Home > > Blossom Goodchild - 28 augustus 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 28 augustus 2019

Verzoek van Blossom: Als u dit plaatst op andere websites, voeg dan alstublieft onderstaand berichtje erbij. Dank u.

Blossom: Hallo allemaal. In de afgelopen 11 dagen heb ik geprobeerd om de problemen met mijn mailinglijst opgelost te krijgen. Ik ben op van de zenuwen door alle telefoontjes met mijn IT server en te trachten alles op mijn computer geregeld te krijgen. Ik ben totaal uitgeput! Ik voel – en daar twijfel ik niet aan – dat er krachten zijn die niet willen dat deze Lichtboodschappen worden uitgestuurd, en dat ze me het liefst in het gekkenhuis zouden zien! LOL … (zoals velen van u nog zullen weten, had ik deze zelfde problemen ook afgelopen maart!)

Aanstaande maandag begin ik met dagelijkse repetities. Het Universum voorziet mij van één professionele show per jaar … (meer vraag ik niet/heb ik niet nodig). Daarom zullen er geen channelings meer zijn tot het einde van september.
Dit is mijn enige mogelijkheid om de mensen op de hoogte te brengen.
Zodra met de show alles goed gaat, zal ik op zoek gaan naar een nieuwe server voor grote hoeveelheden e-mails en ik ben zo blij dat er een dame is in Amerika, die heeft aangeboden dat zij de kosten daarvan voor een jaar zal betalen. Ik ga dit keer op zoek naar een bedrijf hier in Australië. Dat is minder ingewikkeld … hoop ik.

Oké. Heel fijn als u ingeschreven bent op mijn nieuwsbrief en dit bericht heeft gevonden! Ik zou het heel erg op prijs stellen als de e-mails tot een minimum werden beperkt, of ze geen antwoord vereisen … voor zolang als ik ‘speel’!

Voor nu zeg ik u dus Adieu en tot ziens … TENZIJ NATUURLIJK … er iets groots te gebeuren staat, en ze mij weer op mijn post roepen!

Dank aan iedereen die deze channelings op andere websites en social media plaatst. Alle kleine beetjes helpen de Planeet.

Ik stuur iedereen heel veel Liefde en Gouden Stralen
Blossom G.

Hier is dan de nieuwe channeling.

Blossom: Hallo mijn vrienden. Ik heb er niet de minste twijfel over, dat er krachten van een minder Lichtgehalte hun uiterste best doen om mij tot waanzin te drijven! En het lukt! Alwéér kan ik mijn nieuwsbrief niet versturen, om de mensen te laten weten dat er een nieuw gesprek tussen ons op de website is geplaatst. Ik zal er hier niet verder op ingaan, maar ik denk dat dit wel een heel sterk bewijs is, dat hetgeen u zegt de Waarheid is – en dat willen ze verijdelen. Laat ons dus maar ‘verder strijden’! Kunt u ons iets vertellen over hoe wij ons nog bewuster kunnen verbinden met de Energie dozen waarover u vorige week sprak?

Federatie van het Licht: Welkom lieve Blossom, en hoewel wij ons bewust zijn van de ‘prikkelbare staat’ waarin u zich nu bevindt, zijn wij ons ook bewust van uw Lichtkracht, en hoe u nog steeds in staat bent om uw Trilling Hoog te houden, zodat u kunt ‘afstemmen’ op ons. Dank daarvoor.

Deze Hogere Energieniveaus die zoetjesaan binnensijpelen, hebben … laat ons zeggen … een eigen leven. Wij willen niet zozeer stellen dat ze geprogrammeerd zijn, maar eerder dat zij intelligente Energiestrengen zijn, die precies weten wat ze moeten doen en waar ze zich moeten ‘afzetten’. U, in uw menselijke vorm maar ook het ‘Hoger Zelf van uw Ziel’ weet hoe u met hen contact kunt maken, door hen eenvoudigweg ‘aan te spreken’ als vrienden. Want het is zo, dat elke lijn behoort tot een afgesproken plan.

Blossom: Lijn? Dat is een raar woordgebruik?

Federatie van het Licht: Wij gebruiken deze omschrijving in de zin van doordringen/aansluiten.

Blossom: Ja. Ik snap het. Dat is wat ik al dacht. Ik neem ook aan dat de ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM’ mantra een heel krachtige manier is om ons met hen te verbinden.

Federatie van het Licht: Dat klopt. Want de ENERGIE CODERING in die woorden, werkt op hen als een magneet.

Hoe Hoger het niveau waarop U, als persoon … Ieder van U … uzelf heeft toegestaan om te ontwaken, daar zal de ‘juiste plek’ worden gevonden binnenin deze ‘Bollen’, om hen te ontmoeten.

Blossom: Kijk aan. U heeft plotseling uw woordkeuze veranderd, van dozen naar ‘Bollen’. Gisteren sprak ik een paar ‘uitzonderlijk goed ingelichte’ vrienden (wilde ik ‘Meesters’ zeggen?) en zij zegden dat de dozen eigenlijk Bollen waren. De dame van het gezelschap had ‘ze gezien’, toen ze ‘ergens daar buiten was’.

