Home > > Blossom Goodchild - 3 juli 2016

Blossom Goodchild - 3 juli 2016

Blossom: Opnieuw… al… zo gauw! Hallo en welkom aan jullie.

Federatie van het Licht: Goddelijke Groeten van Liefde en Genade gericht direct in de kern van jullie Wezen, Liefste Blossom en IEDEREEN.

Blossom: Ik wil graag over iets praten. Een paar keer, toen we afsloten aan het eind van de channelingen, heb ik duidelijk de wens gevoeld om ‘Adieu’ te schrijven… waarvan velen weten dat het WHITE CLOUD’S handtekening is voor zijn energie als hij vertrekt. Jullie hebben gezegd dat ‘hij’ deel is van de Federatie van Licht. Toch komt hij bij ons over als een geboren Amerikaanse Indiaan die het laatst leefde op de Aarde in de late 1500 jaren. Toch zijn jullie en je ‘soort’ … Wezens van Licht die nooit feitelijk geleefd hebben als mensen. Dus, kun je jullie vriendschap uitleggen en hoe precies White Cloud deel is van De Federatie van Licht?

Federatie van het Licht: Dat zou fijn zijn en het is passend om dat te doen. Ten eerste moeten we jouw Wezen zich laten herinneren aan het feit dat er geen scheiding is. We zijn ALLEN EEN. Ten tweede willen we je wakker maken voor het volgende feit dat de spirit Energie die jij White Cloud noemt VEEL GROTER is dan je je misschien hebt gerealiseerd.

Blossom: Mijn hart slaat heel snel… niet bij voorbaat, maar door Energie. Ga verder.

Federatie van het Licht: Dat wie jij kent als White Cloud is een straling waar velen nog niet aan gewend zijn. Zoals jij WEET … beginnen velen te huilen op het moment dat hij spreekt. Dit komt door zijn Hoge autoriteit… Zijn Hoge Energie van/als/door/in Licht. Hij staat alleen de diepste bescheidenheid/ootmoed toe om te resoneren in/via hemzelf in de Energie van met wie hij spreekt.
Zijn ‘aanpassing’ aan/in onze ‘cirkel van vrienden’… zullen we zeggen… is ‘als en wanneer’ hij wil bezoeken… waarvoor we het als een eer zien om in zijn aanwezigheid te zijn.

Blossom: Echt? Neem me niet kwalijk.. voor mijn darling man… want ik houd heel veel van hem! (to pieces!) Maar ik weet ook dat JULLIE … JIJ … een zeer Hoog Bewustzijn zijn die vibreren op een heel Hoog Niveau. Dus, dat jullie hem eren om binnen te komen voor een kop…(thee of koffie) met jullie… moet betekenen dat hij… zoals je zegt… veel Hoger is dan ik me heb gerealiseerd.

Federatie van het Licht: Maakt dit je veel verschil uit?

Blossom: Natuurlijk niet. Nee.

Federatie van het Licht: Weet ook … dat als hij spreekt tegen anderen via jou. Blossom, hij zijn Energie moet ‘smoren’ om helemaal zich aan te passen bij jou dat je nog in staat bent om op de grond te blijven als hij bij je is. Hij heeft een vaardigheid om dat te doen… zodat de genen die luisteren en gewoon in zijn aanwezigheid Zijn niet ‘exploderen’.

Blossom: Ik begrijp dat echt.

Federatie van het Licht: En begrijp je ook dat hoe Hoger JOUW vibratie gaat, hoe Hoger de mate van ZIJN Energie kan doorkomen en daarom ‘uit te geven’ aan anderen? Het is een overeenkomst die jij en hij maakten en die niet is verbroken.

Blossom: Noch zal dat zo zijn. Want inderdaad, zoals jullie vind ik het een eer om met hem te werken. Belachelijk zoals dit klinkt,..als hij jullie bezoekt… wat doen jullie dan? Heb je dan een chinwag?? (een klets praatje?)

Federatie van het Licht: DAN ZIJN WIJ. WE GAAN SAMEN EN ZIJN.

Blossom: Ik huil opeens. Ik VOEL zo’n grote Liefde, jongens… Zoveel Liefde kwam door bij die laatste zin. Ik ‘voelde/zag/stelde me voor’ de grootheid daarvan. WOW. Om samen te gaan en met elkaar te ZIJN… dit zegt het helemaal. Als alleen wij mensen dat zelfde maar zouden doen!

Federatie van het Licht: Het heeft maar een ademhaling nodig, Liefste Blossom… maar een enkele ademhaling en dan nog een en nog een.

Blossom: Maar, jullie hoeven niet te ademhalen, wel?

Federatie van het Licht: Nee.

Blossom: Dan, wat is dan jullie alternatief?

Federatie van het Licht: Stilte. Licht VOELEN… Overal. Van binnen… buiten… Overal. In Iedereen… Alles.
Weten dat er niets anders is en ER VAN ZIJN/ER IN ZIJN.

Blossom: Als jullie in die ruimte zijn met White Cloud… wat gebeurt er dan? Wat is de bedoeling ervan?

Federatie van het Licht: Om te ZIJN! Misschien is het moeilijk voor jullie om dit te begrijpen, komend vanuit het menselijk perspectief… en toch zeggen wij dat er NIETS is… absoluut NIETS in jullie wereld of in een andere… dat kan/zal/voorbij gaat aan het GEVOEL van gewoon ZIJN… en om te ZIJN met elkaar… is meer dan woorden, onze vriendin. Je moet dit beleven… want je kunt het alleen VOELEN… er zijn geen woorden voor om dit uit te drukken/te beschrijven.
Maar… ontken het niet… voor jezelf. Want IEDER EEN is ER VAN. Ieder van jullie … ALLES is er van.

Blossom: Ja, dat weet ik. Maar zoals je eerder zei, White Cloud (zoals ik denk dat jullie dat ook doen) moet zijn ‘frequentie verlagen’ om met mij te communiceren… door zijn ‘standplaats’ (waar hij is, dus. w) Dus, hoe kunnen we hier beneden dat eigenlijk VOELEN… omdat we in deze dichtheid gezet zijn?

Federatie van het Licht: Mogen we dit onderbreken?

Blossom: Ga voor Goud!

Federatie van het Licht: Jullie komen uit je menselijke perspectief. Maak jezelf er vrij van/uit… en het is dan een ander verhaal.

Blossom: Yep… snap ik. Maar… dit is een betwistbare zaak en heeft er verschillende ‘Waarheden’ in… zodat… hoe begin ik? Zijn we niet allemaal op onze reis en evolueren we niet op verschillende graden van leren en begrijpen, afhankelijk van keuzes?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Dus dan, is het zo… in jullie Waarheid, dat als een ziel de sterfelijke krul verlaat en ‘ergens’ weer opduikt… dat ze automatisch TERUG zijn in de volheid van Licht, in hun volheid van Waarheid… of … zijn ze dan nog op hun evoluerende reis?

Federatie van het Licht: Ze evolueren in hun ziel… … … … binnen bepaalde grenzen.

Blossom: Ik wist wel dat het uit de hand zou lopen! Die grenzen zijn?

Federatie van het Licht: Zijn in een bepaalde ‘Sfeer’ van leren zoals een menselijke uitdrukking Van Licht.

Blossom: Dus, als wij overgaan naar andere rijken, zitten we in een Sfeer van…?

Federatie van het Licht: Van zelf-realisatie.

Blossom: Dus we gaan niet in dit ‘Alles Weten van Alles’, als we overgaan?

Federatie van het Licht: Ja, dat doe je wel. Hoe zeggen we dat? … In DIE Sfeer haar mogelijkheden.

Blossom: Whoa! Dit opent zo veel en te veel vragen komen in mijn denken tegelijkertijd. Dus… al dat weten/begrijpen is alleen ‘deel’ van een alles weten/begrijpen? Hoe kan dit zijn? Je weet alles of je weet het niet!

Federatie van het Licht: Je VOELT in die Sfeer… je WEET en begrijpt alles… en dat doe je. Je Weet en begrijpt Alles dat moet geKend worden en begrepen… in die Sfeer.

Blossom: Dit is beslist allemaal nieuw voor me… en kan ik vragen… wat is er verder dan die Sfeer?

Federatie van het Licht: Een volgende!

Blossom: En dan een volgende en volgende?

Federatie van het Licht: Precies.

Blossom: Ik voel alsof iemand gradueert van de ene naar de volgende Sfeer?

Federatie van het Licht: Je voelt het juist. En hier is het waar wij binnen ‘slippen’ betreffende de Hiërarchie enz. Want er zijn veel Sferen… en White Cloud is terug gegradueerd naar een niveau die voorbij gaat aan de manier verder dan de ‘tijd capsule’ van de Aardse ervaring. En toch… was hij in staat om ‘terug te keren’ naar de Aarde in zijn Native (indiaans) Amerikaanse vermomming om de ‘planeet te beïnvloeden’. Om die te bezaaien met kennis en Grote Liefde… want het was ‘zijn’ wens om dat te doen. Zijn LIEFDE voor alles is van zo’n groot Medeleven en Grote Passie… dat hij veel van zichzelf ‘op offerde in die tijd’ om dit te voltooien en toen hij eindigde met die Aardse ervaring… was er een ontruiming nodig voor herstel dat hij nodig had om zijn WARE LICHT en sterkte weer opnieuw te herstellen.

Blossom: En dus, wat is er met JULLIE Sfeer? Waar zit jullie kleine bal van Licht in al die niveaus? Ik bedoel, hoeveel niveaus zijn er? En ik weet al wat jullie gaan zeggen…

Federatie van het Licht: Oneindig. Ja. Zo is het Blossom. Je blijft er goed bij. Zullen we je nog meer in verwarring brengen door te zeggen dat na een bepaald niveau men kan ruilen/komen en gaan/ in een andere Sfeer als men dat wil… en dan om nog meer in verwarring te brengen…de Sferen … na een specifieke frequentie van Licht gaan dan weer samen in een andere. Dus, zodat twee een wordt… en nog Hoger dan dat… drie worden twee, worden een… en zo voort en zo voort.

Blossom: Dus, als White Cloud en jullie in een Hogere Sfeer wonen… als White Cloud ‘over springt’ naar jullie stukje bos voor een kop (thee of koffie) is het ‘gewoon’ de Energie van White Cloud… als een individu per sé… of brengt hij dan zijn hele Sfeer samen met hem mee? … omdat je dat moet merken, zodat je extra koekjes kan kopen zeker????!!!!

Federatie van het Licht: Hoe genieten we van dit ‘buiten beperkingen’ gesprek die jij terug brengt naar de Aarde (down to Earth).
Weer een beetje moeilijk om in woorden te vertellen… Op het niveau waar White Cloud woont… is ‘hij’ natuurlijk geen ‘hij’…

Blossom: Ik begrijp dat hij geen geslacht heeft. (geen sekse)

Federatie van het Licht: Juist. Hij IS GEWOON LICHT. Toch is zijn ENERGIE die eens ‘handelde namens’ een individu, samen gegaan met vele andere Energieën van Licht die terug omhoog zijn gegaan in/binnen die Hoge vibratie van zijn, zijn samengegaan ALS EEN.
Maar… dit betekent niet dat wat eenmaal handelde als een individuele Energie niet kan… met zijn wil… door keuze… zich afscheiden als dat doelmatig is… en bijvoorbeeld … in onze Sfeer kan duiken. Op het niveau waar White Cloud woont is er heel weinig dat hij niet kan doen.

Blossom: En jullie dan? Ik bedoel… Ik weet altijd dat jullie ‘In de Hoogte’ zijn… vanwege dat jullie de ‘Overzieners van de Overzieners’ zijn. (de Opzichters van de Opzichters zijn)

Federatie van het Licht: Zeggen wij nederig… we zijn niet zo ver achter!

Blossom: Dat is zeker… in mijn boeken in ieder geval! Tranen rollen over mijn wangen, mijn vrienden… omdat mijn hart opzwelt van LIEFDE als ik JULLIE WAARHEID VOEL. IK HOUD VAN JULLIE. IK HOUD VAN JULLIE. IK HOUD VAN JULLIE. Dank jullie zeer om bij ons nieuwe concepten te introduceren als jullie weten dat we klaar zijn om die te ontvangen!

Federatie van het Licht: We vinden het een eer om het menselijke ras te dienen. We vinden het een eer om JULLIE LIEF TE HEBBEN en DOOR JULLIE GELIEFD TE WORDEN. Tot de volgende keer…

Blossom: In Liefde en dank. Emmers ladingen ermee.


Vergeet niet Happy Human dag op 20 juli. I'd love you to be in my video. http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!