Home > > Blossom Goodchild - 9 juni 2016

Blossom Goodchild - 9 juni 2016

Blossom: Hallo! Het gesprek van vorige week was best ‘mind-blowing’(euforisch) voor veel mensen. Ik accepteer volledig wat jullie zeiden. Maar, dat betekent noodzakelijk niet dat ik het begreep! Aan het eind van de dag ( of: ten slotte)… VOEL ik dat het er niet echt toe doet WAT we begrijpen. Wat er wel toe doet is dat we Liefde VOELEN en ons GELIEFD VOELEN. Voor mij, gaat het zijn op de planeet niet over het opheffen van zijn Vibratie naar een Hoger/betere plek, het gaat ook over het ‘vinden van mijn zelf’. De ‘God-Zelf’in mij.

Federatie van het Licht: Het meest innige welkom aan jou vandaag. Aan Ieder Een die hun pad gaat en handelt naar wat hen her-verenigt met … hun God-zelf.

Blossom: Een interessant woord … ‘God’. Dat verwarmt en verzacht de harten van velen en keert het denken af van zo vele anderen. Ik denk dat ik kijk naar God als een Bron/Liefde. Dat heeft meer zin voor me, omdat ik als katholiek ben opgevoed (klooster kostschool, sterk katholieke vader) daardoor keerde ik MIJ ook een lange tijd af. Alhoewel ik me er nu, beter bij voel.

Federatie van het Licht: Inderdaad, is het een ‘woord’. Gewoon een woord. En toch hebben woorden een codering. Ze hebben een Vibratie in zich en alhoewel terwijl jij zegt, dat velen niet langer meer zijn afgestemd op dat woord… het resoneert nog op een heel Hoge Vibratie.

Blossom: Toch is het ‘gewoon een woord’ ja? Ik herinner me dat White Cloud eens zei dat het er niet toe deed of het woord ‘Breinaald’ het woord voor God was. Het is het GEVOEL ervan. De bedoeling er achter maakt het wat het is.

Federatie van het Licht: En natuurlijk heeft dat ook zin. Sommige woorden kunnen best aanvallend zijn voor het oor… door de Vibratie of het geluid dat ze dragen… en toch, als dat zelfde woord wordt geuit en komt uit een ‘andere plek’ van het hart… wordt die aanval niet, kan die niet worden aangenomen.

Blossom: Welk woord prefereren jullie om voor ‘God’ te gebruiken? Afhankelijk van wat men gelooft dat God is?

Federatie van het Licht: Stel je ons twee vragen?

Blossom: In denk het wel, ja.

Federatie van het Licht: Ten eerste dan, het woord …ten voordele van degenen op de Aarde… dat WIJ kiezen zou dan zijn ‘Yahweh’.

Blossom: Te gek! Dat kwam nergens vandaan. Ik heb het wel ergens gehoord in mijn verre herinnering, maar, ik kan zo niet zeggen dat ik daar veel over weet. Ik ben zo geneigd om nu te gaan Googlen. Maar, ik zal me inhouden, om te zien wat jullie daarover hebben te zeggen en dan jullie versie vergelijken met de ‘Almachtig Google’. Grappig!

Federatie van het Licht: Yahweh… is het meest Geëerde Ultieme. Dat is het AL en het Alles. Het is de Hoogste Geëerbiedigde. Het is het Geven en het Ontvangen. Het is dat wat zich uitstort vanuit de diepste plek van Iemands Wezen. Het is ALLES DAT IS. HET IS DE HOOGSTE VIBRATIE VAN LIEFDE DIE BESTAAT.

Blossom: Ja, zie je… mijn denken ging naar het zijn van een ‘WEZEN’. Dat is waar veel verwarring ligt. Als katholiek opgevoed, kostte me het een lange tijd en veel onderzoek om dat begrip kwijt te raken dat God een man was/is. Of minstens voorstellend in menselijke vorm. Dus dacht ik, als we praten over Yahweh, dat jullie zeggen ‘Hij is’.

Federatie van het Licht: Een direct niet begrijpen. Hij, zij, wij, ons, zij, jullie… Yahweh vertegenwoordigt ALLEN maar GEEN van deze dingen. HET heeft geen geslacht. Het is niet voordelig voor iets of iemand want het is Iedereen en Alles.

Blossom: Dit begrijp ik. Ik accepteer ook dat HET niet ‘Daar Boven’ is… het zit in me. Het is OVERAL. Dat moet het zijn… het is ALLES. Maar, als ik zeg dat ik het nog steeds niet begrijp, want ik ‘ben nog steeds aan het zoeken ernaar’. …Daar Boven… Daar Buiten en Erin! Door kennis accepteer ik dat ik het HEB GEVONDEN… want IK BEN HET. Maar het VOELT niet noodzakelijk dat ik dat heb. Ik denk, dat ik wacht op die ‘Licht Show’! Niet aan de hemel, ik denk er niet veel meer aan, dan wel binnen in me.

Federatie van het Licht: Welk soort Licht show?

Blossom: Die velen ervaren hebben. Die waar ze IN het Helderste Licht zitten en dat God(?) tegen hen spreekt. Of, ze VOELEN gewoon de meest verrukkelijke Vrede, als is het maar voor een paar korte momenten. Dat moet het ‘koelste’ zijn om te beleven en wat helpt dat men DE WAARHEID vastheeft.

Federatie van het Licht: Welke Waarheid?

Blossom: En… we zijn weg! De Waarheid in me die dit Licht KENT. Dit HEILIGE WEZEN(HEID) waar IK DEEL van BEN.

Federatie van het Licht: Dus wat is het Blossom, wat je laat VOELEN en je weet het niet?

Blossom: Omdat anderen een veel diepere ervaring hebben ervan. Mijn GEVOEL van Vreugde en Liefde (voor mijn beste vermogens) is enorm, maar, toch zijn we niet altijd (stom genoeg) aan ‘t zoeken naar dat ijs op de cake?

Federatie van het Licht: Waarom denk je dat dat zo is?

Blossom: Vertellen jullie me dat! Alsjeblieft… dank je.

Federatie van het Licht: Dat komt doordat hun ervaring van het zelf ervoor klaar was op dat moment.

Blossom: Mijn gevoelens zijn dat velen er klaar voor zijn. Ik bedoel… op welke manier klaar? Ik denk dat we langs deze weg al eerder gegaan zijn en kwamen we waarschijnlijk aan een dood eind! … … … … … … Interessant! We zijn op een leeg stuk gekomen. Toch niet door mij die zegt: ‘we kwamen op een dood eind’?

Federatie van het Licht: Nee. Juist onze kleine… we zeggen ‘grap’ (?) en om jou een tijdje te geven om na te denken.

Blossom: OK. Laat me het op een andere manier zeggen voor praktische doelen. Waarom bijvoorbeeld, ben ik niet klaar.

Federatie van het Licht: Je bent het.

Blossom: Dan?

Federatie van het Licht: Vertel ons welk verschil het voor jou zou maken?

Blossom: Ik voel… een heel groot! Soms heb ik kleine ogenblikken van dien aard, wakker of in slaap… en dat helpt me om me te voelen dat ik op het spoor zit. Dus, daarom zou EEN ENORME ONTMOETING me voor het leven opheffen. Zoals dit schijnt te doen voor anderen.

Federatie van het Licht: Hebben degenen die dit beleefd hebben, ook gezegd dat zij wensten dat ze het opnieuw konden beleven/voelen omdat ze gefrustreerd zijn dat ze dat niet kunnen?

Blossom: Ja, heel erg zelfs.

Federatie van het Licht: Daar ben je dan.

Blossom: Waar? Sorry. Ik koop dat niet, met alle respect. In feite raak ik een beetje verloren. Het is zo moeilijk om op het spoor te blijven soms in deze sessies…. die frustrerend kunnen zijn voor me en voor de lezers. Neem me niet verkeerd! Ik schiet niet op jullie… ‘k zeg ‘t gewoon. Ik ben nog steeds in een volmaakte goede/vloeiende staat van Zijn. Waar gaan we nu heen, vanaf hier?

Federatie van het Licht: Laten we weer proberen uit te leggen DAT wat je zoekt. Die ULTIEME ERVARING om je te laten VOELEN dat je het ‘opgelost’ hebt... is er voor jou… als je klaar bent… op elke tijd. Jij zegt… wij zeggen… dat je klaar bent. JE BENT HET. Iedereen is klaar op elke tijd. Je moet het alleen WETEN.

Blossom: Mijn argument is dan… dat velen die deze ervaring GEHAD hebben WISTEN het noodzakelijkerwijs niet.

Federatie van het Licht: Hoe WEET je dat?

Blossom: Ik weet het niet. Dus hoe krijg ik te WETEN dat ik er klaar voor ben, als ik VOEL dat ik al WEET dat IK BEN.

Federatie van het Licht: Laten we een vraag stellen. VOEL jij dat je het nodig hebt?

Blossom: Nope (neen). Ik wil HET GEWOON GRAAG! Ik bedoel, zou iedereen dat niet willen?

Federatie van het Licht: Iedereen kan dit hebben. Want iedereen is het.

Blossom: Ja, DAT SNAP IK ALLEMAAL. En ik ken de reden die jullie ons steeds vertellen omdat je dat moet herhalen totdat wij dat snappen. Want er is geen andere manier om het uit te leggen. Toch snap ik het niet. Ik bedoel, ik doe het wel… Ik begrijp het concept… Ik VOEL het alleen niet.

Federatie van het Licht: Misschien… jij WEET HET gewoon niet… binnen het aspect van dat wat je verkiest te leven op dit moment. In dit leven… in deze stoffelijkheid.

Blossom: Aannemend dat je bedoelt ‘WEET HET’ in zijn volste betekenis. In MIJN ‘heelheid’? Waarom is het dat we hiermee worstelen? Ik bedoel… waarom hebben we alleen toegang tot zo’n klein, kleinst, minuut aspect van alles dat we zijn? Alles dat we weten in deze menselijke vorm? Waar gaat het allemaal over?

Federatie van het Licht: Het gaat over de ‘ervaring’ van het zelf. Het gaat over het terugkomen in het WETEN van dat wat je WEET.

In jouw her-ontdekking zelf-bewustzijn in volledigheid… Zie je. Je accepteert het. Je erkent het opnieuw wat het is. Het VOELT nieuw en je vraagt je het af, erbij. Je VOELT VREUGDE er door… vanwege dat… Je APPRECIEERT HET/JOU VOOR wat HET/JIJ bent/is. Want je kunt het erkennen als je erin terugkomt en toch, tegelijkertijd … zie je het voor de eerste keer omdat WAT HET IS… als tegengesteld aan het altijd te ZIJN GEWEEST.

Blossom: het punt van niet herinneren in deze stoffelijkheid is om onszelf te ‘ervaren’ en ALLES dat we zijn… als we ons herinneren WIE we zijn en wat die WIE waartoe in staat is. Als we gewoon altijd HET waren zouden we echt niet weten wat HET was, omdat we het contrast niet beleefd hadden. Dus, door het contrast te ervaren in hun multi-triljoen diverse formaten krijgen we de WAARHEID te WETEN van WIE WE ECHT ZIJN als we geen contradictie daarvan ZIJN/ onze WAARHEID. By George, Ik heb het gesnapt!

Federatie van het Licht: Het speldje is trots op je gespeld.

Blossom: Die voor doorzetting waar ik vorige week over sprak?

Federatie van het Licht: Ja, want kijk waar dit jou heeft gebracht en natuurlijk, zonder je trompet te blazen heeft dit veel anderen ook op dezelfde plek gebracht.

Blossom: Blaas weg!

Federatie van het Licht: Dus, hoe dieper jullie ‘BEGINNEN’ te begrijpen dat je ‘gewoon’ naar binnen spiraalt… hoe sneller je begrip wordt begrepen.

Laten we teruggaan naar de bal van garen analogie waarover we de vorige keer spraken. Maar, laten we deze keer, ons voorstellen dat de gehele bal van garen(en hoe lang is een bal van garen?) wordt af gewonden… tot aan het uiterste van zichzelf. De hele weg langs dat garen zijn ‘ervaringen’ op graadniveaus van het zelf. Het ene eind dat begon met los winden is misschien op niveau 1 en het andere eind is de ULTIMATE ZUIVERE LIEFDE DIE ER IS. Laten we dat beschrijven als 10.

Dus, als 10 … begint zichzelf terug te herinneren/terug te draaien naar de bal die het was… beleeft het zichzelf weer HEEL te worden. Het her-vangt/ontmoet weer zichzelf UIT/TERUG NAAR zijn laatste positie en herinnert zichzelf dat terwijl het dat doet. Terwijl het dichter bij zijn voltooiing komt, WORDT het meer van zichzelf. Alle ‘dingen’ die je ‘gelooft’ dat je niet bent … worden NU dingen die je bent. Hoe verder de bal garen terug wordt opgewonden in zijn oorspronkelijkheid. Helpt jou dit?

Blossom: Ja, in bepaalde mate. Maar dat laat veel vragen op komen.

Federatie van het Licht: Zoals ze altijd zullen doen. Zullen we het vandaag voor gezien houden en zeggen … wordt vervolgd?

Blossom: Dat is heel bevredigend. Ik ga nu naar Google ‘Yahweh’* Misschien moet ik beginnen Google te channelen! Met heel veel Liefde en dank voor deze ‘leringen’.

Eind van de sessie.


*Yahweh. Het meest toepasselijke voor mij is, en er zijn veel uitleggingen, … IK BEN

Vergeet niet Happy Human dag op 20 juli. I'd love you to be in my video. http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!