Home > > Blossom Goodchild - 26 september 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 26 september 2019

Blossom: Hallo! Is daar iemand? Ik verheug me erop om weer contact te leggen, na mijn pauze. Ik dartel nog wel steeds over het podium, maar overdag ben ik nu vrij. Dus, mijn vrienden … welk nieuws is er?

Federatie van het Licht: Het meest warme welkom aan u en natuurlijk aan iedereen die ongeduldig heeft gewacht om weer eens van ‘Ons’ te horen. Wij verheugen ons ook bij het vooruitzicht om weer in contact te komen met ieder van u. Want zelfs in deze paar weekjes van afwezigheid is er veel ‘gediagnosticeerd’ en ‘op zijn plaats’ gebracht, zowel op de voor- als op de achtergrond.

Blossom: Wat bedoelt u met gediagnosticeerd?

Federatie van het Licht: In het grotere, meer ‘zichtbare’ plan is er veel waargenomen op Energetisch niveau. Er zijn enorme Lichtvoorraden die u allen en alle aspecten van het Leven op uw Planeet zoveel goeds brengen. Er zijn ook elementen van ‘stoffige’ vooruitgang met betrekking tot het uitschakelen van Energieën, die niet langer een plaats hebben in het Grootse Plan.

Vanuit het niveau van Energie in beweging … en vanuit ons standpunt … is het heel duidelijk dat de ‘stoffige’ Energie nog maar héél weinig kracht bezit. Met andere woorden, zij WEET dat ze verslagen is. Dit is in het algemeen gesproken, maar toch zijn er nog gebieden die weigeren op te geven en zich over te geven … ook al is het nagenoeg nutteloos om de strijd voort te zetten … omdat HET LICHT ZIJN RECHTMATIGE PLEK HEEFT INGENOMEN.

Blossom: Dat is geweldig om te horen. Dank u. Maar, er zijn ook nog mensen die denken dat wij opnieuw worden ‘opgepept’ … om daarna weer te blijven bungelen … Nee! … Trappelen … in afwachting van ‘HET’!

Federatie van het Licht: Wij glimlachen vanuit ons Binnenste, Blossom. Met het allergrootste respect, het is voor hen die dit Voelen, misschien goed om zich af te stemmen op hun WETEN. Om zich te verbinden met/in dit weten dat ALLES OP ZIJN PLEK IS. Wij vinden niet dat wij u hebben laten ‘bungelen’, zoals u dat zou zeggen.

Als wij zeggen dat de Energieën toenemen … doen wij dat, omdat het zo is.
Als wij zeggen dat Het Gebeuren steeds dichterbij komt … doen wij dat, omdat het zo is.
Wij spreken over tijd … en dan slaat de verwarring toe!

DIT ALLES waarin/waarmee u leeft … dit alles wat nu plaatsvindt op uw Planeeet … reist met u mee in zijn eigen, Goddelijke ruimte.

Wij vragen … zoals wij al eerder deden … dat u zich zou concentreren, niet op wat er gaat komen … maar geef uw volle aandacht aan DE LIEFDE DIE U BENT … HIER EN NU!

HOE VOELT U ZICH NU, OP DIT OGENBLIK?

Bent u vreugdevol? Of verdrietig?

WEES U TE ALLEN TIJDE BEWUST VAN UW HOUDING, QUA TRILLING.

Want, lieve Zielen … uw keuze van Trillingsgedachte is wellicht het meest belangrijke aspect van alles wat u kunt bijdragen.

U terneergeslagen voelen, omdat de hemel zich niet heeft geopend met klaroengeschal … of omdat er niet 1000 Lichtschepen in het nabij gelegen park zijn geland … dat is niet, wat uw wereld gaat veranderen.

Ja … wij zijn ons zéér bewust van het feit dat velen van u het Gevoel hebben dat ze al véél te lang wachten, en dat alles wat door zovelen wordt ‘gechanneld’ nooit tot bloei zal komen ...

Maar, U … Ieder van U, WÉÉT ook dat dit innerlijk Gevoel van ZEKER WETEN dat u uw Licht zult blijven Stralen … precies datgene is waarvoor u hierheen bent gekomen. Omdat u WEET waarvoor u het doet.

Wanneer u WAARLIJK met elkaar verbonden bent via het IK BEN DE LIEFDE, IK BEN HET LICHT, I AM ‘koord’, dan is er een band … een vereniging van krachten … die opwelt op uw Planeet, als nooit voorheen.

U WÉÉT diep vanbinnen, welke veranderingen er plaatsvinden binnenin U.

Wij raden aan dat u zich richt op het KENNEN van deze veranderingen ... die hand in hand gaan met veranderingen die misschien niet zo duidelijk in de openbaarheid komen.

Onthoud, Geliefden, er is véél gaande achter de schermen, verborgen voor uw blik … en het is nog niet het juiste ogenblik om deze zaken naar buiten te brengen. Maar, wanneer u ervoor kiest om de Kracht te erkennen, welke zich in u opbouwt … wanneer u aanvaardt dat de krachtiger emoties die in u opwellen dit doen vanwege uw ‘Lichtere’ gemoedstoestand … dan kunt u niet anders dan Voelen hoe u steeds dichter komt bij de meest dramatische veranderingen die u ooit heeft meegemaakt.

Blossom: Ik begrijp het volledig en u heeft het zo juist over dat aspect van ‘tijd’. Er staat zoveel te gebeuren … ik weet dit. Maar, voor ons hier beneden … wanneer u zegt dat er zich iets zal voordoen, denken velen aan een tijdsbestek van zes maanden … en telkens weer gaan er zes maanden voorbij en lijkt het alsof alles bij het oude blijft.

Federatie van het Licht: Dat is nu net wat wij bedoelen, Blossom … het blijft niet bij het oude! Met elke zes maanden van UW tijd die verstrijken … is er zoveel gebeurd.

Blossom: Zoals?

Federatie van het Licht: Voornamelijk ENERGETISCH … EN DIT IS DE ESSENTIE VAN DE VERANDERING.

Denk maar eens aan de hoeveelheid Energie die overal in besloten ligt. Laat ons als voorbeeld een snuisterijtje nemen dat op de kast staat … het staat daar al heel wat jaren. Het is Energie … deel van het geheel en toch, ingesloten in zijn eigen, afzonderlijke Energie.
De Energie is vrijwel niet meer in beweging … terwijl het daar staat! De Energie is misschien wat muf en tot stilstand gekomen en toch, wanneer een ‘Lichtziel’ eraan voorbijloopt … dan verandert deze, ongemerkt, de ‘energiestroom’ van het snuisterijtje, omdat alles inwerkt op/in alles.

Stel u dan de mogelijkheid voor, dat het snuisterij wordt opgepakt, afgestoft en op een nieuwe plek gezet, waar het zonlicht erop kan vallen! Hiermee krijgt het een geheel nieuwe richting … EN … beïnvloedt het alles om zich heen … hetgeen op zijn beurt weer alles om zich heen beïnvloedt … en dat beïnvloedt weer alles daaromheen … terwijl het rimpeleffect zich tot in eindigheid voortzet.

Het is misschien maar een klein voorval dat plaatsvindt in een klein huisje, ergens in een klein dorpje … maar toch … is de beweging ervan … van invloed op ALLES.

Nu dan … STEL U EENS VOOR … of PROBEER het in elk geval … AL DE BEROERING … ALLE VERANDERING … terwijl we een era van uw tijd achterlaten, welke voelde alsof hij eonenlang heeft vastgezeten in beton … en die nu doorstroomt naar HET LICHT VAN DE LIEFDE ZÉLF.

STEL U VOOR … AL DE ENERGETISCHE VERANDERINGEN DIE PLAATSVINDEN, MET ELKE ADEMHALING.

U EN UW PLANEET BEGEVEN ZICH NAAR EEN HOGERE TRILLING VAN LICHT.

DIT IS NOOIT EERDER GEDAAN.

DIT IS ENORM!

DIT KAN NIET WORDEN ‘TERUGGEBRACHT’ TOT EEN SNELLE OMSLAG/OMMEKEER.

Het kan gewoonweg niet zo worden uitgevoerd … omdat ieder kleinste deeltje dat transformeert, van invloed is op het volgende en het volgende en het volgende.

WIJ WETEN ECHTER … dat alles verschuift zoals gepland … uiteindelijk, dan toch!

Elke actie, van wie dan ook, heeft invloed op HET GEHEEL … en WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR UW VRIJE KEUZE!

Dat is de reden … waarom wij u complimenteren met ALLES WAT U DOET.

DE VOORUITGANG die gestaag en met grote sprongen gaat, komt voort uit Ieder van U, en uit uw keuze om HET LICHT TE ZIJN …

TE WETEN DAT U HET LICHT BENT.

We hebben dit steeds weer opnieuw gezegd en herhaald … maar het is dan ook héél belangrijk.
WANNEER U WÉÉT DAT U HET LICHT BENT … DAN SCHRIJFT U GESCHIEDENIS.
WANT WÉTEN … DAT IS HET BELANGRIJKSTE.
U HOEFT HET NIET TE PROBEREN … U BENT HET GEWOON.
DE UITWERKING HIERVAN IS ONVOORSTELBAAR.
WANT LICHT IS MACHT.

Wij vragen u niet om het ‘voltage’ te meten, van het Licht dat u uitstraalt. Dit is geen wedstrijd. Wij vragen u enkel om TE BESEFFEN DAT U LICHT BENT.

En in dat BESEF … STRAALT DE KRACHT VAN HET LICHT ZÉLF UIT, EN WERKT DOOR U HEEN.

Als u in uw diepste binnenste blijft bekrachigen:

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM …
dan brengt dat uw WAARHEID naar buiten. Het verankert uw WAARHEID.
ALLES WAT BESEFT DAT HET LICHT IS … wordt hierdoor uitvergroot tot ÉÉN ENERGIE.

Zodra die ÉNE LICHTENERGIE KRACHT herkend wordt in het Zielzelf … voelt u zich niet langer alleen en nutteloos. U voelt zich niet langer als de eenling, die maar zo weinig kan doen …

WANT …
VERBINDING MAKEN MET DE LICHTKRACHT ENERGIE … DAT IS … HET IS GEWOON … HET STELT U IN STAAT OM U BEKRACHTIGD TE VOELEN DOOR EEN VERMOGEN VAN WELZIJN, DAT DOORDRINGT IN UW HELE BEWUSTZIJN.

Dit valt niet te ontkennen … en in dat Gevoel … WÉÉT u dat ‘HET AAN HET GEBEUREN IS’!

BINNENIN ...

EN … ZODRA de transformatie heeft plaatsgevonden en op zijn plek is gevallen in het BESEF binnenin … dan zullen al héél snel de ervaringen om u heen beïnvloed worden … door het besef dat de LICHTHEID van Ieder van U helemaal KLAAR EN BEREID IS EN ZICH GEREED HOUDT VOOR HET UITVOEREN VAN UW ZIELETAAK.

Kunt u dit ontkennen? Want Ieder van U VOELT het, diep vanbinnen … en het wordt gevoeld omdat het WAARHEID is.

ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN.

Daarom vragen wij diegenen onder u die verzwakken … om alle twijfels weg te halen en vanuit uw Hart/Ziel ruimte de kracht op te bouwen die u nodig heeft, opdat u kunt uitblinken op uw persoonlijke werkplek, wanneer de tijd aanbreekt.

U bent er klaar voor … Blijf er klaar voor … maar groei tegelijk ook steeds méér in LICHT en LIEFDE dienstbaarheid, waar u ook bent … wat u ook doet … welk ook uw gedachten zijn.

Het is moeilijk om in woorden te vatten wat wij willen zeggen … en toch VERTROUWEN wij erop dat, wanneer u drie keer diep ademhaalt, glimlacht en herhaalt IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM … u het ZULT SNAPPEN … ook zonder woorden. Woorden kunnen dat GEVOEL gewoonweg niet omschrijven. Woorden kunnen dat BESEF niet omschrijven … OMDAT HET GEWOON ‘IS’.

STRAAL, STRAAL, STRAAL, STRAAL, STRAAL UW LICHT …

GENIET VAN HET STRALEN … HET BRENGT U ZOVEEL SNELLER DAAR, WAAR U HEEN GAAT.

Blossom: Bedankt, jongens. Heel fijn om weer terug te zijn … nu moet alleen nog mijn nieuwe mailsysteem goed werken en dan zijn we weer ‘op weg’. Ik weet dat ik namens velen spreek, wanneer ik zeg … WIJ HOUDEN VAN U. In Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid … I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!