Home > > Blossom Goodchild - 27 Mei 2013

Blossom Goodchild - 27 Mei 2013

Blossom: Hallo. Zoveel mensen hielden van jullie vorige communicatie. Dank jullie. Vandaag wil ik een vraag stellen, als ik mag?

Federatie van het Licht: Welkom aan jullie allemaal. Het kan en we zijn verlangend om uit te leggen wat je wilt vragen.

Blossom: Oh, goed. Dus ik neem aan dat jullie mijn vraag al weten, dan? Ik heb de laatste tijd meer schoonheid gemerkt in de lucht… in de bomen… de sterren en de maan in de nacht enz… In mijn gedachten realiseerde ik me dat die dingen niet mooier werden maar … dat ze altijd zo geweest zijn… maar nu… ben ik in staat om die schoonheid meer te waarderen vanwege het een beetje meer 'opgetild' zijn. Dat is 'cool'. Ik accepteer dat het zin heeft. Toen ging ik denken over dit hologram waarvan ons verteld is waar we in zitten. Als we naar 5D opstijgen… dan neem ik aan dat het geen hologram meer zal zijn… dus hoe gaat het dan, dat we meer van 5D 'beleven' dan als we naar hetzelfde hologram 'kijken' van 3D. Is dat het? En ook dit.. antwoord me alsjeblieft alsof je een 8-jarige uitlegt omdat ik geen idee heb waarover ik praat…. Ik begrijp gewoon het 'hologram' ding niet … HELEMAAL NIET! Dank jullie.

Federatie van het Licht: Je hebt inderdaad een onderwerp gekozen dat velen kan verwarren. Het is aan ons om jullie kennis te geven waardoor jullie dagelijkse leven zal versterken en wij voelen dat het toneel voor deze uitleg … klaar is om te beginnen.

Blossom: Al mijn oren staan open.

Federatie van het Licht: Maar… het is niet zo… Jullie zijn allemaal LIEFDE. Jullie zijn een uitdrukking van LIEFDE die in een werkelijkheid leeft die niet echt is.

Blossom: Verwarring no 1! Het is werkelijk voor mij… want het is alles dat ik ken… weet..

Federatie van het Licht: Het is alles dat jullie geschapen hebben… voor jezelf… maar, zullen we zeggen… het is super opgelegd.

Blossom: Verwarring no 2! Gaat dit te moeilijk worden??

Federatie van het Licht: Alleen als jullie je geest in de weg laten staan. Dus met fatsoen, laten we dan een paar 'WETENS' afrafffelen.

Dat wat er op de Aarde werkelijkheid is… en toch ter zelfde tijd .. niet is.. Want zien jullie?

Er is NIETS ANDERS DAN LIEFDE.

Daarom is ALLES dat geschapen is, LIEFDE.

Dit is een scheppen van gedachten. Dat wat jullie willen KENNEN als echt… is WERKELIJK EEN VERDICHTSEL VAN JULLIE VERBEELDNG. Er is geen werkelijkheid, anders dan de energie van LIEFDE. Dus voegen we erbij dat er niets is dat eigenlijk WERKELIJK is… want er is alleen LIEFDE.

Jullie weten van energie die in de stof is getransformeerd. Dit is niet nieuw voor jullie. Dus… wij stellen voor dat jullie die gedachte een beetje verder mee doornemen en dat jullie je voorstellen dat de gehele kosmos een illusie is. Want dit werd geschapen door gedachten om LIEFDE te 'ervaren'

Blossom: maar…. Als je zegt dat alles is geschapen vanuit de LIEFDE's Energie… dan is de LIEFDES energie werkelijk… dus, is dat wat er uit is geschapen niet ook werkelijk?

Federatie van het Licht: Het is een gedachte die is overgebracht naar actie. Jullie gedachten zijn werkelijk… maar jullie denken… velen van jullie… dat DIE JULLIE beheersen… je denkt dat eerder dan dat JULLIE DIE beheersen. We willen dit niet laten afleiden van de oorspronkelijke vraag…

Jullie nemen aan dat het concept van 5D geen hologram zal zijn. Maar ALLES IS! Omdat het via het LICHT wordt geschapen.

Blossom: Dus als we de 5D werkelijkheid binnengaan… dan is dat ook een hologram?

Federatie van het Licht: Ja. Want er is niks! Slechts dat wat jullie willen scheppen door je gedachten…en het maakt niet uit hoe lang geleden… die eerste indrukken werden 'bedacht'. Jullie denken dat je lichaam werkelijk is. Het beïnvloedt jullie… jullie ontdekken kwalen en patronen die deze voertuigen op zich nemen. Maar jullie hebben die geschapen… of om van te leren (dat denken jullie).. of omdat je GELOOFT dat dit is wat een lichaam 'kan' gebeuren/overkomen. Maar… als je je gedachtepatronen kunt veranderen en WETEN dat alhoewel HET VOELT alsof het lichaam bestaat.. het alleen maar in 'jullie werkelijkheid' is dat het dat doet. Wat gebeurt ermee als de zielentegenwoordigheid vertrekt? Het desintegreert omdat het niet langer meer van nut is.

Blossom: Ah ha! Dus het was daar dan… in de stoffelijke werkelijkheid.

Federatie van het Licht: Laten we wat dieper graven. In jullie stoffelijke werkelijkheid… VOEL je dat je kunt aanraken… je stelt je voor dat je kunt 'zien'.. jullie beleven dat waarvan je denkt dat nodig is voor je groei in een stoffelijke manifestatie.. Maar… het is alleen maar een uitdrukking van energie.

Blossom: Dus bestaat het feitelijk wel dan?

Federatie van het Licht: In JULLIE schepping.

Blossom: En in die van jullie?

Federatie van het Licht: Natuurlijk… jullie schepping is deel van EEN SCHEPPING! Een manifestatie van een massale film… die zich uitbreidt bij elke 'opname'.

Dit MOET ECHT/WERKELIJK VOELEN… voor jullie om dat te 'krijgen' waartoe jullie besloten om nodig te hebben voor de ontwikkeling van de ziel.

Jullie moeten eraan denken dat het een spel is. Een spel dat veel te serieus is opgevat. Jullie hebben je grote capaciteit vergeten om te creëren en waarom jullie er deel van wilden zijn. Oh, de wonderen waar jullie toe in staat zijn.

JULLIE ZIJN TOT ALLES IN STAAT.

Maar jullie hebben je denken/geest laten vangen in een 'niet weten'.

Blossom: Zeg je nu dat 'wij' het waren die de val zetten… of, zeggen we dan niet dat 'wij gevangen werden' door degenen die ons kwaad willen doen?

Federatie van het Licht: Zij die langs de kant zijn gevallen, hebben jullie geleid naar de plek waarop je je nu bevindt. Maar… we zeggen tegen jullie…

JULLIE ZITTEN NIET IN DE VAL! JULLIE DENKEN DAT ALLEEN MAAR!

Hoe meer jullie leren van de 'valstrikken' waarvan jullie VOELEN dat die 'buiten beheersing' zijn, hoe meer jullie je afvragen hoe jullie je er ooit van kunnen bevrijden. Maar… jullie vangen jezelf in dat 'regiem' .. door te 'denken dat je er geen controle over hebt'.

TOCH HEBBEN JULLIE DAT WEL.

WANT JULLIE ZIJN DE MEESTERS VAN JE EIGEN BESTEMMING!

Het Ontwakingsproces groeit op elk moment van jullie tijd… en met dat Ontwaken, komt het WETEN dat jullie VRIJ zijn.

JULLIE WERD DE VRIJE WIL GEGEVEN. Jullie begrijpen dit niet volledig.

Blossom: Nou, sommigen zouden zeggen dat de VRIJE WIL van ons wordt afgenomen…door al die 'mind controle' via de media enz. en al die vergiften waar we mee 'gevoerd' werden op de een of andere wijze… zonder dat we dat WETEN. Hoe meer dit wordt onthuld… hoe meer we ontdekken hoe we 'gecontroleerd WORDEN'. Soms voelt dit zo hopeloos voor veel mensen…. Omdat er geen weg van ontsnapping mogelijk schijnt te zijn.

Federatie van het Licht: Dat is hun keuze van denken.

ER IS NIETS DAT DE VRIJE WIL WEGNEEMT… Ook al zouden velen van jullie met een argument komen voor het tegengestelde.

DAAROM ZIJN JULLIE ZULKE GODDELIJKE MENSELIJKE WEZENS… MEDE-SCHEPPERS.

Blossom: Ik begrijp dan dat we misschien losbreken… maar zeggen jullie dan niet dat we 'overal in gevangen zitten' … niet door keuze?

Federatie van het Licht: Wat hebben jullie als ras geleerd? Wat heb je als individu geleerd door dat 'gevangen zitten'? Jullie hebben meer over LIEFDE geleerd. Als je niet in de positie zou zitten om dualiteit te ervaren… hoe zou je dan weten wat LIEFDE is?... Er is niets hiermee 'te vergelijken'.

Blossom: Maar dualiteit is GEHEEL LIEFDE nietwaar? Sommigen vragen zich af hoe je kunt zeggen dat zelfs de duistere mensen een uitdrukking van LIEFDE zijn?

Federatie van het Licht: Dat ZIJN ZE! Jullie kijken dan naar alle gruwelijkheden die ze jullie hebben aangedaan… maar je kijkt niet naar hoe die gruwelijkheden jullie geleerd hebben om te ZIJN.

OM LIEFDE TE ZIJN.

Zulke zaken hebben de kern van de mensheid beroerd. Ze hebben een weg naar buiten gecreëerd, want ieder zoekt nu naar een betere manier OM TE ZIJN.

Dat wat niet van dienst is, heeft grote dienst bewezen.

Opnieuw zeggen we dat het grotere plaatje te groot is voor jullie om te begrijpen vanuit de dichtheid van vibratie die jullie HEBBEN bewoond.

Blossom: Jullie hebben gezegd dat we hier beneden kwamen als LIEFDE en dat de vrije wil niet zou worden belemmerd. Alhoewel jullie ook gezegd hebben dat er noodzaak is om bepaalde wetten te herzien. Waarom/hoe kwamen we ooit in zo'n toestand/'mess' op de eerste plaats terecht.… als we alleen maar LIEFDE kenden …. toen we hier kwamen?

Federatie van het Licht: De 'mess' of warboel, zoals je dat noemt… en inderdaad hebben we 'soms gedacht' aan deze uitdrukking… en toch is het gewoon deel van wat er gebeurde. Dit speel plan KON NIET WETEN WAAR HET NAAR TOE GING. Want het wordt gecreëerd, terwijl jullie die richting uitgaan. En daarom… zoals op andere keren gezegd… wij WISTEN niet waar dit naar toe ging totdat het spel al goed onderweg was. En er is zeker geen ander experiment geweest zoals dit.

Blossom: Hoe kwam het dat we niet in de TRILLING VAN HOGERE LIEFDE bleven, waar we mee kwamen? Waar kwam die 'lagere trilling' vandaan als we die niet eens kenden?

Federatie van het Licht: Die werd door 'gedachte' gecreëerd. Het was een ongewoon concept dat men VOELDE, afgunst of hebzucht.

Blossom: Dus als we alleen maar LIEFDE kenden… waar kwam die gedachte vandaan?

Federatie van het Licht: Die kwam uit een GEVOEL dat binnenkwam door het experiment. Het ging om iemand die 'voortging' op zijn Aardse reis met 'hun eigen creatie' van die reis. Verschillende 'ideeën' werden geïntroduceerd door de creatie van het 'zelf' van een individu. … die dan het GEVOEL in een andere 'aanstak' dat zij dat 'idee zelf gedacht' wilden hebben. Ze wilden hebben wat een ander had.

Blossom: Maar hoe kon LIEFDE dat willen?

Federatie van het Licht: Omdat LIEFDE zelf ook aan het experimenteren was. Alle aspecten ervan. Er is een oneindige expressie van LIEFDE zelf.

Die expressie is CREATIE /SCHEPPING.

Die uitdrukking is ieder van jullie. Het alles dat 'niet bestaat'!

Blossom: Dus… zeg je nu dat dingen een tijdje lijken te bestaan, terwijl het in onze gedachten energie zit?

Federatie van het Licht: Nee!

Blossom: Oh, gossie! Ik dacht dat ik hier op iets stootte! Jullie merkten dat ik zei 'lijken te bestaan', wel?

Federatie van het Licht: Dat deden we. Toch zeggen we dat het niet bestaat… want er bestaat niets anders dan LIEFDE. Jullie denken dat alleen.

Blossom: Dus wat scheppen we dan feitelijk als er niets feitelijk bestaat?

Federatie van het Licht: Jullie scheppen een hologram! Een spel!

Blossom: Maar onze zielen zijn bij dit 'spel' betrokken…..

Federatie van het Licht: En dat is het meest relevante aspect van het hele scenario.

Jullie ziel is LIEFDE. Jullie is deze gelegenheid gegeven om LIEFDE uit te drukken in een 3 Dimensionale versie van die spel.

Blossom: En wat is er dan met 5D? Ons is verteld dat dit een hele Nieuwe Wereld is waar we in gaan. Waar oorlog en honger niet langer meer zijn… En dat 5 D onze werkelijkheid zal zijn.

Federatie van het Licht: Inderdaad… jullie hebben lang geleden een 5D werkelijkheid geschapen ….waar jullie je nu op voorbereiden in te gaan.

Blossom: Toch is het niet werkelijk?

Federatie van het Licht: Niets is werkelijk!

Maar als jullie de Hogere Dimensies ingaan… Jullie zelf-uitdrukking van LIEFDE zal een GEVOEL CREËREN dat meer lijkt op de WARE WERKELIJKHEID voor jullie. Terwijl jullie verder omhoog gaan door de Hogere Dimensies… zal ieder meer als een WARE werkelijkheid WORDEN voor jullie… omdat jullie teruggaan in je WAARHEID….LIEFDE.

De zielen die nu alleen kunnen wonen in de HOOGSTE RIJKEN zijn WAARHEID.

LIEFDE…

Zij zijn 'verder'.. dan HET SPEL. Maar zich zo zeer bewust van het spel zelf.

Denk eraan, lieve vrienden… dat hoe dichter jullie je keren naar je WAARHEID… hoe dichter DE WAARHEID door en door jullie heen wordt erkend.

In die WAARHEID…. KOMT ALLES AAN HET LICHT!

We danken je voor de 'flow'(stroom), Blossom… We danken ieder van jullie voor je overweging van wie jullie zijn… en door dat te doen… beschouwen wij jullie 'DE GROOTSTE SHOW OP AARDE' te zijn

Blossom: Totdat JULLIE komen!!

Federatie van het Licht: En dat zullen we. Je WEET dat we dat doen.

Blossom: Inderdaad weet ik dat mijn kleine 'Lovemonauts!' … Stopten jullie dat in mijn hoofd? Dat is mooi.

Federatie van het Licht: WIJ ZIJN EEN…

Blossom: Veel dank aan jullie… veel dank werkelijk! Liefde en Licht op alle manieren!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl