Home > > Blossom Goodchild - 24 juni 2016

Blossom Goodchild - 24 juni 2016

Blossom: Goede morgen. Ik kijk uit naar het praatje vandaag met jullie. Waar beginnen we mee?

Federatie van het Licht: Groeten van Hoge orde ook aan jou, Liefste Blossom, en aan iedereen die zich met ons verbindt op deze wijze. Het is de bedoeling van de reis van onze zielen om ons te mengen met jouw Energieën en om ons ‘t uiterste te geven om iedereen te assisteren die deze boodschappen volgen op de manier van Vreugde te vinden. Het soort Vreugde dat permanent is en van binnen blijft, en dan maakt het niet uit wat er op elk ogenblik gebeurt.

Blossom: Dat is mooi. Alhoewel het misschien wat onjuist is om van grote Vreugde te zijn als iemand net een traumatisch of zwaar verlies heeft geleden.

Federatie van het Licht: En toch zeiden we niet dat het altijd naar buiten moet worden gebracht. Want inderdaad moet er in bepaalde omstandigheden onderscheiding gebruikt worden… zoals het niveau van naar buiten gebrachte Vreugde die laat zien. Maar, om te blijven bij de Vreugde van binnen, zelfs in dergelijke omstandigheden… helpt dat bij zielen en situaties die gebeuren.

Vreugde zorgt voor wonderen. Dat werkt en ze golven magie door iemands ziel en naar buiten in het geheel van alles dat… OVERAL is.

Blossom: Dus, de sleutel om permanent Vreugde te hebben zit verborgen onder welke rots midden in nergens? Neem me niet verkeerd… Ik heb vaak Vreugde en ik ben iemand die veel lacht… maar, ik zeg zeker niet dat dit GEVOEL permanent bij me is.

Federatie van het Licht: De Sleutel zit natuurlijk… in je.

Blossom: En hoe krijg je daar toegang toe precies?

Federatie van het Licht: Door te WETEN dat die daar is. Door het WETEN … dat JIJ het eigenlijk bent. Vreugde is wie je bent. Want wie je bent is Liefde en … Liefde is Vreugde.

Blossom: Ahha! Terug naar dat hondje! Grapje. Want dat heeft zin. IK WEET DAT IK LIEFDE BEN… DAT IS ZO. Maar ik VOEL dat niet in volheid zoals ik dat zou moeten.

Federatie van het Licht: Hoe weet je dat?

Blossom: Door de manier waarop ik me soms voel. Bijvoorbeeld…Ik moet mezelf ‘bij mekaar trekken’ als ik wakker wordt in de ochtend, omdat ik me meer dan niet… om het beleefd te zeggen… ‘modderig’ VOEL. Dat kost me een paar minuten of zo om Dankbaarheid te bieden enz. om me in de juiste ruimte te zetten voor de dag. Dat is geen permanente Vreugde. Zelfs als ik WEET dat het dat is wat we zijn. Zoals ik zeg ik kan daar gewoon geen ‘de hele tijd’ toegang toe krijgen.

Federatie van het Licht: En wij antwoorden, dat zoals je waarschijnlijk weet, en dit zal bij zo velen van toepassing zijn… dat de reden waarom je je op die wijze voelt, is omdat je vermoeid ben door zo onvermoeibaar te ‘werken’ in je nachtelijke uren.

Je stoffelijke lichaam kan misschien rusten, je stoffelijke denken kan een tijd zijn afgesloten, maar je ziel… Oh, jullie zielen Liefste Mensen… hoeven niet te rusten. Haar Goddelijke Doel is te dienen. Daarom als je ‘uit je lichaam’ bent tijdens je slaap uren, doet zij zoveel goeds. Ze dient zo velen. Assisteren op manieren dat ‘ nadat je terugkomt’ in je stoffelijke sfeer je er geen herinnering van hebt.

Blossom: Waarom kunnen we ons dat niet herinneren? Dat zou fijn zijn.

Federatie van het Licht: Inderdaad soms zou het dat zijn. Maar, iets ervan zou je psyche in de war brengen. Want jullie ziel is in staat om hele duistere plaatsen te ‘bezoeken’ om daar Licht te brengen. Plaatsen die jullie MENSELIJKE DENKEN niet konden accepteren… in Vrede.

Blossom: Ooh! Dat klinkt best akelig!

Federatie van het Licht: Dat is zo! Liefste zielen, jullie zijn je bewust dat ALLES mogelijk is dus zijn er dingen die gebeuren op een wijze die de ziel niet zou verzachten, en ook enorm zou verstoren… als je je daar bewust van werd in je stoffelijke begrip. En inderdaad daarom, is dit de reden dat je je die dingen niet kunt ‘herinneren’ als je wakker bent.

Zielen die in het duister zijn gevallen… op een manier die voor jullie surrealistisch zou zijn en iemand intens verdrietig kan maken. Toch vertellen we dit aan jullie… niet om gedeprimeerd te worden… niet om je in de war te brengen… maar, zoals altijd … om je te Verlichten. Want het gaat om die grimmigste ‘plaatsen’ waar JULLIE VERLICHTE WEZENS VAN LIEFDE vrijwillig naar toe willen gaan… om van dienst te zijn… om DAAR TE ZIJN EN LICHT TE SCHIJNEN. Dat heeft heel veel ‘karakter’ nodig om dat te doen, want iemands vertrouwen in hun eigen Licht MOET VAN GROTE Standing(Klasse) zijn zodat iemand niet in het moeras wordt meegetroond waar anderen in willen zijn.

Veel dienst wordt er gegeven en ontvangen en vele, vele zielen worden geheiligd en verzoend met de WAARHEID en Goedheid van hun Licht. Zoveel goedheid wordt ten uitvoer gebracht… veel zielen worden teruggevonden.

Met een Lichtere toon… men kan ook hun ziel naar een plek meenemen waar ze nauwkeurig resoneren als in hun thuis… hun woon plaats. Dit kan veel vormen aannemen. Dat kan een planetair huis zijn. Het kan een ‘vakantie paradijs’ zijn… het kan gewoon ‘in Licht baden’ zijn. Iets dat de vermoeide ziel zal en opnieuw doet vullen. Want wij zijn ons bewust dat het niet gemakkelijk is om een ziel te laten wonen op Planeet Aarde op de wijze die gekozen is door Mensen. Zo veel te verdragen… veel op niveaus die jullie niet beseffen, maar ook, zoveel LIEFDE.

Het komt door deze ‘bezoeken’ thuis die iemand toestaan LIEF TE HEBBEN met een groter begrip van dat wat het is. Want Jullie Goddelijke Aarde Planeet is van zo’n schoonheid. Het komt slechts door het naar beneden vallen van het menselijk bewustzijn, wat de Energie in een meer knorrig VOELEN heeft gebracht.

Kijk om je heen Liefste Mensen. Leun tegen een boom… ruik een bloem… streel een dier… baad je in de kleuren van de ochtenddauw en opgaande zon. Open je ziel… adem… open je hart en denken… adem weer… en open je armen wijd open… gooi je hoofd achterover en …

VOEL WIE JE BENT!

WEES DANKBAAR VOOR WIE JE BENT… zoals/in Eenheid met ALLES waar Moeder Natuur je van voorziet. Dit is dan waarop je Vreugde KENT… Want jullie zijn de VREUGDE/BLIJDSCHAP op dat BLIJE moment.

Blossom: Ik ken dit… Ik heb het gevoeld en het is het beste gevoel van de wereld. Ik kan niet zeggen dat het permanent bij me is, en ik, vergeleken met velen, heb zo’n bekoorlijk/betoverd leven.

Federatie van het Licht: En dit is waarom wij wijsheid uitdrukken/leren/bieden voor het feit dat zielen die naar die betovering zijn omhoog gegaan, nu begrijpen dat zij anderen assisteren die niet in zo’n betoverd bos zitten… om hun Vibratie ook te laten omhoog gaan. Want JULLIE VREUGDE… Ieders VREUGDE wordt door allen gedeeld. Zelfs door iemand die zo verloren is dat hij/zij voelt dat het nodig is om gruwelijkheden te veroorzaken aan een ander… DIE VERDIENEN JULLIE VREUGDE net zo veel als een liefdevol klein kind dat speelt.

Blossom: Dus, terug naar de sleutel… de sleutel om de deur te openen en het naar binnen/buiten te laten zodat het blijft?

Federatie van het Licht: Die sleutel, zoals we zeggen, zit in jullie. Als jullie momenten van Vreugde hebben… heb je de sleutel in de hand. Laat die niet los.

Dus laten we de hand portretteren die de sleutel vasthoudt als je herinnering. Tap in dat GEVOEL als je VREUGDE VOELT en erken bij het zelf dat je nu de sleutel vasthebt en die voor altijd vasthoudt. Stel je voor dat je de sleutel in het deurslot steekt… je hart. Voel en visualiseer de warmte en het Licht terwijl je de sleutel omdraait… open die deur. Dus visualiseer letterlijk het openen van een deur in je hartgebied en terwijl je dat doet… VOEL HET LICHT komen vanuit jou… omdat het wordt vrijgelaten.

Blossom: Dat is interessant, want ik dacht dat je zou gaan zeggen… open de deur en laat het Licht ‘binnen’ stromen.

Federatie van het Licht: Niet zo Liefste Blossom. Want het Licht is daar al. … in je. Het is er altijd geweest en zal er voor altijd zijn. WANT JULLIE… JULLIE ESSENTIE… JULLIE ZIEL… is samengesteld uit LICHT.

JULLIE ZIJN… IEDEREEN IS… EEN WEZEN VAN LICHT. DIT IS WAAR JULLIE VAN ZIJN GEMAAKT… LICHT.

Onderdelen die jullie Licht maken. Jullie bezoeken hier door keuze, in een voertuig dat je een menselijk lichaam noemt. Dit lichaam is een wonderbaarlijke uitvinding die ontworpen is om je te laten rondlopen. Het is ontworpen om je het LEVEN te laten ervaren door “andere ogen”. Heel verschillende ogen inderdaad. Dit lichaam functioneert omdat je ademhaalt. Als je niet ademhaalt, gaat het lichaam permanent rusten. Het desintegreert terug naar stof. Ook dat is samengesteld door Energie. Maar, die Energie, als die klaar is, keert terug naar HET GEHEEL. Toch zit JULLIE ziel… JULLIE LICHT niet daarin. Jullie ziel is VRIJ. Wanneer je dat wilt laten.

Blossom: Zo voelt dat niet. Ik schijn niet in staat te zijn om gewoon weg te gaan, willy-nilly.

Federatie van het Licht: Omdat je gelooft dat je er binnenin gevangen zit. Jullie geloofsstelsel gelooft dat zo intens, dat je bij is gebracht van leven tot leven, dat zulke onbegrepen dingen… een tijdje nodig hebben om die te verwijderen.

Om die patronen te doorbreken, om met die gewoontes te breken die zich zo diep hebben gevormd in je onderbewustzijn, moeten ze erkend worden IN HET BEWUSTZIJN om ze te corrigeren.

Blossom: Zie je, dat is weer een moeilijk ding. Hoe tap je uit het onderbewustzijn zonder dat je een vierjarige hypnotherapie cursus gedaan hebt!

Federatie van het Licht: Bijna niet zo moeilijk als jij dat uitmaakt te zijn. NIETS is zo moeilijk als jullie dat maken zo te zijn. Het komt alleen omdat je gelooft, je vertelt je zelf dat het zo is… dat het zo is. Jullie hebben zulke gedachten zo intens laten inwortelen dat je ze zelf moeilijk vindbaar vindt.

DENK ERAAN LIEFSTE ZIELEN… ONZE BROEDERS EN ZUSTERS… ONZE FAMIILIE… JULLIE ZIJN DE MEEST MACHTIGE KRACHTIGE WEZENS.

JULLIE ZIJN IN STAAT OM TE DOEN… TE ZIEN… TE HEBBEN… TE VOLTOOIEN… ABSOLUUT ALLES EN ALLES.

Pas deze kennis toe en gebruik die wijs… voor jezelf… voor het Hoogste Goed van iedereen.

En kijk… VOEL… verwacht… wat verder is dan elke verwachting die je je kunt voorstellen.

Blossom: Dus is het een zaak dan, van het zelf te overtuigen dat dit is wat/wie we zijn? Gewoon het zelf er steeds weer en weer en weer er aan te laten denken.

Federatie van het Licht: Inderdaad, toch is de sleutel …

Blossom: Ik voel me alsof ik een conciërge ben…

Federatie van het Licht: De sleutel hiertoe is niet gewoon je er aan te laten denken… maar bij dit (soort)eraan denken… MOET MEN VOELEN!

MEN MOET IN WAARHEID VOELEN DAT DIT ZO IS.

HAAL EEN PAAR KEER DIEPE ADEMHALINGEN VAN LIEFDE ALS JE JEZELF ERAAN LAAT DENKEN DAT DIT ZO IS.

VOEL DE KRACHT VAN WIE JE BENT.

VOEL HET LICHT VAN WIE JE BENT.

VOEL DE ABSOLUTE LIEFDE VAN JEZELF.

VOEL HET WETEN VAN JE WEZEN.

Want jullie… jullie die kozen om dit te doen zullen het doen…

LICHT JE LEVEN OP… JULLIE WERELD… EN ALLES ER IN EN OP HAAR.

JULLIE ZULLEN ‘ALLES DAT IS’ OPLICHTEN

DIT IS DE KRACHT DIE JULLIE HEBBEN… EN ALS DIE ERKEND WORDT DOOR JULLIE/IN JULLIE… DAN LIEFSTE FAMILIE VAN LICHT… VERANDERT ALLES VOOR JULLIE OGEN.

Blossom: Ik snap het… En ik weet dat velen, zoals ik, dit ook snappen. Een stap tegelijkertijd. Zo langzaam als de reis soms misschien kan schijnen te zijn.

Federatie van het Licht: Maar zoals jullie weten… is het niet de bestemming die jullie zoeken, het is de ervaring van de reis die de ziel’s terugkeer naar zichzelf is.

Blossom: Ik pak mijn rugzak… pak mijn sandwiches… pak m’n water… Ik pak mij… jullie… Pak alles dat ik nodig heb. Voorwaarts… Mars! In Liefde en dank… Geweldig genietbaar uur zoals altijd.

Federatie van het Licht: En aan Ieder Een… we vragen jullie om ONZE GODDELIJKE LIEFDE TE VOELEN… terwijl we die uitzenden naar jullie… om te ontvangen te worden door jullie… terwijl jullie moedig voorwaarts lopen in het Licht en De Liefde.

Blossom: Jullie namen die woorden direct uit White Cloud’s mond!

Federatie van het Licht: Nee, dat deden we niet… Omdat hij een zeer groot deel van ons is.

Blossom: Misschien kunnen we in alles weer een volgende keer gaan. In Liefde en Dankbaarheid mijn vrienden. Goedendag voor nu.

Federatie van het Licht: ADIEU

Blossom: En aan jou White Cloud… Adieu mijn vriend, Adieu.


Vergeet niet Happy Human dag op 20 juli. I'd love you to be in my video. http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!