Home > > Blossom Goodchild - 21 juli 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 21 juli 2018

Blossom: Hallo, daarboven! Wel, hoewel ik nog niet helemaal hersteld ben van mijn ziekte, ben ik zeker op de goede weg en wil ik héél graag met u praten. Dus, bent u bereid om te kijken of mijn energieën daarvoor ontvankelijk zijn? Zijn ze dat?

Federatie van het Licht: Laat ons beginnen met te zeggen 'welkom terug, in het land der levenden' zoals dat in uw wereld gezegd wordt. Verschillende kwalen bestoken nu aan een hoog tempo het fysiek lichaam en velen merken dat het moeilijk is om de draad weer op te pakken. De energieën die binnenstromen Verlichten – uiteraard – de Planeet! Maar, ze brengen ook beweging in de lagere Energieën, die moeten verdwijnen … en deze Energieën houden zich vast aan alles wat voorhanden is, omdat ze weten dat hun dagen geteld zijn. Wees oplettend, Geliefden. Let goed op uw welzijn en blijf op uw hoede. Het Licht is uw bescherming van alles wat geen nut heeft in dit alles. Sta daarom toe dat dit Licht … uw Licht … straalt met nog méér helderheid dan ooit voorheen, nu u deze grote veranderingen doormaakt welke zich op uw Aarde voordoen.

Blossom: Het lijkt er inderdaad op, dat er veel gaande is. Er wordt gezegd dat er veel zal worden onthuld voordat het jaar ten einde is, en dat onze 'luchten' zich beslist gedragen zoals we nooit eerder hebben gezien. Alles waarover u heeft verteld. Wat doen we nu dan … met betrekking tot wat 'wij' kunnen doen, om het Hoogste Goed te dienen in deze tijden?

Federatie van het Licht: Voor eeuwig en altijd is de Hoogste dienstbaarheid, zoals u weet … om LIEFDE TE KENNEN.

Om te WETEN DAT U LIEFDE BENT en om VANUIT LIEFDE TE KOMEN, in alles wat u denkt, zegt en doet. Zovelen verlangen ernaar om hun doel te vinden …

DIT … IS UW DOEL …

OM LIEF TE HEBBEN.

Om een duidelijk voorbeeld te ZIJN van LIEFDE. Zodat anderen tot u worden aangetrokken en kunnen ontwaken vanuit hun diepste slaap, VANWEGE de Liefde die u uitstraalt.

Lieve Zielen, deze komende tijden … deze tijden waarin u zich … NU … bevindt … zijn het begin van een nieuw hoofdstuk. Wij willen zelfs nog verdergaan en zeggen … een nieuw boek. Alles wat nu aan het Licht komt, zal u tot het diepste raken. Wij hebben dit al heel vaak gezegd. Maar het is nodig dat wij het herhalen, zodat u – wanneer alles openbaar wordt gemaakt – kunt zeggen 'Ah, ja. Wij wisten al dat dit zou gebeuren' … en dan zult u in uw kracht blijven, omdat u erop bent voorbereid.

Blossom: Het zou handig zijn als we een paar aanwijzingen konden krijgen, over wat die 'dingen' kunnen zijn?
Federatie van het Licht: Maar u weet, lieve Blossom, dat het niet aan ons is om dergelijke dingen te vertellen. Maar het IS wél aan u, en daarom komen wij … om u voor te bereiden.

Blossom: Op het ergste?

Federatie van het Licht: Op wat het ergste kan lijken wanneer het voor het eerst wordt vrijgegeven, wanneer het wordt ontdekt. Maar het resultaat nadat 'alles achter de rug is' zal beslist in het voordeel van de mensheid zijn. Zonder twijfel.

Wij vragen u om u ervan bewust te zijn … en ook dat hebben wij in het verleden al heel vaak gezegd … dat er mensen zullen zijn die hun daden willen verbergen. Zij zullen zo bang zijn over wat er met hen kan gebeuren wanneer 'alles bekend wordt' … dat ze veel 'onwaarheden' zullen verkondigen.

DAT is het ogenblik waarop u uw INNERLIJK WETEN zult herkennen. Want dat is het enige – het allerenigste – waarop u een tijdlang zult kunnen vertrouwen. Er zal heel veel verwarring zijn en u zult niet weten wie of wat u moet geloven.

Daarom zeggen wij …

KEN UZELF.

VERTROUW OP UZELF.

Ga naar binnen en luister naar wat u te zeggen heeft … tegen uzelf!

Uw wereld staat op het punt om op zijn kop te worden gezet … en we willen hier benadrukken dat wij dit niet bedoelen in de zin van een verschuiving van de polen … want sommigen zouden dat tussen de regels kunnen lezen en dat is niet wat wij bedoelen. Neen … wij bedoelen het als volgt: het MEESTE van wat u wordt verteld en getoond, zal niets anders blijken te zijn dan propaganda en leugens. Liefste Zielen, u heeft geleefd in de schaduw van de duistere, verloren zielen, wiens agenda beslist niet was ingesteld op dienstbaarheid … aan de Ziel/ aan het Geheel. Zij ontnamen u in heel veel opzichten uw vrijheid. Maar u, opgesloten in uw kleine 'gevangenissen' … u kunt dit niet zien … vanwege de vermomming … die zo slim bedacht … was/is/is geweest. Tot het punt waarop zelfs de zielen met de hoogste intelligentie … ook misleid werden/zijn/zijn geweest.

Blossom: Maar u zegt toch altijd, dat wij een vrije wil hebben?

Federatie van het Licht: Vrije wil in uw Ziel. Dat is iets anders dan de 'Vrijheid' waar wij over spreken. Uw Ziel zal altijd vrij zijn. Maar het is ook zo, dat er altijd bepaalde 'delen' van u afgesloten zijn, waardoor u als het ware nooit heeft kunnen 'vliegen'.

Er is een revolutie/resolutie op komst, die dit alles zal veranderen. Maar, alles volgens Goddelijke timing. Er zijn veel lagen die afgepeld moeten worden, voordat de beloning kan worden uitgereikt en ontvangen.

En deze dagen en hun veranderingen ontvouwen zich voor uw ogen … Het zal voelen alsof de stukjes van de puzzel heel snel op hun plek vallen. Hoewel, veel daarvan u 'zullen doen duizelen' … zal het op een ander niveau allemaal duidelijk gaan worden, wanneer u gaat zien en voelen hoe de veranderingen en het uiteindelijke resultaat eruit kunnen gaan zien.

Houd het hoofd koel. Er zijn mensen die zullen doen alsof ze opkomen voor het Licht, terwijl ze dat in Waarheid juist NIET doen. Zij doen dit enkel maar om aan hun lot te ontkomen.

Blossom: En dat is?

Federatie van het Licht: Geen gelukkig einde! Maar, het is niet aan de orde om deze zielen te veroordelen. Zij hebben hun rol gespeeld in dit spel, net zoals u de uwe speelt. Dit kan voor sommige mensen moeilijk te verteren zijn, gezien alles wat ze hebben gedaan en hoe ze zich gedragen hebben. Er zijn inderdaad geen woorden om dit te beschrijven. Maar, kunt u dan zeggen dat u voldoende ontwaakt bent, om rustig te gaan zitten, aan deze mensen te denken en hen te overspoelen met LIEFDE? Daarvoor is inderdaad een wijs, Verlicht Wezen nodig – en toch is dat wat wij van u vragen. Deze vorm van Vergeving … van allen/naar allen/voor allen … is wat u naar de Nieuwe Wereld zal brengen, aan het tempo zoals u dat verlangt te zien.

VERGEVING IS DE SLEUTEL. EEN UITERST BELANGRIJKE SLEUTEL.

Maar, wij benadrukken … dit zal niet de meest eenvoudige taak zijn om te volbrengen. Hiervoor zult u moeten 'afstemmen' op het Hogere deel van uw Wezen en u er sterk mee verbinden. Want u zou versteld kunnen staan van de gedachten die in u opkomen, wanneer u de Waarheden hoort die voor u verborgen werden gehouden. Gedachten waarvan u niet meer dacht dat ze nog een deel van u waren, kunnen uit uw diepste diepten opduiken. Toch zeggen wij … dit is wat wij 'de laatste uitzuivering' willen noemen … voor de Nieuwe Dageraad.

Blossom: Geweldig! Ons brein kan opkomen met … wel, dat weet ik eigenlijk niet! Omdat we niet weten wat er gaat komen en omdat u het ons niet kunt vertellen.

Federatie van het Licht: Daarom vragen wij u, om u voor te bereiden. Om uw 'spirituele kracht' op te bouwen. Om te vragen om begeleiding. Om elk deel van uw WEZEN te zegenen met Licht. Dat is uw taak. Dit is de manier waarop u zo velen naar het Licht zult leiden. Want er zal zoveel opwaaiend stof zijn na de storm, dat velen niet in staat zullen zijn om te zien welke weg ze moeten nemen. Maar u … u … de Verlichte mensen … degenen die zo lang hebben moeten wachten om te doen waarvoor u bent gekomen … zult dáár zijn om hen bij de hand te nemen en hen er doorheen te leiden. Hen over de brug te leiden … en dan … terug te komen om de volgende mensen op te halen. Om ook hen bij de hand te nemen en ze over te brengen. Over te brengen naar de overkant, waar Vrede heerst.

En vanuit die plek … wordt de Nieuwe Wereld gevormd.

Blossom: Kan ik even iets verduidelijken? Uw boek heet 'The Brigde' (De Brug – V) en gaat over dit onderwerp. Maar begrijp ik nu goed … dat wij eigenlijk nergens heen gaan? Ik wil niet dat de lezers in de war raken … omdat er sommige channels zijn die zeggen dat wij naar 'een andere plek' gaan.

Federatie van het Licht: Neen. In 'onze Waarheid' … wanneer wij zeggen 'over de Brug' … dan bedoelen wij dat, als eenmaal alles is opgehelderd, u zult overgaan naar een Hogere Dimensie, maar van dezelfde Aarde. Want ZIJ is het, die u kwam helpen om over te gaan naar deze Hogere Dimensie.

Blossom: Oké. Maar, als het op dezelfde plek is … en we alleen maar naar een Hogere Dimensie gaan … dit is moeilijk onder woorden te brengen … waar halen de Verlichte mensen dan de niet-verlichte mensen weg en waar brengen zij ze heen … als we nog steeds op dezelfde Aarde zijn?

Federatie van het Licht: We zullen de vergelijking maken met uw Elementale Rijk. Zij zijn … op/van … uw Aarde, maar zij bestaan … op/in … een andere Dimensie. Daarom kunnen zij zich meestal ongezien, onopgemerkt bewegen. Maar zij bevinden zich ongetwijfeld wel … in dezelfde ruimte als u.
Ditzelfde scenario geldt ook voor 'De Brug'. Dezelfde ruimte, maar … overgaand naar een Hogere Dimensie. Die is er nu al en dit vindt nu ook al plaats. Sommigen van u hebben het gevoel, dat ze één voet aan elke kant hebben. Woorden voldoen niet. Maar, wanneer het 'plaatsvindt' … deze overgang … dan zult u het weten en voelen en herkennen voor wat het is … de feitelijke reden waarom u hier bent.

Blossom: Ik kan me indenken dat dit alles véél verder in het verschiet ligt?

Federatie van het Licht: Nogmaals, wij kunnen en willen hier geen … tijdsaanduiding/beperking … geven aan dergelijke gevoelige kwesties. Het draait ook niet om tijd. Want die bestaat niet. Het zal plaatsvinden wanneer de fase waarin dat nodig is, afgestemd zal zijn op datgene wat éérst moet plaatsvinden vóórdat dit aan de orde is. Beschouw 'dit alles' niet binnen een tijdskader, Geliefden. Beschouw het allemaal als bouwstenen. Naarmate de éne op de ander wordt geplaatst, komt u dichter bij de kern van de kwestie. Eén stap per keer … zonder tijd … maar, vele stappen.

Blossom: Ik weet eerlijk gezegd niet, of dit bemoedigend of ontmoedigend gaat zijn.

Federatie van het Licht: O, Liefste Zielen van Planeet Aarde … Houd héle goede moed! Want elk stap die genomen wordt wanneer die zich aandient, is er één die u dichter bij huis brengt. Eerder hebben wij al gezegd dat u zult WETEN dat u alles wat er gebeurt 'al verwachtte' … of méér woorden van die strekking, en dus … wanneer de Sluiers worden weggenomen van zovele dingen … zult u de WAARHEID binnenin u voelen … en DAT IS HET ALLERBESTE WAT U KON OVERKOMEN!

De kracht die aan u wordt onthuld … het Licht dat zich opent … voor u/doorheen u … zal u hoop geven … omdat u zult WETEN dat u op de goede weg bent.

U heeft zo lang gewacht … u heeft een eeuwigheid gewacht … het wachten is nu voorbij.

Er zal geen steen op de andere blijven … en onder elke steen, zal datgene liggen wat aan het Licht moet komen.

WEES VAN LIEFDE. WEES IN HET LICHT. De kansen staan op het punt om te keren.

Blossom: Hartelijk dank. Het is inderdaad goed om weer contact te hebben, na drie weken ziekbed. Alle rommel opgeruimd. Zoveel mensen zijn nu rommel aan het opruimen! Daarom zeg ik voor nu 'tot ziens' … ik heb zoveel kracht gevonden uit alles wat u vandaag heeft overgebracht.
Ik weet dat ik namens velen spreek, wanneer ik zeg 'WIJ HOUDEN VAN U. DANK U WEL!'


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!