Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - January 20, 2013

January 20, 2013

Blossom: Hier zijn we dan weer! Hallo mijn vrienden. Even direct iets.. Iemand schreef me over 'DE CURSUS VAN WONDEREN' waarin wordt gesproken over 'De Leraren van Leraren' en ik vroeg me af of dit jullie zijn, omdat jullie zeggen dat jullie de Overzieners van de Overzieners zijn.

Federatie van het Licht: Welkom iedereen. We willen graag weloverwogen zeggen dat wij dat niet zijn.

Blossom: Oh nou… Dat is het dan. Dank. Bye! Willen jullie daarover uitweiden? .. omdat het niet helemaal duidelijk is wie jullie zijn. Je zei gewoon de Overzieners van de Overzieners…. Willen jullie nog iets meer zeggen daarover?

Federatie van het Licht: Wij willen echt jullie vibratie opheffen. We WETEN intens dat dit gedaan zal worden door de kennis die ieder van jullie in jezelf heeft. We overzien/hebben het overzicht over ALLES dat verkondigd wordt, uitgevaardigd wordt, betreffende zaken in… niet alleen jullie wereld… maar in vele werelden.

Blossom: Dus zeggen jullie nu dat jullie net als een Hoge Raad zijn en wat jullie zeggen dat is het ?

Federatie van het Licht: In de rijken waar wij wonen heeft men niet dezelfde agenda die als 'ruling the roost' 'regeling van de ruststok', wordt gebruikt, met jullie Aardse termen. Wat betreft… besluiten, die worden met algemene instemming genomen voor het totale voordeel van de mensheid… in dit geval.

Blossom: Ik pik een probleem op van jullie dat je probeert iets uit te drukken wat je wilt zeggen.

Federatie van het Licht: Dit is correct lieve vriendin. Van waaruit wij 'staan'… met alle respect voor waar jullie 'staan'… is er een groot verschil in vibrationele energieën om die te begrijpen. Daarom is het soms moeilijk om aan jullie te schetsen hoe de dingen voor ons zijn… betreffende jullie zaken. Wij hebben zo vaak eerder uitgedrukt dat woorden inadequaat zijn om te schetsen wat we met jullie willen delen… en veel hiervan heeft te maken met het verschil in vibratie… wat ook tussenbeide komt door het verschil inbegrip.

Blossom: Op dit moment krijg ik een beeld van 'ergens' in de aanwezigheid te zijn van "LICHTWEZENS" … zeg maar, om een beter woord te willen, en ik neem aan dat jullie dit zijn. Ik zie mijzelf daar gewoon zijn en er wordt niks gezegd… gewoon een GEVOEL van WETEN…. Geen woorden nodig.

Federatie van het Licht: En dit is de reden waarom er zoveel verkeerd wordt opgevat. Veel van wat wij zeggen wordt aan boord genomen/opgenomen, en daarvoor zijn we dankbaar. Maar veel 'zal uitzaaien' door de resonantie waarin een of andere bepaalde ziel van binnen woont.

Blossom: Dit is raar. Want ik kan jullie aanwezigheid vandaag zo sterk VOELEN en het is een soort van er met woorden tussen in komen door wat ik met 'VOELEN' zeg.

Federatie van het Licht: Toch is dit precies wat wij wensen, liefste ziel. We vragen dat jullie nu … in je WEZEN onze aanwezigheid VOELT. We vroegen je om je hoop te laten varen en die te vervangen door WETEN. Op dezelfde wijze vragen we je nu dat jullie ons … BIJ JULLIE VOELEN… WANT DAT ZIJN WIJ. En door dit VOELEN zul je het 'WETEN' 'KRIJGEN'.

Blossom: OK. Maar velen schrijven dat zij dit contact met jullie zouden willen hebben dat ik heb. Ze praten in hun geest/denken tegen jullie en verlangen dat ze worden gehoord door jullie en dat jullie hen antwoorden. Dus ik stel me voor dat de mensen die dit nu lezen, zeggen… 'maar we hebben het geprobeerd en jullie luisteren niet!'

Federatie van het Licht: En wij antwoorden volledig met ons wezen… 'wij horen en we luisteren'. Het feit dat jullie ons antwoord niet 'ontvangen' is niet iets dat makkelijk is te beschrijven. Sommigen zijn meer ontvankelijk om aan de ontvangende kant te staan. Zullen we zeggen dat hun 'bedrading' in deze fase ten slotte voor dit doel is afgestemd?

Blossom: En sommigen zeggen dan: 'Dat is niet eerlijk!'

Federatie van het Licht: En weer anderen accepteren de verschillende posities van veel zielen en de rollen die ze in deze tijd spelen. We zeggen in alle eerlijkheid tegen jullie… dat ieder die dit in je toekomstige dagen wil, allemaal in staat zullen zijn om te communiceren met degenen van een Hogere vibratie. Maar men moet ook begrijpen dat het aan het individu is om op zijn eigen spoor en op hun missie te blijven om zichzelf en allen op te heffen… om in staat te zijn dit te doen.

Wees je er bewust van dat we niet zeggen dat men dat MOET. Het is niet aan ons om een ander te dicteren wat ze MOETEN doen. We bieden slechts leiding om jullie de makkelijkste weg naar huis te tonen. Sommigen willen het moeilijker pad en het zit zeker niet in onze positie om ons er mee te bemoeien. Maar… liefste zielen… we willen dat jullie WEET hebben van de beloning om naar huis te gaan. Jullie… jullie allemaal die vrijwillig zijn gekomen om hier te zijn en om dit vol te houden… MOESTEN de sterksten van de sterken zijn… en vaak voelen jullie je zo zwak.

DAT ZIJN JULLIE NIET.

Jullie hebben jezelf in een situatie gebracht die soms je levenskracht uit je heeft weggetrokken. Jullie hebben zo moedig gekozen om een vibratie te zijn die voortdurend probeert om jullie naar onderen te slepen.. en soms voelen jullie je dat je de wil hebt verloren om jezelf uit de modder en naar boven te trekken naar veiliger terrein. Dat wat jullie gewild hebben te doen… TER WILLE VAN DE MENSHEID zal niet onbeloond blijven. We bedoelen niet dat men dat doet voor de beloning… niet in die zin. We bedoelen dat het GEVOEL van de GROOTSTE LIEFDE IN HET ZELF duizend maal naar jullie wordt teruggekeerd voor ALLE inspanningen die jullie gestopt hebben in dit enorm gecompliceerde … maar GODDELIJKE PLAN.

Als dit voltooid is en jullie vinden jezelf in de positie van het KENNEN van de WAARHEID over alles en waarom jullie vrijwillig kwamen… dat feit dat je er deel van was en daar alles aan gaf.. dat zal al een beloning op zichzelf zijn.

Neem nu op dit moment een paar keer diep adem, lieve vrienden…. neem een pauze bij het lezen van onze woorden en adem enige momenten diep in… en op die momenten WEET dan… dat dit zogenaamde 'geworstel naar boven'.. niet zoiets is. Het is waar jullie je al een lange tijd geleden aan hebben toegewijd om de planeet van JULLIE opnieuw naar zijn rechtmatige positie op te tillen.

Blossom: Maar… ook al zeggen jullie 'De Verandering' heeft plaats gehad… het is nog… vaker dan niet voor mij in ieder geval… het VOELT nog als een voortdurende strijd om vrolijk te blijven. Als het geen worsteling moest zijn… zou het dan met groot gemak moeten zijn….nu?

Federatie van het Licht: Jij zegt dit, zoals het voor jou is. Maar, Blossom worstel je niet met lagere energieën die aan je worden gepresenteerd in de vorm van andere zielen die hun ego uitspelen zoals een mannelijke pauw zou doen?

Blossom: Oh, inderdaad. Netjes gezegd. Ik kan me geen tijd herinneren waarin zo veel mensen mij zo geprikkeld hebben… en ik dacht dat ik verondersteld werd een meer begrijpend WEZEN te worden sedert die uitgesproken 'Verandering' .. maar ik merk dat ik zo'n kort lontje heb bij nogal veel mensen en soms vraag ik mij af waar die 'begrijpende, geduldige Blossom' naar toe is verdwenen… en inderdaad of zij terugkomt!

Federatie van het Licht: Toch zouden we dit nogal anders kunnen interpreteren. Kun je daarom niet nogal duidelijk vaststellen wie niet van de zelfde vibratie is als jij?

Blossom: Dat is net wat ik zeg… en toch in plaats van in staat te zijn om hen gewoon Gouden Stralen te sturen om hen te helpen opgaan naar een Hogere frequentie…. wat ik voelde dat ik gewend was te doen… vind ik mijzelf… eens alleen… heel anders verbaliseren van wat ik ECHT denk, ik dat niet in hun gezicht kan zeggen. Het is zo anders dan ik ben… maar dat gebeurt veel. Ik ben niet blij over mij dat ik me zo gedraag… zoals ik zeg… waar is mijn 'begrip' naar toe gegaan?

Federatie van het Licht: De reden ben jij niet alleen… maar velen… worden getriggerd/aangezet dus… dat is door de graad van vibratie die zoveel meer duidelijk is voor de ziel dat die een frequentie kan raken van disharmonie… Dit gaat verder naar een 'afzondering van zielen'.

Blossom: Maar een lange tijd al, hebben mijn beste maatje en ik gelachen over hoe weinig vrienden we willen hebben in onze kring, juist om die reden… dus dit is niet noodzakelijk nieuws, wel?

Federatie van het Licht: Het is nieuws bij het 'onderscheidingsproces'. Want het is nu zoveel duidelijker geworden.

Blossom: Toch weet je… kan men zich een beetje 'up themselves'(uit de hoogte?) VOELEN, als je me de uitdrukking vergeeft want soms kan ik me een beetje 'snobistisch' VOELEN. … misschien is dat niet het juiste woord… maar het VOELT niet altijd juist dat men geen tijd meer wil doorbrengen met bepaalde mensen omdat we niet op dezelfde golflengte zitten. Moet ik dan toleranter zijn? Zie je? Dat op zichzelf schijnt te klinken denk ik, dat ik 'heiliger ben dan gij'. … En dat VOELT verkeerd.

Federatie van het Licht: Waar men goed aan doet om te begrijpen is dat "De Verandering' nu met zijn magie aan het werken is… en oh zo subtiel achter de schermen. De verstoringen die dit veroorzaakt aan de ziel zelf kunnen echt verstorend zijn, dat is waar! Daarom moet die zo geleidelijk en subtiel zijn… Zie je hoe dit jullie beïnvloedt? .. Stel je voor dat dit een MACHTIGE VERANDERING ZOU ZIJ IN EEN KLAPS- EXPLOSIE… dat zou velen van jullie op een plaats zetten van zodanige verwarring dat men zijn knikkers helemaal zou 'verliezen'. .. zoals jullie in jullie wereld zou zeggen.

Dit VOELEN van 'verschil'… dit punt van 'verschil'.. dat zal zich settelen. Sprak jouw geliefde vriend White Cloud niet over een verschuiving die gebeurd als een kruik met zand wordt opgeschud ** … Er is voor alles tijd nodig om weer te gaan liggen, te gaan settelen… iedere korrel op een nieuwe plek met een nieuw perspectief… een nieuw resultaat… die zich settelt naast een andere zandkorrel dan waar hij aan gewend was?

Blossom: Ja… ik herinner me dat ene stuk heel goed. Ik vind dit erg behulpzaam.

Federatie van het Licht: We herinneren je hieraan omdat we WETEN hoe behulpzaam dat is. Het zand is zich aan het settelen… het water is nog een beetje duister… maar ook dat is zich aan het settelen.

Blossom: En zoals gewoonlijk… als dat eenmaal is gesetteld…. Dan zal het niet lang meer duren voor een volgende!!

Federatie van het Licht: LICHT STRIJDERS….

ZIELEN VAN HET LICHT

DIEP IN JULLIE WETEN JULLIE WIE JE BENT….

JULLIE WETEN WAAROM JE HIER BENT…

DAT IS WAAROM JE DOORGAAT

Laat dat WETEN je er doorheen halen. Wij zijn ons bewust door de LICHTSTROOM van energie hoeveel dit soms van jullie kan vergen.

MAAR WEET DIT

DE DAG ZAL KOMEN WAAROP JULLIE ALS EEN HET WETEN ZULLEN VOELEN.

Want wat jullie nu WETEN … zelfs als je denkt dat je het niet weet… zal GEWETEN worden op een niveau dat duidelijk en transparant zal zijn. Stel je nu dat VOELEN voor… Ga door het je dat GEVOEL voor te stellen als alles op jullie globe in het hartslagritme zit van de hartslag van jullie Moeder Aarde en je letterlijk dat hart VOELT als EEN hart.

Dit zal een synchronistisch natuurlijk gebeuren zijn en de Golf van Liefde die wordt uitgezonden en die GEVOELD wordt zal meetbaar de vibratie veranderen en alles naar een volgende verschuiving optillen!

JULLIE WETEN DAT ALLES DAT JE WENST NAAST JE VINGERTOPPEN STAAT.

JULLIE WETEN DIT.

ALLES DAT JE WENST IS GEWOON MAAR EEN ADEMTOCHT VERDER WEG.

Blossom: Ja en wij gaan door met doorgaan. Het schijnt het beste te zijn om te doen! Voor mij is het zo troostend te weten dat er zo veel mensen zijn die het zelfde VOELEN als ik doe. Sommigen doen het wel, sommigen niet. Het maakt niet uit.. Maar ik moet zeggen dat het WETEN dat ik in dit alles niet alleen in ben… WETEND dat anderen net zo met alles worstelen als ik soms doe… geeft me bemoediging om door te gaan… omdat als zij het kunnen… kan ik het.. WIJ ZIJN DE STRIJDERS VAN HET LICHT, INDERDAAD. IK BEN ZO TROTS OM DEEL TE ZIJN VAN DEZE BROEDER/ZUSTERSCHAP VAN LIEFDE. Laten we het onder ogen zien, mensen… we doen het helemaal niet slecht, de taak ziend die we ondernamen.

Federatie van het Licht: WEET dat ons Licht en Liefdeskracht op jullie allemaal neerstromen. Wij doen alles wat we kunnen om op te verheffen zelfs als er veel incognito is in deze tijd… want dit is de manier waarop het moet zijn… nu.

Blijf in jullie Licht liefste vrienden… laat het in je schijnen…. Laat het je vullen met het GEVOEL van opheffing en van GODDELIJKE LIEFDE.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Blossom: En wij Houden van jullie. In Liefde en dank xxx

** Dit is het uittreksel dat White Cloud uitsprak betreffende verschuivingen. Uit Walking in het Licht en De Liefde genomen:

'Als er verandering plaats vindt is deze verwarring en opwinding van alle dingen nodig zodat de verschuiving kan plaats vinden. Als je je zand kunt voorstellen op de bodem van een kruik, als zo'n wervelwind niet gebeurde zou het zand hetzelfde blijven. Alle korrels zand zouden weer naast dezelfde zandkorrel blijven liggen waar ze al lange tijd naast hadden gelegen. Deze beroering maakt dat het zand omhoog gaat. Als je dan even in de kruik kijkt is die wolkig en duister en helemaal niet aantrekkelijk voor het oog. Als de wervelwind langzamer begint te gaan omdat die zijn piek heeft bereikt, zie dan hoe verschillend alle kleine zandkorrels zich nestelen. Ze settelen zich naast een andere zandkorrel. Mijn vrienden, zien jullie niet dat al dit zand altijd deel van dezelfde groep is geweest, in dezelfde kruik? Nu, na de nodige verandering, als het is genesteld, is het nog steeds deel van dezelfde groep, behalve dat er iemand nieuw is om mee te praten, dus is het leven niet zo saai alsof je steeds uit hetzelfde raam kijkt!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge