Home > > Blossom Goodchild - 10 Mei 2013

Blossom Goodchild - 10 Mei 2013

Blossom: Hallo opnieuw 'jullie daar boven'! Ik weet dat jullie je bewust zijn van het verbazende Galactic Channelings vertalers-team. Velen zeggen dat ze jullie voelen, dat je bij hen bent terwijl ze vertalen. Zij hebben gevraagd of ze jullie enkele vragen mogen stellen en het zou mij een genoegen zijn om wat voor hen terug te doen voor alles dat ze voor 'Ons' doen.

Federatie van het Licht: Goedemorgen aan jou en aan iedereen. Inderdaad is dit acceptabel en we zullen ons uiterste best doen om precies te antwoorden… om verwarring te vermijden.

Blossom: Geweldig. Dank jullie. De eerste vraag gaat over de ervaring van specifieke veranderingen in onze stoffelijke lichamen of symptomen die bij onze lichamen horen tijdens de ascentie en de versnelling van de trillingsfrequentie, en of je ons advies kunt geven over die symptomen en hoe je ze kunt behandelen?

Federatie van het Licht: Nou, we antwoorden op de zaak door dit te zeggen. Jullie lichamen zijn, zoals je weet, jullie tempels. Ze zijn jullie huisvesting in deze levenservaring. Door de hele tijd heen, werd er veel op deze lichamen geladen.. en dat veroorzaakte overwerk en onderbetaling! Wat jullie lichaam nodig heeft wordt niet gevonden in 'fast food' en priklimonades. Het wordt niet gevonden in bijvoegingen van allerlei soort… het wordt in de natuur gevonden. Dit groeit uit het binnenste van Moeder Aarde. Dit stamt van de bomen… maar wij voelen dat we veel zeggen dat ze reeds weten.

Ja, inderdaad, jullie lichamen veranderen in een LICHTERE energie. De LICHTERE kant van jullie. We vragen dat jullie 'luisteren' naar wat je lichaam je vertelt… want dit weet wat het beste is…. maar velen neigen ertoe om aan deze fluisteringen voorbij te gaan. Men is zo geconditioneerd geworden naar wat niet geschikt is en daarom wordt men gewend aan dat wat niet dient als het over jullie tempel gaat. Men kiest soms gemak boven verstand. Er is een keuze en die is er voor ieder individu. Wij oordelen niet en daarom is het interessant om degenen te zien die de respons erkennen om natuurlijke dingen in te nemen' om het volledigste te winnen uit dit prachtig ontworpen thuis waarin jullie ziel woont.

Veel veranderingen hebben van binnen al lange tijd plaats gehad. De reactie op die veranderingen kunnen bestaan uit hoofdpijnen, loomte, pijnen en pijntjes, nekpijnen (want die verlengt zich)… en nog veel meer. Maar neem niet op je om te voelen… 'Oh, ik hoef er niks aan te doen, dit zijn 'ascentie symptomen' want opnieuw… als je de tijd neemt om 'zuivere voeding' te geven aan het zelf, dan zul je ontdekken dat veel van deze kwalen verdwijnen.

Jullie vragen hoe ze kunnen worden behandeld?... LIEFDE…. door gedachten te denken van zuivere LIEFDE. Dit zijn geen levensbedreigende kwalen… ze zijn zelfs tegenover gesteld en werkelijk in Waarheid… niet als 'serieus' en niet verzwakkend zoals velen denken dat ze zijn. Het proces van verandering kan soms wat onaangenaam zijn…. maar geen van deze 'symptomen' putten iemand uit in de mate dat het hen ongeschikt maakt . Veel dat er van binnen plaats vindt is zo geleidelijk dat je het niet eens merkte!

Jullie hebben wat opwaarderend werk gedaan ten voordele van jullie en de nieuwheid die het brengt zal jullie zo veel Lichter laten VOELEN. Jullie zullen een Lichtheid ontdekken in je stap en een bevrijdende beweging die… alles wat we kunnen zeggen…. anders voelt.

Het tempo waarin jullie deze aanpassing accepteren is geheel aan jullie. Je kunt er niet tegenin gaan en je zult ontdekken dat je meer en meer je eetgewoontes wilt veranderen, terwijl je de natuurlijk functie van de nieuwe jou op zijn plek laat vallen.

Natuurlijk zeggen we dat meditatie je kan helpen om je hier doorheen te halen… maar in alle Waarheid zien we dit niet als een grote zaak. Het is een grote verandering, inderdaad, maar veel wat velen voelen tijdens deze stoffelijke verandering kan komen door een andere zaak.. maar wat 'geweten' wordt aan 'Ascentie symptomen'.

Blossom: Interessant, inderdaad!

Federatie van het Licht: Lieve vrienden… denk aan een slak… die draagt zijn huis op zijn rug. Jullie hebben een menselijke vorm waarin je ziel kan wonen. Hoe meer je zorgt voor de menselijke vorm hoe meer je ziel blij is. Veel is verstandig. Je kunt naar een ijsje kijken en er naar verlangen… maar dat is 'suiker beheersing.. suiker conditioning' … voor de geest. Je ziel als die de keus had, zou echter veel liever een sappige appel van een boom willen… maar die is ongelukkig genoeg in 'jullie tijd' niet zo makkelijk te verkrijgen.

Maar dat zal wel zo zijn. Meer en meer van jullie gaan beseffen om je lichaam te behandelen zoals het moet. Jullie kijken naar zaken die je niet dienen en veranderen je gewoontes. Dit is zeer aangenaam… want door je bewust te worden van dat wat je in je stopt, wat zich zeker aan de buitenkant laat zien, zodat je begint het verschil te erkennen.

Deze nieuwe lichamen zullen niet in staat zijn om de giften te accepteren en ze zullen je laten weten als ze er mee in aanraking komen. Soms op een manier die je helpt te herkennen dat specifiek voedsel gewoon niet langer meer past en 'je werpt dat weg'.

Om te besluiten bij deze zaak zeggen we dat de beste manier voor jullie om je aan te passen is om te 'luisteren'. Weet wanneer het tijd is om te rusten. Weet wanneer het tijd is om te spelen. Weet wanneer het tijd is voor voeding en weet met je instinct of iets waar je aan wilt deelnemen… voor en in je lichaam… iets is dat je zal dienen.

Blossom: Heel erg bedankt hiervoor. Nog een! Is er een mogelijkheid dat onze vrienden van de Galactische Federatie bepaalde individuen kunnen bereiken en ermee kunnen communiceren in hun dromen of visioenen?

Federatie van het Licht: Zonder kwestie. Dit gebeurt veel meer dan jullie je realiseren. Velen, velen van jullie hebben je eigen 'privé' conversatie met ons. Maar het is niet altijd het geval trouwens… dat al die communicaties gedeeld kunnen worden. Velen geven de voorkeur aan om ze privé te houden. Sommigen delen dit alleen met kleine groepen. Sommigen vinden dat ze zich afvragen of ze eigenlijk wel in aanraking zijn met ons of dat het hun eigen voorstelling is.

Dus, velen van jullie aan de andere kant… hebben een diepe wens om met ons te praten… maar ze voelen zich niet waardig… gedachten van “Waarom zouden ze met me contact hebben?” enz. Waarom zouden we dat niet? Natuurlijk spreken we met jullie in je dromen. Soms kun je zelfs een Lichtflits zien voordat je 'wegzeilt'(in de slaap)… Jullie zouden verbaasd staan wat een lange conversatie je net gehad had!

Blossom: Dat klinkt heerlijk… maar ik weet dat velen een meer tastbaar bewijs willen dat ze in aanraking zijn met jullie.

Federatie van het Licht: Dan moeten ze en beetje meer geduld hebben. We zijn ons meer dan bewust van de 'behoefte'… en we gebruiken dat woord niet lichtjes… dat onze aanwezigheid 'concreet gekend' wordt. Velen van jullie vragen je af waarom we niet ONMIDDELLIJK ergens instappen om de verkeerde dingen in goede te veranderen. Maar er zijn wetten waar we ons aan moeten houden… Universele Wetten. Het is niet zo dat we wachten tot op de laatste minuut… voordat we binnen stappen als de super helden! …Zie je?... Daar gaat het niet om. Maar velen van jullie verwachten dit en denken dat dan alles in orde zal komen en dat jullie dan verder gaan naar een beter begrijpen… een betere wereld.

Liefste mensen… ja, wij hebben de technologie die zoveel en op zo vele manieren voordeel zal brengen. … maar spirituele ontwikkeling gaat daar niet over! We zeggen niet dat we niet kunnen helpen. We kunnen dat en zullen dat. Maar het zal op de tijd komen waarop zielen van jullie Aarde klaar zijn om samen te werken.

We horen je denken terwijl we dat zeiden, Blossom.. 'maar we zijn klaar… nietwaar?'

Zo velen van jullie lopen op het pad voorop. Jullie kunnen de veranderingen van binnen VOELEN en bewijzen van buiten zien.

HET IS VAN HET GROOTSTE BELANG VOOR ONS DAT MET DEZE MASSALE TRANSFORMATIE DELICAAT WORDT OMGEGAAN, TEN VOORDELE VAN IEDEREEN.

Er zijn zo veel complicaties die velen niet zich niet kunnen voorstellen.

Het is noodzakelijk dat we 'het juist doen' en timing is alles. Inderdaad zijn er veel 'teleurstellingen' geweest vanwege het 'gedrag' van degenen die geen agenda om te helpen hebben… en vele 'last minute' veranderingen hebben plaats gehad.

WE ZULLEN JULLIE GEEN RISICO LATEN LOPEN.

Consequenties van daden die niet diep zijn doorgedacht konden alles in de verkeerde richting 'doen zwaaien'.

We zeggen tegen jullie vanuit de diepste plek van WETEN, lieve mensen….

JULLIE ZULLEN NIET WORDEN TELEUR GESTELD.

Jullie hebben zorgen dat de plannen nooit het tekenbord zullen verlaten.

Oh… als jullie maar konden zien…. als jullie alleen maar konden weten!

Blossom: Vertel me erover! Ik denk dat het hierom gaat… we weten dat er velen nog in slaap zijn… maar voor degenen van ons die wakker zijn… kunnen jullie niet een kleine dag/nacht trip geven en ons een toertje geven of zoiets? Jullie zeggen dat velen in hun dromen jullie bezoeken en velen schrijven hier dat ze dit hebben ervaren… dus kan dat wel gedaan worden… kan het niet een beetje op grotere schaal? Het is niet dat men een bewijs van jullie wil… men heeft gewoon een 'pauze' nodig.

Federatie van het Licht: En die pauzes worden gegeven. Maar op het moment dat jullie terug komen in deze dichtheid benevelt dat de geest.

Blossom: Of veegt het uit! Dus die optilling is niet zo echt als we ons het tochtje niet kunnen herinneren. Het is niet zo dat we een fotoalbum mee terug kunnen nemen zodat we echt weten dat we daar waren. Dit is ons probleem mensen… en zeker door ALLES WAARTOE JULLIE IN STAAT ZIJN… meer 'hints', meer 'bewijs' aan mensen kunnen wel worden getoond. Velen zijn zo vermoeid en voelen zich niet lekker meer… zo makkelijk is het hier beneden niet… dat een kleine 'aanwezigheid' hier en daar zo'n stuw zou geven. Ik weet dat we wisten waar we in gingen, voordat we kwamen… maar we waren toen niet hier… en we rapporteren aan jullie van hieruit… we vragen jullie om over een 'boost' na te denken. Als hier een familielid vermoeid raakt, zal een ander hulp bieden… Jullie zijn onze familie… en het gaat ons beter met een beetje hulp van onze vrienden!. We vragen jullie om een 'boost' (een zetje)te geven.

Federatie van het Licht: Maar zelfs terwijl je spreekt Blossom… we weten dat je dat weet… en velen die onze woorden lezen.. dat alles volgens plan gaat.

Blossom: Alles is goed voor degenen die het plan kennen. Wij worden eerder in het duister gelaten….

Toch weet je dat dit niet zo is. Jullie kunnen dat niet. Jullie zijn van Licht! Jullie weten binnen in… jullie weten het. Daarom gaan jullie door… omdat OP EEN DAG… dit deel van het plan gedaan zal zijn… en dan zullen jullie in een complete andere fase zijn gegaan van het spel en zijn deze zorgen/bedenkingen net langer meer deel van jullie samenstelling.

We bewonderen jullie…. We hebben jullie Lief…

We zullen aan boord nemen wat je gezegd hebt. Want inderdaad zijn we ' niet beneden', voortdurend levend in die vibratie en die dingen worden niet altijd door ons begrepen.

Blossom: Oh… ik dacht dat dit wel zo was. ..

Federatie van het Licht: Alleen op trillingsniveau… en dat is heel wat anders dan het gesproken woord.

Blossom: Ik weet dat het tijd is om af te sluiten… het is een beetje een raar gesprek vandaag… toch moet ik duidelijk maken dat ik niet lastig was of jullie wat wilde aandoen… gewoon punten van mensen overbrengen.

Federatie van het Licht: En dat kwam je hier doen, Blossom.

Blossom: Gelukkig wist ik dat niet in mijn schooltijd. Mijn carrière begeleiding zou dan een probleempje hebben!

Federatie van het Licht: DAMES EN HEREN… JULLIE ZITTEN VEEL DICHTERBIJ DAT WAAR JULLIE NAAR VERLANGEN, DAN JULLIE DENKEN.

Het is verstandig om je best te doen om een staat van vrede en Liefde in je te hernemen. Houd die van binnen vast… dit zal zeer vertrouwenswaardig zijn voor jullie ziel… als de spelen beginnen!

Blossom: On your marks… (op je startstreep gaan staan!) Klaar! … IN LIEFDE EN DANK AAN JULLIE !


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl