Home > > Blossom Goodchild - May 9, 2012

May 9, 2012

Blossom: Een goede morgen aan jullie. Er is pas geleden informatie gekomen dat er heel spoedig dingen beginnen te gebeuren en ik stel me voor dat van daar af aan de show zal beginnen. Welke wijsheid kunnen jullie ons bieden betreffende hoe onze beste actie is?

Federatie van het Licht: Allereerst willen we jullie raden om kalm en gecentreerd te blijven. Wat zich onmiskenbaar zal gaan ontvouwen zal jullie wereld tot in zijn kern schokken. Meer dan jullie voorstelling je kan voorstellen. Het is NU liefste mensen dat alles waarvoor jullie je hebben voorbereid om onder ogen te zien, jullie ONDER OGEN KOMT! Er zal geen vluchten kunnen zijn voor dat wat er aan het licht zal worden gebracht. Jullie kunnen je niet verstoppen en hopen dat het allemaal weggaat… want dat is het laatste dat zal gebeuren. Als eenmaal de hele grote blikken met wormen open zijn gemaakt… dan zal dat wat dan zal worden onthuld jullie geest en hart naar een plek van ongeloof brengen.

Want werkelijk zeggen we tegen jullie dat jullie niet in staat zijn geweest om in je hart te bevatten wat er achter jullie rug heeft plaatsgehad. In alle WAARHEID .. het is te afschuwwekkend.


Blossom: Dat zijn hele sterke woorden.

Federatie van het Licht: Zou je je liever in watten willen hullen?

Blossom: Helemaal niet. We zijn op ons best voorbereid.

Federatie van het Licht: Precies. Maar nadat dat wordt onthuld…. willen wij jullie gedachten naar je opdracht keren. Ieder van jullie. Denk eraan dat we tegen je gesproken hebben over een tijd waarop jullie in alle sterkte bijeen zullen zijn…. lang geleden. … voordat jullie op deze planeet aankwamen en jullie hielden je Zwaarden van Licht omhoog en zweerden een eed voor jezelf dat je deze transformatie ijverig zou gaan doorzetten? Jullie beloofden plechtig om deze wereld schoon te maken van zijn duisternis en hem naar het LICHT te brengen.

Hier is de golf van kracht nu die nodig is voor jullie om dit door te zetten.

HET ZIT IN JULLIE. VERGEET HET NIET.

Als jullie verbijsterd en in verwarring zijn…. DENK ER DAN AAN WIE JULLIE ZIJN.

We erkennen dat wij dit jullie vele keren hebben verteld… telkens weer zeggen we dit tegen jullie. Omdat dit nodig is. Als je dit zult vergeten… waar krijg je dan je kracht van?

Het grootste goed dat jullie bezitten is DE LIEFDE DIE JULLIE ZIJN.

JULLIE VREUGDE… JULLIE BLIJDSCHAP… JULLIE ZELFCONTROLE… is het enige dat je nodig hebt om dit te laten werken!

Het kan misschien grillig voor sommigen voelen… toch stellen we voor om dit als een avontuur te bekijken. Houd je spirit helder…. WAT ER OOK GEBEURT.

Als je een novelle leest neemt men gewoonlijk aan dat “En ze leefden hierna nog lang en gelukkig,” het laatste hoofdstuk is. Jullie zitten in het laatste hoofdstuk lieve mensen en zijn klaar om het vervolg te beginnen dat als titel heeft : DE GOUDEN PERIODE.


Blossom: Onder alles dat jullie zeggen zit iets dat onbekend voor ons is, maar wat jullie wel weten. Het VOELT dat het zo enorm zal zijn…. zijn jullie niet in staat om ons een klein beetje inzicht te geven in wat er is te verwachten?

Federatie van het Licht: We kunnen zeggen dat er grote ontreddering zal komen. In verandering… specifiek in grote verandering…. is dat gewoonlijk zo. Jullie moeten er op VERTROUWEN op een manier zoals je nog nooit Vertrouwd hebt. Jullie moeten dat VERTROUWEN tot aan zijn grenzen oppakken en dan nog daar voorbij.

Het is BUITENGEWOON BELANGRIJK voor jullie om onderscheidend te zijn in alles dat je hoort.


Blossom: Ik vind dat altijd een beetje zorgelijk/tobberig… (als ik een tobber was)…. soms…. vaak eigenlijk… was mijn instinct verkeerd… IK WEET dat je zegt naar je hart te luisteren om vast te stellen hoe je over iets VOELT … maar soms weet ik het gewoon niet. Dus met alles dat gaat gebeuren… hoe zullen we echt WETEN wat Waarheid is en wat niet?

Federatie van het Licht: DAT ZULLEN JULLIE! Op een manier waarop het meer dan duidelijk is. Veel tranen van opluchting/bevrijding zullen er langs velen stromen. Begrijp echter ook dat er vele, vele zielen zijn die GEEN IDEE HOE DAN OOK zullen hebben van wat er gaat gebeuren. Er zal het ene na het andere komen en informatie op grote schaal zal gemakkelijk beschikbaar zijn voordat iemand de laatste stukjes nieuws zal hebben opgenomen.

De ontreddering/beroering zal van alle kanten komen zo zal het schijnen. Zoals jullie WETEN… als je het SNAPT… zullen jullie een kracht ontdekken in je die zo krachtig VOELT… zo sterk… zo levend! Ga met die kracht… volg hem waar hij naar toe voert en je zult je verbijsterd voelen over de ziel waarin je gekeerd bent. Daar samen, maar toch verborgen voor het zicht totdat deze aller kostbaarste onderneming van Lichtkrijgers die zo noest gewerkt hebben onder zulke onstuimige condities…, vormt zich nu het Lichtste contingent als EEN om de mensen te helpen die in slaap zijn gebleven. Hun dromen hebben hen afgehouden van het WERKELIJK zien wat er voor hen is neergelegd. Maar toch terwijl ze ‘ruw wakker gemaakt’ worden… zullen ze het een groot misnoegen vinden een wereld te ontdekken waardoor ze werden behekst.

Je kunt nu in je hart voelen, Blossom, dat we nu hier met je zijn… het bonzen… het beuken/kloppen… Dit is de oproep… Dit is het pompen van de WAARHEID die door je aderen stroomt.

ER IS NIETS TE VREZEN. HELEMAAL NIETS.

Vrees woont in jullie oude wereld. Er is niets om bang voor te zijn. Door angst deel van jullie te laten zijn… ontkennen jullie jezelf het recht om vrij te zijn. Angst belemmert progressie en heeft geen deel in de nieuwe Wereld waarin jullie binnen lopen.

We stellen ook voor dat jullie er aan denken adem te halen! Overdag… haal drie- vijf diepe ademhalingen…. Als je die behoefte voelt. Dit is een instrument dat op veel niveaus kan werken…. sommigen van jullie zijn je daar niet bewust van.

Zeg tegen jezelf…

IK BEN STERKTE

IK BEN LIEFDE

IK BEN VREDE

IK BEN LICHT

Weet dat alles dat begint te gebeuren… eenvoudig een middel is tot een einde.


Blossom: Eenvoudig?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Als jullie dat zo willen. Er zijn ‘Leiders’ betrokken bij deze procedure die ‘Jullie zullen Verlichten’. Voor het meeste deel is het aan jullie om te ZIJN zoals we hebben voorgesteld. Gelukkig en blij….

Blossom: Zal dat makkelijk zijn bij iets dat klinkt als of het “Levens Transformerend’ is?

Federatie van het Licht: Zoals we zeiden… jullie keuze voor hoe je besluit je te gedragen. Toch is dit wat je grootste ‘wapen’ zal blijken te zijn.

Blossom: Sommigen zullen niet van dat woord houden.

Federatie van het Licht: Sommigen zullen niet gaan houden wat dat wat er zal gebeuren. De meesten zullen het niet makkelijk vinden om blij te zijn met alles dat naar voren zal komen. Vergis je niet… dit is een strijd geweest. Het grootste ‘wapen’ van alles is LIEFDE. LIEFDE naar allen.

Als jullie gruwelijkheden ontdekken die dieper zijn dan je je realiseerde waartoe een menselijk wezen in staat is… zul je dan in je zelf LIEFDE vinden en naar het hart van degene sturen die zulke wanhoop veroorzaakte? Zullen jullie dat? Vraag jezelf dat af… Zullen jullie dat?

Als je antwoord is: ‘Natuurlijk’ … dan stellen we voor om het nog eens te checken… en dan opnieuw. Als je antwoord is: ‘Ik weet het niet’…. begin dan om je Liefde nu al uit te zenden en laat deze zich opbouwen.

Voor velen… is het zo dat ze niet direct op een plek zitten in zichzelf waar ze in staat zullen zijn om ‘onmiddellijk te vergeven’. Het kost een ziel groot Licht om dit te doen. Als dit het geval is voor iemand van jullie… zend dan je LIEFDE naar Moeder Aarde… Zend LIEFDE naar dieren… Zend dan LIEFDE naar de oceanen. Gewoon… zend je LIEFDE naar buiten.

Het is zo erg belangrijk dat jullie de vibratie Hoog houden. Dit is noodzakelijk. Dit zal de overgang geolied laten verlopen. Houd in deze tijden je niveau van vreugde zo Hoog als jullie kunnen. Maak dit op elk moment een puntig deel van je…. VREUGDE VREUGDE VREUGDE!

Zien jullie nu waarom ieder van jullie werd gekozen? … Zien jullie nu hoe sterk jullie moeten zijn?...

ZIEN JULIE NU HOE STERK JULLIE ZIJN??!!


Blossom: Nou, alles dat ik kan zeggen is ‘Ik ben er zeker van dat we allemaal ons best zullen doen.’ Diep in ons WETEN we waar we toe in staat zijn… en we zijn klaar om ons LICHT naar buiten te schijnen op de donkerste momenten.

Federatie van het Licht: Daar zijn we ons bewust van. Pas geleden kwamen zielen van jullie planeet bij elkaar als EEN in een WERELDLIJKE vereniging om het proces te helpen van een Vredige verandering/overgang. Het energie niveau dat dit voorbracht ‘tilde de slagboom op’. Toch is niet aan iemand om te zeggen: ‘Oh goed. Dat werkte. Dat is klaar.’ Het moet een voortdurende stroom van gedachten van deze aard zijn die de verandering laat gebeuren.

Wij hebben tijdens onze verhandeling met jullie … gesproken over het nodig zijn van meditatie voor het zelf en voor het geheel. NU NU NU is de tijd meer dan ooit nodig om het belang hiervan te herhalen. Als je jezelf wegdraait voor een tijdje en je je OP een dieper niveau verbindt MET een Hoger niveau… opnieuw dit helpt om de vibratie omhoog te brengen.

ALLE DINGEN DIE JULLIE KENNEN OM TE DOEN EN DIE DE ENERGETISCHE VIBRATIE OP JULLIE PLANEET OPHEFFEN… DOE ZE! DOE ZE! DOE ZE!

In de nabije toekomst met alles dat gaat gebeuren… zal er een ongelooflijke onbalans zijn van energie. Iemands evenwicht zal lijken alsof hij over stormachtige zeeën zeilt. Focus je hart op het resultaat beste mensen. Concentreer je op de Nieuwe Wereld die verrijst als deze laatste duistere dagen voorbij zijn.

VIER HET… WANT HIER IS HET. DE LANGE WACHTTIJD IS VOORBIJ. JULLIE HEBBEN GEWONNEN.

VERHEUG JE VERHEUG JE VERHEUG JE


Blossom: Ik kan bijna in een hymne losbarsten!!

Federatie van het Licht: Zingen laat de vibratie omhoog gaan. Net als (glim)lachen. En zo doen een veelvoud aan attributen ook die aan ieder van jullie zijn geschonken. Gebruik ze tot zijn volste potentieel.

We vragen jullie om niet te vallen in: ‘Maar wat kan ik doen’ categorie. ER is ALLES dat IEDEREEN kan doen… Gewoon door in blijdschap te blijven en in LIEFDE en we zeggen opnieuw…. HET MAAKT NIET UIT!!

HERINNER JE DEZE WOORDEN. HERINNER JE ER AAN… in een tijd waarin jullie verstomd zijn geworden… HERINNER JE WAT WIJ JULLIE HEBBEN AANGEBODEN… BLIJF TEN ALLE TIJDE IN HET HELDERSTE LICHT VAN LIEFDE DIE JULLIE ZIJN.

DIT IS HET WAT ALLE VERSCHIL ZAL MAKEN VOOR DE WIJZE WAAR DINGEN ZULLEN OP UIT GAAN DRAAIEN!


Blossom: En dan…. Kan ik de waterketel opzetten?

Federatie van het Licht: Dan, liefste Blossom….. Dan…..

Blossom: Ha! Ik wachtte op de rest van je zinnetje…. Ik dacht al dat ik de verbinding was kwijt geraakt en dat jullie weg waren! Toen realiseerde ik me…. Dat het de zin IS!

Federatie van het Licht: Zend jullie meest innige gebeden naar de genen die aan de macht zijn. Er zijn veel Licht Brengers die op het punt staan het spel binnen te komen en het is in geen geval een makkelijke weg voor hen om op te lopen. Laat degenen die ‘de doorbraak gaan maken’ jullie onvoorwaardelijke LIEFDE VOELEN en jullie kracht hun vleugels opheffen.

Jullie zijn hier allemaal samen in… en samen zijn jullie ALLES.


Blossom: Nice! Mooi! Dat is het voor vandaag. Ik heb jullie ‘afsluitregels’ leren herkennen. We zullen zo klaar zijn als ooit. In LIEFDE en DANK.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteUitnodiging aan de Galactische Federatie om ons te Helpen
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!