Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - November 20, 2012

November 20, 2012

Blossom: Nou, Goede Morgen! Iets waar ik de vorige keer over nadacht… Als jullie De Overzieners van De Overzieners zijn….. zijn er dan ook Overzieners van de Overzieners van de Overzieners en als dat zo is…. wie zijn zij…. Wat doe ZIJ en … krijg ik daar een woordje over?

Federatie van het Licht: Welkom aan jou liefste dame en het is in ons belang en in dat van jou om alles wat jouw gedachten willen bespreken met ons, te ‘overzien’. Inderdaad zijn er ‘rangen’ boven ons station. In feite, vele. Men zou verbaasd staan bij het aantal niveaus die bij dit GROTE GODDELIJKE PLAN zijn betrokken. Want dit is niet zoals je weet een plan dat gaat over het verhuizen van een huis naar een volgend. Dit PLAN houdt de opheffing van een gehele planeet in en allen die op haar varen!

Blossom: Ik ga zo terug naar de Hiërarchie, momentje. Alleen om een punt naar voren te brengen… jullie zeggen: ‘allen die op haar varen.’ Er zijn enige mensen die VOELEN/denken dat zij die niet wakker zijn, niet ‘met deze tocht meegaan’… toch zijn zij van/op de planeet. Kunnen jullie JE GEVOELENS duidelijk maken daarover? Men kan zo in verwarring raken door al die ‘mogelijkheden’ daar verder.

Federatie van het Licht: Wij zeggen IN ONZE WAARHEID dat het geen GODDELIJK PLAN zou zijn, als het zo was dat sommigen zouden worden achtergelaten. Want het is zo… dat als men heeft verkozen om op reis te zijn in deze aangrijpende tijd… is dat precies… hun keuze. Want op deze planeet van jullie is er de welwillende factor van de vrije wil en daarom de vrije keuze. Dit werd aan de mensheid gegeven. Waarom/Hoe kan het zijn dat iemands keuze dan zou worden beoordeeld of ze wel of niet met hun verlichting verder gaan op een hoger of op een lager vlak?

Er zal niemand worden achtergelaten in het grotere schema van dingen.

Wij zijn allen EEN. Hoe zou een deel van het ENE niet kunnen Opstijgen? Noem je dat eerlijk om te discrimineren over het tempo dat iemand koos te nemen als zij op HUN reis lopen?

Blossom: Dus, verduidelijk dan ook dit… Er wordt gezegd dat we naar de vijfde dimensie opgaan… stoffelijk …. DUS… gaan we dan ergens anders naar toe?

Federatie van het Licht: Nee. Toch gaan JULLIE… in jezelf zeker door. Het is best moeilijk om dit te beschrijven.

Blossom: Schiet je beste schot …. Ik VOEL dat dit belangrijk is.

Federatie van het Licht: Als een klein meisje droomt te gaan trouwen en zich die speciale dag voorstelt en alles wat er bij hoort… laat ze zichzelf dat in haar geest zien…. Ze VOELT zich die sprookjesprinses in ‘haar denken’.. voor de tijd die ze visualiseert dat ze ‘dan daar’ is … maar dat zit in haar toekomst… niet in haar ‘nu’. Als haar toekomst in haar NU komt kan ze wel of niet dezelfde japon aanhebben waar ze altijd van ‘droomde’… afhankelijk van hoe haar ‘gedachten en ideeën’ zich hebben veranderd toen ze zichzelf naar haar ‘toekomst’ liet lopen. Ze zal dragen wat het meest gepast is voor haar op dat moment van zichzelf. Als ze terugkijkt naar haar droomvisioen als kind… zou ze VOELEN dat de ziel die zij toen was… zo lang geleden… niet meer past bij de ziel waar ze naar toe gegroeid is. Natuurlijk is ze nog steeds dezelfde… toch is ze, zoals we zeggen ’in haar ziel gegroeid’. Dit houdt in het WEZEN/ZIJN VAN EEN VIBRATIE die past bij het niveau van de ziel.

Velen van jullie merken dat je niet langer kunt resoneren met veel dat je eens wel deed. Niet alleen wil je er niet meer mee resoneren… je kunt het niet langer meer tolereren om in die vibratie te zijn. Omdat… jullie vibratie samen met je begrip en de frequentie van LIEFDE omhoog is gegaan, waar je jezelf toestaat in te zijn. Zelfs als je slechte dagen hebt… laat je je niet terug ‘zinken’ in het niveau dat je eens was. Jullie hebben dan alleen een ‘buitengewoon slechte’ dag.

Voor ons… in onze WAARHEID… is dit hoe wij dit het beste aan jullie willen beschrijven als we kunnen…. JULLIE ASCENTIE.

ER ZAL GEEN/ KAN GEEN ASCENTIE PROCES ZIJN DAT HET ZELFDE IS ALS EEN PROCES VAN IEMAND ANDERS.

Want omdat jullie allemaal individuen zijn…. kun je dit alleen ALS INDIVIDU ervaren. Het verschil zal zijn overeenkomstig het niveau/frequentie/vibratie dat/die iemand in die tijd heeft bereikt.

Blossom: De tijd van wat?

Federatie van het Licht: De tijd wanneer er op jullie Aarde plan… een transformatie is.. EEN KEERPUNT IN ENERGIEËN. Niemand… maar dan ook niemand zal DIE ERVARING GAAN MISSEN… toch zal dit veel opwindender zijn voor sommigen dan dat dit voor anderen zal zijn, afhankelijk van het niveau van LIEFDE en begrip waar naartoe ze zichzelf gebracht hebben.

Blossom: Ik voel me best onhandig als ik dit zeg… neem aan: ik channel jullie… maar er is een HEEL GROOT deel van me dat ECHT HOOPT… NIET WEET… HOOPT dat als de veelbelovende 21ste december komt…. we iets zullen beleven dat ons echt laat WETEN dat ‘HET’ heeft plaats gehad. Toch is er zoveel in me dat zich een beetje VOELT als: “Wat als ons iets verteld wordt dat er iets is gebeurd … zoals een grotere instroming van energie die binnenkwam en ja, de planeten staan op een lijn en we zullen een verschil merken in onszelf als de tijd verder gaat’ enz. Met andere woorden…. Met alle respect ‘Wat als dit net zo is als altijd?’ en ik BEDOEL dat ook met alle respect.

Federatie van het Licht: Wat zal je dan doen, Blossom? Houd je op met leven? We denken niet dat je dat zult doen. We glimlachen terwijl we zeggen: ‘Oh, gij met een klein geloof.’

Blossom: Jullie hebben dat eerder gezegd en je hebt gelijk dat je dat alweer doet! Dat is waarom ik dat bedoel moet ik niet… van alle mensen… moet ik niet OVERTUIGD zijn dat alles zal veranderen op of rond die datum?

Federatie van het Licht: Waarom zou je dat? We hebben je nooit gevraagd om iemand blind te volgen. Want wij vragen… vanuit de meest diepe plaats van je ziel dat je WAAR/ECHT BENT VOOR JEZELF.

We begrijpen ook dat je op dit moment…. niet… ons perspectief… kunt delen over die zaak. Toch zeggen we tegen je….

(de Energie groeide enorm sterk)

Federatie van het Licht: KEN U ZELF.

WEES U ZELF.

DAT WAT GAAT KOMEN NAAR JULLIE PLANEET ZAL IN STAAT ZIJN MET GEMAK VOOR JULLIE HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL TE SCHEPPEN.

HET ZIT IN JULLIE MACHT… WANT HET ZIT IN JULLIE.

VERBIND JE MET DE HOOGSTE GENADE VAN JEZELF EN WIJD JE GEDACHTEN AAN DIE HOOGSTE OVERVLOED VAN WAARHEID EN LIEFDE.

WIJ DIE NIET VAN DE AARDE ZIJN… MOETEN ONS DEEL UITSPELEN. WE ZENDEN JULLIE ENERGIE EN GEDACHTEN OM JULLIE TAKEN TE VERVULLEN.

DAT WAAR JULLIE HARTEN OM ROEPEN… ZIT IN JULLIE.

TERWIJL DE KRACHT VAN DIT ALMACHTIGE KONINKRIJK VAN LICHT OVER JULLIE HEEN REGENT… ZULLEN JULLIE JE OPNIEUW VERENIGEN MET DATZELFDE KONINKRIJK DAT IN JULLIE IS.

HET SAMENSMELTEN VAN WERELDEN WAAR WE OVER HEBBEN GESPROKEN… ZAL DAAR BEGINNEN. WANT DE WERELD DIE IN JULLIE LIGT… ZAL ZICH OPNIEUW VERBINDEN MET DE WERELD DIE WIJ NAAR JULLIE TOEZENDEN EN SAMEN ZAL DE NIEUWE WERELD WORDEN GESCHAPEN.

DE TIJD IS DAAR.

AAN DEGENEN MET VERMOEIDE HARTEN STUREN WE ENERGIE OM DE LAATSTE MIJL TE LOPEN.

HOUD JULLIE SPIRIT NIVEAUS IN EVENWICHT.

GEEF NIET OP IN DIT LAATSTE UUR. WIJ ZIEN JULIE SOMS WANKELEN EN WE VERLANGEN ERNAAR DAT JULLIE VOELEN WAT WIJ POGEN TE VERTELLEN.

DE BRON VAN ALLE SCHEPPING ZAL NIET/WIL HET NIET ALLEEN AAN JULLIE OVERLATEN DIT IS EEN GODDELIJK PLAN.

ALLES DAT IS… IS GODDELIJK

WANT ALLES DAT IS… IS VAN HET GODDELIJKE. ER IS NIETS DAT HET NIET KAN ZIJN.

DAAROM … ALLES IS DEEL VAN DEZE GODDELIJKHEID EN WIJ STIJGEN SAMEN OMHOOG… VOOR ALTIJD OMHOOGGAAND.

WANT ER IS GEEN BEGIN EN ER IS GEEN EINDE… ALLEEN PROGRESSIE. ZELFS VANUIT DE BRON VAN E E N VAN WAARUIT JULLIE ALLEN KWAMEN EN NAAR ZULLEN TERUGKEREN.

JULIE ZULLEN NIET DEZELFDE KUNNEN ZIJN ALS JE THUIS KOMT. WANT THUIS KAN NIET HETZELFDE ZIJN.

WANT JULLIE…. IEDER VAN JULLIE IS VAN HUIS VERANDERD OMDAT JULLIE JEZELF HEBBEN VERANDERD. JULLIE HEBBEN HET ‘AL’ (alles) VERANDERD… VANAF HET BEGIN DAT NOOIT BEGON TOT AAN HET EINDE DAT NIET ZAL EINDIGEN.

JULLIE WERD DE VRIJE WIL GEGEVEN OM LIEFDE UIT TE DRUKKEN EN TE ERVAREN ALS ZICHZELF….

JULLIE TRANSFORMEREN DE ENERGIE VAN ALLES DAT LIEFDE IS… ALLES IS LIEFDE…. NAAR EEN HOGER NIVEAU VAN ZICHZELF TERWIJL JULLIE HOGER IN JEZELF KOMEN. DAAROM KAN DIT NIET EINDIGEN… WANT JULIE ALS EEN… ZULLEN ALTIJD EEN HOGER NIVEAU BEREIKEN VAN JEZELF/ZICHZELF… LIEFDE… EEUWIG..

Blossom: Dank jullie. Ik VOEL dat dit de Overzieners van de Overzieners van de Overzieners waren…! De kracht van de energie voelde zeker zo.

Federatie van het Licht: Dit kunnen we bevestigen…. Toch zullen we dit uitdrukken op de manier dat wij van de zelfde rang zijn… toch zijn er drie niveaus in deze rang en zitten wij ergens in het midden!

Blossom: Nou, dank jullie opnieuw voor die uitwisseling. Dus om in het kort te zeggen… eigenlijk… zeggen jullie dat er 'Een Happening' zal zijn…. Jullie hebben geen datum gegeven… en deze happening zal ieder van ons naar een Hoger niveau brengen van onszelf… en het maakt niet uit op welk niveau we dan zijn…

Federatie van het Licht: We zullen ook graag toevoegen aan enkelen… die verkozen hebben om in slaap te blijven… dat er een ‘Grote Onthulling’ zal zijn. Afhankelijk van de WAARHEID van hun ziel en de reizen die ze gemaakt hebben… kan het zijn dat zij plotseling VOLLEDIG ontwaken en zich automatisch op een Hoger niveau bevinden dan iemand die zijn spirituele pad vele jaren heeft bestudeerd. Het is niet aan iemand om een ander te beoordelen naar hun positie in dit grote schema… want jullie kennen de reizen van iemand anders niet en dat wat hen gegeven werd en wat ontvangen was langs het pad.

Er zijn zo velen van jullie die op zo veel Goddelijke manieren hebben gekozen om van dienst te zijn. Er zijn zo velen van jullie die verlangen om dit gekozene te vervullen.

Liefste zielen…. Broeders en Zusters… want wij zijn EEN FAMILIE VAN LIEFDE… zo heel spoedig zal het Nieuwe Pad bij jullie zijn. De geschiedenis zal niet worden herhaald. Dit is nu vastgesteld.

Degenen van jullie die kwamen om te dienen zullen zichzelf in dienst zien. De harten van zulke dienaren zullen overstromen van LIEFDE en toewijding voor die dienst.

Verzamel je kracht… zing vanuit je hart en geef dankbaarheid op een Nieuwe Manier.

WEES DANKBAAR.

BRUIS IN DANKBAARHEID VOOR HET WEZEN DAT JE BENT… DIENEND OP DE POSITIE DIE JE DOET.

NAAR VOREN EN OMHOOG WE DIENEN SAMEN… ALS EEN… IN GODDELIJKE LIEFDE.

Blossom: Dank jullie heel veel. Ik had deze krachtstoot nodig. Opnieuw heb ik me een beetje niet goed GEVOELD.. met alles… en dat laat me nog meer verdrietig VOELEN dat ik me verdrietig voel… als je weet wat ik bedoel.

Federatie van het Licht: ZOIETS!

Blossom: IK HOUD VAN JULLIE. Zegeningen en dank voor de positie waarin ik dien. In Liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge