Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 24 januari 2021


Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 24 januari 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar, mijn Licht Vrienden. De (Engelse – V) titel van de laatste channeling was ‘Het wachten is voorbij!’ Dat is duidelijk niet het geval, aangezien er geen Aankondiging is gedaan … en u was er zo zeker van. Wat is er gebeurd?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom en Iedereen van Licht, die hierheen komt om onze woorden te horen en te lezen. Wij vroegen ons af welke benadering u naar ons toe zou hebben, aangezien opnieuw zoveel mensen teleurgesteld zijn door het aanhoudende proces van wachten.

Blossom: Mijn Vrienden, ik heb de voorbije jaren al zoveel met jullie meegemaakt, dus ofwel blijf ik omdat IK JULLIE VERTROUW, ofwel doe ik dat niet en dan ga ik weg … en … hier BEN IK. Naarmate de week vorderde … dacht ik al dat de Aankondiging er niet zou komen, en wist ik dat jullie een heleboel te horen zouden krijgen en dat velen de moed zouden verliezen. Maar bent u dan wel in staat om in al die harten weer wat Licht en Hoop en Waarheid te brengen, op dit ogenblik?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom en allen die deel uitmaken van deze beweging, samen met ons. Ja, plannen zijn onderhevig aan verandering. Daar kunnen wij niets aan veranderen. Maar we kunnen uw gevoelens van diepe wanhoop veranderen en u opnieuw verheffen naar hogere hoogten.
Omdat de plannen werden veranderd … dat was nodig … betekent dit niet dat er helemaal geen aankondiging zal komen. Het is enkel uitgesteld.

Blossom: Met alle respect, veel mensen zullen nu hun schouders ophalen en u niet langer meer volgen.

Federatie van het Licht: Blossom, zoals u weet kunnen en willen wij niet het denken van anderen beheersen. Wij verlangen dat iemand zijn eigen Waarheid aanvoelt en overeenkomstig handelt. Wij zijn niet hier om stemmen te winnen!

Blossom: Dan vraag ik nu met enige terughoudendheid … wat is er gebeurd?

Federatie van het Licht: Datgene wat gereed stond om de Aankondiging te kunnen doen, moest worden afgeblazen vanwege onvoorziene omstandigheden.

Blossom: Maar, het is een Goddelijk Plan … hoe is dat mogelijk?

Federatie van het Licht: Het Goddelijk Plan heeft een uiteindelijk einddoel. Als u zou terugkijken op vele Aardse jaren, dan hebben er zich schijnbaar grote ‘dingen’ voorgedaan welke beslist niet tot het Goddelijke behoorden … en toch bleef het Goddelijk Plan van kracht.
Er spelen hier twee krachten.

Blossom: Ik ben niet gelukkig met dat ‘spelen’ … dat haalt een beetje de ernst uit de situatie.

Federatie van het Licht: Toch willen wij vasthouden aan die omschrijving.
Er is duister en er is Licht. Het Licht heeft gewonnen.

Blossom: Dus, er spelen toch geen twee krachten?

Federatie van het Licht: Blossom, wij kunnen verder kijken op dit pad. Wij vertellen u: HET LICHT HEEFT GEWONNEN. Het plan zal zich verder blijven uitspelen.

Blossom: Oké, als we dan dat pad volgen, kunt u dan iets méér zeggen over de onvoorziene omstandigheden? Behalve dan, dat ze onvoorzien waren!

Federatie van het Licht: Wat betreft de Aankondiging … die kon niet langer worden aangekondigd … omdat de ‘richting van het spel’ HEEL ONVERWACHT van koers veranderde.

Blossom: Dit ging dus duidelijk over een Aankondiging, betreffende de inauguratie die afgelopen week plaatsvond?

Federatie van het Licht: Dat klopt inderdaad. Deze ‘zelfde’ Aankondiging zal nu iets verder in de toekomst gaan komen.
Met het grootste respect, Blossom, maar het zou veel verstandiger zijn als we ons zouden richten op het brengen van uw Energie – en natuurlijk de Energie van de Planeet – naar het Hoogst mogelijke niveau.

Blossom: Met het grootste respect voor jullie … veel mensen zullen het gevoel hebben na alles wat u heeft gezegd met betrekking tot deze Aankondiging … dat ze graag wat meer uitleg willen dan wat u nu geeft. Iedereen was er zo klaar voor … zo blij dat het – eindelijk – ophanden was.

Federatie van het Licht: Toch, Blossom, was het niet DE FEDERATIE VAN LICHT die een spaak in de wielen stak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet plaatsvinden van de Aankondiging.

Blossom: Dat begrijp ik, maar kunt u ons dan niet op zijn minst iets meer vertellen over wat er is gebeurd?

Federatie van het Licht: Het gedrag van de duisteren laat zich door niets weerhouden om de positie te behouden die ze al vele jaren … al vele levens … innemen. Zij hebben geen respect voor een mensenleven, en daardoor zullen zij er alles aan doen om hun clan te beschermen. Alles. Het Licht heeft respect voor AL HET LEVEN en zou nooit het risico nemen dat er vele levens zouden verloren gaan.

Blossom: Dit doet me denken aan 2008*, toen de Schepen zich zouden vertonen, maar u uitlegde dat u OP HET LAATSTE OGENBLIK informatie ontving dat de duisteren een nucleaire aanval zouden doen op een groot deel van de Planeet, en dat dat voor jullie onaanvaardbaar was.

Federatie van het Licht: Dan weet u waarover wij spreken. En met welk dilemma het Licht te maken kreeg.

Blossom: Wat ik niet begrijp is hoe het duister toch deze ‘last minute’ verrassingen kan blijven uitvoeren?

Federatie van het Licht: Omdat ook zij vechten voor hun bestaan, net zoals het Licht dat doet. Hoewel – uiteraard – niet met dezelfde strategieën.

Blossom: Vrij veel mensen hebben mij gevraagd om aan U te vragen, welke ‘partij/kant’ voor het Licht is, in deze verwarde tijden. Hoe zou u dat beantwoorden?

Federatie van het Licht: Wij zouden zeggen dat wij niet zozeer voor een ‘partij/kant’ zijn. Wij zijn voor hen die hun hart willen volgen in Liefde, en die standvastig zijn in hun WETEN dat ze de Planeet naar haar nieuwe Thuis brengen.
Wij willen niet betrokken raken bij politiek, omdat politiek al heel kort na het ontstaan ervan een plek werd waar Licht en duister hun strijd begonnen.

Blossom: Maar hier op het Aardse vlak voelen wij heel sterk dat de strijd tussen Licht en duister - politiek gezien - heel nauw verbonden zijn, met name in deze tijd.

Federatie van het Licht: Dat kan zo zijn, Blossom. Maar nogmaals, wij spreken niet over een ‘scheiding’ in/van het Licht.
Want er zijn veel Zielen van Licht te vinden, aan beide kanten. Velen die een groot vertrouwen hebben in één kant, hebben dat omdat ze geloven dat ze hun Waarheid volgen. Zij denken dat de mensen ‘aan de andere kant’ misleid worden en slapen.

Is dat niet fascinerend? Dat Lichtwerkers aan beide kanten geloven dat diegenen die niet dezelfde overtuiging hebben als zij, dringend moeten wakker worden!
Het feit dat beide ‘kanten’ … bij gebrek aan een beter woord, vinden dat ZIJZELF gelijk hebben, komt doordat zij hun eigen pad volgen om te komen waar ze heen moeten. Om te komen waar iedereen … uiteindelijk … heen moet.

Is dat niet fascinerend? Dat zij die deze woorden lezen, geloven dat zij aan hun kant staan omdat onze woorden zo goed met hen resoneren.
En de reden waarom onze woorden resoneren met beide kanten, is omdat wij niet politiek zijn.

Wij delen kennis en wijsheid met betrekking tot ‘HERINNER U WIE U BENT’!

Welke kant er voor een Ziel ook goed aanvoelt … het is hun recht om die te volgen.

Echter, hetgeen waar wij niet in meegaan, is het veroordelen van Zielen die niet hetzelfde voelen als u. Aan hen denken met gedachten die niet behoren tot het Licht en Begrip en Mededogen.

Waarin ligt daar de ‘GODDELIJKHEID’?
Niemand zou tegen een ander moeten zijn, vanwege de keuze van het pad dat zij wensen te volgen.
Niemand zou tegen een ander moeten zijn. Punt!

Als u blijft verkondigen … IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. IK BEN DE WAARHEID. I AM. …
Dan ZIJN zij dat!
Wij hebben u niet gevraagd om dit te blijven herhalen, opdat het uw Waarheid zou worden dat u aan ‘de goede kant’ staat. Wij vragen u om steeds weer te herhalen, opdat uw hart zich gaat voegen bij de LICHT KANT!

Wanneer u dit doet … wanneer u dit uitspreekt … dan doet u dit niet om te bevestigen dat uw mening over politiek de juiste is en de Waarheid is. U doet dit om ervoor te zorgen dat op uw Planeet Aarde, op dit ogenblik … U … IEDER VAN U … HET LICHT VERANKERT.

U vraagt niet dat het alleen maar zou worden verankerd aan de kant die u de juiste acht … althans, dat zou u niet moeten doen. Als u dat wél doet, dan heeft u ons verkeerd begrepen. U VERANKERT HET LICHT VOOR ‘HET GEHEEL’. HET HELE MENSELIJK RAS … niet enkel diegenen die in politiek opzicht met u overeenkomen.

Ziet u, lieve Zielen?
Datgene wat plaatsvond tijdens de inauguratie de voorbije dagen … zal heel veel mensen overgelukkig hebben gemaakt – en tegelijkertijd velen zwaar teleurgesteld hebben.
Dit kan en mag niets veranderen aan UW WAARHEID.

En wat is dan UW WAARHEID?
DAT HET LICHT NU HIER IS, OP UW PLANEET … Om haar naar haar rechtmatige plek te brengen, zoals wij al zo vaak hebben gezegd.
HET IS HET VERLANGEN VAN HET GODDELIJKE, DAT DIT GAAT GEBEUREN.

VERTROUW HET PLAN.
Vertrouw erop, dat welk pad u ook heeft gekozen … om haar naar haar rechtmatige plek te brengen … u daarheen zal leiden.

Wij herhalen …
WIJ ZIJN LICHTWEZENS.
DOOR UW LICHT TE KENNEN … DOOR ER STANDVASTIG IN TE BLIJVEN … DOET U PRECIES WAARVOOR U HIERHEEN KWAM.
OM UW WERELD TE BEVRIJDEN VAN DUISTERNIS.
MOGE HET VERLANGEN VAN HET GODDELIJKE WORDEN UITGEVOERD.
EN ZO IS HET.

Blossom: Wel, ik wist echt niet wat ik vandaag kon verwachten … maar eens te meer heeft u de dingen in perspectief geplaatst en ons eraan herinnerd dat LIEFDE geen afscheiding brengt … maar wél alles overwint.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM … en ik wacht nog steeds!

*Als u meer wilt weten over 2008 … kijk dan deze video:
https://blossomgoodchild.com/eyes-to-the-skies/


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge