Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 23 november 2021


Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 23 november 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Wel, het is 3.15 uur ’s morgens, en ik denk dat ik nu ook net zo goed 'contact kan maken'. Behoorlijk onzeker over de inhoud en al even onzeker over mijn energie. We zullen het wel zien? Dus, de toestand in de wereld? Verziekt, vindt u ook niet? Maar er zijn wereldwijd veel Vrijheidsmarsen, dus de mensen worden wel wakker. Maar nog zovelen doen wat hen gezegd wordt en laten zich 'prikken'. Wat zeggen jullie 'van buiten deze wereld' over dit alles?

Federatie van het Licht: Welkom aan jou, lieve Blossom, en als eerste willen wij je vertellen over de Vreugde van je echtgenoot bij zijn terugkeer naar Huis, en de oprechte, pure Liefde die wij jou sturen bij het verdriet dat jij ervaart.

Blossom: Dank u.

Federatie van het Licht: Dan gaan we verder: wij beschouwen de beweging die nu plaatsvindt op uw Planeet als bijzonder positief.

Blossom: Het is duidelijk dat ik nu niet spreek met de FVL, maar met één of andere gek! Grapje … maar wel graag een toelichting.

Federatie van het Licht: Overal om u heen ziet u versies van scenario’s die tegemoetkomen aan de Waarheid van de Ziel. Door het ontwaken van het Zelf en hoe het zich ontplooit tot volledig Inzicht, verhoogt de Trilling van uw Planeet. Ook al tonen de vele kanalen, die behoren ... bij/tot ... de gewone nieuwsmedia … alleen maar verhalen over hoe vreselijk en ernstig alles is … en laat ons daaraan toevoegen, dat ze leugens verkondigen.

Blossom: Maar het is ook heel vreselijk en ernstig, toch? Dit is echt geen 'zonneschijn, lolly’s en regenbogen'!

Federatie van het Licht: Dat hangt ervan af hoe u het wilt bekijken, en of uw invalshoek al dan niet toestaat dat de algemene berichtgeving uw Wezen positief of negatief beïnvloedt. Want er is altijd een keuze.

WIJ WILLEN U TEN ZEERSTE AANRADEN OM HET TOCH VAN DE VREUGDEVOLLE KANT TE BEKIJKEN, OMDAT U WÉÉT WAT ER GAAT KOMEN.

TE MIDDEN VAN ALLES WAT ER GAANDE IS TIJDENS DEZE GOLF DIE UW PLANEET OP ZIJN KOP ZET, VINDEN WIJ NOG STEEDS DAT DE INSTROMING VAN LIEFDE EN LICHT VÉÉL KRACHTIGER IS DAN ALLES WAT ER WORDT VERTELD EN UITGEZONDEN.

VERBIND U MET DE ENERGIE VAN DEGENEN DIE NAAST U STAAN.

MET HEN, DIE NIET BANG ZIJN.

MET MENSEN DIE NET ALS U, BLOSSOM, ERMEE HEBBEN INGESTEMD OM IN DEZE UITERST ONVOORSTELBARE TIJD HIER TE ZIJN OM DEZE OPDRACHT TE VOLBRENGEN.

Sluit u aan bij het gevoel van te winnen. Het gevoel van te weten, dat alles wat u moet doorstaan in deze dagen van strijd enkel maar uw kracht en vastberadenheid zal versterken, om te blijven dóórzetten onder deze moeilijke omstandigheden.

Kijk eens even naar uzelf. Bent u trots op wie u bent? In plaats van te klagen over wat er gebeurt … in de buitenwereld … sta even stil en kijk eens naar wat er gaande is binnenin … BINNENIN UZELF! U kunt toch beslist niet de innerlijke drang ontkennen om uw Weg te volgen … en met het aanvaarden daarvan komt dan ook een gedeelde Vreugde, bij het besef dat u zich verenigt.

U NEEMT EEN STANDPUNT IN … TEGEN DEGENEN DIE DE WETTEN VAN HET UNIVERSUM NIET BEGRIJPEN.

LIEFDE, lieve Zielen, LIEFDE kunnen ze niet van u afnemen.

U denkt misschien dat het verborgen is of zelfs ontbreekt, vanwege de problemen in de wereld. Maar, u moet dit beginsel begrijpen ...

U BENT LIEFDE. DAT BENT U.

U WÉÉT WAT LIEFDE IS.

HET IS ALLES.

DAARUIT VOLGT, DAT ALS U LIEFDE BENT … U ALLES BENT.

Te midden van de oproer en de waanzin … is er LIEFDE.

Laat deze huidige tijd een Gouden kans zijn, om nog méér Liefde te geven aan anderen die het nodig hebben.

Laat deze huidige tijd een Gouden kans zijn, om van anderen alle Liefde en vriendelijkheid te ontvangen welke zij u willen geven.

Laat deze huidige tijd een Gouden kans zijn om LIEF TE HEBBEN, en dan NOG EEN BEETJE MÉÉR LIEF TE HEBBEN.

Laat ieder ogenblik van uw dag draaien om Liefde … voor uzelf en voor anderen.

Denk niet zozeer aan de verwoesting of de bangmakerij aangaande uw toekomst.

U WEET WEL BETER.

U BENT STRIJDERS VOOR HET LICHT.

STRIJDERS VOOR HET LICHT ZIJN HIER OM DE PLANEET TE REDDEN … DAARVOOR ZIJN ZIJ GEKOMEN.

STRIJDERS VOOR HET LICHT WETEN HOE ZIJ LIEFDELICHT KUNNEN DENKEN/ZIJN/UITEN/BIEDEN/ONTVANGEN/VERSPREIDEN, MET ELKE ADEMHALING.

Telkens weer de lat verleggen. Uitstijgen boven alles wat niet meer nuttig is.

HERINNER U WIE U BENT!

Onthoud, dat datgene waar u uw aandacht aan geeft zal blijven bestaan.

Waar gaat uw aandacht naartoe? Waar gaat uw intentie naartoe?

WEES LIEFDE.

WEES … ALTIJD … ALLÉÉN MAAR … LIEFDE.

WAT U OOK HOORT OF LEEST … ALLES WAT ONDER UW AANDACHT KOMT EN NIET VERVULD IS VAN LIEFDE … VUL HET ONMIDDELLIJK MET LIEFDE. DOORDRENK ALLES MET LIEFDE.

U heeft zoveel te bieden.

Een nooit-aflatende stroom van Zuivere Liefde die door u heen stroomt, opdat u zou weten wie u bent. Hij kan niet opdrogen. Want u bént die stroom. Hij is overal, en naarmate u beter begrijpt hoe u zich kunt aansluiten op deze Hoogste, instromende Energie, des te meer verandert u de wereld – met elke gedachte van Liefde die u voelt.

Ja, er moet oproer zijn.

Ja, er moet een revolutie komen.

MAAR LAAT DAT ALLES VOORTKOMEN VANUIT LIEFDE.

Laat dat de richtlijn zijn welke u volgt. Welke u doorgeeft.

LAAT LIEFDE UW GIDS ZIJN.

LIEFDE. LIEFDE. LIEFDE.

Wij willen u hierbij herinneren aan de mantra.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

Blossom: Daar hoeft u mij niet aan te herinneren! Het is een deel van mij geworden. Het stroomt door mijn bloed (en mag ik hier stilletjes aan toevoegen, voor iedereen bij wie het een beetje op de achtergrond is geraakt … BEGIN ER OPNIEUW MEE … en voel het verschil. Als u zich daartoe geroepen voelt, uiteraard.)

Federatie van het Licht: Wij vragen dringend aan u allen om het te blijven uitspreken. Telkens weer opnieuw. Totdat u 'HET SNAPT' … en dan … zult u het niet meer vergeten … omdat het van onschatbare waarde is.

Blossom: Weet u … met alles wat er nu gebeurt zou het zo gemakkelijk zijn om je volledig terug te trekken. Veel mensen voelen dit zo, en tenzij er dingen veranderen … alle 'ongeprikten' kunnen toch al nergens meer naartoe, dus een teruggetrokken levensstijl past bij vele mensen. Zich gewoon bezighouden met hun eigen zaken … trachten om dingen te doen waar ze blij van worden en blijven volhouden … in afwachting! Ik hou me voorlopig niet langer bezig met aankondigingen en dergelijke. Er zijn al ontelbare dingen gezegd door channellers (waaronder ikzelf), informatie, klokkenluiders en zo meer … en er is niets van gekomen. Helemaal niets … tot dusver!

Federatie van het Licht: We zijn blij dat je dat 'tot dusver' eraan hebt toegevoegd, Blossom.

Blossom: Wel, het zou echt wel geweldig zijn om op een dag wakker te worden en te merken dat we echt merkbaar de juiste richting uitgaan.

Federatie van het Licht: Zoals wij zegden in onze openingszin.

Blossom: Ik denk dat het uiteindelijk vooral draait om geduld hebben. Maar wereldwijd lijkt het zo’n rommeltje.

Federatie van het Licht: Is het glas half leeg of half vol?

Blossom: Ik weet het, ik weet het. Maar ons geduld wordt wel erg op de proef gesteld.

Federatie van het Licht: Het gaat niet om geduld. Het gaat om Vertrouwen op het Plan. Als u dat doet … ALS U BESEFT DAT HET GODDELIJK PLAN IN WERKING IS … heeft u geen geduld nodig. Enkel het in- en uitademen van Liefde … terwijl u de volmaaktheid van dat Plan u laat leiden naar een Nieuw Land.

Blossom: Je moet wel een héél Hoogstaand Wezen zijn, om dat 'altijd' voor ogen te houden.

Federatie van het Licht: Helemaal niet … of laat ons dat hernemen ...

Blossom: Dat gebeurt maar zelden!

Federatie van het Licht: Alle Wezens zijn Hoogstaand. ALLE WEZENS.

De vraag is … hoe velen van u aanvaarden dit als hun Staat van Zijn?

Hoe velen van u luisteren er dezer dagen naar hun innerlijke stem, die hen daaraan herinnert?

Hoe velen herinneren zich het HOOGSTAANDE WEZEN, DAT ZIJ ZIJN?

Hoe velen herinneren zich deze Waarheid?

DE KRACHT VAN HET LICHT … LICHT DAT ZICH VERZAMELT EN OPBOUWT OP UW PLANEET

EN OVERAL DAAR OMHEEN … IS EEN KRACHT DIE ZO STERK IS … ZO VERMOGEND …

ZO KRACHTIG … ZO MACHTIG …

EN U MAAKT DAAR DEEL VAN UIT.

ZOALS ÉÉN ENKELE WATERDRUPPEL EEN OCEAAN WORDT … ZO MAAKT U … U …

IEDER VAN U … WANNEER U UW LICHT UITSTRAALT … DIE KRACHT NOG STERKER … MACHTIG VERMOGEND … ZODAT – ALLEEN AL DOOR UIT TE SPREKEN:

'IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.' – U REVOLUTIE BRENGT OP DE PLANEET.

U KOMT TEZAMEN, ALS ÉÉN.

ÉÉN BUNDELING VAN LICHT, DIE NIET LANGER ZAL TOESTAAN WAT GAIA WERD AANGEDAAN.

U BENT GEKOMEN OM HAAR TE VERHEFFEN ...

OM HAAR THUIS TE BRENGEN.

BLIJF ONS VOLGEN.

Blossom: Lieve help, dat was een abrupt einde. Maar behoorlijk sterk qua Energie.

Wel, bedankt Jongens. Ik weet niet wanneer we mekaar weer spreken. Als en indien het ons beiden schikt, denk ik.

In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Dank aan u allen, voor uw vriendelijkheid en medeleven bij het overgaan van mijn echtgenoot, Goody. Ik kijk beslist uit naar de tijd dat mijn hart niet meer zo’n pijn doet!!


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge