Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 19 Mei 2013

Blossom Goodchild - 19 Mei 2013

Blossom: Goede morgen aan jullie en ik hoop dat alles goed is in 'jullie wereld.'

Galactische Federatie van het Licht: En groeten aan jullie. Het kan niet anders zijn dan goed…. Want dit is de ruimte waarin wij wonen… met goedheid voor iedereen .. voor alles. Wij begrijpen uit jouw energie, Blossom, dat je meer vragen hebt om te stellen en dat je je wat onzeker voelt om zulke 'grote' vragen te stellen. Is het niet zo?

Blossom: Ja…. correct. Toch heb ik een praatje met mezelf gehouden en weet dat ik alleen maar kan VERTROUWEN in jullie en dat wat jullie naar buiten willen brengen dat is wat slechts WAARHEID is en wat jullie voelen dat gunstig is om te onthullen. Dus zal ik maar naar de sterren schieten?

Galactische Federatie van het Licht: Dat zou iets zijn dat wij voor ieder van jullie wensen te doen. Want het is door te WETEN dat slechts het beste voor alles … bij jullie vingertoppen staat. Alles dat nodig is is het VERTROUWEN in jezelf. VERTROUWEN IN WIE JULLIE ZIJN EN WAT JULLIE WETEN. Het zou verstandig zijn om jezelf te begrijpen met een dieper WETEN. Want jullie raken slechts de oppervlakte aan.

Blossom: Maar toch proberen wij allemaal heel hard om onszelf te 'vinden'. We weten dat er zoveel meer is voor ons… maar kunnen het alleen niet pakken in de menselijke vorm… en geest.

Galactische Federatie van het Licht: Toch komen jullie al zo veel dichterbij. Hoe meer jullie begrijpen WIE JULLIE ZIJN hoe makkelijker het begrijpen bij jullie zal komen. Misschien moeten we zeggen om niet zo hard te proberen! Want het gaat om jezelf te laten ZIJN wie je bent… gewoon door JEZELF TE ZIJN en alles los te laten dat je verwart en gedachtepatronen verminkt… zodat de LIEFDE VAN HET GODDELIJKE … DIE JULLIE ZIJN…. door je heen kan stromen.

Laat jullie LIEFDE in je stromen als een kabbelende beek. Visualiseer de stroom van LICHT/LIEFDE die door je Wezen stroomt… en visualiseer dan dat het vanuit je straalt … waar je ook bent… met welk gezelschap je ook bent. Als je dit een natuurlijke vorm laat zijn… zo natuurlijk als je ademhaling… zul je snel het verschil in jezelf 'zien'… en zullen jullie je ook anders VOELEN.

Blossom: Dank je.. Okay… als het goed is zal ik nog een vraag stellen van iemand uit het vertalers team?

Galactische Federatie van het Licht: Dit is overeenkomstig voor ons, het is ook een les voor jou Blossom voor je VERTROUWEN in ons en in jezelf. Het past ook zeer om het team te dienen waar je over spreekt… velen zijn zich niet bewust van alles dat ze doen, 'achter de schermen' en de tijd die ze aanbieden naast hun drukke levens. Maar vanaf waar wij staan… en degenen in andere rijken… willen wij dat zij begrijpen dat wij met iedere stap van het pad bij hen zijn. Hun belang is net zo groot als onze boodschappen want zij helpen degenen die een andere taal hebben om onze kennis te ontvangen. Want hiervoor hebben wij grote dank… Schiet maar.

Blossom: OK… De vraag die ik voor vandaag heb gekozen is… Er zijn zoveel verschillende scenario's die rondgaan betreffende waar wij onze oorsprong hebben. IN JULLIE WAARHEID… Wat zou jullie uitleg zijn van hoe wij mensen werden geschapen?

Galactische Federatie van het Licht: Ten eerste willen we zeggen wat jullie reeds weten. Jullie Ware oorsprong is de ENERGIE VAN LIEFDE. Hieruit werden alle dingen geboren… en alle dingen geschapen. Lang, lang geleden voordat het menselijke ras ooit zelfs werd besproken waren jullie al 'levend' geweest… want LIEFDE is leven! Jullie hadden veel levens… of misschien moeten we zeggen 'ervaringen' op veel andere planeten en drukte jezelf uit in veel andere vormen van soorten.

Blossom: Zeg je nu dat ieder mens die ooit heeft geleefd, hier al steeds voor altijd in de buurt was?

Galactische Federatie van het Licht: Nee. Er zijn waarvan jullie weten, die 'oude zielen' zijn en 'nieuwe'. Denk eraan dat ALLES schepping is… zoals de timing van elke atoom van energie die in iets nieuws transformeerde… wat zeer kan variëren.

Blossom: Dus dan… even terug naar 'onze schepping als mensen'.

Galactische Federatie van het Licht: Wat een ingewikkeld onderwerp en we twijfelen of we die hele zaak van dat onderwerp in deze sessie kunnen behandelen en ook ondernemen om jouw mind-set, Blossom, met die van ons te computeren… in te schatten/ uit te rekenen, om duidelijk te worden.

Blossom: Ik doe er mijn beste gooi naar.

Galactische Federatie van het Licht: En wij zullen dat ook doen. Vanuit ons perspectief… werd er besloten dat leven op Aarde een nieuw spel zou worden. Dat is de bewoording die we willen gebruiken… alhoewel velen dit misschien een krenkende verklaring vinden. Jullie wereld werd niet in een nacht geschapen… noch werd die geschapen in zeven dagen. Want er is geen tijd. Jullie waren een gedachte… en die nam veel voorbereiding en consideratie. Jullie zouden een andere vorm van soort worden… zodat JULILE ZOUDEN SCHEPPEN, als je verder ging. Jullie werd de vrije wil gegeven… om te doen wat jullie wilden.

Blossom: Is de vrije wil dan niet op andere planeten aanwezig?

Galactische Federatie van het Licht: Niet voor individuen. Er is de vrije wil als bewustzijn… een overalles combineren van gedachte die schept. En daarom… op sommige planeten als er gedachtepatronen een worden… is er geen conflict van individualisme. We konden doorgaan over dit onderwerp, deze zaak, zoals we dat konden verdelen over vele, vele aparte hoofdstukken.

De grootste 'reden' voor een mens om zichzelf 'individueel' uit te drukken was als LIEFDE. Dit is niet eerder in de praktijk gebracht vóór jullie ras. Natuurlijk was er geen WETEN van hoe dit verder zou gaan… maar het was een groot experiment dat nog steeds 'experimenteel' is tot op dit moment in de tijd.

Blossom: Dus … wie schiep ons? SLIK!

Galactische Federatie van het Licht: Er waren heel veel bij betrokken. Het was niet zo dat zij van het Hogere Licht zich het beeld voorstelden en BOEM! .. Daar waren jullie! Als je de complexiteit ziet van al die werken op allerlei niveaus van het Menselijke Wezen… kun je je goed de grote input voorstellen van gedachten die in ALLE functionering ging.

Jullie waren een GEWELDIG NIEUW PROJECT.

Dus veel opwinding kwam je tegen bij allen die erbij waren betrokken en zoveel LIEFDE werd er door 'omstanders' naartoe gezonden.

Voordat een 'model' kon worden 'tevoorschijn getoverd' … was er een proces van ontdekking betreffende hoe gedachte in actie zou 'werken'. Het proces was uniek en intens gecompliceerd. Voor veel andere species/soorten zit de innerlijke werking nergens dichtbij veelvoudige verbondenheid. Andere species/soorten hebben veel meer een 'simplistische'(of eenvoudiger) samenstelling. Veel teams betrokken zichzelf bij aparte zaken die zich dan moesten 'vermengen met' en toevoegen aan deze schepping van het Menselijke Wezen.

Wij zeggen dat de structuur van jullie zelf veel te gecompliceerd is om daar op dit moment in te gaan. Toch zeggen we dat er veel toetsen en vergissingen waren bij het 'maken ervan'.

Uiteindelijk… was er veel opwinding over JULLIE. De bedoeling was om te zien hoe een individuele uitdrukking van LIEFDE zichzelf kon worden in de volheid van de gehele uitdrukking van LIEFDE. Om keuzes te worden gegeven voor het eigen denken (selfmind) en om er mee om te gaan terwijl ze in dat denken omhoog kwamen, dat was onze bedoeling… en dat is het nog… maar wij hebben eerder tegen jullie gezegd, Blossom, in onze vroege communicaties … dat dit inderdaad een experiment was… en er is veel waarvan wij en jullie zeggen dat 'verschrikkelijk verkeerd'! ging.

Blossom: Menen jullie dat nu echt? Omdat jullie zeggen dat er reden in alle dingen zit. Als je zegt dat het verschrikkelijk verkeerd ging…. Bedoel je dan door de manier waar het op uit draaide? Zeker moeten er soorten op andere planeten zijn die dit ook hebben 'laten ontploffen'! In 'The Bridge, de Brug' (een boek dat door hen aan Blossom werd doorgegeven) zeiden jullie dat wij geschapen werden om Liefde uit te drukken… want dat is alles wat wij wisten te zijn… en door zelf-ontwikkeling… veranderden de zaken… want jullie beseften niet dat wij zo makkelijk onze noden in hebzucht 'zouden omkeren', en in jaloersheid… haat… enz.

Galactische Federatie van het Licht: Dit is zo. En zoals we ook zeiden… eerst waren er geen grote zorgen… we dachten dat de dingen snel zouden worden 'gladgestreken'. Het zal jullie interesseren te weten dat er heel veel keren waren waarbij er intens over werd gedacht om het hele experiment zich te laten 'opblazen' en dat dit het einde ervan zou zijn. Want het effect dat het op ALLES had.. niet alleen op jullie planeet… maar op ALLES DAT IS.. was en wordt nu nog enorm beïnvloed door de energie van de Aarde.

Probeer het te begrijpen… ALLES IS ENERGIE… ALLES IS GEWOON DE ENE ENERGIE… DE ENE BAL VAN LIEFDE.

Als je een pijntje hebt aan je kleine teen… wordt alles in je lichaam erdoor beïnvloed… het kan niet anders, want het is EEN Levend Licht dat in het Menselijk lichaam is ingesloten…. als individu… maar dat LICHT kan alleen uit DIE ENE BAL VAN LICHT komen… want er is niks anders.

Wij weten dat de vraagsteller geïnteresseerd was in Atlantis wat betreft de oorsprong. Daarom willen we dit verder brengen door te zeggen dat dit een typisch voorbeeld was… om mee te beginnen… van hoe het experiment uitmuntend goed werkte. We willen er ook bij gooien … dat er ter zelfde tijd andere 'experimenten' waren die plaats vonden in andere delen van jullie planeet. Kleine segmenten van stammen zullen we zeggen… Ieder kwam met dezelfde agenda.. zoals LIEFDE. .. maar er werd besloten om gelegenheden te geven aan verschillende 'niveaus' van schepping en om te zien hoe die uitwerkten. Dus kan je helpen je te realiseren dat er misschien niet 'een antwoord' was zoals van jullie schepping… want inderdaad kunnen er vele wegen zijn die uitgeprobeerd werden en allemaal tegelijkertijd.

Zoals velen van jullie gingen beseffen… de val van Atlantis kwam door het zelf doen van de zielen die er woonden. Dit was deel van deze 'deal'… dat er geen bemoeienis zou zijn en dat ze 'op zich zelf stonden'.

Blossom: Kan ik hier even tussenin komen en vragen… je zegt dat er veel gebeurde om het lichaam te scheppen en de werking ervan… enz… maar op welk moment werd de ziel erbij betrokken… brachten jullie die ten slotte er bij naar binnen, als het laatste Pièce de résistance, stukje weerstand?

Galactische Federatie van het Licht: Wij wisten vanaf het begin dat de schepping LIEFDES energie nodig had om te kunnen bestaan. Net zo iets als een speelgoedje een batterij nodig heeft om 'het te laten bewegen'. Dit was het meest opwindende deel van alles.

Blossom: Dus hoe 'individualiseerden' jullie de LIEFDES energie in aparte zielen?

Galactische Federatie van het Licht: Dat was makkelijk. Door gedachte. De BAL VAN LIEFDE IS letterlijk LIEFDE. ..

NIKS ANDERS… dus door dit in delen 'los te breken' voor ander gebruik… dat was niet moeilijk. Het was COMPLEX in het 'hoe' …maar wij komen van de plek van WETEN dat ALLE gedachte kan worden gemanifesteerd. En toen eenmaal de gedachte was overeengekomen om in materie te transformeren… liet de 'wens' het 'HOE' plaats vinden.

Het is zo enorm gecompliceerd om jullie ieder deel proberen te vertellen… iedere nieuwe fase, terwijl die plaats vond.. maar… het ging niet zo dat er een 'stukje' uit DE BAL werd genomen en in een menselijke vorm werd gestopt, zoals jullie dat begrijpen. Er waren vele, vele, vele, vele processen bezig om dat naar beneden te snoeien in het individu dat jullie nu zijn.

Dit zal jullie ook helpen de verbinding te begrijpen die iemand kan voelen met een ander of met vele individuen… een verbinding die sterker voelt naar bepaalde zielen dan misschien naar een ander. Dit KAN ZIJN omdat jullie van een zelfde 'stuk' zijn.

Blossom: Stuk voelt zo 'verkeerd'… maar ik weet wat jullie bedoelen. White Cloud noemt dat als 'bladen van dezelfde roos.' … sorry! Maar hij krijgt de prijs voor de beste uitdrukking daarvan!

Galactische Federatie van het Licht: 'HIJ' krijgt de prijs als er een was… voor zoveel dingen! Deze ziel 'is zoals hij is' voor iedereen . Want deze ziel is veel meer, dan jij, Blossom… of iemand herkent… dus..

Blossom: Ik HOUD GEWOON VAN HEM. En dat is dat! Dus,… terug naar de les!

Galactische Federatie van het Licht: De verwoesting van Atlantis werd door mensen gedaan. Er was een afscheiding van zielen… misschien kun je zeggen door hen 'die het snapten' en zij die het' niet snapten'. Maar daar wij niet in staat waren om tussenbeide te komen… accepteerden wij met veel droefheid het experiment voor wat het was… en inderdaad daar werd veel van geleerd.

Men kan niet tegen LIEFDE ingaan… en verwachten dat het verhaal een GELUKKIG einde heeft… Inderdaad waren er mensen die 'ontsnapten'.. in menselijke vorm en met een spiritziel. We leggen meer volledig deze verklaring af door te zeggen dat enkelen letterlijk ontsnapten en naar verdere kusten zeilden om IN LIEFDE verder te gaan… anderen kunnen hun leven in dat specifieke lichaam hebben verwijderd… maar om dat in dat van een ander terug te plaatsen… ergens anders op de planeet. Opnieuw… een ander hoofdstuk en het boek eindigt nooit.

Wij willen jullie vertellen… dat na bepaalde gebeurtenissen die op jullie planeet hebben plaats gehad.. in termen van zelf-vernietiging… er NIEUWE WETTEN werden gemaakt… want JULLIE WERDEN GESCHAPEN IN LIEFDE… DOOR HEN DIE JULLIE LIEFHEBBEN… en terwijl jullie tijd verder gaat… was het nodig om veranderingen uit te voeren.

Wij REGEREN jullie niet… Jullie zijn onze puppets niet. WIJ ZORGEN VOOR JULLIE… WANT JULLIE KOMEN VAN ONS EN ZIJN EEN MET ONS.

Jullie zijn op de meest prominente tijd in het LEVEN en dat is NU,

Wij slaan jullie gade… terwijl jullie naar ons uitkijken. Dat wat gaat gebeuren… 'DIT GEBEUREN' waar jullie ons over hebben horen spreken… is inderdaad LEVENSVERANDEREND.. DE WERELD WORDT ER DOOR VERANDERD… het is UNIVERSELEVERANDERING… HET ZAL ALLES GAAN VERANDEREN. Want als de grootste verschuiving van alles gaat beginnen …. zal het effect van LIEFDE die het op ALLES zal hebben… niet 'de dingen achter kunnen laten zoals ze zijn'.

Het is een NIEUWE TIJD… DE BESTE VAN ALLEMAAL.

Alles dat is geweest… is een experiment geweest… dat jullie BEREIDWILLIG HEBBEN GEKOZEN om er aan deel te nemen.. met alle ups en downs. Als een experiment wordt ondergaan… kan men nooit zeker zijn van het resultaat… totdat dit is uitgeprobeerd en beproefd.

Blossom: Nou, we hebben het zeker uitgeprobeerd en we werden zeker beproefd!!

Galactische Federatie van het Licht: Plannen werden al lang geleden op hun plek gezet… want dat wat er werd geleerd en begrepen bij deze hele affaire… heeft ons ALLEN gebracht tot de plek waar wij ons nu bevinden. Er werd LANG GELEDEN besloten dat 'jullie verhaal' een 'Gelukkig Begin' en een 'Gelukkig Einde' zou hebben… alhoewel dit meer een verklaring is… want er is geen einde.

DIT IS EEN ZEKERHEID…

Jullie hebben je beproevingen en je testen gehad… Jullie hebben zeer enorm gediend dan ooit van jullie werd gevraagd…

JULLIE ZULLEN NIET… KUNNEN NIET ONBELOOND VERDER GAAN voor jullie moeite in het MEESTERSTUK VAN HET LEVEN.

EN JULLIE TIJD VAN GROOTSHEID IS DAAR VOOR JULLIE.

WACHT MAAR EN ZIE.

Blossom: Nou, ik weet zeker dat er vele vragen omhoog komen uit dit gesprek… maar ik ben me bewust dat we gewoon dit alles niet in een sessie kunnen bevatten. Nog een snel vraagje… omdat ik weet dat jullie klaar zijn om te vertrekken. Jullie zeiden een paar gespreken terug dat onze nekken verlengd worden. Waarom… Worden wij giraffen?

Galactische Federatie van het Licht: Dit heeft de bedoeling om LICHT door te voeren.

Blossom: Waarom hebben we langere nekken daarvoor nodig?... Zou 'grotere harten' die taak niet beter kunnen uitvoeren?

Galactische Federatie van het Licht: Nee.

Blossom: Jullie gaan het daar zeker niet bij laten, wel? Een ietsje meer uitleg zou velen van ons die 'korte nekken', hebben tevreden maken.

Galactische Federatie van het Licht: Hebben velen van jullie geen ervaringen met nek ongemakken? Inderdaad! … Opnieuw moet dit niet onmededeelzaam(of achterhoudend) zijn… Het is alleen soms wat teveel om te onthullen… voor iemand die dit in eens allemaal moet innemen. We zullen jullie verlaten door met LIEFDE te zeggen .. dat als je een verlengde ondersteuning hebt van het hoofd, die aan de rest van je lichaam is verbonden… dan zul je het zeer nuttig vinden om die in zijn vele vormen te gebruiken… want dat zal plooibaar/buigzaam zijn.

Wij hebben immens genoten van deze conversatie. We VERTROUWEN erop dat wat wij wilden 'geven' voor velen van nut is… Het kan worden verworpen of in het zelf worden ondergedompeld.. afhankelijk van de gedachte en de 'positie' van ieder individu die deze woorden leest.

Want wij hebben altijd gezegd… zoals ook onze Broeder White Cloud… ALS DAT WAT WIJ ZEGGEN NIET IN JULLIE RESONEERT… ZOEK DAN UIT WAT HET WEL DOET.. WANT HET IS ALEEN 'JULLIE WAARHEID' DIE ER HET VOOR JULLIE TOE DOET!

Blossom: En denk maar niet dat ik dat kleine blikje met wormen in de haast weer zal openmaken… Over de vele aspecten van wat de WERKELIJKE WAARHEID is… Daardoor ontplofte mijn hoofd bijna… en blies dit mijn computer op!! Maar jullie zullen nooit weten hoe moedig ik misschien zal worden. WOW we hebben vandaag al meer dan een uur gewerkt… het vloog voorbij.

DANK JULLIE ZO ZEER mijn vrienden. Wij zijn allemaal ECHT Dankbaar.

Galactische Federatie van het Licht: WIJ VERLATEN JULLIE VANDAAG OMGEVEN IN LIEFDE EN WE VRAGEN OOK AAN HEN DIE DEZE WOORDEN LEZEN… OM TE WETEN DAT ZE NET ZO VERBONDEN ZIJN MET ONS ALS DE DAME DIE DEZE WOORDEN OP PAPIER ZET.

Blossom: Jullie zijn weg… tot aan de volgende keer… in Liefde en Dank… Zo zeer veel dank!!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge