Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 17 januari 2021THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 17 januari 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo mijn Vrienden. Oké dan … Monolieten = 171. Grootse Aankondiging = 0.
Maar er is nu wel veel gaande achter de schermen. Ik vraag me af of dat gaat veranderen? Wat is uw perspectief op de stand van zaken op onze Planeet op dit moment, als u zo vriendelijk wilt zijn om die te delen?

Federatie van het Licht: Welkom, iedereen. Welkom in een tijd die een keerpunt zal zijn in deze hele operatie van het ontmantelen van het duister, en het zien opkomen van de zon op uw Planeet wanneer die in het Licht komt.

Lieve Zielen, uw geduld in deze kwestie is tot het uiterste opgerekt en beproefd. U heeft in uzelf grenzen bereikt waar u voelde dat u niet nog méér aankon, terwijl u niets kon doen.

NU, lieve Zielen, NU … zie hoe een nieuwe dageraad aanbreekt. Zie hoe uw Zwaarden van Licht opnieuw worden opgeladen met KENNIS EN INZICHT.

U WÉÉT waarom u hier bent en u bent ontwaakt en alert op dit WETEN, maar tegelijk had u zo lang al het gevoel dat ‘u’ – als uw LICHT ZIEL WEZEN – in het duister werd gehouden, en dat alles waarvan u zélf wist dat u het was, lag te sluimeren.

Tijden van wanhoop, waarin u het wilde opgeven, hebben zwaar gewogen op uw LICHTWEZEN, soms zelfs tot het punt van depressie. Maar, nu bent u hier. U bent klaar om eraan te beginnen. U bent er klaar voor om te gaan meedoen, nu uw Kracht hernieuwd is met Hoop.

De tijd is nabij waarop alles waarop u heeft gewacht, onthuld zal worden. U zult niet langer leven in de schaduwen van het duister, lieve Vrienden, zoals uw Planeet dat zo lang heeft gedaan.

Wij verheugen ons in het BESEF van de GOEDHEID die u zult kunnen gaan VOELEN. We zeggen het maar gewoon: u zult in staat zijn om weer te ademen. Hoewel u het gevoel had dat u dat al deed … zult u weten wat wij bedoelen, wanneer u dit gevoel ontdekt.

U komt bij de dagen waarover wij hebben gesproken.
ER ZAL EEN ENORME AANKONDIGING KOMEN. DIE IS OPHANDEN. WIJ ZIJN ONS BEWUST VAN HET WACHTEN … MAAR NU GEVEN WIJ DE BEVESTIGING.

Blossom: Dat is heel dapper!

Federatie van het Licht: Dit zijn dappere tijden, Blossom.

U BENT KLAAR VOOR WAT ER KOMEN GAAT.
U BENT ER KLAAR VOOR om diegenen te troosten en gerust te stellen die overweldigd zijn door het nieuws over WAT ER IS … en WAT ER IS GEWEEST.

Gedurende enige ‘tijd’ zal alles Op Zijn Kop staan, en dat zal ook nog even zo blijven. Er zullen rellen zijn en veel oproer overal. Want datgene wat er onthuld gaat worden, zal schok en afschuw teweegbrengen.

Alles wat wij nu zeggen is ‘herhaling’, zoals u weet – maar toch zeggen wij u NU, dat DIT DE TIJD IS, WAARIN U ZULT ZEGGEN ‘Dit is het, waar de Federatie van Licht over heeft gesproken’ … En wij weten dat dit u zal troosten en kracht zal geven.

HOU VAST AAN HET LICHT.
Wees u hiervan te allen tijde bewust.
Herhaal het, zo vaak als u eraan denkt ...

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.
WÉÉT WELKE UITWERKING DIT ZAL HEBBEN … niet enkel op UW WEZEN, maar de uitwerking die het zal hebben op hen die niets afweten van wat er gebeurt.
Er zal onvoorstelbaar veel verwarring zijn.

WEES HET LICHT.

SPREEK MET HET LICHT. Vraag om Kracht, en u zult dit ontvangen.

HERINNER U DAT DIT EEN GODDELIJK PLAN IS … EN MET RESPECT … OP DIT PUNT WEET HET ‘GODDELIJKE’ HET BETER DAN U!

Wij willen heel duidelijk stellen, dat het wachten voorbij is.
In deze komende dagen, zult u een NIEUWE manier van denken gaan ervaren, aangaande de manier waarop uw wereld wordt bestuurd.

Beseft u, hoe Gezegend u bent dat u hier kunt zijn in deze tijd? Beseft u, hoe gretig u erop was om te worden ‘uitgekozen’ als één van de Sterksten onder de Sterken? Om hier te zijn en deze Overgang mede tot stand te brengen?

STEL U VOOR … OP DIT OGENBLIK, LIEVE ZIELEN, STEL U VOOR HOE DE KETENEN RONDOM UW ZIEL WORDEN LOSGEMAAKT.

Zie dat vóór u. Een sleutel, die het hangslot bij uw hart opent, en de schakels en de kettingen die wegvallen.

Er komt een LICHTHEID over u, die u niet had verwacht.

Blossom: De wereld gaat compleet op zijn kop, en dan toch … een Lichtheid?

Federatie van het Licht: Jazeker, omdat de WAARHEID IN ALLES DAT IS, zal vrijkomen.

Blossom: Maar van wat ik daarover heb gehoord, gaat dat bepaald geen blijspel zijn!

Federatie van het Licht: TOCH … DE LICHTHEID ZAL OVER U EN IN U ZIJN … OMDAT U ZULT WETEN DAT HET DUISTER NIET LANGER KAN BESTAAN.

Blossom: Ik moet zeggen dat dit alles wel veelbelovend klinkt … en ik moet daarbij zeggen dat het GROTE LAND gaat beginnen aan een GROTE WEEK! Ik neem aan dat u bedoelt dat alles daarmee te maken heeft?

Federatie van het Licht: Dat klopt. Alles wat er gaande is in uw wereld kan dit niet negeren, omdat het héél veel te maken heeft met de strijd tussen Licht en duister.
Onthoud dat, Geliefden. De winnaar gaat worden bekendgemaakt.

Blossom: Maar, u heeft gezegd dat het Licht reeds heeft gewonnen?

Federatie van het Licht: DAT IS OOK ZO. MISSCHIEN IS DIT DE AANKONDIGING?

Blossom: Dat is alweer heel dapper van u!

Federatie van het Licht: Misschien is de tijd aangebroken, waarin wij zo dapper kunnen zijn.

Blossom: Ik moet zeggen, als toeschouwer en als channeler doe ik mijn best om niet te worden beïnvloed door wat ik hoor … daarom kies ik er ook voor om geen andere channelings te lezen (of toch heel weinig). Maar aan de andere kant ben ik ook een mens en heb ik mijn eigen ideeën over de zaken waarover u spreekt. Als u ervoor kiest om zo dapper te zijn, wie ben ik dan om het daarmee oneens te zijn?

Federatie van het Licht: Het hele Spel staat letterlijk op een keerpunt. Onze gesprekken met u zullen vanaf nu gelijk blijven in waarde, maar ze zullen heel anders zijn.

Blossom: Gaat u me vertellen in welk opzicht … of wordt dit weer een ‘wacht maar af’?

Federatie van het Licht: De onderwerpen zullen veel directer gaan zijn.

Blossom: Ik kan alleen maar eerlijk zijn, en vanwege de gebeurtenissen voor de komende dagen in dat ‘Grote Land’, heb ik het gevoel dat ons gesprek van vandaag enigszins terughoudend is … van mijn kant. Ziet u, beide ‘kanten’ volgen uw wijsheid … de ene zal in schok gaan, de andere niet. Maar ze volgen allebei uw woorden en ze interpreteren die naargelang hun overtuiging. Kunt u daar iets over zeggen, alstublieft?

Federatie van het Licht: Lieve, attente Blossom … het is niet aan u, om u hier zorgen over te maken.

Blossom: Maar u moet toegeven dat dit interessant is.

Federatie van het Licht: Niet méér dan enig ander gespreksonderwerp dat zich de komende maanden zal aandienen.

Wij zeggen het volgende:
HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
ER ZAL GEEN VRAAG OF TWIJFEL BESTAAN, WANNEER HET LICHT WORDT ONTHULD. Alles wat wij hebben verteld, is ONZE WAARHEID.
Veel mensen die denken dat zij ontwaakt zijn door één kant te volgen, zullen merken dat ze misleid zijn geweest.

Blossom: En nu u dat zo zegt … elke kant zal denken, dat het de andere kant is!

Federatie van het Licht: DE WAARHEID ZAL WORDEN VERTELD … Bewijzen geleverd.
En het openbaren zal beginnen.

LIEVE ZIELEN …
WIJ BIEDEN U BEMOEDIGING VAN DE HOOGSTE CATEGORIE.
HET ENIGE WAT U MOET DOEN … IS VASTHOUDEN AAN UW LICHT.

Blossom: Voor hen die niet goed weten hoe dat moet … hoe zou u dat uitleggen?

Federatie van het Licht: WÉÉT DAT U GODDELIJK LICHT BENT.
WÉÉT DAT HET LICHT DE STRIJD MET HET DUISTER HEEFT GEWONNEN … EINDELIJK!

WÉÉT DAT U LICHT BENT MET DE HOOGSTE STRALING … WÉÉT DIT.
HOE WEET U DAT? DOOR HET TE VOELEN.

HOE VOELT U DAT?
DOOR UW OGEN TE SLUITEN … EEN PAAR KEER DIEP IN EN UIT TE ADEMEN EN TE HERHALEN: IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.

WEET OOK, DAT ZIELEN OVER DE HELE PLANEET DITZELFDE DOEN. U ZULT VERVULD WORDEN MET EEN LICHT, DAT U HERKENT ALS ‘THUIS’.

U HEEFT ZO GEDULDIG EN ZO TOEGEWIJD GEWACHT …
HET WACHTEN IS VOORBIJ, GELIEFDEN.
WÉÉT … ONGEACHT WAT ER GEBEURT … U BENT ÉÉN.

Blossom: Wanneer u zegt ‘ongeacht wat er gebeurt’ … er wordt door veel mensen gezegd dat er misschien stroomuitval zal zijn, dat het internet een tijd niet zal werken, enz … hoe ziet u dat?

Federatie van het Licht: Wij willen woorden bieden ter geruststelling van hen die hiervoor vrezen … in die zin, dat … DIT IS EEN GODDELIJK PLAN IN UITVOERING.
DAAROM, AANGEZIEN HET GODDELIJK IS … ONGEACHT WAT ER PLAATSVINDT … IS ER NIETS TE VREZEN.

ER IS GEEN STEEN, DIE NIET WERD OMGEDRAAID … DAAROM IS ER GEDULD NODIG. ALLE MOGELIJKHEDEN QUA RESULTAAT ZIJN OVERWOGEN, EN ER IS GEZORGD VOOR DE VEILIGHEID VAN UW PLANEET EN DE MOOIE ZIELEN DIE HAAR BEWONEN.
EEN GODDELIJK PLAN KAN NIET MISGAAN.

Blossom: Dus … ‘zet u schrap’ is nog te zwak uitgedrukt?

Federatie van het Licht: Nee! Wij raden u aan om u vast te houden, riemen vast te maken, te zekeren … in voorbereiding op … HET STARTSCHOT.

Blossom: Heel spannend allemaal. Inderdaad, dit wordt een belangrijke week voor onze hele Planeet. Wat mijzelf betreft, ik ben er klaar voor … wij allemaal zijn er klaar voor, eigenlijk. We weten niet precies hoe dit zich zal afspelen, maar onze LIEFDE zal ons stevig verankeren wanneer we ons hart openen voor het onverwachte, en voor hen die zich gaan voelen alsof ze een klap op hun hoofd hebben gehad met een hamer! Onze verzachtende balsem staat klaar. WOW! Hoe geweldig om hier te zijn en er deel van uit te maken. Nog een paar laatste woorden voor vandaag?

Federatie van het Licht: DE HEMELEN, DE RIJKEN VAN LICHT STRALEN OMLAAG NAAR UW PLANEET. VOEL HUN LICHT.
U KWAM HIERHEEN, PRECIES VOOR DEZE TIJD … EN NU IS DIE AANGEBROKEN.

WIJ HOUDEN VAN U. WIJ ZIJN BIJ U.
WIJ ZIJN ÉÉN LICHT LIEFHEBBENDE ENERGIE.

Blossom: Oké. Dank u. Tot ziens aan de andere kant! In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge