Home > > Blossom Goodchild - 16 juni 2016

Blossom Goodchild - 16 juni 2016

Blossom: Nou Hallo! Even rechtuit, als we mogen? Gewoon een vervolg van de vorige week betreffende wat jullie zeiden dat je woord voor God ‘Yahweh’ zou zijn. Een iemand schreef erop, bijna als opluchting voelde ik, dat jullie ten slotte een fout hadden gemaakt en je zelf onthuld hadden als de donkere zijde die jullie zijn en weer een andere dame omdat zij een goed bekend staande dame is die zegt dat Yahweh een vals Licht is. Ik was helemaal niet ‘verstoord’ hierover omdat dat ‘hun Waarheid’ is en ik ben zo sterk in die van mij geworden. Ik weet ongeveer al wat jullie gaan zeggen, maar het voelt toch dat het ’t punt kan verduidelijken en versterken over iemands Waarheid, over alles. Willen jullie de eer hebben?

Federatie van het Licht: Welkom Elkeen en allen. We vinden het heerlijk om zoals altijd te dienen en geloofwaardigheid te geven over onze redenering achter onze stelling om die naam aan te bieden. Die, echter, zoals door een andere lezer gevraagd naar zijn uitspraak, we zeggen dat ‘Yod He Vod He’ (dat is Yahweh.w.)de meest sterk gecodeerde vibratie is in en door geluid, en ELKE interpretatie daarin draagt… de bedoeling erachter.

We gaan even van het spoor af. Laten we het woord ‘God’ nemen. Als men diep in gebed is en in Genade zit en spreekt of je verbindt met De Bron, Het Goddelijke… dan verheffen ze de Vibratie van dat woord door hun bedoeling… door hun Liefde die aan God geboden wordt. Maar, een andere keer, kan een andere ziel die in de stemming van grote woede zit en het woord met zo’n boosheid en haat gebruikt … en wat jullie dan ‘blasfemie’ (godlasterlijk of lasterlijk) noemen zou dan het Vibrationele geluid van dat woord verlagen. Het gaat WERKELIJK om de bedoeling achter elk woord die zijn oorspronkelijke vorm/codering verhoogt of verlaagt.

Dus om terug te gaan naar degenen die VOELEN … want er moet een VOELEN inzitten voor hen … dat Yahweh een vals Licht is of een Wezen die uit de duistere kant komt en jullie planeet tot slaaf heeft gemaakt… als maar een voorbeeld… Alles dat we hierop kunnen zeggen is…???? We zullen even een ogenblik wachten … voordat we antwoorden om de lezer het antwoord voor zichzelf eerst te laten vinden… met het VERTROUWEN dat ze zichzelf geopend hebben om dit te weten.

Blossom: En hoe interessant is het dat op dit moment de buurman van hiernaast zijn heggenschaar heeft gepakt om de heggen te trimmen, vlak naast dit raam!! Timing! Heel, heel erg frustrerend. Ik moet een andere keer verder gaan.

OK ik ga nu verder.

Federatie van het Licht: Wij zeggen dat als het goed voor hen VOELT en onze woorden doen dat niet… dan lees geen moment langer onze woorden. Want, als die jou laten twijfelen of als je bang wordt, dan zijn onze boodschappen niet voor jou. Want, wij komen niet om deze emoties te veroorzaken in iemands gevoel. We komen om op te heffen en om bemoediging te geven. Misschien kan het zijn dat iemand een tijdje stopt met het lezen van onze woorden … maar toch verderop terugkeert en er dan meer mee resoneert.

Zoals we zo vaak eerder gezegd hebben… wij zijn niet hier om punten te winnen. Dit is geen competitie van hoe veel we op jullie planeet ‘aan boord kunnen krijgen’. Duidelijk is hoe meer hoe liever, en dat vult ons met Grote Vreugde. Maar, als het zou zijn dat er maar twee Wezens deze boodschappen lezen, Blossom, dan zou dat ons ook blij maken, want dan zouden we twee mensen helpen. Maar, in het weten dat ALLES EEN IS … van HET ENE DENKEN BEWUSTZIJN VAN/IN/DOOR/ALS LIEFDE is… zouden we IN WAARHEID WETEN dat die twee zielen deel zijn/waren van Het Geheel en daarom dienen we IEDEREEN.

Dat is een Blije gedachte om over na te denken, Liefste Vrienden. Dat, wat wat je voor jezelf doet, je voor een ander doet. Dat wat je voor een ander doet, doe je voor IEDEREEN. Voor de vibratie van die gedachte/daad, alhoewel misschien maar aan een aangeboden… feitelijk door EEN ontvangen wordt… want die EENHEID IS ALLES DAT ER IS. Het is jullie ‘gekromde brengen’ (‘warped upbringing’) zullen we zeggen wat jullie laat VOELEN dat je daarvan gescheiden bent. DAT KUNNEN JULLIE GEWOON NIET.

Blossom: Dank u. Kunnen we gewoon doorgaan met dezelfde draad, betreffende wat er goed zit voor een, dat niet voor een ander geldt? Want ik wil graag dat jullie verduidelijken of spreken over het feit dat niemand verkeerd of goed zit bij zulke zaken.

Federatie van het Licht: We kunnen daar inderdaad over spreken. Alhoewel, deze wateren kunnen diep gaan. Dat wat iemand wil erkennen en VOELEN als hun Waarheid… over wat goed zit… of, zoals je zegt… wat voor hen wel resoneert… is hun keuze om te doen. En het daar Zijn, op Planeet Aarde, jullie werden genadevol die vrede gegeven om te kiezen wat juist is en wat verkeerd is… voor jullie.

De introductie van jullie wereldwijde onderlinge verbondenheid via jullie computer stelsels… zoals zovele dingen… heeft zijn ‘ups en downs’ … zijn goede en slechte punten. Hoe snel men is om er van te houden als het dichtbij is voor al je behoeften, maar hoe snel ook men deze veracht en hem uit het raam wenst te gooien een minuut nadat die weigert en misschien even langzaam gaat … Hemeltje lief!

Zo veel als die ook biedt, ook dan, de gelegenheid om veel dingen te ontdekken die plaats vinden, die zijn/die geweest zijn/ die nog zullen gebeuren… over jullie globe… die bieden ook de gelegenheid voor ongelooflijke informatie om te posten en geabsorbeerd te worden door velen die dat aan boord willen nemen als hun Waarheid.

Blossom: Maar wie kan dat zeggen? Want het zou Waarheid zijn voor de persoon die het schreef.

Federatie van het Licht: Helemaal niet!

Blossom: Ooh! Dat kwam erg sterk door!

Federatie van het Licht: Zo was het bedoeld. We zijn ons bewust in onze rijken dat er velen op jullie planeet zijn die het LICHT willen vermommen. Hun wens is om ALLES en ALLES te bedekken… te verstoppen dat Licht schijnt te zijn dat jullie op het pad naar huis brengt. Zij vervormen Waarheden van veel slimme perspectieven en zijn zo subtiel op de wijze dat ze dat doen… om te maken dat wat niet noodzakelijkerwijs Waarheid is… te LATEN VOELEN dat dat het wel is.

Blossom: Zijn deze mensen op de planeet, of worden ze beïnvloed door degenen die niet op de planeet zijn?

Federatie van het Licht: Beide… op dezelfde wijze waarop wij werken, Blossom. Jij zit er op… wij zijn er buiten. Maar onze keuze, die van jou en ons… is om Opheffing te brengen en Blijdschap en ONZE WAARHEID. Dit is noodzakelijkerwijs de agenda niet van sommigen, … beiden op en van de planeet af.

Blossom: Dus, terug naar goed en verkeerd… zeker is het ‘verkeerd’ om de Waarheid te verbergen of te vervormen, enz?

Federatie van het Licht: Niet in hun ogen. Of anders zouden ze dat niet doen. Als het voor hen niet goed zou VOELEN zouden ze het niet doen. Want voor hun ziel op deze gegeven tijd, handelen ze met wat HEN DIENT, maar niet Het Geheel.

Blossom: Om dat te verduidelijken… is dat niet verkeerd?

Federatie van het Licht: Echt niet. Zoals we zeggen, dit kan heel diep gaan en we zeggen… misschien onacceptabel voor de Waarheid van sommige zielen, in deze tijd.

Waar zouden we echt mee beginnen uit te leggen… want om te proberen dat te doen… in een notendop, is een onmogelijk taak. En om die te proberen te synoptiseren (?) ( of in het kort neer te zetten) dat zal het niet gemakkelijker maken om via/in woorden neer te zetten.

Blossom: Ik voel van jullie dat het over de zinnen gaat… Het doet er niet toe. Dat alles GEWOON een ervaring is… van/door iedereen/alles. Ik weet dat we over ‘het doet er niet toe’ een paar keer eerder gesproken hebben… maar ik accepteer dat en begrijp het nu een beetje meer.

Federatie van het Licht: We danken je. We konden het niet beter hebben neergezet!

Blossom: Dat snapte ik… dus probeerde ik het! HA!

Federatie van het Licht: En je slaagde erin!

Kunnen we het woord ‘Oordeel’ op dit punt bieden? Degenen van iemands daden/bewegingen/gedachten oordelen …hebben nog een hele weg om op het pad te gaan naar hun eigen Ware Geluk. Want het is ieders reis of keuze die hen naar huis voert en welke route ze ook kiezen te nemen… het is die waar ze op lopen. Het is niet aan de ander om te zeggen of dat de beste of de gemakkelijkste weg is. Want iedere ziel is hier om hun eigen individuele ziel-zelf reis te ervaren.

Blossom: Maar die reis die door een ander is gekozen beïnvloedt het hele effect! Sommigen kunnen voelen dat een ander zijn keuzes de GROTE ERVARING weghouden om in volle Vreugde te gaan en hebben daar wrevel over.

Federatie van het Licht: Dan bieden we opnieuw het woord ‘Oordeel’ aan. Wat een ander kiest is aan hen. Het is hun keuze over hoe ze hun rol spelen… en… om alles te ervaren om Het Geheel te beleven… degenen, waarvan jij gelooft dat ze je afhouden… zijn feitelijk een rol aan het spelen waarover was overeen gestemd door het BEWUSTZIJN VAN IEDEREEN. Anders kon het niet gebeuren. Zie je? We zeiden al deze wateren gaan diep!

Blossom: Wacht even. Ik ga even mijn snorkelapparaat halen! Toch begrijp ik het wel wat. Dus dit soort antwoorden waarop er geen goed of verkeerd is?

Federatie van het Licht: Inderdaad. We hebben ook eerder gezegd dat Zielen/Spirits/Wezens van het Grootste Licht veel opgeofferd hebben en doen dat nog om te ‘verschijnen’ als iets dat ze niet zijn… zodat ze kunnen assisteren bij het ontwaken van jullie planeet.

Blossom: Ik weet wat jullie daarmee bedoelen. Maar, sommige nieuwe lezers kunnen in de war raken.

Federatie van het Licht: Zodat… veel dat wordt ‘gepresenteerd’ als verschrikkelijk in deze illusie/ of dit hologram… ‘ontworpen’ is om op te roeren… te stimuleren… de ziel die diep in de WAARHEID VAN LIEFDE zit en laat die zich WEER BEKRACHTIGEN … om zichzelf TERUG te ontsteken naar de WAARHEID van zichzelf. Omdat de beledigende demonstratie van/door een ander… die naar de voorfront bracht wat moet worden opgeroerd en wakker gemaakt. Dus een Verlicht Wezen kan zichzelf aanbieden in deze vreselijke energieën om degenen te helpen die dit soort dingen nodig hebben om hem wakker te maken.

Blossom: Maar zou het niet veel beter zijn om iemand te doen ontwaken, op te roeren en te bekrachtigen door een of ander Wonderbaarlijk Gebeuren van Waarheid? Zeg maar… aan de hemel? HA! Ik kon het niet weerstaan om dat ding erin te stoppen!

Federatie van het Licht: Dat is inderdaad een andere manier/versie… en dat is NOG STEEDS… ZONDER ENIGE KWESTIE… WAT OP DE KAARTEN STAAT. Ik kon het niet weigeren om dat erin te stoppen!

Blossom: Ik houd van jullie!

Federatie van het Licht: En wij houden van jou.

Ons punt is dat … ALLES wat mogelijk is moet worden ervaren.

DAT IS HOE HET LEVEN IS.

Door al zijn experimenten… door alles wat er ‘bezig is’.

HET LEVEN IS EEN FANTASTISCH WONDERBAARLIJK EXPERIMENT IN AL HAAR VORMEN VAN LIEFDE …

IN AL HAAR VORMEN VAN LIEFDE. WANT …

Blossom: Even in koor graag! Er is niks anders.

EN OVERAL.

Er is geen plaats… geen enkel atoom … niet een magnifieke berg die niet gebouwd is door/met/van/in de ENERGIE VAN LIEFDE.

Blossom: Ik voel alleen dat je nog iets wilt bijvoegen aan het onderwerp waarmee we begonnen?

Federatie van het Licht: We danken je. Betreffende wat waar en niet waar is en waarom zulke dingen geschreven worden en of iemand nu denkt dat het goed of verkeerd is… of verborgen of verdraaide Waarheid is. Laten we nog een andere sleutel in het werk gooien en opnoemen waarover we kortgeleden ook hebben gesproken, betreffende het feit dat alles mogelijk is… elk scenario… elke gedachte… afhankelijk van in welke dimensie, op welk aspect iemands ziel zich richt in die tijd. Dus dat is ook hoe iemand een Waarheid kan zijn voor iemand en niet voor een ander… Zie je?

Blossom: Yep en geloof het of niet… het heeft allemaal zin… zelfs als ik er geen kop of staart aan kan vinden! Ik ben zo verheerlijkt in jullie aanwezigheid en zelfs nog meer om het blije medium te zijn die jullie boodschappen doorgeeft. Veel dank vanuit het diepst van mijn hart.

Federatie van het Licht: We moeten zeker een wederzijdse waardering gemeenschap vormen.

Blossom: Ik denk dat we die al hebben!


Vergeet niet Happy Human dag op 20 juli. I'd love you to be in my video. http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!