Home > > Blossom Goodchild - 28 juli 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 28 juli 2018

Blossom: Hallo daar! Meteen maar beginnen vandaag! U heeft onlangs en in het verleden gesproken over 'Luisteren naar onze Waarheid, binnen in ons', wanneer we informatie tegenkomen die mogelijk fake news (nep nieuws) kan zijn. In mijn laatste nieuwsbrief heb ik een link geplaatst met betrekking tot nieuws dat een enorme doos van pandora kon/zou kunnen zijn. Ik heb persoonlijk geen enkele gehechtheid aan politiek. Voor mij is dat als een vreemde taal en ik kan nooit enige informatie onthouden die ik gehoord heb. Daarom kon ik niet zeggen dat ik wist of dit specifieke artikel Waar was of niet. Enkel een mogelijkheid van 'Misschien is dat waar u het over heeft gehad'. WELNU! De reacties die ik ontving hebben voor onomstotelijk vastgesteld dat A) De Waarheid van één persoon verschilt heel erg van die van iemand anders. En B) in het algemeen gesproken zijn wij beslist niet klaar om vergeving te schenken en Liefde te sturen aan diegenen, waar we niet zo blij mee zijn! Daarom, lieve vrienden 'die op de hoogte zijn' … HOE WETEN WIJ wat Waarheid is – en wat niet?

Federatie van het Licht: Zoals altijd beginnen wij met u welkom te heten, lieve Blossom, en allen die genieten van onze gesprekken met u. Dit is inderdaad een onderwerp dat voor verwarring zorgt. In deze fase van Het Spel, is er geen herkenning van Waarheid uit één of andere bron, noch is er een erkenning van Waarheid uit één of andere bron. Hetgeen geplaatst wordt in uw social media, is een dusdanige mengeling van 'trucs', dat wij uw kwetsbaarheid begrijpen. Daarom vragen wij u om u naar binnen te keren.

Blossom: Ja, maar met dat 'naar binnen keren' geraak ik alsnog nergens. Want het lijkt alsof ik niet kan herkennen of voelen, wanneer iets vals is of niet. Dat is juist het punt! Sommigen denken dat bepaalde informatie onjuist of propaganda is, terwijl anderen denken dat diezelfde informatie Goddelijke Verlichting brengt. Hoe 'ter Wereld' moeten wij van binnenuit de 'Waarheid' ontcijferen, wanneer er zoveel diversiteit is betreffende WAT WAARHEID IS, tussen verschillende zielen?

Federatie van het Licht: Op het juiste moment, Blossom, zal IEDEREEN DE WAARHEID KENNEN. DE ÉNE WAARHEID.

Blossom: Ik wist niet dat er ÉÉN WAARHEID was … behalve de WAARHEID dat er enkel Liefde bestaat. Heeft u het over DE ÉNE WAARHEID met betrekking tot al de leugens en geheimdoenerij en zo meer?

Federatie van het Licht: En zo héél veel méér.

Blossom: Hoe zal die éne Waarheid dan anders herkend worden, ten opzichte van datgene wat er nu verspreid wordt?

Federatie van het Licht: Vertrouw ons! Dat zal heel gemakkelijk gaan.

Blossom: Ik vertrouw jullie ook en ik aanvaard dat er veel is wat u niet kunt vertellen. Hoe gemakkelijk zou het zijn, als u ons gewoon kon vertellen wat de 'PIEP' er gaande is!

Federatie van het Licht: U weet dat wij dat niet kunnen doen. Omwille van uw veiligheid en omwille van het feit dat dit een verstoring zou geven in de gang van zaken betreffende HOE ze WERKELIJK zouden moeten worden onthuld en ontdekt.

Blossom: Wat stelt u dan voor? Want, hoewel ik beslist niet op de hoogte ben/niks begrijp van alles wat er politiek gezien gaande is … WAT zal het ZO OVERDUIDELIJK maken, dat wij zullen WETEN wat WAARHEID is?

Federatie van het Licht: Om te beginnen zal er niets Overduidelijk zijn. Er zullen, zoals nu ook … verschillende meningen zijn over verschillende leiders. De voorstanders. De tegenstanders. Maar wij wijzen er weer op, dat niets is wat het lijkt. Laat u niet voor de gek houden met de huidige, voortdurende voorstellingen, die iets lijken te zijn wat ze niet zijn.

Blossom: Dat bedoel ik nu juist, Jongens! HOE WETEN WIJ … WAT WEL IS EN WAT NIET IS?

Federatie van het Licht: Wij denken dat dit gesprek in hetzelfde rondje blijft draaien. Mogen wij het roer overnemen, om het te leiden waar het naartoe moet gaan?

Blossom: AYE AYE KAPITEIN!

Federatie van het Licht: Er zijn goede en minder goede redenen voor uw 'internet'. Er is kennis beschikbaar dat een hoog Waarheidsgehalte heeft en heel belangrijk is. Er is ook veel verstoring, door diegenen die denken dat ze bij alles wat van het Licht is moeten tussenkomen, om het te ontkrachten. Daarom is het heel moeilijk, zelfs voor de meest Verlichte, intelligente Zielen, om te bepalen wat nu wàt is.

Er zijn sommige Zielen die niet beschikken over uw internet, of die geen TV of computer bezitten. Er zijn sommige zielen die ERVOOR KIEZEN om niet te worden meegezogen in dat alles. Zij KIEZEN er daarentegen voor om te genieten van hun tuin, om te mediteren of gewoon zich ver te houden van alles wat hun gedachten zou kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen zij zich richten op DATGENE WAT LIEFDE IS en UITSLUITEND DATGENE WAT LIEFDE IS. Zij houden hun Trilling Hoog, en weg van elke onnodige negativiteit. Zij staan niet toe dat hun Trilling verlaagd wordt door iets dat verwarring kan brengen, of dat … al dan niet … Waar kan zijn.

Blossom: Ja, dat snap ik. Maar, zonder het internet … zouden bijvoorbeeld jullie berichten niemand kunnen bereiken.

Federatie van het Licht: Jawel, dat zou wel kunnen, omdat de mensen ze dan persoonlijk zouden ontvangen. Als mensen maar eenmaal geloven dat dat mogelijk is, en dat er niet één ziel is die dit niet zou kunnen. Zij geloven echter dat er slechts een paar 'uitverkorenen' zijn, en dat geloof houdt hen tegen.

Blossom: Het feit blijft … wij HEBBEN internet en tenzij er een volledige uitval komt van deze wijze van communicatie, BESTAAT het niet dat de mensen ervan weg zullen blijven. Sommige mensen hebben het juiste evenwicht. Maar, met alle respect, dat zijn er maar weinigen. Bovendien, is het niet via de TV en het internet dat wij zullen vernemen over … deze grote onthullingen waarover u spreekt?

Federatie van het Licht: Ja. Zeer zeker wel … en wanneer die tijd aanbreekt … ZULT U WETEN … HEEL ZEKER WETEN … waarover wij gesproken hebben.

WANNEER DE WAARHEID AAN HET LICHT KOMT … zal die 'onomstotelijk zijn' … er kan/zal geen ontkenning zijn.

Blossom: Maar, u zei dat wij goed moeten opletten omdat velen zullen proberen hun daden te verbergen.

Federatie van het Licht: Dat is zo. Dit alles zal gebeuren in de beginfase … in de aanloop naar de GROOTSE ONTHULLING.

Blossom: Dat is geweldig! Wat een bizarre wereld/tijd is dit. Soms voelt het alsof ik me nauwelijks nog kan vasthouden aan 'Mijn Weten' dat 'Alles in orde zal komen'. Soms is mijn elastiekje dusdanig tot het uiterste uitgerokken en voelt het alsof het ieder moment kan 'knappen'. Soms denk ik aan hoe 'aangenaam' het moet zijn om nog te slapen en niets van dit alles te weten.

Federatie van het Licht: En op andere ogenblikken, lieve Blossom?

Blossom: Helemaal het omgekeerde. Ik ben vereerd en trots om deel uit te maken van 'Deze Verandering' en in mij voel ik de kracht en de bereidheid om ervoor te gaan! Maar, zoals gezegd, op sommige dagen, ook al zegt u dat wij juist dan in onze kracht moeten staan, dan heb ik zelfs niet de puf om het te proberen! 'Blossom Goodchild meldt zich NIET voor dienst, Mijnheer!' … dat idee!

Federatie van het Licht: En dit, Mooie Ziel ...

Blossom: Wow! Meteen kwamen de tranen, door de energie welke doorkwam bij deze woorden. Dank u!

Federatie van het Licht: … is waarom wij blijven doorkomen met deze berichten. Om HET FEIT TE BEKRACHTIGEN dat het LIEFDE IS, ENKEL LIEFDE van waaruit u moet handelen.

U BENT LIEFDE.

U BENT LICHT.

Alleen … het is/kan … niet altijd zo AANVOELEN, vanwege de omstandigheden waarin u verblijft.

MAAR, WIJ BELOVEN U …

WANNEER DIT ALLES ACHTER DE RUG IS … ALS HET HELEMAAL KLAAR IS …

DAN ZAL HET WETEN … DE VREUGDE … DE LIEFDE … DIE DOORHEEN UW HELE WEZEN STRAALT, IN NIETS LIJKEN OP WAT U OOIT HEEFT GEKEND OF GEZIEN.

WIJ HERHALEN ...

u WIST AL VOORDAT U KWAM, DAT HET NIET GEMAKKELIJK ZOU WORDEN.

U WIST DIT! U WIST DIT!

MAAR, U, IEDER VAN U … VERLANGDE ER ZO INTENS NAAR OM GEKOZEN TE WORDEN ALS ÉÉN VAN DE PAAR BEVOORRECHTE ZIELEN, DIE IN DEZE TIJD AANWEZIG MOCHTEN ZIJN OP DE AARDE … OM HET ALLEMAAL VAN DICHTBIJ MEE TE MAKEN.

U WILDE DIT MÉÉR DAN WAT DAN OOK.

Blossom: En hier ben ik dan … klagend als het moeilijk wordt!

Federatie van het Licht: Daarom zijn wij hier, om u te helpen herinneren.

Blossom: Waarom kunnen wij het ons niet gewoon herinneren?

Federatie van het Licht: DAT KUNT U … NU!

Als u zou 'aankomen' in dit en vele vorige levens, zou de herinnering aan de reden van uw komst en wat u hier kwam doen … 'Het Spel, De Ervaring, Het Experiment' … uitgespeeld kunnen/zullen worden zoals dat nu het geval is … zoals het moest gebeuren.

LIEFDE ZAL OVERWINNEN … Doorheen ieder spel, elke ervaring, elk experiment. WANT ER IS ...

Blossom: … ALLEEN MAAR LIEFDE!! Maar wat bedoelt u met 'Wij kunnen het ons herinneren … nu?' Ik weet dat u dit altijd weer van ons vraagt … maar, mij is het nog niet gelukt. Wat zou hint nummer één zijn?

Federatie van het Licht: KEN UW KRACHT EN VERTROUW EROP.

Blossom: Hint 2?

Federatie van het Licht: SLUIT DE TWIJFEL BUITEN.

Blossom: Hint 3?

Federatie van het Licht: SLUIT DE GEDACHTEN BUITEN AAN MOGELIJKHEDEN EN VERVANG ZE DOOR HET WETEN DAT DERGELIJKE DINGEN WAARHEID ZIJN.

Blossom: Hint 4?

Federatie van het Licht: NEEM DE TIJD OM 'AF TE SCHAKELEN' VAN UW AARDSE TRILLING EN 'AAN TE SLUITEN' OP UW HOOGSTE TRILLING.

Blossom: Hint 5?

Federatie van het Licht: WANNEER U DIT BLIJFT DOEN … LEERT U UZELF KENNEN. UW ECHTE ZELF. UW HOOGSTE POSITIE VAN UW ZELF.

Blossom: Hint 6?

Federatie van het Licht: ALS DIT EENMAAL GEKEND IS … DAN LEERT U UZELF TE VERTROUWEN EN VANUIT DIT VERTROUWEN … WORDT U ALMACHTIG.

Blossom: Hint 7?

Federatie van het Licht: WANNEER U WEET WIE U BENT, U DIT WETEN VERTROUWT … ZULT U ZICH HERINNERD HEBBEN WIE U BENT.

Blossom: Hint 8? (Ik wéét dat het er 10 gaan zijn.)

Federatie van het Licht: EN DAARMEE HERINNERT U ZICH, WAARVOOR U BENT GEKOMEN!

Blossom: Hint 9?

Federatie van het Licht: ALS U ZICH DIT ÉÉNMAAL HERINNERT, GELIEFDEN … DAN ZAL DE LIEFDE, DIE U BENT, IN ZIJN VOLLE GLORIE STRALEN.

Blossom: Hint 10?

Federatie van het Licht: DAN BEGEEFT U ZICH, SAMEN MET MOEDER AARDE EN ALLES OP EN IN HAAR … WEER TERUG … NAAR HAAR OORSPRONKELIJKE, GLORIEUZE PLEK … HAAR VERLICHTE THUIS.

Blossom: Hier eindigt de les van vandaag. Heel hartelijk dank, mijn vrienden.

Federatie van het Licht: Denk eraan … u hoeft alleen maar te vragen om kracht, om haar te ontvangen.

Blossom: Zo is dat! Veel liefs en dank.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!