Home > > Blossom Goodchild - 2 juli 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 2 juli 2017

Blossom: Opnieuw welkom in mijn wereld!

Federatie van het Licht: En welkom aan jullie en aan allen die reageren op deze boodschappen. We zijn ons bewust dat er een vraag is die er graag op wil volgen maar eerst willen we de ‘voortdurende catastrofes’ noemen die zo velen beleven in deze tijd.

Blossom: Ik bedoel er niets mee, maar heeft dat niet te maken met het negativisme dat opkomt en weer vertrekt? Echt, jullie weten dat ik dat niet grof bedoel, maar dit is al altijd gebeurd!

Federatie van het Licht: Maar toch, zou je niet zeggen dat ze in deze tijd echt intens zijn?

Blossom: Dat zou afhangen van wie je bent, waar je zit en wat er gebeurt… voor ieder apart. EN… hoe men er mee wil omgaan… ik bedoel iemands houding tegenover ‘dat’.

Federatie van het Licht: Het feit is, Blossom, dat zo velen van jullie nu ECHT het gewicht voelen van niet gewoon iemands, maar van ‘velen’ hun opruimingen! Daarom is de reden waarom iemand die veel werk gedaan heeft voor zichzelf om hun eigen Energieën op te ruimen, nog steeds kan vinden dat ze de kist ‘nog’ leegschrapen. En zich afvragen wanneer het ooit zal eindigen.

Begrijp alsjeblieft en accepteer dat velen die snel zijn vooruit gegaan en graag ook, nu helpen bij het opruimen van de Energieën van velen die zich niet bewust zijn dat dit nodig is. Dit is een overeenkomst die gemaakt is om het GEHEEL te assisteren.

Blossom: Zou het niet moeten zijn dat men hun eigen vieze was moet wassen? (ik zeg maar) In de zin dat hun ziel dat voor zichzelf MOET doen?

Federatie van het Licht: In bepaalde mate. Maar wij spreken over zielen die misschien niet langer hun stoffelijke lichaam hebben en puin hebben ‘achter gelaten’ die moet verstrooid worden. We hebben eerder gezegd dat er vele ‘plaatsen/plekken’ zijn die achter gelaten werden met het merk van veel geweld en verdriet vanwege oorlog of omstandigheden.

Deze ‘Energieën’ zijn vastgezet in gebieden en velen WETEN dat het voor hen is, hun werk, om die Energieën vrij te maken.

Anderen zijn zich niet bewust van wat ze doen. Ze doen het gewoon automatisch. Dus, niet alles dat ‘opkomt’ is noodzakelijk iemands eigen puin… maar door er doorheen te ademen en het met Liefde weg te zenden, wordt er veel schade Liefdevol en zacht opgeruimd.

Blossom: Dank je daarvoor. Gisteren werd ik wakker en voelde dat ik geïnjecteerd was met een negativiteit virus. Het was ZO niet mijn manier van denken. Dankbaar, vanwege de wijsheid die door jullie werd gedeeld, was ik in staat om mijn gedachten om te keren en na het me toestaan van erbij te zitten, een tijdje… en ziende wat er ‘omhoog kwam’. Sommige van mijn gedachten waren zo kinderlijk. Ik moest lachen!

Federatie van het Licht: Het feit is dat DEZE HELE OPRUIMING absoluut zijn laatste stuwkracht bereikt. Alle overgebleven puin moet weggaan, zodat degenen klaar zijn om naar een Hogere plaats te gaan van ‘levende rangschikkingen’.

Je bent je bewust van omkeringen in zo veel zielen hun leven, in deze tijd; kun je ook de bedoeling VOELEN, kun je dat?

Blossom: Ja. Ik kan alleen aannemen dat het is om ons voor te bereiden voor wat er komt… en wat er gaat komen, zelfs bij deze omkeringen, ‘t VOELT goed. Een beetje raar eigenlijk.

Federatie van het Licht: Maar… ZOALS HET IS. (Hij zegt…AS IS)

Terwijl de hogere Energieën zich aardig settelen in je zintuigen… kan men het verschil VOELEN in het zelf en in Alles.

We nemen dit moment om iedereen te prijzen in hun innerlijke vertrouwen om te Weten dat Alles goed is. En overeenkomstig handelen/zich gedragen.

Blossom: Dank je. Dus, ja, de vraag die iemand aan jullie stelde was betreffende de channeling van vorige week over het in staat te zijn om in en uit ‘Wezens’ te gaan… om een betere manier te willen om dat neer te zetten. Er was een zorg over of een andere ziel in staat kon zijn om een ander zijn lichaam in te gaan terwijl hij ‘ergens anders’ was.

Federatie van het Licht: Nee… dit is niet aanvaardbaar.

Blossom: Maar is het mogelijk?

Federatie van het Licht: Het kan worden geprobeerd. Maar er zijn barrières op hun plek. Er zijn wetten op hun plek.

Sommige verloren zielen ‘PROBEREN’ om in een ander zijn lichaam te gaan, als de ziel die het bezet er nog in zit. De verloren ziel heeft een wanhopige behoefte om in het Licht te zijn en om dit van een ander af te pakken. Maar, opnieuw, dit is tegen de wet! In de zin dat iemand die een stoffelijkheid bezet ontworpen is voor dat lichaam… het kwam in dat lichaam en het is die van hem/haar om vast te houden.

Behalve natuurlijk…

Blossom: Want het is waar dit naar zou toe leiden… de zaak van ‘walk-ins’

Federatie van het Licht: Inderdaad. Dat is echter een andere zaak. Dat is een regeling die tussen zielen is gemaakt.

Blossom: Ik dacht dat je ging zeggen ‘twee zielen’.

Federatie van het Licht: Nee… want een lichaam kan gedeeld worden door drie of vier, als dat nodig is. Maar, dat is heel zelden.

Blossom: Veel zielen schreven me om me te laten weten dat ze een walk-in zijn. Dat snap ik niet helemaal. Zeker zal er een ‘gemarkeerd’ verschil zijn in persoonlijkheid enz… genoeg voor een Geliefde om dat minstens te merken.

Federatie van het Licht: Maar dat zou het niet zijn als men van plaats moest ‘ruilen’, d.i. een ziel die geen stoffelijkheid heeft, stemt toe voor een ziel die, om van plaats te veranderen… zou het niet passend zijn voor iemand die totaal verschillend was van persoonlijkheid om dat lichaam over te nemen. Dat zou niet verenigbaar zijn en zou geen doel dienen. Maar, er zou natuurlijk lichte veranderingen zijn die herkend kunnen worden. Men kan zeggen: ‘Oh, zo en zo, is nooit hetzelfde geweest sedert hun ongeluk’, enz… en dat komt omdat ze dat niet zijn!

Blossom: Waarom zou een ziel kiezen om dat te doen? Waarom zouden ze niet hun eigen lichaam uitpikken en daarmee leven?

Federatie van het Licht: Om vele redenen. Er kan ingestemd worden voordat een ziel het lichaam inging, dat het alleen de Aarde nodig had om die een korte tijd te ervaren voor misschien een ‘afsluiting’ van een omstandigheid met iemand anders… en het zelfde voor de ziel die op een latere datum binnenkwam. Deze zaken worden niet haastig uitgevoerd, maar, desalniettemin, kunnen ze van groot nut zijn.

Blossom: Maar, ik dacht om in staat te zijn om het stoffelijke lichaam te verlaten, moet men het zilveren koord afsnijden?

Federatie van het Licht: Het zilveren koord dat lichaam en ziel samen bindt wordt niet afgesneden in een dergelijk geval. Als eenmaal het zilveren koord is afgesneden, verlaat de ziel het lichaam en kan niet terugkeren… want het zilveren koord is de ‘levens-lijn’. Als het eenmaal is losgesneden, laat het lichaam zich zelf rusten.

Dus in het geval van walk-ins… is er een overgangsperiode waarbij de twee zielen die erbij zijn betrokken het zelfde lichaam kunnen bezetten, een tijdje.

Blossom: Zeg me niet dat dit zijn, wat bekend is, als schizofrenen?

Federatie van het Licht: Alleen tijdelijk (in dit geval) … want het kan ook zijn dat twee of vier of meer zielen het lichaam in de zelfde tijd kunnen bezetten… en veel verwarring vindt plaats in het denken en in de emoties van die zielen.

Blossom: Nou dat zal wel. Hoe kan dit gebeuren? Zeker is dat een fout?

Federatie van het Licht: Dat kan een ‘oorlog zijn tussen zielen’…

Blossom: Maar je zei eerder dat er wetten zijn en een andere ziel kan niet een ander zijn lichaam zonder toestemming overnemen.

Federatie van het Licht: Maar, het kon zijn dat die toestemming wel was gegeven.

Blossom: In Aarde’s naam waarom? Wie zou een leven kiezen met vier of vijf mensen in hun hoofd?

Federatie van het Licht: De zielen die dat wilden ervaren. Er kon zijn besproken dat de samenstellingen van iedere denkziel/ziel-denken… als ze samen gaan, de vindingrijk had om iets heel waardevols te creëren om de Planeet te begunstigen. Maar, toen hij in het lichaam kwam… samen met elkaar… gingen de dingen niet volgens plan.

Blossom: Met ‘alles is mogelijk’… daar ga ik in mee.

Federatie van het Licht: Om door te gaan over een ‘walk-in reis’… de twee zielen kunnen een tijdje het ene lichaam samen bewonen terwijl de ‘nieuwere’ ziel de in’s en uit’s leert van de waarom’s en waarvoor’s van de oude ziel… en toch zouden we ook zeggen dat de nieuwe ziel langs de oude ziel heeft gelopen voor die levens ervaring sedert de geboorte.

Blossom: Waarom komt men niet gewoon bij de geboorte binnen en als ze hun reden hebben voltooid om het leven wanneer te beleven, net, als velen doen, om een manier te regelen voor hen om de stoffelijkheid te verlaten en om het lichaam te laten dis-integreren. Taak gedaan! Waarom zou men een ander zijn lichaam willen hebben?

Federatie van het Licht: Omdat sommigen hun bedoeling moeten beleven waarin ze in jongere jaren zouden zijn geweest, en een ander alleen de ervaring maar hoeft te hebben van wat alleen in latere jaren kan plaats vinden.

Blossom: Kun je me een voorbeeldje geven?

Federatie van het Licht: Een ziel die in het lichaam is geboren kan bijvoorbeeld alleen een kind beleven tot de leeftijd van acht jaar. Vanwege het feit dat in ‘n vorig leven, hun kindertijd tot een jaar of acht een zeer verstoord leven was en feitelijk helemaal niet beleefd was als een ‘kindertijd’. Maar de rest van de belevenis van dat leven was een vervullende.

Blossom: Maar zouden ze dan niet gewoon accepteren dat ze een onprettige kindertijd hadden en daarna, gelukkig zouden leven?

Federatie van het Licht: Sommigen misschien. Maar anderen kunnen intens wensen dat acht jaren Geliefd te zijn en gekoesterd te worden en wilden dat voldoende ervaren om terug te komen gewoon voor acht jaren, om daardoor te winnen, wat de ziel nodig had en was verloren op de laatste keer.

Dan kan het zijn dat een ziel die een prachtige jeugd had tot die leeftijd van acht dan zich heel ongelukkig voelde met een heel ongelukkige jeugd en dat er dingen waren die moesten worden ‘voltooid’ in de latere jaren van iemands leven, misschien gewoon om ‘oude leeftijd’ te beleven op een meer voldoening gevende wijze… dus is er een overeenkomst om het lichaam ‘te delen’… Het is dan ‘meer gepast’ voor deze zielen om dat op die manier te doen en dus wordt de overeenkomst gemaakt.

Blossom: Kan het zijn dat een ziel die deze overeenkomst niet had, besluit om een walk-in dat te laten overnemen omdat ze niet langer meer hier willen zijn?

Federatie van het Licht: Oh, ja. maar de ziel die binnenkomt om over te nemen moet dezelfde behoeften hebben als de ziel heeft die kiest om te vertrekken. Bijvoorbeeld… als een ziel een agenda heeft om een andere ziel bij te staan door te zijn/zich te gedragen/geven/nemen/ levend op een bepaalde manier… dan kan de binnenkomende ziel ook die rol te vervullen… daarom, niet alleen die rol te vervullen van/voor de vertrekkende, en degenen wier ziel zou worden geassisteerd door die relatie… maar ook hun eigen bedoeling. Dat werkt heel goed in deze gevallen.

Blossom: Het lijkt me een beetje vreemd… maar ieder voor zijn zelf.

Federatie van het Licht: Er is ook een scenario waarbij een ziel die al heeft geregeld om te vertrekken en voor een andere die overneemt… besluit om te blijven… of de binnenkomende ziel… die zijn denken verandert.

Blossom: Wat gebeurt er dan?

Federatie van het Licht: Dan is het dat de ziel die binnenkwam, maar die dat niet meer kan, … wordt verplaatst naar een ander lichaam wat gepast zou zijn zo gauw als er een beschikbaar wordt…. Zogezegd.

Blossom: En de ziel besluit om te blijven, omdat?

Federatie van het Licht: Die had een heel goede tijd. Ze namen een koers die de gebeurtenissen voor hen veranderde… ze voelden dat ze nuttiger voor een andere ziel waren door te blijven. Dus veel verschillende redenen waarom.

Blossom: Kon het zijn dat de oorspronkelijke bezetter van een lichaam zeg maar na 20 jaren vertrekt… een ander ‘leent het’ voor die tijd, en dan komt de oorspronkelijke ziel terug om dat leven te beëindigen?

Federatie van het Licht: Ja, als dat is wat gunstig is voor alle betrokkenen.

Blossom: Er zijn ook, verdrietig genoeg, mensen die ons schrijven om te zeggen dat iemand hun lichaam heeft over genomen (zonder toestemming) en hun lichaam tot een hel laten worden. Wat gebeurt daar dan?

Federatie van het Licht: Dit gaat in zaken die heel diep zijn, Blossom. Maar we kunnen zeggen dat de ziel van een lichaam… de eigenaar van een lichaam… er controle over heeft. Ook als ze denken dat ze dat niet hebben. Een ander kan ‘lijken’ dat over te nemen, maar vaak, niet altijd… kunnen dit ‘demonen’ zijn van het denken. We zouden hen ‘angst demonen’ kunnen noemen, die echt niet helemaal hier zijn, maar zo wel schijnen echt te zijn voor de ziel die hen tegenkomt. Dit is niet altijd het geval… maar een dergelijke gesprek/discussie staat niet op onze agenda.

Blossom: Wat? Nooit?

Federatie van het Licht: Niet noodzakelijk. Maar het denken is een groot Universum, en schept alles dat er binnenkomt en als er over na gedacht wordt…moet er genoeg over na gedacht worden… om te worden geschapen.

Dit is waarom we leren om je alleen op Liefde te focussen, liefste mensen… Waarom zou men iets willen scheppen dat het niet eens dient?

Blossom: Om de ervaring?

Federatie van het Licht: En zo is het.

Blossom: En zo is het inderdaad! Veel dank. In Liefde en dankbaarheid voor jullie gedeelde wijsheid.

Federatie van het Licht: In Liefde en Dankbaarheid aan iedereen die wilde mede delen en deelnemen.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!