Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 22 september 2021


Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 22 september 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo, o Brengers van Licht en Hoop. Laten we hopen dat u dat vandaag ook zult doen, want het lijkt erop dat de mensen op onze Planeet het dringend nodig hebben. Alle rede is duidelijk weg en nergens meer te vinden.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, lieve brengers van Licht en Hoop. Want alles wat u denkt dat ‘wij’ Zijn, is feitelijk wat wij WÉTEN dat U BENT.

U bent de brengers van Licht en Hoop aan een wereld die lijkt weg te zakken in drijfzand. Maar …

WEET … WÉÉT MET ALLES WAT U BENT … DAT ALLES NIET IS ZOALS HET LIJKT.

Blossom: Ik weet zeker dat de meesten van ons hun uiterste best doen om de boel ‘op gang te houden’. Maar de waanzin van hen die ‘schijnbaar’ aan de macht zijn, wordt steeds groter.

Federatie van het Licht: Met als gevolg, dat de Kracht van binnenuit om u BEWUST te zijn van ALLE KENNIS die u helpt om verder te gaan in uw Waarheid – óók steeds groter wordt.

Blossom: Ik denk dat de vraag die wij allemaal ons stellen is ‘wanneer gaat dit ophouden?’.

Federatie van het Licht: Dat kunnen wij niet voorspellen … want u weet dat wij … geen datums ... kunnen/willen/zullen … geven. Het is namelijk de algemene, algehele Energie van Verandering die van de mensen op uw Planeet moet komen, die het hele Goddelijk Plan naar de volgende fase zal brengen.

Blossom: Er kwam net een vraag bij me op, en alhoewel het me tegenstaat om hem te stellen is het toch nodig. Zijn we intussen al in Fase Twee?

Federatie van het Licht: Nee!

Blossom: Ik kan er niet meer bij! Maar voor de duidelijkheid. Meer dan een jaar geleden, als ik me goed herinner, heeft u gezegd dat Fase Twee een wereldwijde lockdown zou zijn, en eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren wat daar verder nog bij kwam kijken. Ik geloof dat u het had over dat er 5 Fases zouden zijn?

Federatie van het Licht: Dat klopt. Maar herinner u ook dat wij gezegd hebben, dat dit niet betekent dat elke volgende fase erger zou zijn dan de voorgaande.

Blossom: U zegt dus dat er een wereldwijde lockdown gaat zijn, waarbij – naar ik aanneem – iedereen tegelijkertijd zal moeten binnenblijven?

Federatie van het Licht: Dat is nog steeds het Plan.

Blossom: Is dit een plan van het Goddelijke of van de hebzuchtigen?

Federatie van het Licht: Blossom, het moet beiden zijn … want ze zijn onderling verbonden om tot het eindresultaat te komen.

Blossom: Wel, zowel de goeden als de slechteriken zullen iets héél groot uit hun hoed moeten toveren om dat tot stand te brengen, nietwaar?

Federatie van het Licht: Inderdaad.

Blossom: U bent niet echt spraakzaam, als ik dat zo mag zeggen!

Federatie van het Licht: Wij willen Hoop brengen. Daarom willen wij blijven zeggen dat alles wat nu waanzin lijkt, zal leiden naar wat nog méér waanzin zal lijken, maar dat heeft een doel. Daarom willen wij u voorstellen dat u zich ervan BEWUST BLIJFT dat de verandering … zal komen/op komst is.

Blossom: Ja. Ik denk dat degenen die ‘aan boord’ zijn dat wel weten. Nogmaals, het is het ‘wanneer’ … en dat kunt u niet zeggen. Waar staan we nu dan?

Federatie van het Licht: In de vuurlinie. Hoewel velen van u zich soms uitgeput en wanhopig voelen. U twijfelt misschien aan alles. U vraagt zich af of alles wat u dacht dat ‘was/is’ … misschien ‘niet’ zo was/is. U vraagt zich af of de diepste kern van uw Zijn het helemaal fout heeft. Er komt een periode van ‘Niet meer weten wat wat is’. Maar wij vragen met aandrang om u naar binnen te blijven keren, en u te verbinden met de U waarvan u WÉÉT dat U dat bent. De U die niet kan ontkennen wat u WÉÉT dat juist is. Het circuleert doorheen uw bloedbaan en wat er ook gebeurt … dat zal niet veranderen.

EN OP EEN DAG, LIEVE ZIELEN … ZULT U DE DIEPSTE ZUCHT VAN OPLUCHTING SLAKEN, OMDAT ALLES WAT U GETOOND WORDT HET BEWIJS ZAL ZIJN DAT U GELIJK HAD/HEEFT.

Gelijk in het besef dat U LICHT BENT.
Gelijk in het besef dat U LIEFDE BENT.
Gelijk in het besef dat U WAARHEID BENT.

Dit BESEF stroomt door u heen en zal zulk een Vreugde brengen voor uw Planeet, wanneer alles eenmaal achter de rug is.

Wij begrijpen uw verlangen om de volgende fase te kennen en te weten wanneer die zal aanbreken, en wat die zal inhouden. Maar, niets daarvan staat al vast … want Energieën en strategieën kunnen op ieder ogenblik veranderen.

Wij vragen dat u heel goed naar uw Waarheid kijkt, wanneer u dingen tegenkomt die ‘naar buiten’ worden gebracht om u in verwarring te brengen. ‘Naar buiten gebracht’ om te denken dat er een bepaald beleid wordt gevolgd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Blossom: Niemand weet nog wat Waarheid is en wat niet. We worden elke keer weer misleid.

Federatie van het Licht: Dat is nu juist waarom wij u vragen om te blijven bij wat u WÉÉT. Om de Mantra steeds weer te herhalen … omdat dit u afgestemd houdt op WAT U WÉÉT.

Blossom: Maar dan weten we nog niet wat er in vredesnaam gaande is, en hoe het zal eindigen.

Federatie van het Licht: Misschien niet … maar, misschien helpt het u om in het Licht te blijven werken.

Blossom: O zeker, dat doet het. Het is elke dag weer meerdere keren mijn ‘veilige plek’.

Federatie van het Licht: En wat gebeurt er als je daarheen gaat, Blossom?

Blossom: Ik voel me dan beter, en kan verder met mijn dag … op één of andere manier. Het verandert niet wat er in de wereld gebeurt, maar het verandert mijn wil om te overleven!!!

Federatie van het Licht: Wij willen u verbeteren. HET VERANDERT WÉL wat er ‘in de buitenwereld’ gebeurt. Door deze magische Codering te blijven uitspreken … verandert u de Trilling van wat er in ‘de buitenwereld’ plaatsvindt.

Door te doen wat u blij maakt en voldoening geeft, in plaats van te blijven hangen in alles wat er ‘daarbuiten’ gaande is, verandert u wat er ‘daarbuiten’ gebeurt. Datgene waar u voeding aan geeft, waar u uw aandacht op richt, waar u uw Energie aan geeft, dat zal toenemen.

Wees u hiervan bewust. Geef voeding, aandacht en Energie aan datgene wat uw Vreugde verhoogt.

Blossom: Dat begrijp ik, en ik weet het ook. Maar er zijn volgens mij heel veel mensen wiens rol het is om hier actief iets aan te doen, in plaats van thuis te zitten en te schilderen, tuinieren, breien, zingen of wat dan ook! En begrijp alstublieft, dat ik dit bedoel met het grootste respect voor ALLE betrokkenen.

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. Velen zijn daartoe geroepen. Binnenin ieder van u is er een oproep om te handelen op een bepaalde manier. Wij hebben het er nu even niet over, of iemand de keuze maakt om wel of niet geprikt te worden of zo … we hebben het over uw rol bij het brengen van Licht op de Planeet en het te verankeren.
Ieder van u moet zijn eigen Pad en aanvoelen volgen.
Ieder van u wordt geleid door de Roep van zijn eigen Hart en moet overeenkomstig daarmee handelen.

Blossom: Maar u heeft het nu ook niet over de ‘enveloppen’, toch?

Federatie van het Licht: Nee, daar hebben we het niet over. Dat moet nog komen.

Blossom: Ik weet dat ik vandaag alle kanten opga, maar dat herinnert me weer aan alles wat over de Monolieten werd gezegd. Er was daar zulk een opwinding en enthousiasme over – net als met zoveel andere dingen – en wat is er daarmee gebeurd? Wat is er gebeurd met de Aankondiging? Wat is er gebeurd met al die dingen waar we zo opgewonden over waren?

Federatie van het Licht: Er is niets mee ‘gebeurd’, Blossom. In al die kwesties is er niets veranderd, Blossom. Ze zijn nog steeds op hun plek. Dat is precies de reden waarom wij u dit laten weten. Om opwinding en Hoop te brengen. Wij hebben zulke verhalen niet verzonnen om u aan het lijntje te houden. Wij hebben u verteld wat WAARHEID is.

En OP EEN DAG … zoals wij hebben gezegd, zult u dit als WAARHEID herkennen … omdat ze zullen plaatsvinden/hebben plaatsgevonden.

Onthoud. Onthoud. Onthoud.
VOEL HET! VOEL HET! VOEL HET!
U BENT HIERHEEN GEKOMEN OM DEZE VERANDERING TOT STAND TE BRENGEN … OM HET DOOR TE VOEREN.
VOEL HET! VOEL HET! VOEL HET!

Verlies niet de Hoop, nu u er zo dichtbij bent.
Deze ‘laatste dagen’ moet u juist steeds méér kracht vergaren, om klaar te zijn voor wat komen gaat.

Blossom: Maar u heeft gezegd dat er een wereldwijde lockdown gaat komen. Helemaal geweldig!

Federatie van het Licht: Ja, inderdaad, en dan zal het vuurwerk … als het ware worden klaargezet.

Blossom: Niet helemaal zeker wat dat betekent, maar ik snap de bedoeling. Het punt is, dat u al een jaar geleden over deze Fase Twee heeft gesproken.

Federatie van het Licht: ‘Wanneer’ wij dat gezegd hebben, Blossom, is niet het punt. Enkel omdat er in uw tijdrekening zoveel tijd verlopen is, wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren.

Blossom: Om eerlijk te zijn, er is nu zoveel gaande dat ik het helemaal vergeten was. Veel mensen in de hele wereld zijn in lockdown, maar niet iedereen tegelijkertijd.

Federatie van het Licht: Toch zal dat gaan gebeuren … en als het zover is … weet dan dat de bal opnieuw zal gaan rollen … nieuwe raderen worden dan in werking gezet, laat het ons zo zeggen.

Blossom: Ik kan niet wachten! De verwachting van het één of het ander, wat dan toch nooit gebeurt … heeft iedereen tot een gevoel van wanhoop gebracht.

Federatie van het Licht: Maar u wéét dat er zoveel gaande is … diep vanbinnen kunt u het voelen, nietwaar?

Blossom: Nee! Ik moet eerlijk zijn. Neen. Ik voel alleen maar dat het allemaal fout loopt, en dat één dezer dagen iemand de hele boel onderuit gaat halen.

Federatie van het Licht: Wacht het af, Blossom Goodchild … wacht het af.

Blossom: We kunnen toch niets anders!

Federatie van het Licht: Wij zijn ons ervan bewust dat u het idee heeft dat dit gesprek niet veel goeds heeft gebracht.

Blossom: Dat zeg ik niet. Ik vraag me alleen af wat er anders nog te zeggen valt … door u of wie dan ook. Want totdat er iets plaatsvindt wat ons op een goede manier kan wakker schudden, heeft u alles gezegd wat er gezegd kan worden over wat we moeten doen om vol te houden. U kunt schijnbaar niks verklappen en dat snap ik. O, ik weet het niet! Gewoon maar verder doen, denk ik. Ik haal niet uit naar u, of zo. Helemaal niet. Het is gewoon zoals het nu is.

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom en U Allen. Het is gewoon zoals het is.

Blossom: En ik ben u er Dankbaar voor, dat u vandaag bent willen doorkomen. Echt waar. In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Update over mijn echtgenoot, Goody. Het gaat hem beter dan drie weken geleden. Uw Liefde en Heling helpen méér dan u beseft. Ga er alstublieft mee door! Wij zijn allebei zo vereerd en zijn u zo dankbaar. Heel hartelijk dank.


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge