Home > > Blossom Goodchild - 18 augustus 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 18 augustus 2017

Blossom: Welkom opnieuw in mijn denken, mijn vrienden!

Federatie van het Licht: En wij verwelkomen jullie ook in onze gedachten. Samen maakt dit een conversatie die door velen sterk wordt gezocht.

Blossom: Ja. Het verbaast me altijd dat zo velen geïnteresseerd zijn in een gesprek. Ik heb in mijn gedachten…(zo voelt het) geen bewijs van alles waarover ik spreek. Maar ik moet het accepteren met Zeer Hoge Wezens …uit Zeer Hoge Plaatsen. Dat is het waarover ik me een beetje verbaas.

Federatie van het Licht: Het is goed en passend dat je het ziet zoals je doet… het maakt het gemakkelijker voor beide partijen… zonder enig zorg dat hiërarchie in de weg komt.

Blossom: Stem ik mee in. Misschien als je voor me zat, zou ik wat meer in ‘ontzag zijn’ en niet in staat zijn om mezelf te zijn. Ik en ‘jij’ die gewoon in mijn denken praten, dat voelt goed! Verder!

Ik wil hier graag een vraag stellen, die iemand stelde, als ik mag? Wat gebeurt er als een plan tussen zielen (in een of in verschillende lichamen) niet samen komen op aarde, zoals dat is ontworpen? Een groep zielen die incarneerde kan hun bedoeling/plan gevonden hebben om het geheel te begunstigen. Zij zijn een levend, goed stromend, vervullend en kleurig leven vol met synchroniciteiten terwijl ze hun plan uitvoeren voor het geheel, maar misschien gaat er iets “verkeerd” en worden ze verdeeld. Misschien is er een Plan B? Wat gebeurt er in dit geval?

Federatie van het Licht: Opnieuw is dit een vraag die best veel tijd kan kosten om dat volledig te beantwoorden. We zullen ons best doen! Er worden veel plannen gemaakt door zielen voordat ze komen, welke niet in staat zijn om uitgespeeld te worden als ze eenmaal op Aarde zijn. Dit komt vanwege allerlei soorten condities die gewoon dat niet laten gebeuren wat eerst ‘ergens anders’ samengesteld werd om in de praktijk tot vervulling te komen. Hoofdzakelijk komt dit vanwege de VRIJE WIL …VAN IEDEREEN. Want dat wat men kiest om uit te voeren, op zijn beurt, een andere raakt, die op zijn beurt een ander en weer een ander en zo voorts, raakt.

Als bijvoorbeeld, wordt overeen gekomen dat een ziel in iemands leven komt om ze te Wekken, door een zin dat men zegt, of door een intense, betekenisvolle relatie voor vele jaren… en dat kan niet worden uitgespeeld vanwege dat die ziel een ander pad opgaat, door weer een ander die kiest om iets te spelen…dan zal er in ‘het algemeen’ een weg gevonden worden om die OpWekking te doen. Een die in staat is om de ziel die deze Wekking nodig heeft, te biologeren… en een die gewoon eenvoudig in staat kan zijn om zich met hen te verbinden.

Het innerlijke weten, dromen of de meditatieve staat… of als ze slapen, dan zou de nieuwe ‘brenger van die OpWekking’ worden gevraagd, of ze dat konden doen… en als dat wordt aangenomen… ja, het plan gaat daar naar plan B. Er kan een Plan C D E F enz. zijn afhankelijk van iemands keuze… die zeggen we, Het Geheel raakt. De ziel die nu de rol overneemt, is zich noodzakelijk/duidelijk niet bewust dat er iets in ‘hun’ plan is veranderd.

Ben je in staat om dit te volgen?

Blossom: Ben ik… maar omdat ik dit niet teruglees, omdat ik de stroom niet wil onderbreken… weet ik niet zeker of het zin heeft als ik het teruglees.

Federatie van het Licht: We gaan door.

Blossom: Ik ben verbaasd hoe alles werkt… hoe alles samen komt… synchroniciteiten die je dromen op zijn plek laten vallen en als je terug kijkt kan iemand soms zien hoe die plannen waren ‘uitgezaaid’ vele jaren geleden, om klaar te zijn op de juiste tijd en alles klaar is voor de verbinding waarop er iets plaats vindt.

Federatie van het Licht: Het zijn niet gewoon vele jaren… zoals je ze, in veel gevallen worden die plannen gezaaid en in aanleg gebracht voordat men naar de Aarde komt. Het is prachtig als alles op zijn plek valt…

Blossom: Maar hoe gebeurt dit allemaal? Hoe werkt dat allemaal?

Federatie van het Licht: Eigenlijk… de fundering van een plan gebeurt tussen zielen en de synchroniciteiten komen door de ENERGIE. Want…

Blossom: Dat is alles dat er is… een ENERGIE van LIEFDE.

Federatie van het Licht: Juist! Correct. Daarom nemen we dat even verder mee, door uit te leggen dat wat toestaat voor bepaalde zaken om samen te gaan en in elkaar op te gaan en om ‘te laten gebeuren’ …dat dit de Vibratie is van de Energieën.

Als bijvoorbeeld… zoals met je nieuwe huis, Blossom… men de ‘volmaakte plek’ voor zichzelf wenste om in te wonen…Of ze wensten een zaak, of ze wilden verhuizen naar de andere kant van de wereld en om een ballerina te worden! Dat doet er niet toe. Wat nodig is, is het WETEN DAT HET ER VOOR JOU IS.

Dit is de reden waarom velen hun wensen opgeven… ze HOUDEN DE VIBRATIONELE ENERGIE daarvan… niet lang genoeg vast om het zijn weg naar je te laten gaan.

Het Universum waarin je woont HEEFT/IS een intelligentie verder dan die je heden kunt begrijpen…

HET BEGRIJPT VIBRATIONELE ENERGIE

HET WERKT MET VIBRATIONELE ENERGIE

Blossom: Begrijpt het onze woorden?

Federatie van het Licht: Niet zoals in taal, of het nou Zweeds, Engels, of Russisch is enz. Het begrijpt jouw VIBRATIONELE GEVOEL als je je WOORDEN ZEGT. Als je ‘vraagt’ om iets, denk je daarover na en je visualiseert een plaatje ervan in je denken. Telepathie werkt zo. Het plaatje kan dan worden geïnterpreteerd door het GEVOEL dat er bij gaat.

In het geval van je wensen voor je huis…zeg maar, bij water, een uitzicht enz… het Universum vindt dan iets wat ‘erbij past’ en brengt je dan bij die Vibrationele ‘bijpassing’ waar je om gevraagd hebt.

Blossom: Dus om te zoeken naar de ideale partner, lijkt het Universum een beetje op een Uiteindelijke Dating Agentschap!

Federatie van het Licht: Correct. Waar/als men een tekort heeft… doet het dat door de twijfels erin te brengen en de ‘wat als’ en’ en de ‘Ik ben niet goed genoeg’s’ en de ‘ik verdien dat niet’ mentaliteit.

Onmiddellijk zal het Universum antwoorden op je gedachte/gevoelens die je uitzendt. Dus, als het eenmaal de Vibrationele Energie heeft gepakt van ‘ik ben niet goed genoeg’ enz.. zal het je dienen door de gewenste dingen niet naar je toe te brengen, omdat jij dat zei, dat het niet zo was.

ALLES DAT JE WILT… ALLES DAT JE WENST… en wij voegen er aan toe ‘als het je ziel dient… kan aan je gegeven worden.

Blossom: Wie besluit of het wel of niet je ziel dient?

Federatie van het Licht: JIJ DOET DAT.

Blossom: Ik dacht wel dat dat je antwoord was. Laten we direct in zon rabbit hole (konijnenhol) springen ja? Ik ben verward! Ik dacht iemand wil iets, zeg een specifieke baan, en krijgt het niet… en hij raakt overspannen omdat hij dacht dat het ideaal zou zijn in veel aspecten van zijn ziel, Maar, verder langs het spoor krijgt hij een ander aanbod en hij krijgt DAT en hij realiseert zich dan waarom hij die andere baan niet kreeg. Maar dat is DAN. Hoe kon HIJ hebben besloten dat de eerste baan niet zijn ziel zou dienen, toen hij dat niet wist in die tijd. Snap je me?

Federatie van het Licht: Doen we. Blossom… er is ook zoiets… samen met een miljoen triljoen andere aspecten en werkingen zit in gewoon een levenstijd … een ‘stroom’ … die de gewenste dromen op het spoor laten komen.

Wij willen dat laten zien als een lopende stroom van je leven… langs die stroom kan men een groot rotsblok tegen komen die er ‘is ingevallen’… niet alleen kan deze rots de stroom blokkeren… het kan ook de stroom in twee stromen verdelen, een tijdje.

Het Hoger zelf weet wat de beste manier om die rots heen is om zo snel mogelijk terug te keren in de oorspronkelijke stroom… en iemands gevoel/intuïtie zal hen dit laten doormaken.

Blossom: Maar, dat heeft geen zin voor dat ‘willen van die baan’ in die tijd en het voelen dat het goed gediend zou hebben.

Federatie van het Licht: Maar, dat doet het wel, omdat de Hogere intuïtie het overneemt. Het lagere ego-zelf …’denkt’ dat het ’t beste weet… dat is hij die zich verloren voelt, en toch door te VERTROUWEN OP dat HET HOGER ZELF het ’t beste weet… realiseert men zich spoedig dat dit echt zo is… en het ‘LEVEN’ zal je naar iets beters voeren.

Blossom: Dus, heeft het Universum iets te zeggen in iemands besluiten? Is het ALLEEN ONS Hoger Zelf?

Federatie van het Licht: We moeten hier even tussenbeide komen. We willen met respect je corrigeren bij het ‘ALLEEN ons Hoger Zelf’… want dan zou het lijken dat dit niet genoeg was, zoals je dat neerzet.

Blossom: Snap ik… want ik stelde me voor dat het Universum in conjunctie was met al onze levens en wat er binnen gebeurt.

Federatie van het Licht: Daar moeten we in de rede vallen. We zouden je, met respect, corrigeren op het “ALLEEN ons Hoger zelf’… want het zou schijnen dat dat niet genoeg was, zoals dat werd neergezet.

Blossom: Snap ik… want ik stelde me voor dat het Universum samen ging met al onze levens en wat er binnenin gebeurt.

Federatie van het Licht: Het Universum… ZONDER KWESTIE… zit op zijn plek om je te dienen. Wat je ook vraagt… zal het je geven. Het antwoordt op JOU… op je gevoelens en je VIBRATIONELE ENERGIE.

Het oordeelt niet… het stelt je wens niet in twijfel of dat wat je ‘denkt’ dat je nodig hebt… het reageert eenvoudig op je Vibratie.

Als jij je laag voelt… en die Vibratie bij je laat zijn, en rond je, een tijdje… zal het Universum je bezorgen wat past bij je gevoelens.

Als je Hoog bent als een vlieger in het Leven en als je Vreugde afscheidt… zal het Universum je meer van hetzelfde geven om op te tieren. Het danst langs je heen… het doet er niet toe wat er gevraagd werd. Dit is hoe het in het ontwerp zit.

Het is feilloos accuraat.

Men is zo snel om iemands specifieke gevoelens de schuld te geven voor een ander zijn gedrag enz. en toch ALLEEN JIJ … bent in beheersing van jouw gevoelens. Alleen JIJ besluit hoe je gaat kiezen om dat op een gegeven tijd te voelen.

Blossom: Dat begrijp ik… en toch, met respect… er zijn keren en inderdaad situaties waarop er iets gebeurt voor een ziel en dat kan verwoestend zijn. Hoe verwachten ze het weg te lachen, om hun Vibratie Hoog te houden en om niet van de berg te vallen.

Federatie van het Licht: Omdat het over je INNERLIJKE WETEN GAAT, Blossom. We zeggen niet een keer dat als men bijvoorbeeld zijn partner zou verliezen, plotseling, of een kind, of dat ze geconfronteerd werd met een scheiding van zielen, op een of andere manier… of in grote financiële problemen komen, wat geen fout van zichzelf zou zijn… we zeggen niet dat iemand het gewoon moest weglachen en doorgaan als normaal.

Iemands ziel heeft gevraagd…vanaf een Hoger niveau…de behoefte om een specifiek iets te beleven, dat hem laat begrijpen/groeien/evolueren/ meer medelevend te worden/meer geduld te hebben, enz. Ze vragen niet om het verliezen van een partner. Ze vragen niet om het “hoe” dat moest gebeuren. Dat is waar het Universum ook dient. Het zal de HOOGST MOGELIJKE ERVARING uitzoeken ter verbetering van de ziel…om erbij te komen en scenario’s te presenteren die de ziel enige/alle dingen te worden die we net opnoemden.

Blossom: Maar, is dat niet dat het Universum besluit wat het best is voor een ziel om te dienen? Toen je eerder zei dat de ziel voor zichzelf besluit, nu ben ik weer in verwarring.

Federatie van het Licht: Wij ook!

Blossom: Wat?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom… we plagen je!

Blossom: Phew! Ik zou net weglopen! Kun je me ook uit de verwarring halen?

Federatie van het Licht: We zullen het stuk herhalen waar veel aspecten hiervan in zitten. Als je Hogere ziel WEET dat het Universum je dient met al je behoeftes…zal het accepteren wat gepresenteerd wordt in bepaalde situaties, ook al begrijpt het niet volledig de waarom’s van dat gebeuren. Dat is een ander ‘geval’ dan dat van …zeg maar…geen specifieke baan te krijgen.

Het geval van het zelf dat woont in het voertuig van de stoffelijkheid is zo’n klein stukje van Het Geheel. Zoals je weet, moedigen we je altijd aan om tijd te nemen om je te verbinden met je WAARHEID. Dit helpt zoveel om jezelf te laten weten EN om het Universum te laten weten wat het best is voor het Hoogste God van het zelf en het Hoogste Goed van Iedereen.

Voeg bij die mix toe… VERTROUW OP DAT WETEN… en men zal hun leven zoveel gesmeerder voelen lopen.

We moeten terugkeren naar het praten over Vibratie van als men iets ‘tragisch’ beleeft enz… en om niet in staat te zijn om van/in/een Hogere Vibratie te blijven.

Dit gaat in het BEGRIP van accepteren van wat er plaats vindt in die tijd en om te appreciëren wat er ook plaats vindt voor de ziel haar zegening. We stellen niet voor dat men ook maar probeert de gevoelens van eenzaamheid of leegheid enz. weg te vegen. We stellen lief voor dat het WETEN van diep van binnen… het WETEN dat LIEFDE is wat/wie je bent en om dankbaar te zijn voor al het andere dat in je leven IS… dat zal helpen dat men door die tijd heen komt.

Iemands leven ontvouwt zich zoals het moet voor het Groter Goed van die ziel. Als men door ALLES heen gaat, door de verschillende fasen van ziel ontwikkeling, en als de ‘tijden’ zich ook ontwikkelen, in een beter begrip van de Vibratie… dan is er minder en minder noodzaak voor zulke dingen om de ziel naar beneden te halen.

De ziel KENT zichzelf als geen ander. Het zal neigen naar zijn behoeftes, het doet er niet toe wat er plaats vindt… of waarheen het plaats vindt!

Zo een groot onderwerp! We hopen dat we je een beetje inzicht hebben gegeven in de vraag die is gepresenteerd?

Blossom: Eh… wat was de vraag ook weer? Hah! Dank je zeer. We weven en waaien door deze conversaties. Een ding leidt zo snel naar een volgend. Maar op deze wijze krijgen we heel veel voedsel voor de gedachten. Ik zal dit overlezen en zien waar het MIJN gedachten verlaat. In Liefde en dank.

Federatie van het Licht: We zijn zo blij om mét jullie te zijn in deze gesprekken. Wees van grote verheffing, Liefste Zielen. We Houden van jullie. Voel de Liefde van binnen en om je heen… die is daar… die is hier…. NU.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!