Federatie van het Licht: Dit klopt. Bollen van een grootsheid die u niet echt kunt bevatten.

Blossom: Met respect … gewoon omdat ik nieuwsgierig ben … waarom heeft U ze nog nooit eerder ‘Bollen’ genoemd?

Federatie van het Licht: Wij doen het nu. Toen we er voor het eerst over spraken, een paar maanden geleden, was ‘Dozen’ een meer geschikte metafoor en toen, tijdens ons vorige gesprek/overdracht … geloven wij … met respect … dat u er zelf over begon, met gebruikmaking van de oude omschrijving … ‘dozen van niveau 1, 2 en 3’. Er zijn grenzen aan wat wij kunnen ‘inpassen’ in de tijd die wij samen hebben!

Blossom: Ik vond dit wel grappig en ik merk dat u het ook grappig vindt, nu u dit overbrengt. Ik weet dat mijn vrienden blij zullen zijn dat u dit heeft bevestigd. Ik voel me plotseling heel emotioneel (dat gebeurt wel vaker, de laatste tijd!).

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, lieve Zielen die ons opzoeken via deze berichten en in een persoonlijke Ziel-Liefde communicatie … DIT ‘ZIJN’ OOK EMOTIONELE TIJDEN!

Niet enkel laat u de oude manier los van … denken/Zijn … van uzelf en namens anderen … tegelijkertijd … stemt u af op/gaat u op in … deze Hogere Energieën, die een Hogere Trilling bieden van de Liefde zélf.

Naarmate uw WEZEN … zich afstemt/aanpast … aan deze niveaus, herkent uw Ziel datgene waarmee zij … in contact komt/in aanraking komt … en dat zorgt voor een … overweldiging/overdondering … van uw hart, op een GOEDE MANIER … maar toch, vanwege al het ontvouwen hiervan … VOELT dit alles alsof het allemaal tegelijk komt.

Blossom: Dat is het ook … ik weet van voren niet, waar ik van achteren mee bezig ben!

Federatie van het Licht: Dit geeft een beeld van wat wij bedoelen met … op de kop/onderstebovenheid. Want het gebeurt niet enkel op een … Universeel/Wereldwijd … niveau, maar ook … op/in … een persoonlijk niveau.

Blossom: Terug naar de ‘Bollen’, als het kan … want ik voel dat die heel belangrijk zijn.

Federatie van het Licht: Wij zouden zeggen … niets is belangrijker dan dat. Stel u 7 enorme Bollen voor.

Blossom: Ik weet zeker, dat dit ook het aantal is dat mijn vriendin zag. Vroeger zou ik aan mijzelf getwijfeld hebben dat u dit nu zo overbrengt, terwijl mijn brein die info gisteren te horen kreeg van mijn vriendin. Nu niet meer. Ik heb inmiddels bijgeleerd!

Federatie van het Licht: Stel ze u voor … twee rijen van drie en één daaronder. Stem u af via uw ademhaling en de ‘IK BEN’ mantra/chant/verbinding en voel hoe u wordt overgebracht naar de Bol die bij u past – en blijf daar dan tijdens uw meditatie.

Onthoud hierbij wel, dat dit dient voor de verhoging/versterking van uw Licht. Het is een manier om u te verbinden, maar u gaat niet daadwerkelijk/letterlijk binnen in deze Bollen – dat kunt u niet. Het zou voor uw Ziel tevéél zijn, als u dat deed. Maar het is beslist wel een ‘werktuig’ om u te helpen ermee in contact te komen. Wij zouden zeggen dat het een aangepaste versie is … die uw Wezen kan gebruiken … tijdens deze periode van overgang.

Blossom: Heb ik het goed, als ik denk dat wij … hoe dan ook … niet in deze Bollen kunnen binnengaan vanwege de enorme omvang van hun Energietrilling?

Federatie van het Licht: Precies. Maar ook het werk om u met hen te verbinden, is al héél Krachtig om te doen.

Blossom: Oké. Dit is misschien een overbodige vraag, maar waar bevinden die Bollen zich eigenlijk?

Federatie van het Licht: Ze cirkelen rondom uw Planeet.

Blossom: Allemaal?

Federatie van het Licht: Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Het beste dat wij kunnen zeggen is, dat ‘hun aanwezigheid’ bekend is in de buitenste lagen van uw Planeet, maar dat zij komen en gaan … waarbij ze ‘niveaus’ van Lichtenenergie vrijgeven, waar en wanneer dat gepast is.

Blossom: Zijn ze dan ook echt ‘zichtbaar’, mocht iemand ze in het voorbijgaan tegenkomen?

Federatie van het Licht: Om ze tegen te komen, moet u om te beginnen al van een bijzondere Trilling zijn. Wij zouden zeggen JA … ze zijn zichtbaar voor hen, die ze kunnen zien!

Blossom: Ik snap het. Goed dan. En ze zijn uiteraard heel nauw betrokken bij wat er nu gaande is op onze Planeet? Domme vraag!

Federatie van het Licht: Maar hier kunnen we wel op antwoorden. Ja, inderdaad. Zij hebben gedurende eonen van ‘uw tijd’, ‘de Wacht’ gehouden. Zij bezitten een intelligentie die alles kan volgen/opnemen/inschatten wat er gebeurt.

Blossom: Wacht, als u zegt ‘wat er gebeurt’, bedoelt u dat dan letterlijk? Als in ‘wie is er president van welk land? Wie is er onbetrouwbaar? Wie niet?’ Begrijpt u wat ik bedoel? Net zoals ‘wij’ het getoond krijgen?

Federatie van het Licht: Neen, Blossom. Niet op die manier. Zij werken op een ENERGETISCH niveau. Zij volgen de Energie van uw Planeet … niet enkel als één geheel, maar ook ‘opgedeeld’.

Blossom: Wow! Ik ben net in één keer overgebracht naar een Hoger Aanvoelende Energie … en … Doe maar!

Federatie van het Licht: DEZE BOLLEN BESTAAN UIT LIEFDE.
EEN LIEFDE DIE DE LIEFDE BEPAALT, WANNEER U HUN WAARHEID KENT … HUN WAARHEID VOELT.
HUN DOEL IS, TE VOORKOMEN DAT UW PLANEET NOG DIEPER VALT.
HUN VERLANGEN … HUN OPDRACHT … IS UW PLANEET TE VERHEFFEN NAAR EEN HOGERE PLEK … MET UW HULP.
DEZE BOLLEN ZIJN UW VRIENDEN.
DEZE BOLLEN ZIJN DEEL VAN HET GODDELIJK PLAN OM DE MEEST HELDERE GEVOELENS OVER TE BRENGEN IN UW WEZEN.
GEVOELENS DIE U KENT … MAAR AL HEEL LANG VERGETEN BENT.
DEZE BOLLEN STAAN AAN UW KANT.
U KOMT VANUIT DEZE BOLLEN.

Blossom: WOW! Wacht even een héél klein secondje. WIJ KOMEN VANUIT DEZE BOLLEN????????

Federatie van het Licht: Laat ons zeggen dat ze uw pakketdienst waren.

Blossom: Maar u zei dat wij niet volledig erin konden binnengaan, omdat ze te sterk waren (of iets in die lijn).

Federatie van het Licht: Ze zijn nu te sterk voor u. Maar toen uw mensheid als een … nieuw ras/nieuw begin … hier aankwam, was uw ‘Staat van Zijn’ heel goed in staat om … ertoe te behoren/er deel van te zijn/er in te zijn.

Blossom: Hebben ze ons geschapen?

Federatie van het Licht: Neen. Laat ons zeggen dat ze uw transport waren, vanuit de sterren naar uw Planeet.

Blossom: Echt waar, dit is eigenlijk een ongelukkig moment om hierover te beginnen … aangezien ik na dit gesprek enige tijd geen contact met jullie zal kunnen leggen … nu blijven we allemaal een beetje ter plaatse trappelen! Wat u zei geeft mij het gevoel alsof deze Bollen een soort van … hoe zeg ik dat …?

Federatie van het Licht: Laat het ons proberen. Wat wij u tonen, Blossom, is dat … deze Energie Bollen uw voertuigen waren ‘afdalend doorheen de dimensies’, om dan de Energie van de Mensheid … het Bestaan van de Mensheid ... vrij te geven aan/in/binnenin … een niveau, waarin de ‘aspecten’ van uw Hoger Zielzelf zich konden gaan uiten en gaan scheppen.

Blossom: Ik volg het niet meer!!

Federatie van het Licht: Maar is het niet zo, dat u het op een ander niveau volledig begrijpt?

Blossom: Ja, maar toch, zoals ik al zei … aangezien ik een tijdlang niet beschikbaar ben … hoe kunt u dit dan nu zo plompverloren brengen?

Federatie van het Licht: Door te zeggen dat wij van u Houden.

Door u te zeggen dat U DIT ALLES AL WIST.

Door u erop te wijzen dat alles verloopt volgens plan en in de maand waarin u niet met ons kunt praten … zijn wij zo dicht bij Ieder van U … zowel in gedachte als in geest. U staat ons toe om u te verheffen tot het bewustzijn van het inzicht dat u zoveel méér bent, dan u uzelf ooit toestond te Zijn.

Voeg u bij onze Energie in de … visualisatie/meditatie … van de Bollen … die erop zijn voorbereid om zich met u te verbinden.
WIJ BEHOREN TOT ÉÉN LICHT … ÉÉN LIEFDE.

Blossom: Oprechte dank, Jongens. Ik kijk al uit naar de volgende keer, maar ik kijk er ook heel erg naar uit om mijn ziel blij te maken, als extraatje mijn passie om op het toneel te staan. Ook al is het maar heel kort! IK HOU VAN JULLIE.

In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!