvoorbeeld, miljoenen werelden ver weg.

Federatie van het Licht: En toch is het net zo dichtbij jullie als je ademhaling. Zulke staaltjes hebben jullie al eerder verricht. Die waren deel van jullie dagelijkse begrip en werden niet betwist. Het is gewoon zo dat de kennis die in jullie ligt op de juiste tijd zal worden losgelaten(ontketend) en jullie zullen je vleugels vinden.

Blossom: Zal dit ‘en masse’ zijn? Of zal dit afhangen van het niveau van Verlichting die we bereikt hebben?

Federatie van het Licht: Dat zal het laatste zijn. Toch, hebben wij niet gesproken over de tijden die komen die velen… en masse zullen doen ontwaken? Dingen zullen gaan plaatsvinden in jullie wereld die de vibratie sneller zullen doen omhoog gaan en Hoger dan waar jullie aan gewend waren. Als wij in staat zijn en inderdaad zullen afdalen in jullie Aardse vibratie en lange perioden van tijd zullen blijven… dan moeten we ons aanpassen om met jullie te resoneren. Toch moeten jullie je terzelfder tijd naar een Hoger ‘octaaf’ aanpassen omdat we niet kunnen afdalen lager dan een bepaalde resonantie. Het ‘samensmelten’ van onze wereld zoals wij die kennen en die van jullie zoals jullie die kennen… zal ons op een plek samenbrengen waar we ‘mee instemmen’ dat die prettig is.

Velen van jullie vinden jullie trilling in deze dagen weg van de schaal. Geloof ons als we zeggen…

Blossom: Wij zien nog niks hoor! Of moet ik zeggen… ik voelde nog niks!!

Federatie van het Licht: Precies. Beginnen jullie de absolute vreugde al te accepteren die in je is die je kunt zien? Accepteer je hoe veel verder jullie kunnen gaan? En dit is allemaal gedaan door jullie individuele zelven.

Hoe jullie je VOELEN is hoe jullie hebben gewild je te voelen. Als iemand ervoor kiest om omhoog te rijzen… gaat men gewoon omhoog. Als iemand in ellende wil blijven… dit is niets anders dan hun eigen keuze.

Jullie denken dat er beperkingen zijn…. DAT IS WAT JULLIE DENKEN… Omdat jullie er toe gebracht zijn dat te geloven! Jullie praten over degenen die beheersing over jullie hebben. Niemand heeft controle over jullie. Hoe kan iemand een ander zijn ziel beheersen?

Blossom: Nou, het is bekend dat iemand een ander zijn denken kan overnemen en dit kan beheersen.

Federatie van het Licht: Toch is er een ziel die hoort bij dat denken. De ziel is totaal machtig. Zij kan de denkgeest terug halen door de ziel de volledige controle te geven. Er is niets machtiger dan de ziel. Want de ziel is… zoals we zeiden… jullie essentie. Jullie ziel is LIEFDE en LIEFDE is het meest krachtige dat er is… omdat het ALLES is dat er is.

EIS JE MACHT OP. Sommigen van jullie voelen diepe wanhoop. Jullie kunnen dan geen weg naar buiten uit dit moeras dat is geschapen, meer zien. Je geeft de hoop op… je verliest je vertrouwen… je verlangt naar ‘ons’ om te komen zodat alles gaat veranderen.

JULLIE ZIJN DE VERANDERING.

Jullie moeten erkennen dat JULLIE de MACHT hebben om deze verandering te laten gebeuren.

Zien jullie dat ‘kermen en kreunen’ over alles dat ‘niet is’ … een gezond compromis is?

Blossom: Compromis?

Federatie van het Licht: Inderdaad… Sommigen van jullie denken dat lucht geven aan zaken die niet juist/gepast zijn… dat je aan het helpen bent. Dat doen jullie niet. Wat WEL helpt is lucht geven aan zichten over VERANDERING. Oplossingen vinden.

