Home > > Blossom Goodchild - 31 oktober 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 31 oktober 2019

Na zes weken van optredens, werd ik ziek. Vandaar mijn afwezig zijn. Nu is alles weer goed!

Blossom: Wel, hallo! De mensen vragen zich af waar wij gebleven zijn. De grappigste reactie was: ‘ben je geascendeerd naar de Nieuwe Aarde, en hebben ze daar geen wifi?’ Het is lang geleden, mijn vrienden. Ik ben zo blij om weer contact te leggen en te zien hoe de zaken er nu voorstaan?

Federatie van het Licht: Groeten van/vanuit de Hoogste Orde aan jou, Blossom, en aan Allen op Aarde die hun Glorierijke Licht stralen op de weg naar Huis.

Blossom: Wow! Zojuist ging er een golf van hitte, Energie en Liefde over mij heen. HALLO! HALLO! HALLO!

Federatie van het Licht: Aangezien ons laatste gesprek al enige tijd geleden is, willen wij opmerken dat het upgraden van uw Planeet goed heeft doorgezet. Hiermee bedoelen we dat deze Hogere Energieën blijven binnenstromen in uw atmosfeer en rechtstreeks in uw Wezen, waardoor ook de ‘tussenruimtes’ worden opgevuld.

Blossom: Eh … Wat betekent dat precies?

Federatie van het Licht: Precies? Dat kunnen we niet zeggen. Maar wat wij kunnen waarnemen op wat u een ‘radar’ zou noemen, is de Energie van Licht-Liefde die wordt uitgezonden door hen die ervoor kiezen om … DE PLANEET TE BOMBARDEREN MET HUN LIEFDE … onmetelijk.
Er zijn beduidende verhogingen in de Energieën, op vele niveaus. Velen kunnen het in hun Wezen voelen. Kunt u het voelen, Blossom?

Blossom: Wel, ik ben ziek geweest, dus ik heb niet rondgehuppeld terwijl ik ‘Halleluja’ riep. Maar ik moet zeggen dat de ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM’ Zegen – die ik heel vaak uitspreek – een veel krachtiger aanvoelen/betekenis lijkt te krijgen.

Federatie van het Licht: In welk opzicht?

Blossom: Als ik mijzelf visualiseer als een zuil van Licht en Liefde terwijl ik het uitspreek, dan VOELT HET alsof het ‘ergens toe leidt’.

Federatie van het Licht: Waar is ‘ergens’?

Blossom: Naar het Hart van de Zielen … het Hart van Gaia … naar het WETEN.

Federatie van het Licht: Aha! Die kant wilden we opgaan. ‘Naar het WETEN’. Goed gedaan!

Blossom: Ik weet dat jullie geholpen hebben!

Federatie van het Licht: NAAR HET WETEN.
NAAR HET WETEN VAN DE WAARHEID OVER WIE U BENT!

Hoe méér u verdergaat met het bekrachtigen van dit WETEN … binnenin/vanuit … uw Wezen, des te sterker wordt u, in LICHT, LIEFDE EN WAARHEID.

Blijf dit prachtige werk verderzetten, Geliefden. U heeft alles in de hand.
U overwint uw zwakheden.

U WANDELT NU DAPPER IN HET LICHT EN DE LIEFDE, EN U LAAT VOETAFDRUKKEN ACHTER DIE ANDEREN KUNNEN VOLGEN.

Sta eens even stil bij het verschil dat u maakt. Want MET/DOOR dit WETEN en door het VOELEN van dit WETEN laat u een spoor achter van glanzende hoop, voor hen die na u komen.

U VERLICHT de weg. Enkel maar door DEZE WAARHEID TE VOELEN.

Denk eens terug, zoals wij al eerder zegden … denk eens terug aan een paar korte jaren geleden … hoeveel méér bent u nu overtuigd van deze WAARHEID?

U WÉÉT DAT U HET LICHT BENT … HET LICHT VAN DE LIEFDE … HIER OP AARDE OM UW PLANEET TE VERANDEREN.

EN DAT DOET U!

Blossom: Ja, dat doen we. Heel langzaam! Maar om ons heen gebeurt er zoveel. En dat alles leidt ons naar ‘iets’.

Federatie van het Licht: Dat alles leidt u naar ‘de Ommekeer’.

Blossom: De Ommekeer?

Federatie van het Licht: Het punt waarop de kansen keren.

Blossom: En wat gebeurt er dan … wil ik dat weten?

Federatie van het Licht: Dan verandert alles.

Blossom: U zou ‘de Ommekeer’ dus … ‘Het Gebeuren’ noemen?

Federatie van het Licht: Ja. Wij gebruiken deze nieuwe omschrijving als het ware om een nieuw Licht … een nieuwe Energie … toe te voegen aan/in … Het Gebeuren/De Gebeurtenis die gaat plaatsvinden.

Blossom: Waarom?

Federatie van het Licht: Omdat wij gemerkt hebben dat de ENERGIE rondom het begrip ‘Gebeuren’ gemengde gevoelens brengt.

Blossom: Mmm! Ik vraag me af hoe dat komt! Iemand schreef me en stelde voor dat in plaats van te vragen ‘Wanneer’, we misschien beter konden vragen ‘Hoeveel werk moet er nog worden verricht?’ of ‘Welke taken moeten we nog volbrengen?’
Federatie van het Licht: Vanuit ons perspectief zouden dat inderdaad meer gepaste vragen zijn. Bravo!

Blossom: En het antwoord zou zijn …?

Federatie van het Licht: De verandering die plaatsvindt is NU gaande. U bevindt zich er middenin.

DE VERANDERINGEN DIE U DOORVOERT OP UW PLANEET ZIJN ECHT AANZIENLIJK.

LAAT ONS DAT HERHALEN ...

DE VERANDERINGEN DIE U DOORVOERT OP UW PLANEET ZIJN ECHT AANZIENLIJK.

Er is oproer. Er is rebellie. Er zijn Waarheden die naar buiten komen die slechts het begin vormen van het ontrafelen van een hele grote wirwar.

De jongere Zielen op uw Planeet nemen hun standpunt in … waarvoor zij zijn gekomen.

De mensen op uw Planeet … de meesten dan toch … doorzien de leugens.

HET ONTWAKEN VINDT PLAATS.

Maar, dit wordt gedaan door/vanuit uzelf. De innerlijke onrust van ‘er klopt iets niet’ zorgt ervoor dat veel mensen beter gaan kijken naar wat hen wordt verteld, en zij komen erachter dat het doorspekt is met vergif.

DE MASSA ONTWAAKT.

Dit is overduidelijk zichtbaar op de ‘Energie van het Licht’ meter, wanneer wij die bekijken en inschatten.

Blossom: Inschatten?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Precies zoals u heeft gevraagd. Inschatten hoe de vooruitgang verloopt, door toedoen van de menselijke Ziel die zich voorbereidt – de meesten van hen onbewust – op het in werking stellen van de VERANDERING.

Ziet u, lieve Zielen … er is zoveel verschuiving binnen de Energie van uw Planeet … U KUNT DIT VOELEN.

Het kan lijken alsof het ‘op zijn kop staat’, zoals wij hebben gezegd. Maar, ZO MOET HET ZIJN.

Uw wereld is er wel aan toe om dooreengeschud te worden, nietwaar? En dat gaat ook gebeuren.

Mogen wij u een voorbeeld geven?

Een peper-en-zout vaatje … beide ingrediënten in hetzelfde potje. Ze hebben vocht opgenomen en daardoor zijn de kristallen aan elkaar gaan kleven … ze vormen een klonter. Een mengsel van allebei … bijna met elkaar versmolten.

Dan komt er iemand (Ieder van u) die besluit dat daar iets aan gedaan moet worden. U pakt het potje en schudt ermee. Dat helpt niet veel … de klontering is hardnekkig. U tikt ermee op het aanrechtblad … zachtjes maar stevig … en nog een keer schudden … er komt een klein stukje los. Dit gaat zo nog even door en terwijl u zo bezig bent, VOELT u wat u doen moet. U probeert wat dingen uit en u WEET hoe hard de volgende tik kan zijn en hoe hard u moet schudden.

Dat gaat zo nog even door … totdat u er handspel mee krijgt. U kunt nu zo hard schudden met zulk een overtuiging van binnenuit dat uiteindelijk … het deksel eraf vliegt en de inhoud eruit komt. Overal ligt nu zout en peper. Open en bloot.

Het deksel is er nog niet afgevlogen … en er moet beslist nog heel wat geschud worden.

Blossom: Deze Energie brengt zoveel hitte, dat ik nu zowat op het punt sta om op te branden!!

Federatie van het Licht: Laat ons zeggen dat u méér dan halfweg bent. Onthoud daarbij, dat de tweede helft veel sneller zal gaan, omdat er al zoveel is opgeruimd. Het momentum en het verlangen om ‘dit af te ronden’ is uw drijfveer.

Blossom: We hebben dus nog een lange weg te gaan? Poeh!!

Federatie van het Licht: Nee!

Blossom: Ehm? Verward!?

Federatie van het Licht: Er gaat iets onthuld worden, waardoor het deksel er – veel sneller dan verwacht – zal afvliegen.

Het zal onmogelijk zijn om dit verborgen te houden, en als het eenmaal in de openbaarheid is doorgebroken … dan zal niets het nog kunnen tegenhouden … en in zijn nasleep zal er ongekende verwoesting zijn.

Blossom: Kunt u iets méér onthullen over waar we naar moeten uitkijken?

Federatie van het Licht: Dat is niet nodig. Omdat zijn enorme vermogen om de belangstelling van de wereld te trekken, het overduidelijk zal maken.

Blossom: Is daar één bepaalde persoon bij betrokken, of velen?

Federatie van het Licht: Het gaat om het onthullen van geheimen die niemand zich kan voorstellen.

Blossom: Wat … dingen die nog erger zijn dan wat we nu al weten? Dingen die al zijn binnengesijpeld?

Federatie van het Licht: Inderdaad.

Blossom: Maar hoe kan/zal dit dan tot stand komen?

Federatie van het Licht: Een uitglijder.

Blossom: Ik voel dat u wilde zeggen ‘een verspreking’? Klopt dat?

Federatie van het Licht: Ja, in combinatie met het uitbrengen van ontdekkingen die gewoonweg niet langer meer verborgen kunnen blijven.

Wanneer dit gebeurt … zullen uw media in een staat van complete verwarring zijn. Dan zal datgene waarover wij nu spreken, overduidelijk zijn. De wereld die al op zijn kop staat, zal dan niet enkel meer op zijn kop staan, maar ook rondtollen als een dolle …

Dan ...

Blossom: … Ik weet wat u gaat zeggen!

Federatie van het Licht: Zeg jij het dan voor ons, Blossom.

Blossom: Zal ‘de Ommekeer’ plaatsvinden.

Federatie van het Licht: Precies!

Uw wereld zal in zulk een beroering zijn vanwege die ontdekkingen – die u ‘zult moeten zien, om ze te geloven’ … en dat zal gebeuren – dat de UITEINDELIJKE OVERGANG NAAR DE PLEK IN HET LICHT ZAL MOETEN PLAATSVINDEN … OP PRECIES HET JUISTE TIJDSTIP … OPDAT DE OMMEKEER VLOT KAN VERLOPEN.

Blossom: Ik krijg een begeleidend beeld (neem ik aan) van een Lichtvoertuig dat door de ruimte reist met zulk een turbulentie, en stenen en rotsblokken die tegen hoge snelheid worden ontweken … voortdurend in levensgevaar en dan ineens … is het voorbij! VREDE, RUST … zwevend in een prachtige, met sterren bezaaide hemel … AHHH!

Federatie van het Licht: Dit, lieve Zielen, is HOE HET ZAL ZIJN.
Behoud dit beeld. Bewaar het in uw Hart.
Wanneer u zo verward en overdonderd bent door alles wat er gaande is en plaatsvindt …

ONTHOUD DAN … WIE U BENT.
ONTHOUD … WAT WIJ HEBBEN VERTELD.
ONTHOUD … WAARVOOR U HIERHEEN KWAM.
ONTHOUD … IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.

Blossom: Dank u. Het punt is, wat ik ben gaan beseffen doorheen al die jaren, dat het vasthouden aan het willen weten ‘wanneer’ … totaal geen verschil maakt.

Ons Licht van binnenuit … uitstralen, TERWIJL we volhouden … maakt het grote verschil … in de/voor de … wereld. Daarom WEET IK … dat wij gewoon daarmee zullen verdergaan … totdat HET ZO IS. En ZO ZIJ HET! Hartelijk dan, Jongens.

Federatie van het Licht: Blossom, voordat we gaan … willen wij u nog één ding geven …

Blossom: Ga uw gang …

Er kwamen geen woorden door.
Dus, terwijl ik zat te wachten met mijn ogen gesloten, merkte ik dat ik in gedachten ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.’ uitsprak.
Ik zei het drie keer en zag een beeld van mijzelf, met mijn Lichtzwaard (sabel, voor wie dat liever hoort) opgeheven naar de hemelen. Een golf van zulk een VREDE, ZELFVERTROUWEN, WARMTE EN LIEFDE kwam door. Ik stel me voor, dat u dit ook zult ontvangen.

In Dankbaarheid … In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!