Home > > Blossom Goodchild - May 20, 2012

May 20, 2012

18 mei 2012 Blossom: Opnieuw hallo. Het is altijd een genot om met jullie te gaan zitten converseren en me af te vragen wat elke communicatie zal gaan brengen. Dus, ik laat het aan jullie over om voor te gaan.

Federatie van het Licht: Zeer bedankt. Met onze gewoonlijke wijze willen we alleen opheffen en in vervoering te brengen. De komende tijd zal dat wat NU voor jullie in je heden plaats vindt ‘vermenigvuldigen’. De energieën bouwen zich in zo’n mate op dat ze bijna van de schaal kiepen. Er zit opwinding in de lucht.

Wij van de Federatie van Licht zijn in ons element zullen we zeggen. We hebben zoveel voorbereid langs het pad zodat de komende tijd gesmeerd zal verlopen. Het zal inderdaad interessant zijn te zien of onze inspanningen het geheel zullen vervullen. Want natuurlijk, alhoewel veel door ons en vele anderen achter de schermen werd geholpen… het is uiteindelijk aan de grondbemanning om vastberadenheid en evenwicht voort te brengen.

Door in evenwicht te blijven in ALLE dingen is men in staat om rechtop te blijven! Door je te overladen met veel van het een of het ander laat men slechts de onbalans gebeuren. Als men totaal gefocust is op een specifieke zaak neigt men zich daarin met de voeten erin te begraven… en laat dan andere belangrijke zaken langs de kant vallen. Als we zeggen ‘andere belangrijke zaken’… bedoelen we zaken zoals gezondheid en het welzijn van de ziel.

Beste mensen…. Bij alles dat in de komende dagen gaat gebeuren…. ZORG VOOR JEZELF. Als je door alles wat er gebeurt wordt ‘meegenomen’ is het makkelijk te vergeten wat belangrijk is.

Als jullie willen helpen… dan zul je door jezelf te helpen van grote waarde zijn. Om gegrond te zijn als men VOELT omhoog te stijgen is ook belangrijk! Denk eraan dat de Hogere energieën zich nu op jullie planeet gaan nestelen en in je Wezen. Diepe ademhalingen… zoals wij hebben voorgesteld zijn enorm grondend materiaal.

Blossom: Feitelijk… is de verbinding vandaag helemaal niet sterk. (Ik probeerde het gisteren ook al) Dus ik voel dat het nu het beste is om dit los te laten en later weer te proberen… Weet niet wanneer dat zal zijn… toch is alles zoals het moet zijn.. Ik zal het proberen als ik de kans krijg.


20 mei 2012

Blossom: Okay… Ik probeer het opnieuw… is er iemand thuis?

Federatie van het Licht: We zijn altijd aanwezig zoals je weet. Het is alleen, betreffende communicatie met jou Blossom, dat het niet altijd uitvoerbaar is vanwege overheersende condities op veel niveaus.

Blossom: Dat begrijp ik. Hoe zijn de condities vandaag?

Federatie van het Licht: Laten we verder gaan dan zullen we het weten! Felicitaties zijn aan de orde op jullie planeet. Jullie hebben een beslissend punt/plateau bereikt… zullen we zeggen. En daarbij zijn energieën, die door jullie eigen vibraties zijn omhoog gegaan, jullie en je Aarde naar een specifiek ‘punt’ gebracht waar vandaan nu geen terugkeren meer is. Dit is van grote magnitude vanuit de plek dat wij dit observeren en toch zijn er zo velen van jullie niet in staat om dit te VOELEN en dit werkelijk te erkennen. Maar we zeggen je dat het zo is. Maar korte tijd zullen jullie op dit plateau zijn om opnieuw evenwicht te hervatten en dan… zoals onze favoriete uitdrukking weer is… zeggen we… op de grootste wijze… ‘Houd je hoeden vast!’

Want dan is het dat het tempo werkelijk omhoog gaat. Velen van jullie voelden deze ‘amp’ (‘verhoging’) in je Wezen al in de laatste paar maanden, toch wat er gaat komen zal absoluut VOELEN alsof ‘de tijd stilstaat’.

Blossom: Wat precies kunnen we verwachten? Op welke manier?

Federatie van het Licht: In een variëteit van manieren die ziel en hart zal opwinden/prikkelen. Er zal zoveel schijnbaar ‘uitbarsten’ en het zal soms voelen alsof de geest het niet kan bijhouden wat er wordt onthuld. Daarom accentueren we het woord ‘balans’ . Want het is echt nodig om steeds op dreef te komen. Jezelf bij te houden.

Want als iemand het aanstaande nieuws verteert… terwijl het geabsorbeerd wordt op diepere niveaus kan dit niet falen om de vibraties van het zelf omhoog te tillen terwijl de herkenning van alles dat feitelijk NU plaats vindt, wordt erkend. Door deze herkenning gaan jullie aspecten ontdekken van je Ware zelf die verborgen zijn geweest voor het VOELEN. En we zeggen tegen jullie… hoe opgebeurd jullie jezelf zullen vinden. Want jullie zullen feitelijk in staat zijn om de nieuwheid ‘beginnen’ te VOELEN die er plaats vindt.

Opnieuw… we zeggen dat degenen van jullie die WETEN, zich met volle kracht moeten gronden. Want als jullie degenen helpen die ’niet weten’ zul je veel energie ontplooien en vandaar is het waarom wij erop staan dat de kracht van meditatie en alles waarover we gesproken hebben van grote waarde zal zijn.

Blossom: Iemand herinnerde me eerder vriendelijk aan de “Flessen met Liefde” die jullie ons vroegen om te bewaren. Ik moet eerlijk zijn… die waren compleet uit mijn denken.

Federatie van het Licht: Toch zijn ze daar nog?

Blossom: Ik denk het wel.

Federatie van het Licht: Dan is het gewoon om de kamer weer te openen en er meer aan toe te voegen. De dingen die wij hebben voorgesteld… die kun je wel vergeten hebben Blossom… toch zit het nog zeer op de voorgrond van onze gedachten. Want inderdaad zullen jullie WETEN wanneer het tijd is om die ‘los te laten’.

Kunnen we ook zeggen dat de zegening van die flessen met ‘opgeslagen’ energie ook gebruikt kan worden voor het zelf. Om naar jullie zelf terug te keren en om je weer opnieuw te vullen als je zulke steun nodig hebt. Het is zuiver een zaak van je dit te visualiseren. IETS te visualiseren dat je ziel nodig heeft, dat heeft dat onmiddellijk resultaat… misschien op een ongezien niveau… maar compleet ondersteund op zielenniveau.

Al deze kleine ‘snippertjes’ die we met jullie hebben gedeeld in al die jaren zijn geen leeg gebabbel. Het kan wel van waarde zijn om veel van wat we hebben aangeboden te herhalen/opnieuw te bezien …. want we Vertrouwen dat het van dienst kan zijn bij alles waarover men mediteert en verteert als ‘openingen’ die worden aangeboden.

Blossom: Dus het VOELT alsof we nu zo dichtbij … iets zijn. Toch hebben we dit eerder gevoeld. Nietwaar? Ik weet dat er veel gebeurt op niveaus waar we ons niet bewust van zijn.. maar zijn we dichtbij iets tastbaars dat plaats vindt? Het is zo…. dat jullie ‘dichtbij’ en ons ‘dichtbij’ waarschijnlijk iets is dat lijkt op jullie ‘spoedig’ en ons ‘spoedig’.

Federatie van het Licht: Liefste vrienden waarmee we zoveel affiniteit VOELEN… WETEN jullie het niet? BEGRIJPEN jullie het niet? VOELEN jullie het niet.. .. dat het reeds is begonnen?

Blossom: Ja… in mij… toen ik zei dat er opwinding is. Maar … jullie weten wat ik bedoel! … het ‘actieve’ deel van de film. We hebben de omtrek gekregen… we hebben de aanloop gekregen… we zitten op de rand van onze stoelen te wachten op actie!

Federatie van het Licht: En dat zal ‘spoedig genoeg’ bij jullie zijn. En we zullen jullie dit opnieuw willen vragen: ‘Zijn jullie er klaar voor?’

Sommigen van jullie die ‘dachten’ dat ze er al jaren geleden voor klaar waren… kunnen het misschien NU her-inschatten en denken… “Eigenlijk… ben ik NU klaar… Ik dacht dat ik het toen al was… maar niet vergeleken met hoe ik me NU meer van mij zelf bewust ben.”

Denk eraan dat jullie met een voortdurende ontwikkeling bezig zijn. Zoals jullie in LIEFDE groeien voor jezelf… en daarom voor het ALLES… jullie Wezen is zich aan het voorbereiden voor wat zichzelf zal voorstellen.

Velen van jullie zullen een VOELEN beleven van te worden ‘aangezet’. Alsof er iets ‘klikt’ en ‘daar ga je.’ Nauwelijks zich het zelf herkennend.. toch wetend dat dit is wie je Werkelijk bent.

Als je deze woorden opneemt vanuit het Hoogste deel van jezelf… kun je NU de opwinding VOELEN?

Blossom: Ja, dat kan ik… Dat is waarom ik denk dat we verlangend zijn om te weten wanneer?

Federatie van het Licht: Maar het gaat niet om WANNEER. Want alles zal zich op een volmaakte timing ontvouwen. Het kan niet anders zijn. Toch zien jullie… WANNEER het NU is. Jullie zitten al in het proces van dat waar je op wacht. Toch wachten jullie altijd op de volgende fase… denkend… ‘Dit is het, als het werkelijk begint.’

Stroom mee met WAT IS en jullie zullen Vrede vinden in je verlangen om te beginnen. Want als je de Vrede hebt om alles zich te laten ontvouwen in zijn Goddelijke timing is er gewoon geen noodzaak naar WANNEER.

Blossom: Ja. Dank je daarvoor. Het heeft veel zin. Goed gedaan mensen!

Federatie van het Licht: Toch is er nog een zaak waarover we kort kunnen spreken vandaag.

Blossom: Natuurlijk. Ga maar door.

Federatie van het Licht: Deze zaak heeft betrekking op de confrontatie van de ziel zelf op het zelf waarvan jullie denken dat je dat bent.

Blossom: Ik ben geïntrigeerd en kijk uit naar de uitleg.

Federatie van het Licht: Jullie WARE HOGER ZELF is zoveel meer dan jullie willen zien. We hebben geprobeerd te assisteren om jullie de verbinding sterker te helpen maken tussen dat wat jullie denken dat je bent… en dat jullie feitelijk zijn. Want als jullie die twee aspecten samen laten gaan zul je in ontzag staan wie jullie zijn en de mogelijkheden die kunnen worden gebruikt. Van zo veel meer zijn jullie waard(ig)….

Blossom: Dus, hoe stellen jullie voor dat we die stap verder zetten?

Federatie van het Licht: Door IN JE te erkennen wat werkelijk is en wat niet werkelijk is. Door meer ‘afgestemd’ te worden op JULLIE WERKELIJKHEID. NIET dat wat aan je wordt voorgesteld. Als je om je heen kijkt zijn jullie nu van een niveau waarin zoveel zo triviaal en onbeduidend schijnt te zijn. Een wereld die van een andere aard/trilling is dan wat je van binnen VOELT. Dan wat je wilt. Die wereld is jullie niet-werkelijkheid. Dat is jullie oppervlakkige kunstvorm van een onechte staat van Zijn. Die wereld waarin jullie zijn opgegroeid… is niet langer passend. Die heeft geen zin of betekenis.

Toch zeggen we…. Stop… adem ‘leven’ in die jij bent. Raak een boom aan… ruik een bloem… zet je voeten in de zee… kijk naar de sterren… en zeg vanuit je hart hallo naar het diepste gevoel dat je kunt voelen…. zeg hallo naar ‘de jou’ die ‘daar buiten’ is. … in die boom… in die bloem… in die oceaan… in die sterren…. Verbind je met ‘de jou’ die in ALLES is. ‘De jou’ waar je naar zoekt.

Die zit in alle dingen… en als je VAN jezelf AAN jezelf laat geven en de verbinding laat ‘maken’ naar de jou zelf ‘daar buiten’ … dan zal die ‘buiten je jij’ op zijn beurt hallo terug zeggen naar ‘de jou’ die binnenin is.

Blossom: Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen !!!!!!!!!!!

Federatie van het Licht: Doe dit, lieve vrienden, en zul je dan veranderen? Door de manier te veranderen waarop je kijkt naar dingen, zullen de dingen waar je naar kijkt gaan veranderen. Toch zijn ze nog steeds hetzelfde zoals ze altijd geweest zijn. Het is louter jullie perceptie van ‘wat is’ die is getransformeerd.

Als jullie je op deze manier verbinden … is er een overdracht van energie tussen ‘dat daarbuiten’ en ‘hier binnen’. Dit zal ‘tastbaar’ zijn… waar jullie inderdaad naar uitkijken.

Bij alles dat gaat gebeuren… zal het een tijd lijken alsof jullie in twee werelden leven tegelijkertijd. Misschien zeggen we dat het kan VOELEN alsof je in twee verschillende dimensies leeft. En in bepaalde zin… zullen jullie dat. We noemen het ‘De oversteek’.

Dit is waarop jullie moeten gaan onderscheiden tussen wat werkelijk is en wat niet. De WERKELIJKHEID ben JIJ… en hoe JULLIE VOELEN en wat jullie leidt. De onwaarheid is de verwarring en de omwenteling die onvermijdbaar onvermijdelijk (unavoidably inevitable} is als de grootste verschuiving van alles zijn vorm aanneemt.

OM IN VREDE TE BLIJVEN IN JULLIE ZELF IS VITAAL VOOR EEN SOEPELE DOORGANG OM TE ZEILEN….

Het is jullie Vredevolle energie die uit de onrust kan balanceren. Blijf kalm door het WETEN dat het enkel een verandering is die er gebeurt en dat ALLES VREDE ZAL WORDEN, als het proces voorbij is.

Blossom: Dank jullie zeer. Ik ben zo blij dat we vandaag konden praten. Tot de volgende keer… onze Liefde en Dank gaan naar jullie uit.

Federatie van het Licht: Denk eraan dat een glimlach de vibratie van het zelf en het geheel omhoog doet rijzen. En in tijden waarin glimlachen het laatste is dat je VOELT om uit te drukken… als je vanuit je hart komt en dit in je ogen en in je gezicht uitdrukt… dan kun je een ziel of een plek OP Lichten die veel noodzaak heeft voor zo’n gebaar van LIEFDE. Denk daar aan.

Blossom: Dat zullen we. .. Dank jullie.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!