Blossom: Maar hier zeg ik dat er ‘oplossingen’ zijn bedacht voor veel dilemma’s en dat degenen die deze ‘uitvonden’ de dood vonden… door degenen die aan de macht zijn. Dus ik vind het een beetje moeilijk om mee te gaan wat je eerder zei.

Federatie van het Licht: En wij antwoorden door te zeggen door veranderingen die reeds bewerkstelligd werden door degenen die bijdroegen aan het verhogen van de Licht trilling… en waar jij over sprak is iets uit het verleden.

We vragen jullie te begrijpen dat een lagere trilling niet in een Hogere kan wonen. Het kan gewoon niet zo zijn. Daarom… zie de Waarheid dat de vibratie van jullie planeet is omhoog gerezen vanuit zijn dichtheid in een die een Hogere graad heeft… dan is het volkomen duidelijk dat degenen die eens dachten dat ze alle macht hadden… nu helemaal geen macht hebben. Niet wat betreft ‘het regeren over een planeet’. Toch is er nog steeds macht in hen. Het is echter aan hen om tot een plaats te komen om in zichzelf te weten dat het gebruik van macht ter wille van de macht geen vrede in geest of ziel kan brengen.

Jullie praten over arrestaties die in jullie wereld moeten plaats vinden van degenen die ‘nu uit de weg moeten gaan’ … Hun bemoeienis bij het Ascentie proces heeft zijn dag. Wij vragen jullie om aan dergelijke zielen en aan dergelijk werk, op grote schaal vergeving te bieden. Men kan in ‘deze’ fase of in andere niet ontsnappen aan verantwoordelijkheid voor iemands daden. De zielen die zoveel van jullie schoonheid hebben beschadigd… zullen pijn in zichzelf voelen op een niveau dat niet kan worden begrepen door degenen die standvastig in het Licht zijn gebleven.

Sommigen van jullie kunnen zeggen… “Ze verdienen het..” Wij zeggen: “Zij liepen op hun pad.” Zij maakten keuzes. Maar herinner liefste mensen dat WIJ ALLEN EEN ZIJN. ZIJ ZIJN DEEL VAN JULIE.

Als jullie de Nieuwe Wereld bij jullie willen hebben op de meeste snelle manier… dan stellen we sterk voor dat jullie deze zielen vergeven en dat je vlijtig werkt om hen te helpen hun Licht terug te winnen. We vragen dat jullie hen healing zenden op een zo grootse schaal… want de pijn die hen zal overkomen zou je geen enkel mens toewensen.

Blossom: Sommigen zouden zeggen…”Je oogst wat je zaait”. Ze hebben zoveel pijn aan zo velen toegebracht.

Federatie van het Licht: Sommigen kunnen dat zeggen. Het is hun keuze om op die manier te VOELEN. Wij wijzen er louter op dat het door LIEFDE ALLEEN is dat jullie zullen Ascenderen naar groenere weiden. Als je nog steeds een ziel beschouwt die zulke pijn moet verdienen door dat wat zij geschapen hebben… begrijpen jullie nog niet wie jullie zijn… of … wie zij zijn… omdat, of je het nu leuk vindt of niet… ZIJ zijn JULIE en JULLIE zijn ZIJ! Ja… JULLIE zijn deel van HEN… en ZIJ zijn deel van JULLIE. Daarom.. JULIE zouden die pijn niet willen voor JULLIE… Jullie zouden in dat geval willen dat het geheeld werd en zo snel mogelijk.

Jullie zijn een niveau aan het bereiken in jezelf waarin je iets anders dan LIEFDE wilt sturen naar een ander, dat dit niet prettig VOELT. Dit is de Nieuwe Wereld die jullie hebben geschapen/aan het scheppen zijn… omdat jullie weten dat daar geen ruimte is voor iets anders dan LIEFDE in zuivere vorm. In aanmerking nemend het zuiverste waar het mee kan resoneren in de dimensie waarin jullie wonen/zullen gaan wonen. Daarom is het NU waarop jullie worden en in dat Hogere begrip van wat LIEFDE is/wie jullie zijn… gaan, door vergeving te vinden in alles/voor alles dat op de reis worstelde.

Alleen door dat te doen zullen jullie de resultaten gaan VOELEN en zien van jullie werken.

Bevrijd je Wezen van alles dat je niet dient. We spraken vele manen geleden hier ook al over. Heb je het gedaan? Zijn er nog steeds delen ergernis blijven hangen? Het is NU tijd om die laatste ‘interferenties’ naar hun pad te sturen. Ze dienden eens hun doel… maar nu gaat men verder een frequentie in die niet langer zulke leringen nodig heeft.

Ga verder met je VERTROUWEN… niet in ONS en wat wij zullen vertegenwoordigen…. met VERTROUWEN in jezelf en waar jullie toe in staat zijn. Door te doen zoals jullie doen en dit Hogere Licht van binnen uit jullie te resoneren… ontwerpen jullie je toekomst. Gewoon door LIEFHEBBEN lief te hebben… brengen jullie jezelf en je planeet naar zijn bestemming.

We zeggen jullie…

HET IS AAN HET GEBEUREN. JULIE HEBBEN SUCCES. GA DOOR MET DOORGAAN.

Want er kan geen spijt zitten in dit doen als je ziet wat jullie vlak om de hoek opwacht.

Wij zijn ons bewust dat in deze laatste maanden, alles zo dichtbij en toch zo veraf ligt.

Om de hoek liefste mensen… vlak om de hoek.

Houd je WETEN binnenin je vast. Loop die laatste mijl krachtig samen. Als jullie harten niet DIEP VAN BINNEN ONDERIN wisten dat ALLES waar jullie doorheen zijn gegaan en alles waar jullie mee doorgaan te verduren geen bedoeling had…. Zou het zelf al lang geleden zijn ingestort. Maar het is juist omdat JULLIE WETEN dat jullie DOORGAAN….. onverschillig met wat. Jullie VOELEN in je… dat er geen andere reden is waarom je zou volharden… anders dan het feit dat JULLIE WETEN dat ALLES wat we jullie beloofd hebben, zal gaan gebeuren.

Als jullie in je hart WETEN dat wij WAARHEID zijn voor jullie… dan WETEN jullie ook dat we niet in staat zijn om te liegen.

Blossom: Waar ik bang voor ben, dat jullie door velen in, hun onschuld, daarvan beschuldigd zijn.

Federatie van het Licht: Maar in onze wijsheid begrijpen wij dat, wat zij niet begrijpen. We zijn gelukkig te WETEN dat er een tijd zal komen waarop zij zullen begrijpen dat wij niet logen… zaken werden gewoon verkeerd opgebouwd of doorgegeven vanwege noodzakelijke aanpassingen ten goede voor iedereen. Dit zal dan zoveel van de ziel voor hen verzachten en voltooiing toestaan. Begrip op veel niveaus kan de spirit in een ogenblik naar een nieuwe plek verheffen. Dit zullen jullie begrijpen als jullie begrijpen.

Blossom: Ik begrijp het! Dat is het… ik kreeg net de wenk! Pfff! Ik moet me uitrekken en heb een glas water nodig. Dank jullie mijn vrienden. Wat een mentors zijn jullie.

Federatie van het Licht: Geen mentors… alleen vriendelijke aanmaners. Wij sturen onze liefde en opwinding naar jullie.

Blossom: Right back atcha! Ook direct naar jullie terug! In liefde en dank.

* Ik wilde er op wijzen dat het me heel duidelijk voorkomt welke woorden ‘zij’ in aanhalingstekens willen zetten, of dat het helemaal met hoofdletters moet zijn of woorden die beginnen met een hoofdletter. Het schijnt zo vreemd voor me… toch is dat wat zij willen. Wie ben ik om daarover te argumenteren?!

Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!