Home > > Blossom Goodchild - June 24, 2012

June 24, 2012

Blossom: Welkom weer aan jullie. Het is zo… ik kon wel duizend vragen stellen over wat er zal gaan gebeuren in de volgende zes maanden… en toch… om een of andere reden schijnt dit niet in onze agenda te zitten. En daarom, laat dit me wat hompelen met waar we vandaag wel over gaan praten. Misschien hebben jullie wat in gedachten?

Federatie van het Licht: Wij hebben niets anders dan de wens om jou te verzekeren dat wat er gaat gebeuren in de dagen die komen, compleet en uiterst gunstig voor de mensheid is. Zo lang als jullie je kunnen herinneren om je dit te herinneren.. dan zullen jullie jezelf verkneukelen met een ‘vrede van geest’ die je herkent. Een ‘stukje denken’ waar je in moet zitten.. rond die specifieke tijd.

Velen van jullie zijn inderdaad verward over alles dat wordt voorspeld en naar je wordt doorgezonden uit andere bronnen… toch herhalen we eens te meer… door IN LIEFDE te blijven… ALLEEN door te luisteren naar jullie eigen WAARHEIDS-VOLHEID… dan zullen jullie je zelf snel vinden opstijgen naar een niveau dat jullie als aller prettigst zullen accepteren.

In de maanden die komen zal die vibrationele ‘trek’ jullie aanzetten/dwingen om je ‘betere helft’ te worden. Jullie zullen het heerlijk vinden om deze kant van jezelf tegen te komen… en alles dat je hoeft te doen om dit te bewerkstelligen is om deze wens in je hart/Wezen te VOELEN om die plek te bereiken waarvan je allang wist wat jullie recht is.

Laten we wat meer uitleggen. Jullie verwachten allemaal dat er zoveel gaat gebeuren. Dit is volmaakt begrijpelijk en we zeggen je dat zoveel GAAT gebeuren. Maar… opnieuw … het grootste deel van jullie verwacht dat dit gaat gebeuren aan de buitenkant van jullie zelf.(buiten jezelf)

Er zullen GEBEURTENISSEN ZIJN die jullie inderdaad zullen verbazen en jullie laten verkneukelen met zo’n geluk dat jullie eerder nog niet kenden.

Dit is zeker. Het maakt niet uit in welke volgorde dingen zullen worden onthuld… Het is zonder twijfel dat erkenning van WIE WIJ ZIJN … aan jullie wordt aangeboden. Hoe men zal besluiten ons te accepteren zal degenen van jullie teleurstellen, die WETEN dat we hier zijn om te dienen.

Blossom: Bedoelen jullie: ‘hoe sommigen besluiten jullie te accepteren?’

Federatie van het Licht: We bedoelen dat er een zeer gemengde lading van emoties zal zijn. Degenen van jullie die op ons gewacht hebben, KENNEN onze bedoeling… En ja, er zijn velen die zich bewust zijn van wie we zijn. Toch moeten jullie ook accepteren dat er heel veel mensen van jullie planeet zijn die absoluut geen idee hebben van ons bestaan… HEEL VEEL MENSEN! … En alles waarmee ze ooit gevoed zijn, zijn belevenissen van duisternis via jullie filmschermen.

Dit is wat wij bedoelen met ‘teleurstelling’… omdat er van zo velen reacties zullen zijn die niet van jullie smaak zijn of van jullie begrijpen. Overweeg deze opmerking.

Blossom: Gaat dit niet over waar jullie eerder over hebben gesproken, degenen van ons die ‘weten’ wie jullie zijn, zullen zij degenen die dat niet weten, helpen?

Dit is zo… toch vragen we jullie om hier echt naar te kijken… want jullie zullen tegen een versperring aanlopen van niet-gelovers, ook als ‘wie we zijn’ duidelijk voor iedereen zal zijn. Velen zullen gewoon ‘buiten hun zinnen’ bang zijn.

Ons punt, waar we nu toe gaan is dit. Degenen van jullie die op je Ascentie pad zijn en kennis hiervan hebben… zullen zichzelf in het tweede halve jaar ‘bij die gelegenheid zien opstijgen’ ‘… ALS men dat verkiest. Vanwege dit… zal de ‘verandering in jullie’ enorm worden opgemerkt door het zelf. Deze ‘kant van jullie’ die tevoorschijn zal komen zal zo prettig voelen. Jullie zullen je zo thuis voelen om in dit deel van jezelf te wonen.

DIT is veel van, waar jullie op gewacht hebben wat zal gebeuren. DEZE VERANDERING VAN JULLIE. Het komt door DEZE verandering dat de veranderingen van overal in staat zullen zijn om mee geconfronteerd en door herkend te worden.

Blossom: Dus… Gaat deze verandering gebeuren zonder dat wij er iets voor hoeven te doen? Ik bedoel dat we altijd al naar voren gaan om te worden wie we zijn… en als we onszelf beter leren kennen, merken we dat we de hele tijd al naar verbetering van het zelf veranderen omdat we dat willen. Is het zó dat het zal gebeuren maar dan op een snellere schaal?

Federatie van het Licht: Ja… want herkennen jullie het al niet? We zeggen ‘daar ga je’ bij de start… want als werkelijk het tempo gaat versnellen… dat is nog niet gekomen. We zeggen dat het spoedig zal zijn… want de tweede helft op jullie kalendercyclus staat op het punt te beginnen.

Er zal/zullen keren zijn dat jullie je VOELEN alsof je ziel is gegroeid en jullie voorstelling laat je zo MACHTIG VOELEN als de PRACHTIGE KRIJGERS DIE JULLIE ZIJN.

Blossom: Dit is opwindend… want terwijl ik schrijf ben ik in staat om een glimp van dat GEVOEL te vangen. Dat geeft me zoveel energie omdat het dat WETEN vrijmaakt in me dat niet kan worden uitgelegd. Het is dat GEVOEL van ZIJN… dat we denken dat we dat niet zijn…. TOCH ZIJN WE DAT. WE MOETEN ER GEWOON IN WANDELEN, NIETWAAR?

Federatie van het Licht: Jullie lopen er al in. Dieper en dieper. Het is een lange weg en jullie hebben menige mijl gelopen. Maar vanaf nu… terwijl jullie nu iedere stap zetten… krijgt jullie kracht nieuw leven. Veel van jullie herinnering zal naar jullie worden teruggebracht.

DIT ZAL JULLIE MOMENT ZIJN.

Jullie zullen diepe ademhalingen van LEVEN doen…. en jullie zullen je HERINNEREN.

Het gaat niet om herinnering van wat je op een bepaalde dag deed. Het is niet dat soort herinnering. Het is de herinnering van het GEVOEL van het KENNEN van JE WAARHEID VAN JULLIE ZELF… JULLIE GODDELIJKE KRACHT.

Als de muur op jullie planeet verkruimelt en de vermomming wordt afgelegd… DAN WORDT JULLIE GODDELIJKE KRACHT NAAR JE TERUGGEBRACHT. JULLIE HART ZAL WORDEN OPGETILD NAAR EEN PLAATS VAN GLORIE.

JULLIE ZULLEN DOORGAAN MET LEVEN ADEMEN… TOCH ZAL DIT IN EEN VEEL HOGERE VIBRATIE ZIJN. ZULLEN WE ZEGGEN MET EEN MEER ONDERSCHEIDEND UITZICHT?

Blossom: Zeg wat je wilt… het klinkt en VOELT goed voor me! Kan ik dan vragen… ben ik juist met denken dat dit duidelijk een keuze is? Er zullen sommigen zijn die hier helemaal niets van VOELEN omdat zij gekozen hebben om in slaap te blijven?

Federatie van het Licht: Laten we hier even heel duidelijk over zijn. ALLES ZAL OMHOOG GAAN…. En we bedoelen ALLEN… ALLES!

Er is geen jota energie die statisch zal blijven… geen atoom die zich kan verzetten tegen dit omhoog gaan. Toch is het aan jullie om te begrijpen … dat iemand die op sport 3 staat van een ladder niet plotseling naar sport 15 kan gaan. Ze kunnen dan naar ergens tussen de 4 en 7 gaan en dat hangt af van de omstandigheden en de bereidheid van het hart… … maar een niveau van 3 kan niet omhoog gaan bij deze Ascentie naar sport 8 of 9 omdat ze gewoon uit hun diepte moeten komen.

Ook op dezelfde manier… iemand die misschien al op niveau 8 of 9 is kan omhoog gaan naar sport 18 of 19 … dit is ook afhankelijk van HUN niveau van begrijpen en bereidheid van het hart… en dat zal een snellere toename zijn dan bij iemand van 3 of 4.

DIT MOETEN JULLIE WETEN…. ER IS GEEN GOED OF VERKEERD… ER IS GEEN OORDEEL… ER IS GEEN VERACHTING…

HIER IS ALLEEN LIEFDE BIJ BETROKKEN.

Iemand heeft het door GOD GEGEVEN recht om hun Ascentie met hun eigen snelheid op zich te nemen. Wat iemand aanlokkelijk vindt kan … tegelijkertijd… een ander niet aantrekkelijk vinden. Dit betekent niet dat er goed of fout is. Het betekent gewoon dat iemand een andere ervaring kiest op dat moment in de eeuwigheid van de ziel, dan iemand anders.

HET LEVEN, BESTE MENSEN, IS EINDELOOS. ER IS GEEN EINDE VOOR JULLIE… OOIT!

Jullie leven en hoe dat zich ontvouwt gaat maar door en door en door en door en door. Wat jullie verkiezen om te beleven is geheel aan jullie.

JULLIE BEHEERSEN HET. JULLIE ZIJN IN CONTROLE.

Maar NU op dit meest veelbelovende moment van jullie ervaring… hebben velen, velen, velen van jullie meegewerkt om op een wijze voorwaarts te gaan die consistent is met de groei van HET LEVEN ZELF.

Jullie kozen lang, lang geleden voor deze overeenkomst. Toch is er nog op elk moment de keuze voor iemand om van dit ‘contract’ af te komen… want alhoewel dit is ontvangen in een andere tijd/ruimte continuüm … er is niets dat iemand bindt aan zo’n overeenkomst als iemand verkiest om op een gegeven tijd ‘zijn koers te verleggen’ .

We zeggen hier dat het meer in de timing zit dat iemand er weer over zou denken… want het is praktisch onvermijdelijk dat iemand zal heroverwegen als ze een overeenkomst hadden ingetrokken… en ze in de toekomstige tijd van zichzelf… zouden besluiten om het contract wel voort te zetten omdat het meer gepast scheen te zijn NU/TOEN … door wat ze hadden gewonnen door ‘het los te laten’ op een vroeger tijdpunt.

Blossom: Ik heb dat niet teruggelezen.. maar ik denk dat het zin heeft… Alhoewel buiten adem… het was de manier waarop dit doorkwam. Dus in de grond… zullen we gaan uitkijken naar de volgende zes maanden zoals die zich ontvouwen ‘in ons’ maar ook ‘zonder ons’?

Federatie van het Licht: Perfect neergezet!

Blossom: Ik denk dat jullie dit in mijn hoofd hebben ‘gezet’.

Federatie van het Licht: Waarom zet je ‘ons’ altijd tussen aanhalingstekens Blossom als een ‘slimme’ verklaring naar voren is gebracht?

Blossom: Oude gewoontes sterven maar langzaam. Op school was ik goed in sport en kunst… maar academisch won ik zoveel meer door uit het raam te kijken in mijn dagdroomtijd.

Federatie van het Licht: Juist!

Blossom: Oh, als die nonnen me nu konden zien! Dank je jongens. Ik VOEL opwinding en een wens om door te marcheren IN LIEFDE zonder een hechting aan resultaat of inderdaad inkomsten!! Want aan het eind van elke dag … is iedere ademhaling gewoon weer een belevenis die we gekozen hebben om tegen te komen… toch moet ik zeggen… Ik, ten minste,… ben zeer blij dat ik met zo veel mensen de handen ineensloeg in deze specifieke onderneming. Een band die verenigt op een niveau met zo velen die ik niet eens heb ontmoet op planeet Aarde, toch zo zeker als eieren eieren zijn… Ik had een massale party met hen ergens anders toen we deze overeenkomst sloten om de manier te gaan veranderen waarop de dingen ZOUDEN gaan zijn … naar de manier waarop de dingen ZULLEN gaan zijn.

BRENG DE DINGEN TEN TONELE! WIJ ZIJN KLAAR… en WE KIJKEN ER DUS NAAR UIT OM NAAR VOREN TE KOMEN! Cheer ho jongens.. Heel veel dank. Ik vind het heerlijk!

Federatie van het Licht: We eindigen…

Blossom: Als jullie er een woord tussen kunnen krijgen…

Federatie van het Licht: Door vrijwillig onze meest diepe schat van de zuiverste Liefde in jullie energieveld te penetreren en dat samen te smelten met wie jullie zijn…. en daarbij accepterend dat WIJ ALTIJD EEN ZIJN.

Blossom: In liefde en dank vanuit de diepste schat in ons hart.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!